Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

פוליסות חיסכון – למשוך כספים מקרנות הנאמנות

אל מכשירי החיסכון השונים כמו פיקדונות בנקאיים, מק"מ, קרנות נאמנות ותעודות סל נוסף בשנים האחרונות מכשיר חדש, פוליסות חיסכון, או בשמו הנוסף פוליסות השקעה. פוליסות חיסכון צוברים תאוצה ומנהלים כבר למעלה משלושים מיליארד שקלים נכון לשנת 2019.

פוליסות החיסכון הן מכשיר של חברות הביטוח, מכשיר שנועד להפקדה לטווח זמן קצר, בינוני או ארוך, מכשיר המפוקח על ידי המפקח על שוק ההון, החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר. הכספים המופקדים בפוליסות החיסכון מנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח במקביל לניהול של מכשירי השקעות נוספים כמו קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות, בתי השקעות ועוד. את הניסיון הרב והידע הנצבר בניהול מכשירי השקעות רבים ומגוונים מביאים מנהלי ההשקעות גם אל ניהול פוליסות החיסכון.

פוליסות חיסכון הן, כאמור, מכשיר השקעה של חברות הביטוח ובתי ההשקעות, אך להבדיל ממכשירים אחרים שלהם, כמו חיסכון פנסיוני וביטוח מנהלים, פוליסות החיסכון אינן מעניקות הטבות מס. האינטרס של המדינה הוא לספק הטבות מס לחוסכים לזמן ארוך, למשל לתקופת הפנסיה, ואילו פוליסות החיסכון יכולות להיפדות בכל זמן, ולכן החוסכים בפוליסות אלו אינם נהנים מהטבות מס.

pוליסות חיסכון זהו מכשיר חיסכון נוסף שכדאי להכיר. הפוליסות מאפשרות חשיפה לאפיקי השקעה שאינם קיימים במסגרת הבנקאית ומקנות הטבות מס לחוסכים מבוגרים שאינם קיימים במכשירים אחרים כמו למשל בקופות הגמל להשקעה ועוד.

כמו מוצרי חיסכון אחרים, המס על רווחי ההון של פוליסות החיסכון הם בגובה של עשרים וחמישה אחוז מהרווח הריאלי.

 

רגע לפני שצוללים אל העולם של פוליסות חיסכון יש מספר מושגים שחשוב להכיר

פיקדון בנקאי הוא אפיק השקעה סולידי המבטיח למפקידים תשואה לפרק זמן המוגדר מראש. הבנקים בישראל מציעים מגוון גדול של פיקדונות בנקאיים כמו פיקדון שקלי, פיקדון צמוד מדד, פיקדון מט"ח, לתקופות שונות, בחישובי ריבית שונים ובאפשרויות שונות למשיכת הכספים.

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים מהעסקאות המבוצעות בקרן. מנהל הקרן הוא האיש האחראי על ניהול הקרן בהתאם למדיניות שנקבעה מראש עם אפשרויות לשינויים. יש סוגים שונים של קרנות נאמנות, יש קרנות צמודות מדד, קרנות צמודות אג"ח, קרנות המתמחות במסחר בסחורות, קרנות המתמחות במסחר בניירות ערך ועוד. קרנות הנאמנות משווקות לציבור דרך יועצי ההשקעות של הבנקים והן נסחרות ונסלקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בעולם בהתאם למדיניות הקרן.

תעודת סל היא תעודה הדומה לאיגרות חוב, היא מונפקת על ידי גוף פיננסי ונסחרת בבורסה לניירות ערך כמו כל נייר ערך אחר. תעודות סל הן מכשירים עוקבי מדדים כמו מדדי מניות, מדדי איגרות החוב, סחורות, שערי מטבע חוץ ועוד. תעודות הסל מאפשרות למשקיעים להחזיק בכל המניות במדד על פי משקלן המדויק.

קופות גמל הן מכשיר פיננסי המיועד למטרות חיסכון והן מהוות את אחד מאפיקי ההשקעה הנפוצים ביותר בישראל. המדינה מעודדת את החיסכון בקופות הגמל, ולכן היא מעניקה לחוסכים בהן הטבות מס משמעותיות.

דמי ניהול הם העמלה שאנו משלמים עבור ניהול החשבון כמו ניהול חשבון הבנק, ניהול תיקי השקעות, ניהול קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ועוד.

תשואה היא היחס שבין שווי ההשקעה בנקודות זמן שונות. את התשואה מציגים באחוזים והיא מייצגת את הרווח או ההפסד. התשואה יכולה לנבוע ממקורות שונים כמו מריבית, מרווחים ועוד.

ביטוח מנהלים הוא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. זהו אפיק המיועד לתשלום פנסיה חודשית כאשר מגיע המבוטח לגיל הפנסיה. בנוסף, המבוטחים בביטוח מנהלים מבוטחים גם בביטוח חיים ולעתים גם בביטוח של אובדן כושר עבודה.

 

פוליסות חיסכון – המטרה למשוך כספים מקרנות הנאמנות

פוליסות החיסכון מהוות אלטרנטיבה להשקעות לטווח הקצר והבינוני ומתחרות בעיקר מול קרנות הנאמנות. לפני שאנו מחליטים האם להשקיע בקרן נאמנות או בפוליסת חיסכון חשוב להבין את ההבדלים בין שני המכשירים הפיננסים האלו.

היתרון הגדול של פוליסות החיסכון על פני קרנות הנאמנות הוא האפשרות לעבור ממסלול השקעה אחד לשני לאורך כל תקופת החיסכון בלי שהמעבר ייחשב למימוש וידרוש תשלום מס.

בעוד שבפוליסות החיסכון אנו עוברים ממסלול למסלול, בקרנות הנאמנות אנו לא עוברים, אלא מוכרים ורוכשים מחדש. פעולה הנחשבת למימוש ומכירה וכתוצאה מכך אנו חייבים לשלם מס על רווחי הקרן.

בפוליסת החיסכון אנו נדרשים לשלם מס רק בתום תקופת החיסכון ובעת המימוש הסופי.

בעוד שבקרנות הנאמנות יש שקיפות מלאה ואנו יכולים לראות בכל יום את השער, בפוליסות החיסכון אין שקיפות ונגישות טובה ומידית כמו בקרנות הנאמנות. בדרך כלל ברוב פוליסות החיסכון אנו מקבלים מידע חודשי על האחזקות הגדולות של הפוליסה.

את קרנות הנאמנות קל לקנות ולמכור. אפשר לעשות זאת גם דרך האינטרנט בלחיצת כפתור. את פוליסות החיסכון, לעומת זאת, יש לרכוש דרך סוכן ביטוח, למלא טפסים, לחתום חתימות ולהעביר את הכסף לחשבון מיוחד. את הפוליסה אפשר לקנות בהוראות קבע או בהפקדה חד פעמית של סכום כסף גדול.

דמי הניהול בפוליסות חיסכון אינם קבועים כמו דמי הניהול בקרנות נאמנות. דמי הניהול הן פקטור של משא ומתן מול חברת הניהול ושל גודל סכום ההשקעה. ככל שהשקעה גדולה יותר, כך גדול גם כוח המיקוח מול חברת הביטוח ואפשר להשיג הנחות בדמי הניהול.

דמי הניהול בקרן נאמנות משתנים ואליהם מתווספים עלויות נוספות כמו דמי משמרת, דמי נאמנות, עלות של רכישה ומכירה של ניירות ערך ועוד.

בפוליסת החיסכון אתם יודעים במה אתם משקיעים, אין שינויים. לעומת זאת בקרנות הנאמנות יכול מנהל הקרן לשנות את מדיניות ההשקעה ולכן, ייתכן שהשקעתם בהשקעה מסוימת ומצאתם את עצמכם מושקעים בהשקעה מסוג שונה.

את קרנות הנאמנות משווקים יועצי ההשקעות של הבנקים והקרן מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך ואת פוליסות החיסכון משווקים סוכני הביטוח והפוליסות מפוקחות על ידי המפקח על שוק ההון, החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר.

 

מה ההבדל בין פוליסת חיסכון לבין קופות הגמל?

החיסכון בקופות הגמל מאפשר לחוסכים להפקיד הפקדה חד פעמית או באופן שוטף. בכל שלב אפשר לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים, כאשר המעבר אינו כרוך בתשלום רווחי הון, בדומה למעבר בפוליסות חיסכון. את הכספים אפשר למשוך בכל שלב בכפוף למס רווחי ההון.

החל מגיל שישים אפשר למשוך את הכספים מקופות הגמל כסכום חד פעמי הכרוך בתשלום מס או כקצבה חודשית הפטורה ממס.

יתרון נוסף של קופות הגמל היא האפשרות לקבל הלוואה בתנאים דומים להלוואה מקרן ההשתלמות.

ההשקעה בקופת הגמל מוגבלת בתקרה. בשנת 2016 תקרת ההפקדות השנתית עמדה על 70,281 שקלים. אם יש לכם סכום כסף גבוה יותר תוכלו לפתוח מספר קופות גמל על אנשים שונים, כמו ילדים למשל, ולפזר ביניהן את ההשקעה. בפוליסת חיסכון אין תקרת השקעות ואפשר להפקיד בהם כספים ללא הגבלה.

פוליסות החיסכון מאפשרות גיוון באפיקי ההשקעה, חברות הביטוח המנהלות את הפוליסות משקיעות גם בנכסים לא סחירים, גורם המעניק יציבות להשקעה.

סעיף 125 ד' מעניק הטבות מס לחוסכים בפוליסות החיסכון מעל לגיל שבעים. הטבה זו מאפשרת לחוסכים לחסוך אלפי שקלים בשנה.

 

מה ההבדל בין פוליסות חיסכון לפיקדונות בבנק?

הרווח היחיד שאתם מקבלים על הפיקדון בבנק נובע מגובה הריבית. בעשור האחרון הבנקים מציעים ריבית נמוכה על הפיקדונות הבנקאיים, ובעולם של ריבית נמוכה ומדד לא אפסי כספי הפיקדונות נשחקים מאוד.

השקעה כספית בפוליסת חיסכון אינה נחשבת להשקעה פחות בטוחה מאשר ההשקעה הבנקאית. חברות הביטוח מפוקחות על ידי רשות ההון והרגולציה עליהם מקשה יותר לבצע פעולות מסוכנות מאשר הרגולציה על התאגידים הבנקאיים.

מס רווחי ההון על הפיקדונות בבנק עומד על 15% ואילו מס רווחי ההון על פוליסות חיסכון עומד על 25%.

 

בואו להכיר את היתרונות והחסרונות של פוליסות חיסכון!

אחרי שהבנו מה ההבדלים בין פוליסות חיסכון לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולפיקדונות במערכת הבנקאית כדי להכיר, באופן כללי, את היתרונות והחסרונות של פוליסות החיסכון.

נזילות מלאה – את הכספים של פוליסות החיסכון אפשר למשוך בכל עת וזהו אחד היתרונות הגדולים שלה. אם אתם זקוקים לכסף כדי לרכוש מכונית, נכס נדל"ן ללימודים, לטיול בחו"ל או לכל מטרה אחרת, הכסף נזיל ואפשר למשוך אותו תמיד. את כספי החיסכון תוכלו למשוך בכל נקודת זמן בהתראה של מספר ימים, תוכלו למשוך את כל הסכום או רק סכום חלקי בהתאם לצרכים הייחודיים שלכם.

פוליסות חיסכון הן לא מוצר פנסיוני כמו למשל ביטוח מנהלים, קופות גמל ועוד. לכן אם תרצו למשוך את הכסף לפני גיל הפנסיה, לא תצטרכו לשלם קנס. כדאי לדעת כי במוצרים הפנסיונים משיכה לפני גיל הפנסיה גוררת קנס של 35%.

פוליסות החיסכון מציעות מגוון גדול של מסלולי השקעה. תוכלו לבחור בין מסלולי השקעה במט"ח, מסלולי השקעה במניות, באג"ח, במדד ועוד. תוכלו לבחור במסלול ההשקעה המועדף על ידכם או לעבור בין המסלולים השונים וליצור שילוב אופטימאלי שימרב את הרווחים.

בפוליסת חיסכון אין סכום מינימלי להשקעה ואין הגבלה על גובה ההשקעה. אפשר לחסוך כל סכום כסף שאתם רוצים החל בעשרות שקלים בחודש ועד לאלפי שקלים ואפילו יותר.

כאשר אתם עוברים ממסלול למסלול, זה לא נחשב כמימוש ואתם לא חייבים לשלם מס. את תשלום המס אפשר לדחות לסוף תקופת החיסכון.

ברכישת פוליסות חיסכון אתם צריכים לשלם רק דמי ניהול קבועים ללא עלויות נוספות כמו  דמי משמורת, דמי נאמנות ועוד.

מעל גיל שבעים, החוסכים בפוליסות חיסכון פטורים מתשלום רווחי הון.

פוליסות חיסכון הן השקעה לכל טווח של זמן. תוכלו לחסוך בהן כסף, לטווח ארוך, בינוני או קצר בפוליסות החיסכון אפשר להשקיע במגוון גדול של אפיקים וביניהם גם באפיקים לא סחירים כמו נדל"ן, אשראי חוץ בנקאי ועוד, גורם הממרב את סיכויי היציבות של ההשקעה ומקטין את רמת הסיכונים.

פוליסות חיסכון מעניקות תשואה טובה יחסית לאפיקי החסכונות שמציעים הבנקים. אומנם, כאשר בודקים את התשואה של המוצר מספר שנים לאחור,  יש תקופות טובות יותר ותקופות טובות פחות, אך לאורך תקופה ארוכה התשואות הן טובות ומשביעות רצון.

בפוליסות חיסכון אין עמלות! למעט דמי ניהול קבועים, שגם עליהם אפשר להתמקח, ההשקעה בפוליסת חיסכון אינה כרוכה בתשלום עמלות מסוגים שונים.

בפוליסת חיסכון רמת הסיכון מותאמת לכל אחד באופן אישי. מאחר והפוליסה מציעה מבחר של מסלולי השקעות, כל משקיע יכול לבחור את המסלול המתאים לו ולהגדיל או להקטין את רמת הסיכונים. האפשרות לעבור ממסלול למסלול ללא תשלום מס מאפשרת להגדיל או להקטין את סיכוני ההשקעה בהתאם לתחזיות הפיננסיות ולניתוח ההשקעות על ידי המשקיע או כל גורם אחר המייעץ לו.

פוליסות חיסכון עומדות תחת פיקוח. הפוליסות מפוקחות על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר ובאתרים של משרד האוצר אפשר לקבל נתונים רבים על כל מסלול השקעה, לרבות תשואות שנתיות.

 

לצד היתרונות הרבים, יש גם חסרונות

כאמור, אין חובה לשלם מס כאשר אתם עוברים בין מסלולי ההשקעה השונים, אך כאשר אתם עוברים בין חברת ביטוח אחת לשנייה, הדבר ייחשב כאירוע מס ויחייב תשלום של מס רווחי הון.

בשונה מהפקדות אחרות לביטוח הפנסיוני שלכם, בעת ההפקדה לפוליסות חיסכון אין הטבות מס.

חוסר שקיפות – אי אפשר לדעת  בכל רגע נתון במה השקיעה חברת הביטוח המנהלת את הפוליסות, האם בניירות ערך, אם כן, באילו ניירות, מתי היא קנתה נכסים, מתי מכרה ועוד.  את המידע תוכלו לקבל רק בפרסומים תקופתיים.

למנהל ההשקעות בתוכנית יש יד חופשית לבצע פעולות, גם פעולות שאינן חלק מהאסטרטגיה של ההשקעות כפי שהכריזה החברה.

 

8 טיפים שיסייעו לכם לבחור פוליסת חיסכון מתאימה!

כדאי לבחור חברת ביטוח חזקה וגדולה. לא מומלץ לבחור חברת ביטוח קטנה ושולית ובמיוחד אם אינכם בטוחים באיתנות הפיננסית שלה.

אם יש לכם סכום כסף גדול להשקעה, מומלץ לפצל את הסכום בין מספר חברות ביטוח ולהתאים את המסלולים בהתאם לתשואות של החברות השונות. השקיעו בחברה שחזקה באפיק השקעה של חיסכון שקלי לצד חברה שחזקה בהשקעה במסלול צמוד למדד, במסלול של ניירות ערך ועוד.

חשוב לבחון את התשואות שהניבה הפוליסה לאורך זמן. יש פוליסות העוסקות במסלולים שונים ואת התשואה שלהם מומלץ לבדוק על פני מספר שנים. באתר של משרד האוצר תוכלו לבדוק ולהשוות את התשואות של המסלולים השונים בפוליסות החיסכון.

ערכו השוואה בין גובה דמי הניהול שאתם נדרשים לשלם בכל אחת מהפוליסות. אל תהססו להתמקח על גובה דמי הניהול, זה אולי נראה לכם שברי אחוזים בודדים, אך במשך הזמן הם מצטרפים לסכומי כסף משמעותיים. ככל שתשלמו פחות דמי ניהול, כך יישאר לכם יותר כסף בסיום תקופת החיסכון.

חשוב לבחור בחברת ביטוח או בית השקעות המעניקים שירות מקצועי ואדיב לאורך זמן. באתרי האינטרנט השונים תוכלו לדלות מידע והמלצות על חברות הביטוח השונות ,ולפעמים גם באתרים של חברות הביטוח.

בדק מי מנהל את הפוליסה ומה הניסיון שלו בניהול השקעות. בררו האם למנהל הכספים שלכם יש ניסיון מקצועי של כספי השקעות ומהן התשואות הממוצעות שהפוליסות שבניהולו הניבו.

פוליסת חיסכון מאפשרת לכם לעבור ממסלול אחד לשני ללא צורך בתשלומי רווחי הון בעת המעבר. לכן חשוב שתהיו תמיד בעניינים, תעקבו אחרי תיק ההשקעות שלכם, תתייעצו עם מומחים ואל תהססו להפנות שאלות גם למנהל ההשקעות של הכספים שלכם. כדאי לדעת שלפעמים כדאי לעבור לחברת ביטוח אחרת, אפילו במחיר של תשלומי מס הון, אך למרב את סיכויי הרווחים.

בדקו את הדו"חות השנתיים שחברת הביטוח מנפיקה. אם אתם לא יודעים איך לקרוא אותם, היעזרו במומחים. ואגב, באתרי אינטרנט רבים יש מדריכים בחינם המסבירים בצורה פשוטה וברורה איך לקרוא את הדו"חות התקופתיים של פוליסת החיסכון שלכם.

לסיכום

פוליסת חיסכון היא מכשיר חיסכון שכדאי להכיר. פוליסת החיסכון מאפשרת חשיפה לאפיקי השקעה שאינם קיימים במסגרת הבנקאית כמו נכסים לא סחירים ועוד. לא בכדי הפכו פוליסות החיסכון לאחת מאלטרנטיבות החיסכון הפופולאריות בין המשקיעים בישראל המעוניינים לחסוך הן לטווח הקצר, הן לטווח הבינוני ולטווח הארוך. זהו מסלול השקעה המתאים לכל אחד המעוניין למנף את הכספים הפנויים העומדים לרשותו. גם אם אינכם מעוניינים להשקיע את כל הכספים בסל אחד, פוליסת חיסכון הוא מוצר פיננסי שמומלץ לכלול בכל סל השקעות.

השוואת מחירי ביטוחי בריאות - ההשוואה שתחסוך למשפחתך אלפי שקלים בשנה
השוואת מחירי ביטוחי בריאות – ההשוואה שתחסוך למשפחתך אלפי שקלים בשנה
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא

תיקון 190 – סקירה

הגעה לגיל הפנסיה מאתגרת לעיתים רבות את היוצאים לפנסיה, האתגר הכרוך בשמירה על איכות החיים ועל רמת החיים שהתרגלו אליה בשנות העבודה קשה במיוחד לאור העובדה שלעיתים קרובות גובה הקצבה

קרא עוד »
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.