ארנפלד סוכנות לביטוח

ההבדלים בין קרנות הפנסיה לביטוחי המנהלים

אתם בדיוק מתחילים עבודה חדשה וצריכים להחליט איך לחסוך? אתם תוהים לעצמכם האם החיסכון הנוכחי שלכם הוא נכון עבורכם? לחלקנו יש נטיה לא להתעסק במה שקשור לחסכון לפנסיה, אבל האמת היא שחשוב מאד לעקוב ולהכיר את היתרונות והחסרונות של אפשרויות החסכון השונות. השלב הראשון כדי לדעת איזה חסכון הכי טוב בשבילכם, הוא להבין את ההבדלים המהותיים שיש בין המוצרים הפנסיוניים הקיימים. בכתבה זו נפרט עבורכם את כל מה שצריך לדעת על קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים – ואת ההבדלים ביניהם.

 

מהו ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא סוג מסוים של ביטוח חיים עם חיסכון. כלומר, זהו חסכון שנקבע לפי חוזה אישי – פוליסה, בין חברת הביטוח למבוטח. הפוליסה מהווה הסכם אישי שנועד להגדיר את התנאים של המבוטח בביטוח המנהלים. יש לציין ששני הצדדים לא יכולים לשנות את הפוליסה באופן חד צדדי במהלך תקופת הביטוח.

גם במידה ונעשים שינויים שנוגעים לדמי הניהול או לעלויות הביטוחיות, הן לא יחולו על פוליסות שנפתחו מוקדם יותר. לכאורה זה יתרון שכן כך יש ודאות לגבי העתיד, אך לא תמיד זה טוב להיות כבולים לאותו חוזה במשך הרבה שנים.

 

קרן פנסיה – מה שצריך לדעת באמת

מהי קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר לחסכון שנועד להעביר תשלום בדמות קצבה חודשית בגיל הפרישה. העובדים והמעסיקים מפקידים כסף לקרן הפנסיה במשך שנות העבודה, והקרן משלמת בחזרה את הקצבה לכל אורך החיים מהרגע בו העובדים פורשים לפנסיה.

קרן פנסיה כוללת גם עוד 2 כיסויים ביטוחיים – לאובדן כושר עבודה ולמקרה של מוות. הקרן משלמת קצבה חודשית לשארים של מבוטח (יתומים, אלמן/ה) במקרה של מוות, וכן תשלום קצבה חודשים במקרה שהמבוטח מאבד את היכולת לעבוד בשל נכות שקרתה לו בשנות עבודתו.

אלו כיסויים שנרכשים מתוך כספי החיסכון והם מופקדים לקרן הפנסיה כל חודש. סכום הפיצוי וגובה ההפקדה נקבעים בין היתר לפי מין החוסך, משכורתו, גילו, ותנאים נוספים הקבועים בתקנון של קרן הפנסיה.

חשוב לדעת שבקרן פנסיה קיים עיקרון ערבות הדדית שאומר שכל החוסכים בקרן מבטחים אחד את השני וכן ערבים להבטחה של התקבולים העתידיים אחד של השני.

על מנת לחשב את סכום הקצבה החודשית נעזרים במקדם פרישה. מקדם הפרישה ממיר את החסכון הצבור לפנסיה החודשית. בעת הפרישה מחלקים את הסכום שנחסך במקדם הפרישה. מכאן שככל שמקדם הפרישה נמוך יותר – פנסיית הפרישה גבוהה יותר. נסביר זאת בפירוט בהמשך.

 

מה ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

ישנם מספר הבדלים מהותיים בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים שרצוי להכיר:

  1. צורת החוזה: ראשית, הדרך בה מוסדרים היחסים שבין המבוטח לגוף הפנסיוני שונה בין המכשירים הפנסיוניים השונים. בביטוח מנהלים היחסים מוסדרים באמצעות חוזה משפטי אישי בין המבוטח לחברת הביטוח שלא ניתן לשנות, בעוד שבקרן פנסיה התנאים מוסדרים בדרך של תקנון זהה לכל החוסכים בקרן, והוא עשוי להשתנות.
  2. דרך ההצטרפות לתוכנית: בביטוח מנהלים מועמד צריך לחתום על מספר טפסים – על הצהרת בריאות, על הצעת ביטוח ולעיתים הוא אף מתבקש לעבור בדיקה רפואית על ידי רופא שפועל מטעמה של חברת הביטוח. לאחר כל זאת חברת הביטוח מחליטה אם היא מעוניינת לבטח את הפונה, ואם כן באילו תנאים. בקרן פנסיה לעומת זאת, יש תקופה שנקראת אכשרה, בה לא חל כיסוי על מקרי ביטוח כתוצאה ממצב רפואי קיים. הרעיון הוא שאם המועמד סובל מבעיות בריאות זו אפשרות עדיפה בשבילו שכן הקרן לא יכולה לדחות אותו על הסף בגלל הבעיות הבריאותיות שלו. הוא יוכל להצטרף לקרן ללא תשלום שונה.
  3. התאמה אישית: עוד הבדל ניכר הוא ההתאמה של המוצר לצרכים של המבוטחים – בביטוח מנהלים אפשר לרכוש גם מעבר לחיסכון כיסויים ביטוחיים למקרי אובדן כושר עבודה ומוות, בהתאם לצרכיו האישיים של כל חוסך וחוסך. במקרה של מוות המוטבים הם אלו שהמבוטח בוחר לעניין הזה. המבוטח רשאי לשנות בכל זמן לפי רצונו את השמות של המוטבים של יתרת כספו בתוכנית לאחר פטירתו בכפוף להוראות החוק. לעומת זאת, בקרן פנסיה יש כיסויים ביטוחיים למקרי אובדן כושר עבודה ומוות. אפשר להתאים את מסלול הביטוח ואת היקף הכיסוי בהתאם לצרכים האישיים של כל חוסך. במקרה של מוות המוטבים הם השאירים (ילדים מתחת לגיל 21 ובן/בת הזוג) ולמבוטח אין שליטה על זהותם אלא הוא כבול בעניין זה להוראות שנקבעו בתקנון הקרן.
  4. ההגנה של הקצבה החודשית מפני תנודות בשוק ההון: בקרן פנסיה המדינה מבטיחה תשואה קבועה של 30% מסך החיסכון בקרנות. ה – 70% הנותרים מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעה של קרן הפנסיה. לעומת זאת בביטוח מנהלים כל הקצבה החודשית תלויה בהשקעות שנעשות בהתאם למדיניות של חברת הביטוח.
  5. דמי ניהול: בביטוח מנהלים לא ניתן לגבות יותר מדמי ניהול מקסימליים שנקבעים, ועומדים על 4% מהפקדה חודשית, ו – 1.05% מסך החיסכון הצבור. בקרנות הפנסיה – לא ניתן לגבות יותר מדמי הניהול המקסימליים הקבועים שעומדים על 6% מההפקדה החודשית, ו – 0.5% מסך החסכון הצבור.

 

מקדם המרה

כפי שהזכרנו בתחילת המאמר, הבדל נוסף שקיים בין קרן הפנסיה לחברת ביטוח הוא הדרך בה נקבע מקדם ההמרה. מה זה אומר? על מנת לחשב את הקצבה שמקבלים בפרישה, צריך לחלק את הסכום שנחסך למספר תשלומים. מספר התשלומים הזה נקרא "מקדם ההמרה", והוא נקבע בהתאם למאפיינים השונים של החוסך – הגיל שלו, המשכורת, האם זה גבר או אישה, שנת הפרישה, מצב משפחתי ועוד, וכן בהתאם להנחיות שנקבעות על ידי הרגולטורים הממונים על שוק ההון הביטוח והחסכון. מקדם ההמרה משתנה בין המוצרים הפנסיוניים השונים. כשמגיעים לעת הפרישה, החישוב של קצבת הפרישה נעשה באמצעות חלוקה של הסכום שנחסך במקדם ההמרה. למשל: אם אדם חסך מיליון שקלים לאורך שנות עבודתו, ומקדם ההמרה שקרן הפנסיה שלו עומד על 200 שקלים – הוא יקבל בכל חודש קצבה שעומדת על 5,000 ש"ח (מיליון לחלק ל200).

בקרן פנסיה מקדם המרה נקבע בהתאם למקדם שמחושב לפי הנתונים האישיים של החוסכים בזמן הפרישה. אך כאמור קצבה שמתקבלת מקרן פנסיה יכולה להשתנות גם לאחר שמתחילים לקבל קצבה חודשית בהתאם לשינויים בנתונים מסוימים כמו תוחלת החיים, שינוי בדמי הניהול, או שינויים במדד המחירים. המשמעות היא שהקצבה החודשית יכולה להשתנות אחרי הפרישה.

בביטוח מנהלים מקדם ההמרה נקבע על פי המקדם שמחושב לפי הנתונים האישיים של החוסכים במועד הפרישה. חשוב לזכור שבביטוח מנהלים הקצבה החודשית יכולה להשתנות אחרי הפרישה   רק בהתאם לשינויים בתשואת ההשקעות.

 

היחס לכיסויים המשלימים

בנוסף ראוי להתייחס בפירוט להבדל שיש בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה בנוגע ליחס של כל תכנית לכיסויים הביטוחיים המשלימים, כשמדובר בין היתר על אובדן כושר עבודה. ההבדל לא מתמצה בסוג הכיסויים שאפשר לרכוש בכל מוצר אלא יש גם הבדל משמעותי בקשר להיקף של הכיסויים. למשל – ההגדרה של "אובדן כושר עבודה" בביטוחי מנהלים, היא לחלוטין לפי הבחירה של הלקוח ולכן הוא יכול לבחור גם ביטול נגד אובדן היכולת להמשיך לעבוד במקצוע בו הוא עובד בזמן חתימת החוזה.

לעומת זאת בקרן פנסיה ברירת המחדל היא כיסוי נגד אובדן כושר עבודה לעיסוק "סביר" במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב הכיסוי יהיה רק כנגד אובדן כושר עבודה "לכל עבודה שהיא". כלומר – אם נניח ספורטאי שנפצע פציעה בלתי הפיכה ברגליו וכתוצאה מכך לא יוכל להמשיך בעבודתו תמורת תשלום, אך יוכל לעבוד כמאמן נניח – הסיכוי שלו לקבל פיצויים מחברת ביטוח גדול יותר מהסיכוי לקבל פיצויים מקרן פנסיה.

בנוסף רצוי לדעת שיש מגוון רחב מאד של מוצרים שמבוטחים יכולים לרכוש במסגרת הפוליסה שלהם בתמורה לתשלום נוסף, אשר לא ניתן לרכוש במסגרת קרן פנסיה. למשל – פיצוי במקרה של כוויות, אשפוז, סיעוד, שברים, ביטוח מחלות קשות, כיסוי למחלות קשות, ביטוח למקרים של מוות שנגרם בתאונה וכן הלאה.

 

ומה זהה בשני אפיקי החסכון?

יש לציין שלא הכל שונה בין ביטוח מנהלים  לבין קרן פנסיה. למשל, בשני האפיקים ניתן לבחור מסלול השקעה – כלומר ניתן לבחור את האופן בו כספי החיסכון יושקעו מתוך מגוון רחב מאד של מסלולי השקעה שמציעים רמות סיכון שונות. בצורה כזו כל חוסך יכול להתאים לעצמו את המסלול שהוא הכי מעדיף הן בביטוח מנהלים והן בקרנות הפנסיה.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.