ארנפלד סוכנות לביטוח

החזר הוצאות רכב – כל מה שצריך לדעת

הוצאות רכב הן חישוב עבור הוצאות הנלוות לאחזקת רכב סטנדרטי. האחזקה כוללת כמובן טיפולים ברכב, הכוללים רכישת חלקים חילופיים וצמיגים, אך גם הוצאות כגון דלק, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, אגרת רישיון שנתי ועוד. עם זאת, החזר ההוצאות איננו מוחלט, והוא נקבע בהתאם למרכיבים משתנים, אותם תוכלו לגלות במאמר שלפניכם.

הרכב הפרטי משרת אותנו במהלך כמעט כל שעות היום, והופך את חיינו לנוחים במיוחד. אנו נעזרים בו רבות לצרכים פרטיים. כך למשל אנו מסתייעים ברכב על מנת לנסוע לטיולים, לבקר חברים, לעשות קניות ועוד. לצד השימושים הפרטיים בהם אנו משתמשים בו, הרכב הפרטי משמש אותנו גם עבור צרכי עבודה. כך אנו נוסעים מידי יום לעבודה בעזרת רכבנו הפרטי. לחלק מאיתנו הנסיעה אורכת מספר דקות. אחרים מוצאים את עצמם עומדים דקות ארוכות בפקקים ארוכים בכבישי הארץ. כפי שכולם יודעים, הנסיעות ברכב הפרטי לעבודה כרוכות בהוצאות כלכליות לא מעטות. לצד ההוצאה על הדלק, שהיא ההוצאה הנפוצה ביותר, יש להזכיר גם את הבלאי שנגרם לרכב עקב השימוש הקבוע בו, תשלום בגין ביטוח לרכב, יש עובדים שנאלצים לשלם תשלומי אגרה עבור הנסיעה לעבודה בכבישי אגרה ועוד מגוון רחב של הוצאות. בתור עובדים, חשוב ומומלץ לדעת על אילו סוגי הוצאות אתם זכאים לקבל החזר.

 

האם אני זכאי להחזר הוצאות רכב?

ככלל, כל עובד המשתמש ברכבו הפרטי למטרות עבודה, ולקידום הכנסות של מעסיקו, רשאי לקבל החזר הוצאות רכב. עם זאת, על מנת להיות זכאי להחזר כספי בגין הוצאות רכב, על העובד לעמוד בתנאים המצטברים הבאים, האמורים באתר משרד האוצר (המפנה להוראת התכ"ם 13.4.1):

"עובד הנדרש לנסיעות בתפקיד ברכבו הפרטי, והנהלת משרדו אישרה לו תקן רכב שירות או אישי, זכאי לקבלת החזרי הוצאות רכב, בכפוף לקיומם של התנאים שלהלן:

 1. הרכב רשום על שם העובד או בן זוגו במשרד הרישוי.
 2. הרכב נמצא בבעלותו המלאה של העובד או בן זוגו.
 3. הרכב כשיר ומורשה (רישיון רכב וטסט תקפים).
 4. לעובד רישיון נהיגה בר תוקף ברכב זה."

במילים אחרות, ראשית, על ההנהלה לאשר תקן רכב לעובד על מנת שהאחרון יהיה זכאי לקבל החזר בגין הוצאות רכב. לאחר מכן, צריך לוודא כי העובד עומד בקריטריונים שנקבעו לפי הוראת התמ"ת, לפיה על הרכב להיות כשיר ומורשה, עליו להיות רשום על שמו או על שם בן או בת זוגו, עליו להיות בבעלותו או בבעלות בן או בת זוגו. כמו כן, עובד לא יכול לקבל החזר הוצאות רכב אם אין לו רישיון נהיגה תקף, כאשר בהתאם לרישיון זה מותר לו לנהוג ברכב הספציפי איתו בו הוא משתמש על מנת להגיע לעבודה.

 

סוגי הוצאות רכב

ככלל, ישנם שני סוגים עיקריים של הוצאות רכב. הסוג הראשון, הוצאות קבועות, הן הוצאות אותן על כל בעל רכב לשלם על מנת להחזיק רכב. מדובר בשלוש הוצאות שונות:

 • הוצאות ביטוח (ביטוח חובה וכן ביטוח מקיף).
 • הוצאות אגרה אותה יש לשלם לפני כל טסט לרכב. מדובר באגרה שנתית, למעט אם בבעלותכם 'רכב ישן' (רכב שמלאו לו לכל הפחות 19 שנים), או אז יש לשלם את תשלום האגרה פעמיים בשנה, מאחר שעליכם יהיה להעביר את הרכב במבחן הרישוי השנתי כל חצי שנה.
 • הוצאות החזר הון.

הסוג השני של הוצאות הרכב, הוא הוצאות המשתנות בהתאם לצורך הרכב. חלק מן ההוצאות הללו הן חד פעמיות, כמו למשל בעל רכב הנאלץ לקחת את הרכב למוסך בשל תקלה כזו אחרת, וחלק מן ההוצאות די שכיחות, כמו לדוגמא הוצאות בגין דלק. בהגדרת 'הוצאות הצורך' נכללים כל ההוצאות שאינן רשומות לעיל תחת ההגדרה של 'הוצאות קבועות', ובין היתר, הן כוללות:

 • דלק
 • תיקונים
 • תקרים (פנצ'רים) וטיפולי צמיגים נוספים.
 • חלקים חילופיים.

 

כמה שווה החזר הוצאות רכב?

כל מעביד מחויב לשלם לעובדו תשלום חודשי עבור השימוש שעשה העובד ברכב למטרות עבודה. תשלום זה איננו קבוע, והוא משתנה בהתאם לסוג הרכב, נפח המנוע של הרכב, שנת ייצור של הרכב ועוד מגוון פרמטרים משתנים. חשוב לציין כי התשלום אותו מקבל העובד, כולל בחישוב גם הוצאות עבור ביטוחים שונים, פחת של הרכב, בלאי, תשלום אגרת רכב ועוד.

עובד ממשלתי זכאי גם הוא להחזר הוצאות רכב. החזר ההוצאות ייקבע בהתאם לרמת הניידות שנקבעה לו, ככל שהוא עומד בתנאים לקבלת החזר הוצאות רכב (הרכב בבעלותו, לעובד רישיון נהיגה תקף המותאם לרכב בו הוא נוהג, והרכב כשיר ורשום כהלכה במשרד הרישוי).

יחד עם זאת, קיימות סיטואציות במסגרתן הוצאות רכב יוכרו במלואן, למשל:

 • הרכב משמש את הנוסע לצורכי עבודה ותו לא, ולכן הוא נותר במקום העבודה.
 • הרכב הוא רכב עבודה, המיועד לאחסון, העמסה או הרכבת ציוד, ולא לשינוע נוסעים.
 • הרכב משמש את המשתמשים בו למטרות מבצעיות או ביטחוניות.
 • מעסיק המעניק לעובד רכב השייך למעסיק.

 

רמת הניידות לבעל רכב שירות נקבעת בהתאם לטבלה הבאה (המופיעה בהנחיות משרד האוצר):

רמת ניידות: מסכת קילומטרים שנתית – 100% חובת דיווח בסיסית שנתית "מכסת מינימום" – 60%
א 4,500 2,700
ב 6,000 3,600
ג 8,000 4,800
ד 10,000 6,000

 

רמת הניידות לבעל רכב אישי נקבעת בהתאם לטבלה הבאה (המופיעה בהנחיות משרד האוצר):

רמת ניידות: מסכת קילומטרים שנתית
א 1,500
ב 1,500
ג 2,500
ד 3,000

 

כיצד מחשבים את החזר הוצאות הרכב?

ישנן מספר שיטות באמצעותן ניתן לחשב את תשלום הוצאות הרכב לעובד:

 • החשב הכללי – חישוב עבור עובדי מדינה ועובדי הסתדרות: באמצעות שיטה זו מחשבים את תשלום החזר הוצאות הרכב לו זכאים עובדי מדינה ועובדי הסתדרות. החישוב מתבצע בהתאם לכמות הנסיעות שמבצע עובד מדינה או עובד הסתדרות מטעם ובשל תפקידו, בכפוף למותר לו במסגרת פוליסת הביטוח שמבטחת את הרכב האמור. ההחזר יחושב לפי מכסה פר קילומטר. בחישוב זה מגולמות במס גם הוצאות אגרה שנתית, ביטוחים והוצאות נוספות. נכון לשנת 2020, מקבל עובד מדינה 2 ₪ עבור כל ק"מ שנסע מטעם עבודתו (3 ₪ ברוטו).
 • חשב רכב: במסגרת חישוב זה, חישוב החזר הוצאות יקבע לפי תעריף כפול היקף הקילומטרים המאושר לנסיעות מטעם העבודה.

 

להלן הנתונים המעודכנים נכון לחודש ינואר 2020, עבור רכב הנוסע 15,000 קילומטר בשנה, בעל נפח 1.6 ליטר:

ההוצאה עלות שנתית  -עדכון ינואר 2020 מרכיב מתוך עלות הכללית
הוצאות בגין פחת וריבית 9,280 ₪ 31%
הוצאות בגין דלק 8,682 ₪ 29%
הוצאות בגין תיקונים, צמיגים וחלפים  5,586 ₪ 19%
הוצאות בגין ביטוח מקיף 2,752 ₪ 9%
הוצאות בגין ביטוח חובה 1,442 ₪ 5%
הוצאות בגין אגרת רישוי 1,604 ₪ 5%
הוצאות שונות 521 ₪ 2%
סך כל ההוצאות הוצאות  29,867 ₪ 12/ 12
הוצאה ממוצעת חודשית  2,489 ₪ 12 / 1

 

להלן תשלום החזר הוצאות אחזרת רכב פרטי, לחברות ועובדים עצמאיים, נכון לינואר 2020, בהתאם לנפח המנוע של הרכב:

נפח מנוע תעריף מומלץ 
1300 סמ"ק 2.239 ₪ פר קילומטר
1600 סמ"ק 2.488 ₪ פר קילומטר
1800 סמ"ק 2.786 ₪ פר קילומטר
2000 סמ"ק 3.109 ₪ פר קילומטר

 

להלן תשלום החזר הוצאות אחזקת רכב פרטי לעובדים שכירים (שיעור מס 35%), בהתאם לנפח המנוע של הרכב:

נפח מנוע תעריף מומלץ 
1100 סמ"ק 2.09 ₪ פר קילומטר
1300 סמ"ק 2.51 ₪ פר קילומטר
1600 סמ"ק 2.79 ₪ פר קילומטר
1800 סמ"ק 3.13 ₪ פר קילומטר
2000 סמ"ק 3.49 ₪ פר קילומטר

 

להלן תשלום העובד למעסיק, עבור שימוש ברכב ליסינג, בשיעור העולה על 2000 קילומטרים בחודש, נכון לינואר 2020, בהתאם לקבוצת רכב הליסינג הנקבעת בהתאם למחיר הרכב:

קבוצת הרכב (לפי מחיר הרכב) תשלום העובד החל מהקילומטר ה2001: 
1 0.54 ₪ פר קילומטר
2 0.67 ₪ פר קילומטר
3 0.79 ₪ פר קילומטר
4 0.94 ₪ פר קילומטר
5 0.99 ₪ פר קילומטר

 

האם יש חובה לדווח על נסיעות מטעם העבודה?

עקרונית, עובד שנוסע נסיעות עירוניות בהיקף של פחות מ- 500 קילומטר בחודש, רשאי לדווח על נסיעות מטעם העבודה, ללא פירוט נסיעות. היה והיקף נסיעותיו העירוניות עלה על 500 קילומטר, יצטרך העובד לדווח בפירוט מלא על כל נסיעותיו בחודש זה, ללא יוצא מן הכלל.

את הדיווח ימלא העובד בטופס אש"ל, ולפי רמת הניידות שנקבעה לו בהתאם לטבלה המופיעה לעיל.

 

ניכוי הוצאות מס

דיני המיסים במדינת ישראל, מאפשרים ככלל לנכות הוצאות, ככל 'שההוצאה נועדה ליצירת הכנסה'. ההוצאות המותרות בניכוי ינוכו מהכנסות הנישום, במסגרת חישוב המס של אותו נישום לשלם. לעומת זאת, הוצאה שלא נועדה לייצור הכנסה, והיא נועדה לצורך פרטי, לא תחושב כהוצאה מותרת בניכוי מס. לצורך הדוגמא, נניח שהכנסה של ישראל כהן היא 9500 שקלים בכל חודש קלנדרי. לכאורה, על סכום זה אמור ישראל לשלם מס. יחד עם זאת, הסכום שיחויב מס בסופו של יום לא יהיה 9500, מאחר שלישראל יש הוצאות המוכרות בניכוי, ביניהן, בין היתר, נכללות הוצאות רכב. בהנחה שכלל ההוצאות שנועדו ליצירת הכנסתו של ישראל הן 2500 שקלים (לדוגמא, הוצאות רכב, וכן הוצאות עבור ציוד, העסקת עובדים ועוד, שנועדו לשם ייצור הכנסה בלבד), הסכום שיחויב במס בסופו של דבר יהיה 7000 שקלים בלבד.

 

אילו הוצאות רכב ניתן לנכות?

כאמור לעיל, ניתן לנכות הוצאות שנועדו ליצירת הכנסה בלבד. הווי אומר, דלק שנרכש במטרה להגיע למקום העבודה – נחשב הוצאה ליצירת הכנסה. מן העבר השני, דלק שנרכש על מנת לנסוע עם המשפחה לטיול באילת, לא יחשב כהכנסה לייצור הכנסה, אלא כהוצאה פרטית. כעת נסקור אילו הוצאות רכב (שנטרתן הייתה ייצור הכנסה), נחשבות מותרות בניכוי מס.

סעיף הראשון של תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) תשנ"ה – 1995, מגדיר 'רכב', כאופנוע המסווג כ- M1, או כלי רכב המסווג כ- N1 או M1. בנוסף, משקלו הכולל של הרכב לא יעלה על 3.5 טון.

באותו הסעיף, הוצאות החזקת רכב מוגדרות באופן הבא:

"הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, אגרה, וכן פחת.."

 

הווי אומר, אלו הן ההוצאות המוכרות ממס:

 • דלק.
 • ביטוח חובה.
 • ביטוח מקיף.
 • אגרת רישוי.
 • נסיעה בכבישי אגרה.
 • פחת (ערך הרכב אותו מפסיד בעל הרכב עקב השימוש בו, בהתאם לתקנות הפחת).
 • שמן.
 • תיקונים שוטפים.
 • דמי שכירות המתקבלים עקב השכרת רכב לגורם אחר, כולל ליסינג תפעולי או מימוני.
 • חניה הסמוכה למקום העיסוק (לרבות תשלום בחניונים).
 • חניה שאיננה סמוכה לבית העסק.

 

עם זאת, חשוב להבהיר שלא כל הוצאות הקשורות לרכב יוכרו כהוצאות מוכרות במס. זאת, מאחר שהוצאות הקשורות לרכב הן הוצאות מעורבות: מחד, בעזרתו ניתן להגיע לעבודה ולבצע נסיעות הקשורות לעבודה. מאידך, ניתן להשתמש ברכב גם למטרות אחרות, דוגמת נסיעות משפתיות, יציאות עם חברים וכדומה (יוצאים מן הכלל, רכבים המשמשים למטרות עבודה בלבד, ראה להלן). אי לכך ובהתאם לזאת, סכום ההחזר אותו מקבל העובד אינו כולל את כל הוצאות הרכב.

החזר הוצאות רכב - כל מה שצריך לדעת
החזר הוצאות רכב – כל מה שצריך לדעת
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.