ארנפלד סוכנות לביטוח

ביטוח דירה – עובדי מדינה

עובדי מדינה נהנים מתנאים מעולים כמעט בכל תחומי החיים ולכן צפויים ליהנות גם מביטוח דירה לעובדי מדינה המעניקה תשלום נמוך יותר על הפרמיה ופוליסה מקיפה יותר כפי שמתבקש מביטוח המיושם במסגרת קבוצתית. האם אתם עובדי מדינה? ביטוח דירה – עובדי מדינה בואו לקרוא על הביטוח החשוב ביותר שעליכם להצטרף אליו כאשר קונים דירה.

 

עובדי מדינה? יש לכם יתרונות

המגזר הציבורי שבו פועלים עובדי המדינה נחשב לאחד מהגדולים והחזקים ביותר במשק הישראלי. מגזר זה נהנה מהטבות ותנאים מיוחדים בהשוואה לסקטור הפרטי, כאשר התחום הפיננסי נחשב להיבט מאורגן ונוח מאוד מבחינתם של עובדי המדינה.

עובדים אלו יכולים לקבל הלוואות מיוחדות לעובדי מדינה שמסופקות במכרזים בבנקים השונים ונקבעות בהתאם להחלטת החשב הכללי של האוצר. יש יתרונות להיות עובדי מדינה הן בשוק המשכנתאות והן בשוק ביטוחי הדירה, כולל פרמיות מורחבות ומסלולים ייעודיים שהותאמו למגזר זה באופן ייחודי.

 

ביטוח דירה עובדי מדינה

ביטוח דירה מוגדר כביטוח נפוץ ואף חיוני ביותר בכל משק בית ישראלי. מנתוני משרד האוצר עולה כי כ-1.2 מיליון משקי בית בישראל (המהווים כ-55% מכלל משקי הבית) מבוטחים בפוליסת ביטוח דירה. בביטוחים אלו, המבוטחים משלמים פרמיה מוסכמת מראש שתמורתה חברת הביטוח תפצה אם התממש סיכון כלשהו, המצוין בפוליסה.

על פי תנאי הפוליסה, חברת הביטוח תבחר האם לכסות תיקונים נדרשים שנגרמו לדירה או לתכולתה, לפצות בגין ערך הנזק במזומן או להחליף חלקים ותכולה בדירה באמצעים מאותה האיכות ומאותו הסוג.

חשוב להבהיר שהן במגזר הפרטי והן בסקטור הציבורי שבמסגרתו פועלים עובדי המדינה, פוליסת ביטוח הדירה מחויבת לתקן בסיסי על פי חוק. על גבי הפוליסה התקנית רשאית חברת הביטוח להציע תוספות שונות, אך לא להפחית מאלו שבפוליסה התקנית והבסיסית ביותר ובה מתרחש ביטוח מבנה וביטוח תכולה.

המבוטחים מצידם יכולים לבחור האם לרכוש רק את אחד הביטוחים או שניהם וכן את אחת או שתי הרחבות הבסיס: ביטוח סכום נוסף בבית משותף וביטוח אחריות צד ג'.

 

ביטוח מבנה – תנאים וכיסויים אפשריים

מבנה הדירה ששימושו העיקרי הוא למגורים, מכיל את כל מערכות הקבע הקיימות בנכס: צנרת ואינסטלציה, מיזוג אוויר, דוד שמש, מרפסת, מערכת סולרית, חשמל וטלפוניה, שערים, גדרות ושבילים מרוצפים. ביטוח מבנה ימומש עד לגובה סכום הכיסוי שנקבע בפוליסה והוא משקף למעשה את עלות בנייתה של הדירה (ולהבדיל ממה שנהוג לחשוב, לא את עלותה של הקרקע עצמה).

הכיסויים הנפוצים שביטוח מבנה כולל הם נזקים כתוצאה מפגעי מזג האוויר ואיתני הטבע (ברקים, רעמים, רוח עוצמתית המלווה במשקעים ואש), פיצוצים והתלקחויות, נפילת כלי טיס, חפץ מכלי טיס או רעש על קולי בעקבות פעילות של כלי טיס, התנגשות של כלי רכב בדירה עצמה, מקרי פריצה לרבות ניסיונות שוד וגניבה, פעולות זדון, שיטפונות והצפות ורעידת אדמה.

חשוב להבהיר שביטוח המבנה איננו כולל מבנים לשימוש עסקי או מבנים שניצבים בגינה כמו מחסן או בריכת שחייה.

לגבי כיסוי נזקי רעידות אדמה שהפוליסה התקנית מכילה, המבוטחים יכולים לוותר עליו לחלוטין או לשנות את גובה ההשתתפות העצמית במקרה כזה. את בחירת המבוטח חברת הביטוח מתעדת באופן אישי בפוליסה, כאשר צריך להביא בחשבון שהפחתת גובה ההשתתפות העצמית בהכרח מייקר את דמי הביטוח.

עניין נוסף הוא שביטוח המבנה מכסה גם את עלות הקמתה מחדש של הדירה (ללא שווי הקרקע שנותרת כשהייתה אחרי רעש האדמה). למעשה יתקבל כאן כיסוי נמוך יותר משווי הדירה ולכן אם מדובר בבית משותף, המבוטחים יכולים לרכוש הרחבה לכיסוי סכום נוסף בבית משותף.

דירות שנפגעו כך שאינן מתאימות למגורים יוכלו לקבל כיסוי גם בגין אובדן הכנסות משכ"ד כאשר הדירה מושכרת לאדם אחר, או בגין הוצאות שכ"ד למטרות מגורים עבור המבוטח ומשפחתו. כיסוי זה מתקיים במשך 12 חודשים או עד 15% מסכום ביטוח המבנה – הנמוך מביניהם.

 

ביטוח תכולת דירה – תנאים וכיסויים אפשריים

תכולת דירה בהגדרתה היא כל חפץ ואלמנט שקיים בדירה, בבעלותם, חזקתם או באחריותם של המבוטח ומשפחתו. פריטים אלו יכולים להיות כלי רכב, שיט וטיס, בעלי חיים, נגרר או קרוואן, ניירות ערך ואג"חים, תעודות מניה, שטרי מכר, תעודות ומסמכים, מתכות יקרות לרבות זהב ויהלומים או אבני חן (ללא שיבוץ בתכשיט), תכניות ושרטוטים, ספרי עסק ופנקסי חשבונות, ציוד ומלאי עסקי, כרטיסי אשראי, כרטיסי טיסה או הפלגה, חפצי גינה ועוד.

חפצים מחוץ לדירה כמו חפצי הגינה מכוסים עד 2% מגובה הביטוח, כאשר חפצים אישיים כמו בגדים ותכשיטים שנמצאים מחוץ לדירה ואינם בסיכון לגניבה ולא שהו בחו"ל או ברכב יכוסו עד 5% מגובה ביטוח התכולה. רצוי לברר מראש מהם הפריטים שמכוסים בפוליסה.

בכפוף להצטרפות לביטוח, חברת הביטוח רשאית לדרוש באמצעי מיגון נגד פריצות וגניבות כמו מערכת אזעקה, סורגים, פלדלת וכדומה.

תעריף הביטוח נקבע על סמך היקף הביטוח הכולל. סכום זה אמור לשקף את שווי תכולתה של הדירה נכון למועד ההצטרפות והוא זה שקובע את גובה הכיסוי במקרה של נזק. לטובת הנושא חברת הביטוח שולחת שמאי להערכת שווי רכוש בעלי הדירה.

ישנן הרחבות נוספות בביטוחי הדירה בכפוף להתייקרות הפרמיה, כמו למשל כיסוי מפני שברי שמשות, מראות וכיורים, ביטוח חבות מעבידים (לטובת כיסוי נזקים גופניים שנגרמו לעובדים ישירים של המבוטח המקבלים ממנו שכר), ביטוח פעילות עסקית בדירה וביטוח לנזקי טרור. בנוסף ניתן לרכוש כתבי שירות כך שיתקבל כיסוי לתיקונים כמו נזקי צנרת ואיטום.

 

ביטוח דירה קולקטיבי לעובדי מדינה

עובדי מדינה להבדיל מיתר הציבור, אינם מחויבים לעריכת סקר שוק עצמאי בנוגע לביטוח הדירה הנרכש. הם זוכים ממילא להצעות המחיר הטובות ביותר בכל הביטוחים כמו ביטוח בריאות וביטוח חיים ונהנים מתנאים מועדפים גם כאשר הם מעוניינים בביטוח דירה.

כאן מי שאחראי להקניית התנאים הללו הוא ארגון העובדים, המנהל משא ומתן עם כל החברות המבטחות לגבי ביטוח קולקטיבי (קבוצתי) והחברה שתספק את ההצעה הטובה ביותר תהפוך למבטחת. כמובן שהכיסוי והפרמיה שחברת הביטוח תכיל יהיו ממוטבים ומקיפים במיוחד.

כעובדי המדינה הנחשבים לקבוצה גדולה מאוד, יש הרבה כוח. חברות הביטוח יצטרכו להתגמש מול דרישות הארגון ולתפור עבורו פוליסות ייחודיות הכוללות הרחבה גם לאירועים שבפוליסות הרגילות ניתן לממש רק על ידי תוספת תשלום יקרה מאוד.

כמו כן, לא תמיד יהיה צורך באי אילו בדיקות מקדימות לצורך קביעת גובה הפרמיה. הפרמיה נגבית משכר העובדים ומועברת במרוכז לחברה המבטחת, מה שמזמן לה לקוחות טובים ויציבים ללא צורך במשאבי גבייה או טיפול נקודתי בתיק הביטוחי של כל לקוח. ניהול הפוליסות וניהול התביעות מבוצע בתהליך פשוט ולכן עלות הביטוח נמוכה מהרגיל.

יתרונות אלו לצד סיכונים הכרוכים בהם, מאפשרים לחברות הביטוח להגביל את תקופת הפוליסה למשך 3 שנים בדרך כלל (למרות שישנם ארגונים שחותמים על הסכם ארוך טווח בביטוחים מסוימים) ואחריהן מתבצעת הערכת כדאיות מחודשת שתוליד הסכם חדיש.

יחד עם זאת, מומלץ שלא להסתמך אף פעם באופן עיוור על הפוליסה הקיימת, בייחוד לא ביחס לדירה הפרטית שעשויה להכיל מאפיינים שונים לחלוטין מדירות אחרות של עובדי מדינה. חשובה כאן מאוד גם הבדיקה הפרטנית של הפוליסה ובירור מעמיק של הכיסוי הניתן ממנה, כך שהמבוטח יוכל לדעת בגין מה בדיוק הוא מכוסה ולדרוש הרחבות מתאימות במידת הצורך.

 

נוכל לייעל את הצעת הביטוח

אם אתם עובדי מדינה ומעוניינים לברר עוד בנוגע לטיב פוליסת ביטוח הדירה שרכשתם, אל תהססו ליצור איתנו קשר כדי שנוכל לספק לכם את ההמלצות הטובות ביותר לניהול הפוליסה ולהבטיח כיסוי אידיאלי לכל תרחיש אפשרי.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.