ארנפלד סוכנות לביטוח

ביטוח אחריות מקצועית לעורך דין – היכן כדאי לרכוש?

כל עורך דין רשום בלשכת עורכי הדין, מחויב לרכוש ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין. איפה כדאי לרכוש? מי החברה הכי זולה? כל הפרטים בכתבה שלפניכם.

 

כל עורך דין חייב להיות מבוטח בביטוח אחריות מקצועית

בשנת 2012, החליטה לשכת עורכי הדין לחייב את כל עורכי הדין בארץ לבטח עצמם בביטוח אחריות מקצועית. עוד נקבע, כי עורכי דין אשר לא יבוטחו בביטוח שכזה, לא יוכלו לשמש חברים בלשכת עורכי הדין. שתי סיבות עיקריות הובילו לדרישת קיום ביטוח מקצועי לעורכי דין. הסיבה הראשונה, מקורה בהתחשבות בלקוחות שנפגעו מעורך הדין, אך בבואם לבקש ממנו פיצוי, גילו להפתעתם שעורך הדין נמצא ללא יכולת פירעון. הסיבה השנייה לחובת הביטוח, נעוצה ברצון לסייע לעורכי הדין בארץ, אשר לעיתים עלולים להיקלע שלא במתכוון לחובות כבדים כלפי לקוחותיהם. ואכן, כל עורך דין שמעוניין להיות רשום בלשכת עורכי הדין, ולעבוד בפועל כעורך דין מן המניין, מחויב לבטח עצמו בביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין.

 

מה מעניק ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

ביטוח אחריות מקצועית, מכסה הוצאות שונות הקשורות לתביעות המוגשות כנגד עורכי דין. הביטוח איננו רלוונטי לעורכי דין בלבד, אלא משרת גם בעלי מקצועות חופשיים אחרים, כגון רופאי שיניים, רופאים, מרפאים בעיסוק, קבלנים, מוזיקאים, אמנים, פסיכולוגיים ועוד. המרכיב הדומיננטי בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הוא שהפוליסה איננה קבועה, וניתן להתאים אותה ביחס לכל מבוטח ולתנאי העבודה שלו. מתוקף מקצועם, עורכי הדין עוסקים בתחום דינמי הפועל על פני מישורים רבים. על אף עיסוקם כנותניי ייעוץ משפטי, אשר לעיתים כולל ייצוג לקוחות בתביעות שונות, הם עלולים להיקלע לתביעות מצד אותם הלקוחות או גורמים שהיו מעורבים בהליך המשפטי. משכך, כוללת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין סעיפים שונים. לפניכם מספר סעיפים שעשויים להיכלל בפוליסת הביטוח:

  • תביעות צד ג' – ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין עשוי לכלול תביעות נגד עורך הדין המבוטח במסגרת צד ג. תקרת סכום הביטוח בגין תביעות צד ג' נקבעת בחוזה הביטוח שנחתם בין חברת הביטוח למבוטח.
  • סיכוני סייבר – בעידן הנוכחי, עורכי דין רבים פועלים במרחב האינטרנטי, ומשכך הם חשופים למתקפות סייבר ותביעות שעלולות לפגוע בשמם הטוב. פוליסות ביטוח אחריות מקצועית מסוימות מאפשרות להרחיב את הביטוח גם למקרים שכאלו, גם שעורך הדין יקבל הגנה במקרים דוגמת השמצות, גניבות ספרותיות, חדירות בלתי חוקיות לרשת האינטרנט של עורך הדין המבוטח ועוד.
  • רשלנות מקצועית – אחד הנושאים המרכזיים בגינם מוגשות תביעות נגד עורכי דין, הם תביעות רשלנות מקצועית. לפיכך, אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הוא כיסוי הוצאות משפטיות.
  • חובת סודיות – פוליסות רבות כוללות כיסויים במקרים בו עורך הדין מפר חובת סודיות שלו כלפי הלקוח.
  • אובדן מסמכים – פוליסות רבות כוללות כיסויים כלכליים במקרים בהם עורך הדין איבד מסמכים הכרחיים, שאובדנם הוביל להפסדים כלכליים ללקוח של עורך הדין.

 

מה כדאי לברר בעת בחירת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין.

בעת בחירת חברת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, חשוב לבחון היטב את הפוליסה המוצעת, התנאים שהיא כוללת, וכמובן התשלום השנתי בעדה.

על עורך הדין לבחון היטב את הפוליסה ולוודא כי הפרמטרים אותה היא כוללת, מותאמים לסוג ותנאי עבודתו. בין כלל הפרמטרים הכלולים בפוליסה, כדאי לבחון את סעיף ההשתתפות העצמית, הכולל כמובן סכום שעל העורך דין המבוטח לשלם בעת תביעה, ולמעשה להיות שותף להוצאות הביטוח (לא מדובר אמנם בסכום גבוה במיוחד, אך כן נדרש לשלמו).

כמו כן, חשוב לתת את הדעת להגדרת העיסוק של עורך הדין. מאחר שבמסגרת משלח ידו של עורך הדין, הוא מחויב לכללי אתיקה מקצועיים, פוליסת הביטוח לא תחול עליו באם הפר את כללי האתיקה, נהג שלא כחוק או בחוסר תום לב. זאת ועוד, פוליסות הביטוח כוללות כיסוי לטובת עיזבון עורך הדין במקרה שהאחרון נפטר חלילה, ואף מכסה תביעות נגד בן זוגו / בת זוגתו של עורך הדין, במקרים בהם הוגשה תביעה נגדם הקשורה לעיסוקו של עורך הדין.

 

היכן כדאי לרכוש ביטוח אחריות מקצועי לעורכי דין? – השוואה בין חברות הביטוח

ככלל, בבחירת ביטוח אחריות מקצועית לעורך דין, מומלץ לבחור בחברת ביטוח מוכרת ואמינה, שיש לה ניסיון בכל הנוגע להנפקת פוליסות ביטוח. כך עורך הדין יוכל להתנהל ללא חשש, מאחר שהוא מבוטח באופן מקצועי על ידי חברה מנוסה ואמינה. לפניכם השוואת תנאי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, של החברות המובילות בתחום.

לפני שנציג את ההשוואה בין חברות הביטוח השונות, נציין כי מעת לעת עורכת לשכת עורכי הדין מכרז לחברת ביטוח, כאשר החברה הזוכה במכרז מומלצת על ידי הלשכה, כאשר חברי הלשכה, זוכים מנגד לתנאים נוחים ומחירים נמוכים מאת החברה הנבחרת, וזוכים לתמיכת לשכת עורכי הדין בעת תביעה. נכון לשנת 2019, החברה הזוכה במכרז היא חברת מנורה מבטחים (החברה זכתה במכרז 4 שנים ברציפות).

 

השוואת תנאי פוליסות רגילות –  ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, נכון לשנת 2020:

(הנתונים נלקחו מאתרי חברות הביטוח השונות).

פרמטר / חברה מנורה מבטחים (1) מגדל איילון ביטוח ישיר הבחירה שלנו
מחיר שנתי – פוליסה רגילה 1650 1387 1590 1450 מגדל
מחיר שנתי – פוליסה מורחבת 2700 3375 2600 3190 איילון
השתתפות עצמית 20,000 18,000 17,000 18,000 איילון
השתתפות עצמית – תביעות מקרקעין 50,000 50,000 46,000 49,000 איילון
גבול אחריות למקרה – פוליסה רגילה  2,250,000 2,200,000 2,200,000 2,300,000 ישיר
גבול אחריות למקרה – פוליסה מורחבת 3,750,000 3,500,000 3,800,000 3,800,000 ישיר ואיילון
גבול אחריות לתקופה – פוליסה רגילה 4,500,000 4,000,000 4,500,000 4,600,000 ישיר
גבול אחריות לתקופה – מורחב 7,500,000 7,000,000 7,000,000 7,600,000 ישיר
נזקי רכוש / גוף לצד ג' 250,000 250,000 350,000 450,000 ישיר
הנחות לעורכי דין חדשים 50% 50%
קניין רוחני קיים (בכפוף לתו"ל).
כיסוי מקסימלי ליחסי ציבור בעת משבר 300,000
כיסוי מקסימלי לניהול סיכונים 300,000
תשלומים
ועדת ערר תשלום 5000 ₪ ללא תשלום
הגנת לשון הרע קיים. קיים (בכפוף לקיום תו"ל) קיים.
הגנת סייבר – סכום כיסוי מקסימלי 450,000 400,000 350,000 350,000 מנורה ואיילון
סכום כיסוי מקסימלי – נושא משרה או דירקטור 400,000 400,000
  1. זכתה במכרז מטעם לשכת עורכי הדין
  2. יתר התנאים של פוליסה מורחבת (מלבד התנאים המופיעים מעלה) זהים.

 

באיזו חברה כדאי לבחור?

כאמור, נכון לשנת 2020, החברה שזכתה במכרז מטעם לשכת עורכי הדין היא חברת מנורה מבטחים. בשל כך, הלשכה תומכת בעורכי הדין נתבעים המבוטחים דרך בחברת מנורה מבטחים, ומייצגת את עורכי הדין הללו בוועדות ערר. יחד עם זאת, עורכי הדין אינם מחויבים לבחור במנורה מבטחים וביכולתם לבחור לבטח עצמם דרך חברות אחרות. בהמשך לנתוני הטבלה, המציגים את ההשוואה שביצענו בין חברות הביטוח השונות, נוכל לסכם את היתרונות והחסרונות של כל חברה:

מנורה מבטחים – מעבר לזכייתה במכרז עורכי הדין, החברה מעניקה כיסויים בגין: יחסי ציבור בעת משבר, ניהול סיכונים, ועדת ערר (ייצוג מטעם לשכת עורכי הדין), הפרת חובות קניין רוחני, הפרת חובות נושא משרה או דירקטור, נזקי צד ג', תביעות לשון הרע, תביעות סייבר (החברה המובילה בקטגוריה זו).

מגדל – החברה מעניקה כיסויים בגין:  נזקי צד ג'; תביעות סייבר. החברה מציגה את המחיר השנתי לפוליסה רגילה הנמוך ביותר, בפער של כמעט 100 שקלים מהחברה הבאה אחריה, וכן ועדת ערר ללא תשלום.

איילון – החברה מעניקה כיסויים בגין:  נזקי צד ג'; תביעות לשון הרע, תביעות סייבר ותביעות נושא משרה או דירקטור. מחיר שנתי לפוליסה מורחבת הנמוך ביותר, מחיר השתתפות עצמית הנמוך ביותר, וגבול אחריות למקרה פוליסה מורחבת הגבוה ביותר בקרב החברות המשתתפות בהשוואה.

ביטוח ישיר – החברה מעניקה כיסויים בגין:  נזקי צד ג' (החברה המובילה בקטגוריה זו); תביעות לשון הרע ותביעות סייבר. החברה מציגה סכום גבול אחריות למקרה ולתקופה הגבוה ביותר, בשתי הקטגוריות הנבדקות (פוליסה נבחרת ופוליסה רגילה).

 

החברות השונות מציגות נתונים שונים בכל פרמטר ביטוחי. לפיכך, אין לנו המלצה גורפת באשר לחברה הכדאית והמומלצת, כאשר לכל עורך דין מומלץ לבחור בחרה אחרת. המלצתנו לעורכי דין המתמחים בתחום מסוים, לבחור בחברה המעניקה את סכום הכיסוי הגבוה ביותר בתחום זה. כך לדוגמא, עורך דין הפועל בעיקר בתחום הסייבר, מומלץ שיבחר במנורה מבטחים המעניקה את הכיסוי הגבוה ביותר עבור הגנת סייבר.

לעומתו, עורך דין שרוכש ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין רק על מנת שיוכל להמשיך לשמש כעורך דין רשום בלשכת עורכי הדין, והוא לא מתפקד כמעט כעורך דין במהלך השנה, מומלץ לו שיבחר בחברה המציגה את המחיר הזול ביותר – חברת מגדל. עורך דין העוסק בתחום שעלול לגרום לנזקי צד ג', מומלץ שיבחר בחברת ביטוח ישיר המציגה את הכיסוי הגבוה ביותר עבור נזקי צד ג'.

על כל פנים, ההמלצה לעורכי דין ללא תחום דומיננטי, היא חברת מנורה מבטחים. זאת, הן מאחר שהחברה נתמכת על ידי לשכת עורכי הדין, והן בשל מגוון אפשרויות הכיסוי הרחב שהיא מציגה.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.