Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

קרן פנסיה השוואה ומושגים שחשוב להכיר

לדמי הניהול הנגבים מהחיסכון לגיל פרישה יש השפעה משמעותית על גובה קצבת הפנסיה שנקבל בגיל הפרישה. כדי להיטיב עם החוסכים בחרו משרד האוצר ורשות ההון ארבע קרנות המציעות דמי ניהול מוזלים כאשר לכל עובד קיימת הזכות להצטרף אל אחת מארבע  קרנות הפנסיה שנבחרו.

 

קרן פנסיה ברירת מחדל – מושגים שחשוב להכיר

קרן פנסיה – היא כמו תכנית חיסכון לגיל הפרישה. החברות בקרן פנסיה מבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל חייו כאשר הוא פורש מהעבודה. מספר קרנות מציעות מסלולים הכוללים חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה של מוות, נכוות או אובדן כושר עבודה. החברות בקרן מבוססת על תשלומים של העובד ושל המעסיק. בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק הפנסיה אשר מחייב את המעסיקים להפריש סכומי כסף מסוימים לפנסיה עבור העובדים.

קרן פנסיה ברירת מחדל – היא קרן שנבחרה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר כדי להעניק לעובדים, שכירים וגם עצמאיים, תנאי חיסכון טובים ומפוקחים.

דמי ניהול – אלו העמלות שאנו משלמים עבור ניהול חשבונות, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים ועוד.

חיתום – הוא קבלת החלטה של חברות הביטוח האם לקבל את המועמד כמבוטח ואם כן באילו תנאים. במקרים של ביטוח פנסיוני, עיקר החיתום נוגע למצבו הבריאותי של המבוטח.

קו הצדק הפנסיוני – רשות ההון, הביטוח וחיסכון פועלת כדי לאכוף את זכותם של העובדים לבחור את החיסכון הפנסיוני שלהם באופן חופשי בהתאם לחוק. כאשר המעסיק או סוכן הביטוח שלו אינם  פועלים בהתאם לחוק, תמצה הרשות את הדין עם המפרים את החוק. הפנייה אל קו הצדק היא אנונימית ואפשר להעביר אותה במגוון דרכים.

באמצעות פנייה מקוונת:

https://mof.gov.il/hon/Pages/RedMail.aspx

בשיחת טלפון *3002

בשליחת פקס למספר: 02-5695352

 

מהי הרפורמה של קרנות הפנסיה הנבחרות ואיך היא מיטיבה עם העובד?

עד לפני כניסת הרפורמה של קרנות הפנסיה נגרם עוול לעובדים החלשים. בעוד שעובדים המאורגנים תחת וועדי עובדים חזקים זכו ליהנות מדמי ניהול נמוכים, העובדים החלשים, שאינם מאורגנים תחת גופים חזקים נדרשו לשלם דמי ניהול גבוהים. כדי למנוע את העוול הזה נולד הרעיון של הקמת קרן בררת מחדל, קרן שתאפשר לכל מי שרוצה להצטרף אליה, לנהל את החיסכון הפנסיוני דרכה וליהנות מדמי ניהול נמוכים.

לתשלום של דמי ניהול נמוכים יש השפעה רבה על שווי הפנסיה. אומנם ההפרש הוא באלפית האחוז, אך במשך עשרות שנים מי שמשלם דמי ניהול נמוכים מחזיק בקרן ששווה עשרים אחוז, ואולי אפילו יותר, לעומת מי ששילם דמי ניהול גבוהים. קחו בחשבון שהכסף שנחסך בכל שנה עקב תשלום דמי ניהול נמוכים מייצר תשואה נוספת לאורך תקופה ארוכה, וכתוצאה מכך לגובה קצבת הפנסיה שתקבלו בגיל פרישה יהיו הבדלים משמעותיים.

הנה דוגמא לגידול הצפוי בקצבת הזקנה אם החוסך ישלם דמי ניהול נמוכים כמו שמציעות הקרנות הנבחרות:

  • גבר בן 30 המשתכר כ- 5000 בחודש צפוי להגדיל את קצבת הזקנה שלו בסכום ברוטו של כ- 710 שקלים בכל חודש.
  • אישה בת שלושים המשתכרת כ- 8000 שקלים בחודש צפויה להגדיל את קצבת הזקנה שלה בסכום של כ- 630 שקלים בכל חודש ברוטו.
  • גבר בן שלושים המשתכר 10.000 שקלים בחודש צפוי להגדיל את קצבת הזקנה שלו בסכום של 1400 שקלים ברוטו בכל חודש.
  • אישה בת שלושים המשתכרת כ- 15.000 שקלים בחודש, צפויה להגדיל את קצבת הזקנה שלה בסכום של 1700 שקלים ברוטו בכל חודש.

על רקע זה הוחלט באוצר לבחור קרן פנסיה בררת מחדל שתגבה את דמי הניהול הנמוכים ביותר מאותם החוסכים שאינם מאוגדים בוועדים חזקים ואשר נאלצו עד היום לשלם דמי ניהול גבוהים וכתוצאה מכך גובה הפנסיה שלהם בגיל פרישה נפגעה.

הקרנות הנבחרות הן: קרן הפנסיה הלמן אלדובי, קרן הפנסיה איילון מיטב, קרן הפנסיה אלטולר שחם וקרן הפנסיה אלטשולר שחם.

קרנות אלו מציעות את התנאים הבאים:

קרן הפנסיה של פסגות גובה דמי ניהול בגובה של 1.68% מההפקדות  החודשיות ו- 0.0905% מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם גובה דמי ניהול מההפקדות החודשיות בגובה של 1.49% ו- 0.1% מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של מיטב דש  גובה דמי ניהול בשיעור של 2.49% מההפקדות החודשיות ו- 0.05 מהצבירה הכוללת.

קרן הפנסיה של הלמן אדובי גובה דמי ניהול מההפקדות החודשיות בגובה של 1.49% ו-0.1 מהצבירה הכללית.

לשם השוואה: דמי הניהול המרביים המותרים על פי החוק הם 6% בהפקדות חודשיות ו- 0.5% מהצבירה.

קרן פנסיה בררת מחדל פתוחה לכולם, לכל עובד יש את הזכות להצטרף אל אחת מארבע קרנות הפנסיה שנבחרו. ההצטרפות אל הקרנות האלו נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום, ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי יכולים להצטרף לקרנות אלו. התנאים שיינתנו למצטרפים אל הפנסיה יהיו אחידים, גם לעובדים המצטרפים דרך המעסיק, לאלו המצטרפים דרך סוכני ביטוח ויועצים וגם לאלו העוברים מקרנות פנסיה אחרות.

 

קרן פנסיה ברירת מחדל – 5 דברים שחשוב לדעת

סעיף 20 א' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה – 2005 קובע כי עובד רשאי להצטרף לכל קופת גמל או להמשיך להפקיד בה כספים בכל עת, ומעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים כך שיופקדו בקופה מסוימת. החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל הסכם אחר.

הממונה על שוק ההון פועל לאכיפת הזכות של העובדים לבחור בעצמם את קרן הפנסיה שלהם. כדי לאכוף על המעסיקים את הבחירה החופשית בקרן הפנסיה הוקם "קו הצדק הפנסיוני". בקו הצדק הפנסיוני נעשית בקרה על עמידת המעסיקים בחוק ופעילות על מנת לאפשר לכל עובד לממש את זכותו בהתאם לחוק. בקו הצדק אפשר להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של העובד כאשר כל הפרה של הוראת החוק על ידי המעסיק תגרור קנס גבוה.

עובדים רבים אינם בוחרים את קרן הפנסיה שלהם בעצמם, אלא מאפשרים למעסיק לבחור עבורם את הקרן. לפני המעסיק עומדות שתי אפשרויות, לצרף את העובד לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות או לבחור בעצמו קרן פנסיה אחרת, אך בכפוף לתנאים שהציב משרד האוצר. בחירת הקרן תיעשה בהליך תחרותי ולאחר קבלת מרב הנקודות במדדי השירות, תשואה ודמי ניהול. חשוב להבהיר כי משקל דמי הניהול בבחירת הקרן לא יפחת מ50% מסך המשקל הכולל.

קרנות בררת המחדל מתחייבות לאפשר לכל עובד שהצטרף אליהן ליהנות מדמי ניהול נמוכים וקבועים במשך עשר שנים לפחות.

 

איך מצטרפים לקרנות הפנסיה הנבחרות?

אם אתם עובדים חדשים ועדיין לא בחרתם קרן פנסיה, אינכם צריכים לעשות דבר. אתם תצורפו לאחת מהקרנות הנבחרות באופן אוטומטי על ידי המעסיק. אם החלטתם לפנות לבד לאחת הקרנות, אתם יכולים לפנות אל הקרן שבחרתם ולמלא טופס בקשת הצטרפות.

עובד שבוטח בקרן בררת מחדל ומעוניין לעבור לקרן פנסיה אחרת, לקופת גמל או לביטוח מנהלים רשאי לעשות זאת.

עצמאי שרוצה להצטרף לקרן בררת מחדל יוכל לפנות אל הנהלת הקרן ולמלא טופס בקשת הצטרפות.

פנסיונרים המעוניינים להגדיל את קצבת הזקנה באמצעות דמי ניהול מוזלים יכולים לעבור לקרן בררת מחדל וליהנות מדמי ניהול מופחתים גם בתקופת הפרישה.

 

4 טיפים לבחירה טובה של קרן הפנסיה

כדאי לערוך השוואה בין קרנות הפנסיה ולבחור בקרן הגובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר.

חיסכון פנסיוני מאופיין בהשקעות לטווח של עשרות שנים. כדאי לוודא כי החיסכון הפנסיוני שלכם מושקע באופן מקצועי המתאים לגיל של החוסך. אם אתם חוסכים צעירים, אתם יכולים לבחור בחברה הלוקחת יותר סיכונים, אך מנגד יש לה סיכויים גבוהים יותר לזכות בתשואה גבוהה יותר. אם אתם מתקרבים לגיל הפרישה, כדאי לבחור בחברה הממזערת את הסיכונים כדי למנוע הפסדי הון ערב הפרישה.

אומנם, יש להתחשב בדמי הניהול ובצבירה הנגבים, אך צריך לבדוק מהי התשואה שהניבה הקרן במשך השנים. קרן פנסיה שלא הפיקה תשואה גבוהה תרוויח עבורכם הרבה פחות מקרן פנסיה שהשכילה להניב תשואה גבוהה. באתר של משרד האוצר ורשות ההון תוכלו לבדוק את הדיווחים של הקרנות ולעקוב אחרי התשואות.

https://pensyanet.cma.gov.il

חשוב לבחור חברה הנותנת שירות אדיב ואיכותי. שירות מקצועי ואיכותי ימנע מכם בזבוז של זמן יקר בתיקון תקלות והפקדות בחיסכון הפנסיוני.

לסיכום: הפנסיה של מאות אלפי עובדים המשלמים דמי ניהול גבוהים צפויה להיות נמוכה באופן משמעותי. כדי להתמודד עם הבעיה החליט משרד האוצר לקבוע ארבע קרנות פנסיה נבחרות שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר וכל עובד שירצה בכך יכול להצטרף אל אחת מהקרנות הנבחרות. החוק אוסר על המעביד להתנות את בחירת קרן הפנסיה, אך אם הוא עושה זאת הוא צפוי לקנס כספי גבוה.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.