ארנפלד סוכנות לביטוח

ביטוח דירה שכורה (ביטוח צד ג) – מי אמור לבטח השוכר או המשכיר? מה הוא מכסה?

שכרתם או השכרתם דירה, בתל אביב, גבעתיים, ירושלים, או בכל עיר אחרת. חשבתם לרגע – האם הדירה מבוטחת? מה יקרה אם חלילה תתרחש תאונה, והדירה תינזק – מי יישא בהוצאות במקרה זה? ומה אם חלילה הדירה תגרום נזק לצד שלישי שאינו נוגע אליה? בדיוק למטרה זו, ייסדו את ביטוח דירה שכורה, עליו תוכלו ללמוד במאמר שלפניכם. 

 

מהו ביטוח דירה שכורה?

ביטוח הדירה שכורה כולל מספר סעיפים של הגנה על הדירה, הן על המבנה הפיזי והן על החפצים והרהיטים המצויים בו. ביטוח צד ג׳ מתייחס להגנה על גורם שלישי שנפגע בגין הדירה – דוגמת אורח שמגיע ועובר תאונת בית, איש מקצוע שנפגע בזמן מתן השירות בדירה, נזק של הדירה שפוגע גם בשכנים או בעוברי האורח ברחוב הדירה וכיוצא בזה.

לשם ההמחשה, במקרה בו מעקה מרפסת של דירה מתנתק ונופל ברחוב על עובר אורח – מדובר בפגיעה בצד ג׳, אותה יכסה ביטוח צד ג'. ניתן ללמוד מכך, כי ביטוח הדירה מגן על השוכר ועל המשכיר גם יחד.

 

מהם מרכיבי ביטוח דירה שכורה?

ישנם שני מרכיבים בביטוח דירה שכורה: המרכיב הראשון – ביטוח מבנה, אשר מבטיח באופן בסיסי את שלמות הנכס, ואילו המרכיב השני – ביטוח תכולה, אשר מגן על החפצים יקרי הערך של השוכר או של המשכיר. בפועל, ביטוח התכולה כולל גם את ביטוח צד ג׳.

המשכיר, כלומר בעל הדירה, מאפשר לאדם חיצוני להתגורר בנכס שבבעלותו. יש בכך סיכון, גם במידה והשוכר הוא אדם אמין ומהימן.

הרי בסופו של יום, מאחר שמדובר בנכס ששייך למשכיר, וכעת הוא נמצא בידי אדם אחר, שיכול לגרום לו, בשוגג כמובן, לנזקים ופגיעות.

ואכן, כדי להגן על המשכיר מפני הוצאות גבוהות שנגרמות עקב השוכר, רצוי לרכוש ביטוח דירה. לצד זאת, השוכרים גם הם אחראים לשמר את מצב הדירה ואת תקינותה. במקרים בהם השוכרים אחראים על חלקים משמעותיים מתקינות הנכס, מומלץ גם לשוכרים לקחת חלק ברכישת הביטוח.

 

מה כולל ביטוח דירה שכורה?

ביטוח דירה שכורה כולל מרכיבים שונים שניתן לרכוש כפוליסות נפרדות. להלן סוגי הפוליסה:

  • ביטוח מבנה: ביטוח מבנה כולל כיסוי של נזק שנגרם למבנה ולתשתית הדירה.
  • ביטוח תכולה: ביטוח תכולה כולל כיסוי של נזקים, גניבה או אובדן של החפצים שנמצאים בדירה.
  • ביטוח משולב: ביטוח משולב משלב את שני סוגי הביטוחים המפורטים לעיל, דהיינו, הוא כולל ביטוח תכולה וביטוח מבנה.
  • ביטוח צד ג׳: ביטוח צד ג' כולל כיסוי של נזקים שנגרמו לכל מי שאינו מתגורר או עובד באופן קבוע בדירה.

 

ביטוח צד ג׳

כאמור, ביטוח צד ג׳ כלול בביטוח התכולה. בעוד ביטוח המבנה מגן על הנכס עצמו, וביטוח התכולה מגן על הרהיטים שבתוך הנכס, ביטוח צד ג׳ מגן על אנשים שנפגעים בגלל הנכס (שאינם השוכר או המשכיר).

כך למשל, במקרה של הצפה שמתרחשת בדירה אך זולגת גם לדירות השכנים, עלול  להיגרם נזק לבריאותם של השכנים או לדירותיהם.

הווי אומר, ביטוח צד שלישי נוגע לכל מי שאינו מתגורר בנכס ואינו עובד בו באופן קבוע. חברת הביטוח תהיה אחראית לממן את הנזקים שנגרמו לצד השלישי, הן הנזקים הבריאותיים והן הנזקים שקשורים ברכוש.

 

מה כולל ביטוח צד ג׳?

ביטוח דירה צד ג׳ כולל כיסוי של פגיעה באדם שאינו מתגורר או עובד בדירה. פגיעה שכזו יכולה להתבטא בכמה אופנים, למשל:

  1. פגיעה חמורה בנכסים של שכנים – לדוגמת שריפה, נזילה, הצפה וכו׳.
  2. פגיעה שגורמת לנזק בריאותי או למחלה.
  3. פגיעה שגורמת לנזק נפשי או שכלי.
  4. פגיעה שגורמת למוות.

 

מי אחראי על רכישת הביטוח?

חלק מבעלי הדירות לוקחים על עצמם את רכישת הביטוח על הנכס. לעומת זאת, ישנם לא מעט בעלי דירות שמחייבים את השוכרים לרכוש את הביטוח, במסגרת חוזה השכירות שנחתם. לרוב, הללו ידגישו את חובת השוכרים לרכוש את ביטוח התכולה, משום שביטוח זה כולל את ביטוח צד ג׳.

חשוב לציין כי מרבית חוזי הדירות שקיימים באינטרנט מטילים את חובת רכישת הביטוח על השוכרים. חרף זאת, יש להדגיש כי בפועל, חלק נכבד מהאחריות צריך להיות בידי המשכיר. הסיבה לכך היא שחלק מהנזקים המשמעותיים שעלולים להתחולל בדירה, נגרמים עקב בלאי והזנחה שמצטברים לאורך שנים, ולא במסגרת זמן של שכירות זמנית וקצרה.

 

רכישת ביטוח דירה על ידי השוכר

הלכה למעשה, האחריות על השמירה על הנכס מוטלת גם על השוכר. למרות ההסתייגויות השונות, השוכר הוא שאחראי לשמור על מצב הדירה תקין כפי שהוא קיבל אותה לידיו.

על כן, לא פעם משתלם עבור השוכר לרכוש ביטוח דירה ולהגן על עצמו מפני פגיעות חמורות בדירה, שעל פי החוזה הוא האחראי להן.

לצד זאת, על השוכר לוודא שהוא אינו חתום על אחריות שאינה צריכה להיות מוטלת עליו.

למשל: אחריות על נזקים בצנרת, שהרי היא חלק מבני אשר תקינותו היא תוצאה של תיקון ושל תחזוקה בטווח של שנים רבות. דוגמא מרחיקת לכת היא מקרה של רעידת אדמה.

במקרה כזה השוכר אינו צריך לקחת אחריות על נזק שנגרם לדירה שאינה שלו. המשכיר הוא שאמון על יצירת תחזוקה מתאימה ונאותה לכך שהדירה שמגינה מפני פגיעות קיצוניות בסדר גודל שכזה.

 

רכישת ביטוח דירה על ידי המשכיר

במידה ומשכיר הדירה מתחייב לרכוש את הביטוח, שוכרי הדירה אינם מחויבים לרכוש גם הם ביטוח דומה.

עם זאת, עליהם לוודא כי הביטוח כולל גם את שמם של השוכרים. בנוסף, על השוכרים לוודא כי הביטוח כולל את סעיף ויתור השיבוב כלפיהם.

סעיף ויתור זה מגדיר כי חברת הביטוח לא יכולה לתבוע מהשוכר פיצויים על נזק שנגרם לדירה. דוגמא לכך היא מקרה של שריפה שפרצה בדירה: במידה ולא נחתם סעיף הוויתור ובמידה והביטוח לא כלל את שם השוכר, חברת הביטוח יכולה לדרוש מהשוכר פיצויים על השריפה בטענה שהוא זה שגרם לפריצתה.

רכישת ביטוח הדירה השכורה על ידי המשכיר היא בהחלט צעד חיוני. לרוב, השוכרים הם אנשים צעירים שאין ברשותם יכולת כספית לממן נזקים חמורים בנכס.

גם במידה והם אמינים ואחראים, בעל הדירה עלול להיגרר להסכמי משא ומתן ארוכים מול השוכרים, ולמצב בו אין בידיהם הסכומים המספקים לכיסוי הנזקים. כדי למנוע המתנות ארוכות וסכסוכים שכאלו, רצוי להסדיר מראש את האחריות ולהבין שרכישת הביטוח על ידי המשכיר יכולה להשתלם בטווח הרחוק.

 

רכישת ביטוח על ידי השוכר או המשכיר – מה כדאי?

כיום מקובל לחלק את הרכישה בין השוכר והמשכיר. לרוב, החלוקה היא כך: ביטוח המבנה מוטל על המשכיר, וביטוח תכולה וצד ג׳ מוטלים על השוכר.

 

לסיכום

שוכרי הדירות מחויבים לקרוא את החוזה במשורה ולהבין איזו אחריות מוטלת עליהם. חשוב לוודא כי השוכר אינו אחראי על נזקים שבפועל המשכיר מחויב למנוע.

לרוב, כדי לפזר את הסיכונים ואת האחריות, המשכיר והשוכר מתחלקים ביניהם ברכישת הביטוחים. אך במקרה שכזה, על השוכר לוודא כי הוא רשום בפוליסה שנרכשה על ידי המשכיר וכי חברת הביטוח לא תוכל לדרוש ממנו פיצויים.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.