ביטוח מנהלים – האם השם הסקסי שנבחר לו מעיד על איכות המוצר?

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

החל משנת 2008, על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה לבטח כל עובד שכיר במשק בביטוח פנסיוני, אם העובד מעל גיל 21 (עבור נשים – מעל גיל 20). המעביד מחויב להפריש מדי חודש אחוז מסוים משכר העובד אל תכנית החסכון שבחר העובד, תחת הגוף המנהל אותו בחר.

המעביד מחויב להפריש 12.5% משכר הברוטו של העובד, מתוכם 6.5% לביטוח הפנסיוני ועוד 6% לקרן פיצויי הפיטורין של העובד.

המעביד רשאי להפריש באחוז גבוה יותר, בתנאי שלא יעלה על 7.5% עבור הביטוח הפנסיוני ו-8.33% עבור פיצויי הפיטורין.

העובד עצמו מחויב להפריש רק 6% מהשכר, ורשאי להפריש עד 7%. החל משנת 2017 גם עובדים עצמאיים חייבים להפריש חלק משכרם לחסכון פנסיוני, אך במקרה של אבטלה יהיו רשאים למשוך חלק מהכסף אשר בחסכון. 

 

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

מהו ביטוח מנהלים?

החיסכון הפנסיוני נעשה באמצעות אחד או יותר מאפיקי החסכון הקיימים בשוק: קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים. 

החסכון בתכנית ביטוח המנהלים, מתבצע בדומה לקרנות הפנסיה באמצעות הפקדה חודשית בסכום קבוע.

סכום ההפקדה החודשית מגלם את ההפרשה ממשכורת העובד, הן של המעסיק והן של העובד עצמו (או רק של העובד במקרה של עצמאים). ההפקדות החודשיות נצברות בחסכון עבור העובד, וישמשו לו הבטחת הכנסה בהגיעו לגיל הפרישה – 67 עבור גברים, 62 עבור נשים. ביציאה לגמלאות, החוסך מקבל קצבה חודשית מהחסכון המקיימת אותו לאחר שהפסיק לעבוד ולייצר הכנסה בעצמו.  

מעבר לקצבה החודשית שיקבלו החוסכים ביציאה לגמלאות, החוסכים בביטוח מנהלים יכולים להוסיף רכיב ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, ולקבוע בתנאי התכנית את הקצבה החודשית שיהיה זכאי לה במקרה כזה.

כמו כן, ניתן להוסיף רכיב ביטוחי למקרה של פטירה של החוסך, בטרם הגיע לגיל פרישה. התנאים שייקבעו יהיו קשיחים, כלומר עבור מי שרכש פוליסת ביטוח עבור פטירה או אובדן כושר עבודה, תנאי הפוליסה שלו לא יהיו רגישים לשינויי תעריפים אלא יהיו קבועים לכל אורך תקופת הביטוח. 

בנוגע לשינויים בתוחלת החיים הכללית, בעבר, מבוטחים בביטוח מנהלים נהנו מהבטחת מקדם המרה קבוע, כלומר, גובה הקצבה החודשית בפנסיה לא הושפע לרעה מהעלייה בתוחלת החיים. החל מ-2013, לא מובטח לרוכשי ביטוח מנהלים כי מקדם ההמרה יישאר קבוע, ולכן הפנסיה שלהם כן תושפע משינויים בתוחלת החיים. 

 

אופן הפקדת התשלומים בביטוח מנהלים

כאמור, הפרשות העובד יכולות להגיע עד 7% מהשכר מדי חודש, ואילו הפרשות המעביד יכולות להגיע עד 7.5% משכר העובד עבור הפנסיה ועד 8.33% עבור רכיב הפיצויים.

חלקו של המעסיק, במסגרת ביטוח מנהלים, חייב לכלול גם רכיב תשלום עבור אובדן כושר עבודה.

המדינה מתמרצת את העובדים לחסוך לפנסיה ועל כן מעניקה זיכוי מס לעובדים על ההפקדות החודשיות לחסכון הפנסיוני. נכון ל-2020, הסכום המקסימלי עליו ניתן לקבל זיכוי מס מהמדינה הוא כ-616 ₪ לחודש, ובתנאי שלא מדובר בסכום העולה על 7% משכרו של העובד.

עבור עובדים עצמאיים, קיימת חובת הפקדה לביטוח פנסיוני בשיעורים משתנים בהתאם לגובה ההכנסה, ובכל מקרה לא ניתן להפקיד בחסכון למעלה מ-16% מתוך ההכנסה החודשית.

 

קבלת הכסף שנצבר בחסכון בעת הפרישה

עד 2008, ניתן היה לרכוש ביטוח מנהלים אשר בגיל הפרישה מזכה במענק כספי חד פעמי, או ביטוח מנהלים שמזכה בקצבה חודשית. כמו כן, ניתן היה לשלב בין שני המסלולים. מי שרכש את המסלול המזכה במענק כספי חד פעמי לפני 2008, יהיה זכאי למשוך את ההפקדות והרווחים כמענק בגיל הפרישה.

החל מ-2008, רכישת ביטוח מנהלים מאפשרת רק קבלת קצבה חודשית בעת הפרישה לגמלאות. כלומר מי שהפקיד בחסכון לאחר 2008 יהיה זכאי רק לקצבה חודשית. עם זאת, מי שזכאי לקצבה הגבוהה מ-4525 ₪, יהיה רשאי למשוך את היתרה כמענק חד פעמי.  

בנוסף, בהגיעו לגיל הפרישה, יכול החוסך לבחור את מסלול הקצבה שהוא מעדיף, במסגרתו תיקבע גם קצבה מינימלית שיקבלו המוטבים בפנסיה במקרה של פטירתו במהלך תקופת ההבטחה (התקופה בה משולמת לחוסך הפנסיה שלו). 

 

גובה הקצבה החודשית

גובה הקצבה החודשית של החוסך, בהגיעו לגיל הפרישה, תלוי בסכום שהצטבר בחסכון ברבות השנים, אשר מחולק במקדם ההמרה של הפוליסה.

הסכום המצטבר מגלם את ההפקדות החודשיות של העובד והמעביד, משך הזמן בו הופרשו תשלומים לחסכון, וכן הרווחים שהופקו מהחסכון. מה הכוונה רווחים? אפיקי החסכון השונים מבטיחים השגת תשואות מסוימות לחוסכים, על ידי השקעת כספי החסכון שלהם בשוק ההון, באגרות חוב וכו'. 

גורם נוסף המשפיע על סכום הכסף שהצטבר בחסכון הוא תשלום דמי הניהול לגוף המנהל את כספי החסכון. גביית דמי הניהול בביטוחי מנהלים מוגבלת לעד 1.05% מסכום החסכון המצטבר, אך ניתן לגבות גם דמי ניהול מתוך ההפקדות החודשיות בשיעור שלא יעלה על 4% מההפקדות. 

 

לסיכום, האם כדאי לרכוש ביטוח מנהלים?

בבואנו לבחור אפיק חסכון לכספי הפנסיה שלנו, חשוב לבצע מחקר מקיף הן על סוג החסכון שאנו מעוניינים בו, והן על הגופים המנהלים השונים. אמנם העתיד אינו מובטח אף פעם, והחסכון שלנו עשוי להיות מושפע משלל גורמים בלתי צפויים, אך עם זאת, המקצועיות והמומחיות של הגוף המנהל יכולות להעיד בצורה מהימנה יחסית על יכולתו להשיג לנו תשואות גבוהות על החסכון שלנו. 

חשוב לציין כי אפיקי החסכון הפנסיוני ניתנים לניוד במידה שאינכם מרוצים מהתשואה של הגוף המנהל, ולכן חשוב להיות בבקרה על ביצועי הפנסיה שלכם מעת לעת. 

כמו כן , חשוב לכלול במערכת השיקולים את איכות השירות שמציע הגוף המנהל את ביטוח המנהלים שלכם. איכות השירות נמדדת בין היתר בזמינותם של הנציגים, בנגישות החסכון ובערנות של המנהלים לשינויים החלים בחיי החוסכים ובהתאמת מסלולים נכונה יותר להם.   

היבט נוסף, שיכול להשפיע כאמור באופן ניכר על החסכון שלכם בביטוח המנהלים, הוא שיעור דמי הניהול. אמנם, קיימת תקרה לגובה דמי הניהול אשר ניתן לגבות, אך זו כמובן תקרה מקסימלית. ניתן, ואף רצוי, להתמקח על גובה דמי הניהול. כל הפחתה מזערית בדמי הניהול יכולה להתבטא בעשרות אלפי שקלים בהיקף החסכון שיצטבר לנו בהגיענו לגיל הפרישה! לכן, חשוב להתמקח על סעיף זה. 

 

חשוב לציין כי היום קיימים מגוון אפיקי חסכון לפנסיה, כמו קרנות הפנסיה השונות וקופות הגמל, ולכן לא בהכרח שמסלול ביטוח המנהלים הוא הבחירה הנכונה ביותר עבורכם. על כן, חשוב להכיר את כלל האופציות הקיימות בשוק, כמו גם את דמי הניהול והתשואות שמציעות חברות הניהול השונות. ניתן לחקור באופן עצמאי על ידי שיטוט באינטרנט ובאתרי הממשלה המציעים מידע בנושא (כמו למשל אתר משרד האוצר ואתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון) או לחלופין להיוועץ בגורם מקצוע כמו יועץ פנסיוני.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא