ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 45 ביקורות
js_loader

ביטוח חיים למשכנתא – איפה כדאי לרכוש? דרך הבנק? סוכן הביטוח?

לקחתם הלוואת משכנתא מהבנק, עבור רכישת דירה. עכשיו הניחו, כי חלילה אירעה פגיעה בנכס ובערכו (רעידות אדמה, שיטפונות וכדומה), או לחלופין אירע נזק בריאותי או פטירה ללוקח המשכנתא.

מי אחראי עכשיו להחזר הלוואת המשכנתא? בדיוק לשם כך, נועד ביטוח חיים למשכנתא, שמוודא שהבנק יקבל את החזר ההלוואה גם במקרים קיצוניים שכאלו, ואתם – הלקוחות, לא תיפגעו בשל כך.

מה כולל ביטוח חיים למשכנתא? היכן כדאי לרכוש אותו? כל הפרטים, במאמר שלפניכם. 

 

מהו ביטוח חיים למשכנתא?

במקרה של רכישת דירה באמצעות משכנתא, המלווה מעוניין לבטח את כספי ההלוואה שהעניק ובכך לבטח את כספו.

לא פעם המלווה הוא גוף בנקאי.

משום כך, הביטוח מאפשר להגן על הבנק מפני פגיעה בערך ההלוואה. פגיעה שכזו יכולה להתרחש הן בעקבות פגיעה בנכס הדירה, הן בשל פגיעה ביכולתו של הלווה להחזיר את ההלוואה, כלומר במקרה בו הלווה נפטר או לחלופים מצבו הבריאותי נפגע באורח חמור.

מכאן עולה כי קיימים שני מרכיבי ביטוח לביטוח חיים למשכנתא: ביטוח מבנה לנכס וביטוח חיים של הלווה. להלן יפורטו שני מרכיבי הביטוח הללו.

 

המרכיב הראשון של ביטוח חיים למשכנתא – פגיעה בנכס הדירה

ראשית, הביטוח כולל מקרים בהם הדירה עצמה נפגעת באופן אשר מוריד את ערכה בצורה משמעותית.

דוגמאות לכך הן פגיעות משמעותיות בדירה, דוגמת שריפה, נפילת תקרה, רעידת אדמה (שדורשת לעיתים השתתפות עצמית) ושיטפון.

במקרים של נזקים מסוג זה, הלווה עלול לוותר על הדירה, להפסיק את תשלום המשכנתא, ובכך למעשה, לנתק כל קשר עם הבנק המלווה.

המלווה נותר אפוא כשבידיו דירה שאינה שווה עוד את סכום ההלוואה שהעניק, בשל השיטפון, רעידת האדמה או כל מפגע אחר שגרם מטבע הדברים לירידת ערך בשוויה של הדירה. מן הסתם, הדירה כבר לא יכולה להוות עוד שיעבוד להלוואה, כפי שהייתה לפני המפגע המשמעותי.

על כן, במידה והדירה נפגעת ואינה שווה עוד אותו הערך של המשכנתא, הלווה עשוי שלא לקבל את כספו חזרה. מסיבה זו, ביטוח חיים למשכנתא כולל את האפשרות לפיה ערך הדירה ירד.

 

המרכיב השני של ביטוח חיים למשכנתא – שינוי מצב הלווה (פטירה או מצב בריאותי)

כאמור, הביטוח מכסה גם מקרים של פטירה של הלווה. מצב זה עשוי להוביל להפסקה של תשלומי המשכנתא כאשר הלווה הוא הגורם שאמור היה להחזיר את הלוואת המשכנתא (למשל כאשר הלווה מתפקד כמפרנס עיקרי או בלעדי במשפחה, או לחלופין כאשר מדובר בלווה יחיד).

משום כך, יש צורך בביטוח שיגן על הבנק או גורם מלווה אחר, ויבטיח את המשך תשלומי המשכנתא השוטפים.

 

על מי מגן ביטוח חיים למשכנתא?

חשוב לציין כי הביטוח מגן באופן רשמי על המלווה, כלומר על פי רוב – על הבנקים.

אולם בפועל, התמונה מורכבת יותר. למעשה, הביטוח מגן גם על הלווה: במקרה של פגיעה בנכס, הביטוח מגן מפני אובדן הנכס או מפני חוסר יכולת לשלם את תיקונו מחדש; במקרה של פטירת המפרנס העיקרי של המשפחה, הביטוח מאפשר למשפחה להמשיך להחזיק בנכס גם לאחר הפטירה.

המשמעות היא שבעתות המשבר הביטוח מאפשר ללווים לא להתחייב להמשך תשלומי ההלוואה. כתוצאה מכך, תשלום יתרת ההלוואה עובר לאחריות החברה המבטחת.

 

איפה ניתן לרכוש ביטוח משכנתא?

הגופים שמציעים ביטוחי משכנתא כוללים את הבנקים ואת סוכנויות הביטוח – סוכנויות ביטוח גדולות ולעיתים גם סוכנויות ביטוח קטנות. כאשר רוכשים את הביטוח דרך הבנק, חשוב לדעת שהביטוח המבני של הדירה שמציעים הבנקים אינו מכסה נזקי צד ג׳ ואינו כולל כיסוי תכולה.

בכל הנוגע למרכיב של ביטוח החיים, אין הבדל מהותי בין הבנקים לבין הסוכנויות.

כמו כן, יש לתת את הדעת על חשיבותם של הבדלי המחיר בין הביטוחים השונים, ולו ההבדלים המזעריים ביותר.

כאמור, חברות שונות מציעות ביטוחים בטווחי מחיר משתנים. אשר על כן, יש משמעות גדולה בבדיקה יסודית של מגוון האפשרויות שמציעה כל חברה או כל סוכנות. לעיתים, הבדל המחירים יעמוד על 30 ש״ח בחודש, סכום שעל פניו אינו נדמה כסכום משמעותי, אך האפקט המצטבר גדול לאין שיעור ויכול להגיע לאלפי שקלים כעבור מספר שנים.

אי לכך, חשוב ביותר לקבל הצעות מחיר מכמה חברות, לבחון אותן היטב ולערוך השוואה משמעותית ביניהם.

יתר על כן, לעיתים הביטוחים המוצעים כוללים כיסויים שאין בהם צורך. לפיכך, לא פעם ניתן אף להוזיל את סכום הביטוח לאחר בדיקה יסודית של מרכיביו.

בחינה מעמיקה זו עשויה להוביל לחיסכון כספי ניכר. להלן יפורטו ההסברים בנוגע לכל אחד מהמרכיבים של המשכנתא, כולל דגשים שונים אודות כל מרכיב ומרכיב.

 

פירוט המרכיב הראשון בביטוח חיים למשכנתא: ביטוח מבנה

כאמור, מרכיב זה מכסה פגיעות שונות שאירעו בנכס. הוא נועד להבטיח את יציבותו של ערך הנכס, גם לאחר שהתחוללו בו נזקים.

בשל כך, גובה הביטוח משוקלל לפי מחיר התיקון המשוער לאחר פגיעה מנזקים מאסיביים: החל בתיקון דלתות וכלה בתיקון הדירה עקב שיטפון. סכום הביטוח מועבר במקרה של פגיעה ישירות אל המלווה, כלומר אל הבנקים, ולא אל הלווה – אנחנו, הלקוחות.

עם זאת, ישנן פוליסות שמציעות פיצויים לבנק רק עבור סכום יתרת ההלוואה שנותרה לאחר הפגיעה בנכס, כאשר יתרת סכום הפיצוי עוברת ללווה לשם תיקון דירתו.

 

פירוט המרכיב השני בביטוח חיים למשכנתא: ביטוח חיים

כפי שצוין לעיל, מרכיב זה נועד להגן על המלווה במקרה של פטירה של אחד מהלווים של המשכנתא או של הלווה היחידי שלה. אולם הלכה למעשה, הביטוח מגן גם על הלווים: בעת מקרה הפטירה חברת הביטוח ממשיכה לשלם את תשלומי המשכנתא השוטפים.

בכך המלווה לא לוקח לידיו את הנכס ומוציא ממנו את הדיירים, אלא מאפשר להם להמשיך להתגורר בדירתם. הווה אומר, דיירי הנכס אינם נאלצים לעזוב את דירתם גם במידה ואינם יכולים להמשיך לשלם בעצמם את תשלומי המשכנתא.

בשונה מביטוח חיים רגיל, ביטוח חיים במסגרת ביטוח חיים למשכנתא, מעניק תשלום שוטף של יתרת ההלוואה ולא מענק חד פעמי של כסף.

 

כיצד נקבע המחיר?

מחירו של מרכיב ביטוח החיים, במסגרת ביטוח חיים במשכנתא, נקבע לפי גובה המשכנתא. ככל שההלוואה גבוהה יותר, כך מחיר ביטוח החיים גבוה יותר. הסיבה היא שהמחיר של הביטוח מחושב לפי יתרת ההלוואה שחברת הביטוח עשויה לשלם בעקבות הפגיעה.

על כן, לאורך השנים בהן מוחזרת המשכנתא, במהלכן מצטמצמת יתרת ההלוואה – יורד גם מחירו של ביטוח החיים.

עם זאת, קיימת הסתייגות מסוימת – מחיר הביטוח יורד עד לרגע בו גילו של הלווה הופך לגבוה, ובכך מתייקר ביטוח החיים שוב. לכן חשוב לדעת שבכל שלב של תשלום המשכנתא מחיר הביטוח מושפע משני תהליכים מנוגדים אלו. בסופו של דבר, השינויים בפרמיה אינם משמעותיים במיוחד.

 

האם ביטוח החיים כולל מצבים בריאותיים נוספים?

ביטוח החיים יכול לכסות גם מקרים שונים, למעט פטירה, בשלם יכולת ההכנסה של הלווה נפגעת עקב בעיות רפואיות. הרחבת הפוליסה מומלצת גם עבור לווים מבוגרים אשר חשופים יותר למצבים של מחלות ואובדן כושר עבודה.

 

 

רכישת הביטוח דרך הבנק או דרך סוכני הביטוח – מה עדיף?

כאשר אנו בוחנים לרוב עדיפות בין שירותים שונים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשירותים המוצעים על ידי גופים פיננסיים, ניטה להתמקד במחיר שמציעה כל חברת ביטוח. להלן יוסבר הנושא.

בנוגע לביטוח חיים, יתרונם של הבנקים ושל חברות הביטוח הגדולות הוא במקרי מוות שנובעים ממחלה שדווחה חלקית לחברת הביטוח. כוחם של גופים גדולים אלו מאפשר לרוב לקבל פיצוי גם במקרים ״אפורים״ שכאלה. אולם, אלו הם מקרים נדירים ורוב מקרי הפטירה מהווים עילה מספקת לדרישת מימוש הביטוח. לכן אין משמעות גדולה ליתרון של הבנקים ושל החברות הגדולות בסוגיה זו.

לעומת זאת, בנוגע לביטוח נכס, לרוב ישנם יתרונות גדולים דווקא עבור החברות החוץ בנקאיות. הסיבה היא שהביטוחים דרך הבנקים לא כוללים צד ג׳ ולא כוללים ביטוח תכולה.

ענף הביטוחים הלך והתרחב בשנים האחרונות וחברות הביטוח מגבירות את התחרות אל מול ביטוחי הבנקים.

לכן, יש לערוך השוואה של הצעות המחיר. חשוב לזכור שמחירים של עשרות שקלים בפרמיה הולכים ומצטברים לאורך השנים להבדלים של אלפי שקלים.

על כן, ההבדלים המזעריים, שעל פניו אינם נראים משמעותיים למדי, הופכים בסופו של דבר לבעלי משקל רב, ולכן יש לבחון היטב הצעות מחיר של הגופים השונים ואת תנאי הפוליסה שמציעה כל חברה, על מנת לבחור בהצעה האפקטיבית והכדאית ביותר.

על פי רוב, סוכני הביטוח יכולים להציע פוליסה במחירים נמוכים יותר בשל עצמאותם היחסית בהשוואה לגופים בנקאיים כאלה או אחרים.

 

הצעות מחיר לביטוח חיים למשכנתא של החברות השונות

להלן יוצגו הצעות מחיר של החברות השונות. את הצעת המחיר הרכבנו בהתאם לתמהיל המשכנתא המומלץ לשנת 2020, המורכב מ:

  1. 33% ריבית פריים מסך המשכנתא.
  2. 40% ריבית קבועה לא צמודה מסך המשכנתא.
  3. 27% ריבית משתנה צמודה כל 5 שנים.

 

הצעת מחיר ראשונה – עבור משכנתא של 750 אלף שקלים:

את הצעת המחיר נחשב עבור מבוטח אחד, זכר, שנולד בשנת 1980 (המבוטח בן 41), לא מעשן.

סכום המשכנתא – 750 אלף שקלים. בהתאם לתמהיל המומלץ לשנת 2020, החזר המשכנתא יוחזר באופן הבא:

מסלול א:  מסלול פריים, 247,500 שקלים, לתקופה של 25 שנים, ובריבית של 1.1%.

מסלול ב: מסלול ריבית קבועה לא צמודה, 300,000 שקלים, לתקופה של 20 שנים, ובריבית של 3.5%.

מסלול ג: מסלול ריבית משתנה צמודה כל 5 שנים, 202,500 שקלים, לתקופה של 25 שנים, ובריבית של 3.55%.

סה"כ סכום ביטוח מבוקש במועד תחילת הביטוח1,015,437 .

להלן יוצגו תעריפי החברות השונות:

חברה: פרמיה חודשית ראשונה פרמיה חודשית ממוצעת במהלך תקופת הביטוח סך הכל פרמיה מצטברת, במהלך תקופת הביטוח
AIG 70.59 ₪. 67.77 ₪. 20,331 ₪.
הכשרה חברה לביטוח 86.31 ₪. 85.67 ₪. 25,699.6 ₪.
הפניקס 81.23 ₪. 86.8 ₪. 26,040.54 ₪.
איילון 95.36 ₪. 97.33 ₪. 29,200.18 ₪.
מגדל מקפת 80.93 ₪. 104.26 ₪. 31,278.2 ₪.
ביטוח ישיר 95.89 ₪. 106.05 ₪. 31,814.34 ₪.
ביטוח חקלאי 99.9 ₪. 108.48 ₪. 32,543.6 ₪.
מנורה מבטחים 107.01 ₪. 119.26 ₪. 35,777 ₪.
כלל ביטוח 113.07 ₪. 124.82 ₪. 37,444 ₪.
הראל ביטוח ופיננסים 113.2 ₪. 125.7 ₪. 37,709 ₪.

 

הצעת מחיר 2 – 400 אלף שקלים:

את הצעת המחיר נחשב עבור מבוטחת אחת, נקבה, שנולדה בשנת 1980 (המבוטחת בת 41), לא מעשנת.

סכום המשכנתא – 400 אלף שקלים. בהתאם לתמהיל המומלץ לשנת 2020, החזר המשכנתא יוחזר באופן הבא:

מסלול א:  מסלול פריים, 132,000 שקלים, לתקופה של 25 שנים, ובריבית של 1.1%.

מסלול ב: מסלול ריבית קבועה לא צמודה, 160,000 שקלים, לתקופה של 20 שנים, ובריבית של 3.5%.

מסלול ג: מסלול ריבית משתנה צמודה כל 5 שנים, 108,500 שקלים, לתקופה של 25 שנים, ובריבית של 3.55%.

סך הכל סכום ביטוח מבוקש במועד תחילת הביטוח 542,329 שקלים .

להלן יוצגו תעריפי החברות השונות:

חברה: פרמיה חודשית ראשונה פרמיה חודשית ממוצעת במהלך תקופת הביטוח סך הכל פרמיה מצטברת, במהלך תקופת הביטוח
AIG 29.65 ₪. 26.2 ₪. 7860.4 ₪.
הפניקס 33 ₪. 34.92 ₪. 10,476 ₪.
הכשרה חברה לביטוח 33.9 ₪. 35.1 ₪. 10,530.85 ₪.
איילון 42.33 ₪. 38.54 ₪. 11,561.2 ₪.
ביטוח חקלאי 46.85 ₪. 44.28 ₪. 13,285.1 ₪.
כלל ביטוח 48.76 ₪. 46.28 ₪. 13,885.26 ₪.
ביטוח ישיר 48.12 ₪. 46.33 ₪. 13,898.73 ₪.
מנורה מבטחים 50.88 ₪. 47.16 ₪. 14,148.45 ₪.
הראל ביטוח ופיננסים 54.09 ₪. 49.83 ₪. 14,948.6 ₪.
מגדל 35.45 ₪. 49.92 ₪. 14,977.3 ₪.

 

לסיכום

על מנת להחליט איזה ביטוח משכנתא כדאי לרכוש והיכן רצוי לעשות זאת, חשוב לערוך השוואה יסודית בין החברות השונות.

הבנקים מציעים אמנם נגישות ונוחות משום שהם מספקים לא פעם את המשכנתא, אך דווקא משום כך, מחירי הביטוחים שהם מציעים גבוהים ממחירי השוק.

סוכני הביטוח הרבים עשויים להציע פרמיות נמוכות יותר עבור אותן הפוליסות ולהוביל לחסכון משמעותי של כסף.

ביטוח חיים במשכנתא - איפה כדאי לרכוש דרך הבנק סוכן הביטוח
ביטוח חיים למשכנתא – איפה כדאי לרכוש דרך הבנק סוכן הביטוח
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 45 ביקורות
אמילי רוטברט
אמילי רוטברט
ענבר האלופה, דואגת לנו כל שנה לעדכן הנחות בביטוחי הבריאות, תמיד בקשר איתם כשאנחנו צריכים, אם יש בעיה היא מעדכנת אותנודאגה להעביר אותנו לפנסיות וקרנות השתלמות במינימום דמי ניהולשירות מעולה
Jenny R
Jenny R
ממליצה בחום על ענבר המהממת.זמינה תמיד לכל שאלה, מסבירה בבהירות ונעימות הכל. מקצועית, מסודרת, אמינה.המלצה חמה חמה ❤️‍🔥❤️‍🔥
Alon Leibovich
Alon Leibovich
אחלה סוכנת ביטוח - מוודאת שכשיש דברים חשובים, אנחנו יודעים. מומלצת
Guy Dolev
Guy Dolev
ענבר היא ללא ספק אחת מסוכנות הביטוח המקצועיות והיסודיות שפגשתי.פשוט תענוג לעבוד איתה
Tom Bar
Tom Bar
ההבדל בין עינבר לבין שאר סוכני הביטוח הוא האכפתיות האמיתית, והמקצועיות לכל אורך הדרך. תודה על הטיפול המסור, העדכונים השוטפים בתיק, והליווי הצמוד! 5 כוכבים זה מעט :)
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.