ארנפלד סוכנות לביטוח

אגרות חוב (אג"ח) מיועדות – מהן? וכיצד הן מחולקות?

מהן אגרות חוב?

אגרת חוב (אג"ח) היא מכשיר פיננסי המאפשר לממשלות או חברות לגייס כסף מהציבור על ידי הליך המזכיר הלוואה מהבנק, משום שהציבור הרוכש את אגרות החוב הוא כמו בנק המלווה כסף לגוף המנפיק.

הגוף המנפיק את אגרת החוב לציבור מתחייב להחזיר את החוב במועד שנקבע מראש.

אגרות חוב נסחרות בבורסה, ורכישתן נתפסת כאפיק העיקרי להשקעות סולידיות, שכן מובטחת לרוכש תשואה קבועה מראש עבור ההשקעה: ריבית שוטפת ובנוסף את קרן ההשקעה (הסכום שהושקע במקור) במועד שנקבע לפרעון. נהוג לחלק את סוגי האג"ח לשניים – אג"ח ממשלתי ואג"ח שאינו ממשלתי (אג"ח קונצרני). במאמר זה נתמקד באג"ח ממשלתי.

 

מהו אג"ח ממשלתי?

הממשלה היא מנפיקת החוב הגדולה ביותר בבורסה בשל הנפקת אג"ח ממשלתי. מדובר באגרות חוב שמנפיקה הממשלה מתוך מטרה להגדיל את ההכנסות שלה. ההכנסות ממכירת אגרות חוב יכולות לסייע לצמצום הגירעון המדיני וכן לשמש למתן שירותים יעילים ומקיפים יותר לאזרחים. ההבדל העיקרי בין אג"ח ממשלתית לאג"ח קונצרנית הוא ברמת הסיכון של החזר ההלוואה.

בדרך כלל גופים המנפיקים אגרות חוב הם בעלי סיכון נמוך מאוד לאי יכולת פרעון, ובייחוד כאשר מדובר באג"ח ממשלתי, כיוון שלרוב מדינות הן בעלות כושר תשלום יציב יותר מאשר חברות פרטיות או תאגידים.

כמובן שקיימים מקרים יוצאים מן הכלל, כמו למשל מדינות כמו יוון וספרד שראינו כי נקלעו לקשיים כלכליים בשנים האחרונות, אך לרוב השקעה באג"ח ממשלתי נתפסת כהשקעה מאוד בטוחה. יחד עם זאת, בשל הסיכון הנמוך בו נושא המלווה, גם התשואה הצפויה נמוכה יחסית.

אגרות החוב שמנפיקה הממשלה, באמצעות היחידה לניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר, ניתנות לרכישה בבורסה בתל אביב.

בבורסה נסחרות איגרות חוב ממשלתיות מסוגים שונים:

  • מלווה קצר מועד (מק"מ) – אג"ח המונפקות לתקופת זמן של שנה על מנת לספוג עודפי כספים מהמשק. המק”מ מונפק מתחת לערך הנקוב שלו, וכך מרוויחים המשקיעים תשואה על ההפרש בין מחיר הרכישה (הנמוך) לבין הערך הנקוב.
  • איגרות חוב בריבית קבועה – אג"ח המונפקות לתקופת זמן של למעלה משנה, ושאינן צמודות למדד המחירים לצרכן. אג"ח מסוג זה מכונה גם אג"ח שקלית.
  • איגרות חוב ממשלתיות צמודות – אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן.
  • איגרות חוב בריבית משתנה – אג"ח שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, אלא הריבית נקבעת על פי ממוצע משוקלל של תשואה לפדיון אשר מניבות אג"ח מק"מ.

 

מהן איגרות חוב מיועדות?

איגרות חוב מיועדות הן איגרות חוב ממשלתיות, כלומר אג"ח שהמדינה מנפיקה, אך לא ניתן לסחור בהן שכן הן מונפקות רק עבור קרנות הפנסיה וחברות הביטוח.

אגרות חוב מיועדות הן צמודות למדד ומבטיחות תשואה קבועה גבוהה יחסית – ריבית בנק ישראל עומדת נכון לאוגוסט 2020 על 0.1%, ואילו איגרות החוב המיועדות מספקות תשואה ריאלית של 4.86%. כלומר, כאשר הריבית נמוכה או אפסית כמו בימים אלו, הנפקת אגרות החוב מיועדות מהווה הטבה עצומה לגופי החסכון.

 

שינויים בהקצאת אגרות חוב מיועדות

בעבר אגרות חוב מיועדות הונפקו לכל גופי החסכון הפנסיוניים – קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים – אך בשנת 1986 החילה הממשלה רפורמה במשק במסגרתה הוחלט על צמצום בהנפקת אג"ח מיועדות רק לקרנות הפנסיה ולביטוחים פנסיוניים.

עד שנת 2003 המדינה אפשרה לכל קרנות הפנסיה לרכוש אג"ח ייעודיות בשיעור של עד 70% מנכסי הקרן. מדובר ביתרון עצום לקרנות הפנסיה, באמצעותו מתאפשרת להם השגת תשואה למבוטחים תוך לקיחת מינימום סיכון. משנת 2003 הוחלט לצמצם את הקצאת אגרות החוב המיועדות לקרנות פנסיה ל-30% מנכסי הקרן בלבד.

 

הגדלת הזכאות לאגרות חוב מיועדות עבור מקבלי קצבאות

ב-2017 נתקבלה החלטה בועדה להגברת הודאות בחסכון הפנסיוני, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, להעלות את שיעור הקצאת אג"ח ייעודיות עבור מקבלי הקצבאות בקרנות הפנסיה ל-60%.

ההחלטה משרתת הן את האינטרס של החוסכים לודאות בחסכון הפנסיוני, ואת את אינטרס משרד האוצר להגברת התחרות בשוק המוצרים הפנסיוניים.

משרד האוצר מנסה לקדם את פיתוחו של שוק הקצבאות, בו יוכל הציבור לחסוך במגוון אפיקי חסכון ולבחור את האפיק המשתלם ביותר בהגיעם לגיל הפרישה. אולם, קרנות הפנסיה לא שיתפו פעולה עם המהלך כיוון שקבלת מבוטחים לקראת גיל הפרישה יוצרת אצלן גרעון אקטוארי.

 

השפעת הגדלת הזכאות לאגרות חוב מיועדות על המאזן האקטוארי

הגדלת זכאותם של פנסיונרים לאגרות חוב מיועדות השפיעה על המאזן האקטוארי במספר היבטים. ראשית, נוצר כאמור גרעון אקטוארי עם פרישתם של מבוטחים, אך תוך זמן קצר הגרעון האקטוארי הלך והצטמצם עבור כל פורש נוסף. לאחר מכן, קרנות הפנסיה יכלו להציג עודף אקטוארי חד פעמי, עקב הקטנת התחייבויות כלפי מבוטחים. בסופו של דבר, הוחלו כללים חדשים הקובעים אופן חישוב חדש לקצבאות זקנה, כך שהפורשים מהקרן לא יוצרים עוד למעשה גרעון אקטוארי.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.