ארנפלד סוכנות לביטוח

תיקון 190 – המדריך המלא

תיקון 190 יצר מהפכה במוצרי החיסכון הפנסיוני. זהו תיקון המשפיע על אפשרויות החיסכון של חוסכים מבוגרים שהגיעו לגיל פרישה ופותח בפניהם אפשרות של השקעה נזילה גם בסכומים גדולים, בעלויות נמוכות, יחסית, ובהטבות מס משמעותיות לחוסכים וגם ליורשיהם.

תיקון 190 נוצר בעקבות השינויים שהתרחשו בקופות הגמל. בעבר הרחוק קופות הגמל היו כלי השקעה נהדר, העמיתים בקופה היו מפקידים בהם כספים ונהנים מהטבות מס על ההפקדה, לאחר חמש עשרה שנים הקופות היו נזילות והמשקיעים היו פטורים ממס על רווחי ההון.

אך בשנת 2008 החליטו באוצר לעודד חיסכון לקצבה ולא חיסכון הוני וביטלו את האפשרות לקופת גמל הונית ובכך חיסלו את היתרון של קופות הגמל לעומת אפיקי חיסכון פנסיונים אחרים.

על רקע זה, רבים הפסיקו להפקיד בקופות הגמל, ויותר מכך, הם הנזילו את הכספים ועברו למסלולי השקעה מניבים יותר, כמו נדל"ן או מסלולי חיסכון פנסיוני אטרקטיביים יותר. תיקון 190 מחזיר את קופות הגמל לכלי השקעה אטרקטיבי עבור חלק גדול מהמשקיעים.

רגע לפני …  כמה מושגים שכדאי להבין

תשואה, תשואה ריאלית ותשואה נומינלית –  תשואה של השקעה נמדדת באמצעות השוואה בין סכום ההשקעה הראשוני לבין ההכנסה הכספית הנובעת מההשקעה. יש שני סוגים של תשואות, תשואה נומינלית ותשואה ריאלית.

ערך הכסף נקבע בהתחשב בכמות המוצרים שאותם אפשר לקנות בסכום כסף נתון. השינוי בערך הכסף משתנה כאשר יש עלייה או ירידה בכמות המוצרים שאותם אפשר לקנות בסכום הכסף הנתון. כאשר מחירי המוצרים עולים, יש ירידה בערך הכסף, כאשר מחירי המוצרים יורדים, יש עלייה בערך הכסף.

תשואה ריאלית היא תשואה אשר משקפת את  הערך הריאלי של הכסף, היא תשואה במונחים של כוח הקנייה, כאשר נוכל לקנות יותר מוצרים התשואה הריאלית עולה ולהפך.

התשואה הנומינלית היא התשואה שבין ההפרש המספרי הפשוט. למשל, ההפרש בין מספר השקלים שבהם קנינו את הנכס לבין מספר השקלים שבהם מכרנו את הנכס, ללא התחשבות בכוח הקנייה.

קצבה מזכה – קצבה מזכה היא קצבה הניתנת לעובד מאת המעביד או מאת קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים או קופת הגמל.

פטור ממס – פטור מתשלום מס ניתן לפורשים שהגיעו לגיל פרישה, 67 שנים לגבר ו- 62 שנים לאישה, או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית לצמיתות מגובה של שבעים וחמש אחוזי נכות ומעלה. הפטור ממס המקסימלי על קצבה מזכה לכל חודש הוא בסכום של עד 4,155 שקלים, נכון לשנת 2019, שהם מהווים כארבעים ותשעה אחוזים מתקרת ההקצבה המזכה  העומדת על 8,480.

קופת גמל הונית – היא קופה גמל המאפשרת לחוסך למשוך את כספו במשיכה חד פעמית של סכום כסף אחד ולא כקצבה חודשית.

 

אז מהו תיקון 190 ומה הקשר שלו לקופות הגמל ?

תיקון 190 רלוונטי כאשר עוזבים את מקום העבודה. התיקון מאפשר להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל ולפדות אותם בעת הצורך כסכום חד פעמי. התיקון מאפשר לבני שישים ומעלה להשקיע בשוק ההון באמצעות הפקדת כסף חד פעמית לקופת הגמל וליהנות מהטבות מס משמעותיות מתוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים המופקדים בקופה. לכל מי שהגיע לגיל שישים וזכאי לפנסיה בגובה מינימאלי של 4.512, נכון, לשנת 2019, כדאי לשקול השקעה באפיק זה.

 

מה תוכלו להרוויח בהשקעה בקופת הגמל כתוצאה מתיקון 190?

פטור ממס – החיסכון בקופות הגמל מעניק פטור מלא ממס על רווחי הון. בעוד שבכלי חיסכון אחרים חובה לשלם מס על רווחי הון בעת מכירה של ניירות ערך, בקבלת ריבית על החזקת אגרות חוב או קבלת דיבידנד במניות, בקופת הגמל נהנים החוסכים מפטור מלא על אירועים אלו, וכך פוטנציאל הרווח של הכסף המושקע בקופה עולה.

קופת הגמל מאפשרות מעבר בין מסלולי השקעה שונים ומכירה של ניירות ערך מתאגיד מסוים וקנייה של ניירות ערך מתאגיד אחר. אילו הייתם מבצעים את הפעולות האלו בעת מסחר בניירות ערך שלא באמצעות הקופה, כל  מכירה של נייר ערך הייתה נחשבת ל"אירוע מס" ומחייבת אתכם בתשלומי מס על רווחי הון. בקופת הגמל אתם יכולים לעבור בין מסלולי השקעה שונים ובין סוגים שונים של ניירות ערך וכל עוד אתם מבצעים את הפעולות האלו בתוך הקופה, הן אינן נחשבות לאירוע מס והן לא מחייבות בתשלום מס על רווחי הון.

הטבות מס – את החיסכון בקופות הגמל  המושתת על תיקון 190 תוכלו למשוך בשתי דרכים כקצבה חודשית או כמשיכה חד פעמית. אם תבחרו למשוך כקצבה חודשית תקבלו פטור מלא ממס על רווחי הון, אם תבחרו למשוך במשיכה חד פעמית  תשלמו מס מופחת על רווחי ההון, בגובה של חמישה עשר אחוז בהשוואה למס המקובל לרווחי הון, מס בגובה של עשרים וחמישה אחוז.

בקופות הגמל בניהול אישי אתם יכולים לבחור בעצמכם את אפיק ההשקעה. תוכלו לבחור להשקיע בשווקים שמעבר לים, בנכסים שאינם נסחרים בבורסה כמו נכסי נדל"ן ועוד.

קופות הגמל נהנות מדמי ניהול נמוכים יותר מאשר דמי הניהול במוצרים פנסיונים אחרים.

קופות הגמל מאפשרות שקיפות מלאה. בכל רגע נתון תוכלו לדעת באילו אפיקים הכספים שלכם  מושקעים, האם אתם ברווח או בהפסד ולשקול, ולבצע, מעבר לאפיקי השקעות אחרות.

החיסכון בקופות הגמל לפי תיקון 190 מאפשר את תכנון העיזבון ומינוי מוטבים. אם הולך החוסך לעולמו לפני גיל שבעים וחמש, יוכלו המוטבים ליהנות מפטור מלא על כל רווחי ההון שהצטברו בקופה, אם הוא הלך לעולמו לאחר גיל שבעים וחמש יוכלו המוטבים להיכנס לנעליו של המוריש ולבחור האם למשוך את כספי החיסכון במשיכה חד פעמית ולשלם מס מופחת על רווחי ההון, בגובה של 15%, או להחליט לקבל את הכספים כקצבה ועם פטור מלא על רווחי ההון.

מסלולי השקעות מגוונים – קופות הגמל מציעות למשקיעים משקיעי השקעות מגוונים ומכילות מוצרים פנסיונים של נכסים שאינם סחירים המיועדים רק לחוסכים בקופות הגמל ואינם משווקים לקהל הרחב.

לחוסכים בקופת גמל לפי תיקון 190 יש אפשרות לקבל הלוואה לתקופה של עד שבע שנים בתנאים אטרקטיביים.

 

תיקון 190 – אתם שואלים, המומחים עונים

למי מומלץ להשקיע בקופות גמל לפי תיקון 190?

אם הנכם בגיל שישים ויש לכם פנסיה חודשית בגובה של 4.418 שקלים מינימום ,אשר מתעדכנת מעת לעת, כדאי לכם להשקיע באפיק זה. תיקון 190 מעניק אפשרות של השקעה חד פעמית לקופת הגמל, השקעה שתהיה נזילה ותאפשר לכם הטבות מס אטרקטיביות.

 

אין לי קצבת פנסיה מינימאלית, מהן  האפשרויות שלי?

אם אין לך קצבת פנסיה מינימאלית, לא תוכל למשוך את הכסף כסכום הוני, במשיכה חד פעמית, אלא רק באמצעות קצבה חודשית.

 

האם אני יכול להפקיד בקופת הגמל רק מעל גיל שישים?

לא. תוכל להפקיד בקופת הגמל לפי חוק 190 גם לפני גיל שישים, אך יש לקחת בחשבון שהכספים יהיו נזילים רק לאחר גיל שישים.

 

מהי תקרת ההפקדה לפי תיקון 190?

הכסף שאותו אפשר להפקיד במסגרת התיקון לחוק מוגבל בתקרת הפקדה הנקבעת לפי גיל החוסך ולפי  השכר הממוצע במשק.

לחוסכים עד גיל שישים ושבע יכולים להפקיד מכפלה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק במקדם המתאים לגיל שלהם.

חוסכים מעל גיל שישים ושבע יכולים להפקיד פי חמש מהשכר הממוצע במשק במקדם המתאים לגילם.

את טבלת המקדמים מפורטת בתיקון לחוק 190.

 

האם אוכל להעביר את הכספים לקופת גמל אחרת?

כן, בכל רגע נתון תוכלו לבחור בקופת גמל אחרת ולהעביר אליה את הכספים ללא עמלות וללא תשלום מס על רווחי הון.

 

איך אוכל לדעת באיזו קופת גמל כדאי לי לבחור?

כאשר אתם באים לבחור קופת גמל, כדאי לעקוב אחרי התשואה שהניבה הקופה בשלוש השנים האחרונות ולבחור בין שלוש קופות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר בהתאם לאפיקי ההשקעות השונים.

 

מתי אוכל למשוך את הכספים לפי תיקון 190?

את הכספים תוכל למשוך כאשר אתה עומד בשני התנאים הבאים:

אתה הגעת לגיל שישים ואתה מקבלת קצבת פנסיה מינימאלית כפי שמגדיר התיקון לחוק.

 

לפי התיקון לחוק, האם אוכל למשוך את הכספים בדרך הונית?

נכון לשנת 2018 תוכל למשוך סכום בגובה של 34,452 שקלים בגיל פרישה ובכפוף לאישור משלטונות המס. כדי לקבל את האישור יש להגיש טופס 161ד'.

 

בתוך כמה ימים מעת ההגשה של בקשת המשיכה אוכל לקבל את הכסף?

הכסף אמור לעבור לחשבון הבנק של החוסך בתוך מקסימום של ארבעה ימי עסקים בלבד.

 

מהם הטפסים שעליי למלא בעת הגשת בקשת המשיכה?

יש להעביר למנהל קופת הגמל טופס מלא וחתום של בקשת המשיכה בצירוף שלושה תלושי פנסיה כדי לאמת שהחוסך אכן מקבל קצבת פנסיה מינימאלית בהתאם להגדרת החוק. בנוסף יש לצרף צילום של תעודת זהות.

לסיכום, תיקון 190 מציע אלטרנטיבה רווחית להשקעה של כספים לכל מי שהגיע לגיל  שישים או קרוב אליו. גם חוסכים צירים יותר יכולים ליהנות מתיקון 190, אך מההטבות והיתרונות של החיסכון במס הם יוכלו ליהנות רק כאשר הם יגיעו לגיל שישים.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא

תיקון 190 – סקירה

הגעה לגיל הפנסיה מאתגרת לעיתים רבות את היוצאים לפנסיה, האתגר הכרוך בשמירה על איכות החיים ועל רמת החיים שהתרגלו אליה בשנות העבודה קשה במיוחד לאור העובדה שלעיתים קרובות גובה הקצבה

קרא עוד »
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.