Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

איחוד קרנות פנסיה

הימים שבהם התחלנו לעבוד במקום עבודה מיד בסיום הלימודים ועזבנו אותו בגיל הפרישה עברו כבר מזמן. בשוק העבודה המודרני עובדים רבים עוברים במהלך שנות העבודה בממוצע בין ארבע לחמש מקומות עבודה וזה רק הולך ומתרבה. כך נוצר  מצב שמכל מקום עבודה יש לכם קרן פנסיה שונה וכספי הפנסיה שלכם מפוזרים בין מספר חברות שונות המנהלות קרנות פנסיה.

הנתונים מלמדים שלישראלי הממוצע יש שני חשבונות פנסיה ולחלק גדול אפילו יותר, כשחלק מהחשבונות אינם פעילים. למי זה טוב? לעובד לא, אולי למנהלי קרנות הפנסיה הגובים דמי ניהול על כל חשבון.

כדי להיטיב עם העובד, משרד האוצר פועל לאיחוד אוטומטי של כל קרנות הפנסיה תחת קורת גג פעילה אחת.

המהלך החל כבר בשנת 2016 , ונמשך גם בשנת 2019. כך נוכל לחסוך בדמי ניהול, בעמלות, לשלוט טוב יותר על הכסף שחסכנו, להגדיל את הכיסוי הביטוחי והטבות נוספות.

 

איחוד קרנות פנסיה – מושגים שחשוב להכיר

איחוד חשבונות פנסיה – זהו מהלך של משרד האוצר שמטרת לרכז את כל כספי הפנסיה של כל חוסך המפוזרים בקרנות שונות בקרן פנסיה אחת. באמצעות מהלך זה יועברו כל הכספים שצבר החוסך בקרנות לא פעילות, לקרן פנסיה אחת, לקרן פנסיה פעילה.

קרן פנסיה פעילה – קרן פנסיה היא קרן פנסיה היא קרן פנסיה שאליה מעביר המעסיק שלכם מדי חודש את ההפקדות לגיל הפרישה.

קרן פנסיה לא פעילה – היא קרן פנסיה שבה נשמרים לכם כספי פנסיה ששילמתם בעבר, אך החל משנת 2015 לא מועברות אליה הפקדות חדשות. בקרן זו , אומנם, לא מופקדים כספים חדשים, אך אתם משלמים עליה דמי ניהול.

עמית הוא כל מי שהצטרף לקרן פנסיה, אך עדיין לא יצא לפנסיה. יש שני סוגים של עמיתים, עמית פעיל ועמית לא פעיל.

עמית פעיל הוא עמית שעבורו מופרשים באופן שוטף כספים לקרן הפנסיה.

עמית לא פעיל – עמית שהפרשות הכספים עבורו הופסקו מסיבות שונות.

קרן פנסיה חדשה היא קרן הצוברת תשואה שהחברים בה יקבלו קצבת פנסיה בהתאם לגובה החסכונות שנצברו בקרן במהלך שנות העבודה של העובד. קרנות פנסיה חדשות החלו לפעול החל משנת 1995.

תקופת אכשרה, או תקופת המתנה, היא פרק הזמן העובר מעת הצטרפות העמית לקרן במשך חמש שנים ראשונות. תקופה ההמתנה נועדה לסנן תביעות ביטוח עבור מקרים שאירעו לפני שהעמית הצטרף אל הקרן. אם בתקופה זו נגרם לעמית אירוע נכות או פגיעה כתוצאה ממחלה שקרה לפני ההצטרפות לקרן ולא דווח עליהם, הקרן לא תיתן להם כיסוי ביטוחי.

מקדם המרה זהו מספר שבעזרתו מתרגמים סכומי כסף שנחסכו בחשבון הפנסיה לקצבה חודשית קבועה לכל החיים. ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גבוהה יותר.

גיל פרישה הוא הגיל שבו זכאי העמית לפרוש מהעבודה ולקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן הפנסיה. המחוקק קבע כי גיל הפרישה לגברים הוא 67 וגיל הפרישה לנשים הוא 62.

פנסיה היא התשלומים החודשים המועברים לעמית לאחר הפרישה מהעבודה, באירוע נכות או במקרה של פטירה לשארים שלו.

פנסיונר הוא עמית המקבל תשלומי פנסיה שקרן הפנסיה שבה חסך.

כיסוי ביטוחי הוא כיסוי המבטיח תשלום קצבה חודשית או תשלום חד פעמי במקרים של אובדן כושר עבודה או במקרה של מוות. כאשר החוסך נפטר יקבלו שאיריו קצבה חודשית או סכום חד פעמי.

שאירים –  הם הזכאים בהתאם לחוק לקבל את כספי הפנסיה של העמית במקרה של פטירה.

מוטבים – הם מי שנקבעו על ידי עמית בקרן פנסיה, בקופת גמל או בקרן השתלמות או על ידי מבוטח בביטוח מנהלים כזכאים לקבל את הכספים בשעת מותו.

 

איך מתנהל מהלך איחוד קרנות הפנסיה?

בשלב הראשון יש לאתר את כל קרנות הפנסיה הלא פעילות. תהליך איתור הקרנות הלא פעילות מתבצע באמצעות העברת הפרטים של העמיתים – מספר תעודת זהות, תאריך לידה והתאריך של פתיחת החשבון בקרן הפנסיה – מקרנות הפנסיה השונות למערכת אוטומטית של איחוד הקרנות הפועלת במשרד האוצר.

משרד האוצר שולח לעמיתים הודעה שבה הוא מבקש מהם להעביר לו את הפרטים, שפורטו בסעיף הקודם, כדי לאתר קרנות לא פעילות.

אם לא קיבלתם מכתב מהאוצר תוכלו לאתר את קרנות הפנסיה הלא פעילות בעצמכם.  משרד האוצר מעמיד לרשות החוסכים מנוע חיפוש לאיתור קרנות פנסיה לא פעילות בכתובת הבאה:

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

בשלב השני, קרן הפנסיה שבה אתה פעיל תשלח לך הודעה על הכוונה לאחד את כל קרנות הפנסיה שבה אתם לא פעילים בקרן הפנסיה הפעילה.

אם אינכם מעוניינים לאחד את כל קרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת באופן אוטומטי, עליכם להודיע לקרן הפנסיה שבה אתם עמיתים פעילים בתוך ארבעים וחמישה ימים על הסירוב שלכם לאיחוד הקרנות. אם לא תודיעו כל קרנות הפנסיה שלכם יאוחדו באופן אוטומטי.

אם אתם עמיתים פעילים ביותר מקרן פנסיונית אחת יש באפשרותכם לבחור מהי הקרן המועדפת עליכם שבה יאוחדו כל קרנות הפנסיה שאינן פעילות.

 

לאחד את קרנות הפנסיה זו לא סתם סיסמה, יש בה הרבה יתרונות!

איחוד קרנות הפנסיה יעניק לכם תמונת מצב מלאה על החסכונות הפנסיונים שלכם. כך תוכלו לדעת מה תהיה גובה הקצבה הצפויה בגיל הפנסיה, מהו גובה דמי הניהול שאתם משלמים על ההפקדות ועל החיסכון, מהם ביצועי הקרן שלכם ומהו גובה התשואה הכספית בהשוואה לקרנות אחרות ועוד.

תוכלו לחסוך בדמי הניהול – דמי הניהול בקרנות הפנסיה הלא פעילות הם בדרך כלל דמי ניהול גבוהים ובמקרים רבים החסכונות ש"שכחתם" בקרנות הלא פעילות נאכלים על ידי דמי ניהול גבוהים.

כל ניסיון להקטין את דמי הניהול, נתקל, בדרך כלל בסירוב של מנהל הקרן. כאשר תאחדו את כל כספי החסכונות בקרן אחת, תקבלו סכום גבוה שייתן לכם את "יתרון הגודל" ועמדת פתיחה מצוינת לניהול משא ומתן נחוש עם מנהל הקרן על גובה דמי הניהול ולהצליח להפחית אותם.

ככל שסכום הכסף שחסכתם בקרן גדול יותר, כך קצבת הפנסיה שלכם תהיה גבוהה יותר. חישוב הפנסיה נעשה על ידי חלוקת הסכום שנחסך במקדם המרה אקטוארי.

ולכן ככל שגובה החסכונות בקרן יהיו גבוה יותר, כך גם הקצבה תהיה גבוהה יותר. כדאי לדעת כי לחסכונות של שנתיים שלוש או אפילו ארבע שנים, אין משמעות כספית בחישוב גובה קצבת הפנסיה. רק איחוד של כל הכספים הקטנים והגדולים בקרנות לא פעילות ישפיע על גובה הקצבה שתקבלו בגיל הפרישה.

הקטנת עלות הכיסוי הביטוחי – העלות של הכיסוי הביטוחי הניתן במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות מושפע מגובה החיסכון בקרן הפנסיה. איחוד כל כספי החסכונות תחת קרן פנסיה אחת, יגדיל את גובה החסכונות ויקטין את עלות הפרמיה המשולמת עבור  הכיסוי הביטוחי.

איחוד קרנות הפנסיה יחסוך לכם בירוקרטיה רבה. מספר הדו"חות הרבעונים או השנתיים המגיעים אליכם מכל קרן פנסיה יופחת וירוכז רק בדוח אחד של הקרן הפעילה שבה אתם עמיתים. וימנע מכם הצורך לבצע תיאום מס מול רשות המיסים במטרה להקטין את חבות המס.

הגדלת תקופת האכשרה וגיל הכניסה לקרן – עמית שהחיסכון הקודם שלו יעבור אל קרן הפנסיה שבה הוא פעיל ייהנה מכך שהוותק ותקופת האכשרה שאותם הוא צבר בקרן הקודמת יעברו גם הם יחד עם החיסכון. כלומר, גיל הכניסה לקרן הפעילה יוקדם והיקף הכיסוי הביטוחי יוגדל.

ובנוסף, קיימות קרנות שבהן תקופת האכשרה הנדרשת עבור מחלות קודמות הן שישים חודשים, כאשר יעביר העמית את כספי החיסכון מהקרן שבה הוא אינו פעיל אל הקרן הפעילה תקוצר תקופת האכשרה שהעמית נדרש לצבור בקרן הפעילה.

איחוד קרנות הפנסיה יקל עליכם לבצע שינויים ועדכון פרטים אישיים. כל שינוי שתרצו לעשות כמו שינוי מסלול השקעות או עדכונים על כתובת חדשה ועוד, תצטרכו לעשות רק מול כתובת אחת. אם תרצו להחליף את קרן הפנסיה בעתיד, תוכלו להעביר את כל כספי החסכונות בקלות.

 

איחוד קרנות פנסיה – אתם שואלים, המומחים עונים!

 • מהם הקריטריונים הקובעים למי יאוחדו החשבונות?

התנאי לאיחוד החשבונות הוא שלעמית יש לפחות שני חשבונות בקרן פנסיה, חשבון אחד פעיל וחשבון נוסף שאינו פעיל.

 • למי אפשר לבצע איחוד קרנות פנסיה?

אפשר לבצע איחוד קרנות פנסיה לכל אדם שיש לו קרן פנסיה אחת פעילה וקרן פנסיה לא פעילה והוא עונה על התנאים שקבע האוצר.

 • למי אי אפשר לבצע איחוד קרנות פנסיה באופן אוטומטי?

איחוד קרנות הפנסיה לא יתבצע לעמיתים פעילים שמלאו להם שישים שנה ב -31 בדצמבר 2007 או מוקדם יותר, והחשבונות שלהם בקרנות הפנסיה נפתחו לפני ה -31 בדצמבר 2007.

ישנם מספר מקרים נוספים שבהם אי אפשר לאחד את קרנות הפנסיה:

 • אם  אתם מקבלים קצבת נכות מקרן הפנסיה או שהגשתם בקשה לקבלת קצבת נכות.

 

 • אם  הוטל עיקול על כספי הקרן הבלתי פעילה.

 

 • אם התחלתם לקבל קצבת זקנה.

 

 • במקרה של פטירה או סגירה של החשבון בקרן הפנסיה.

 

 • אם לקחתם הלוואה מקרן על הפנסיה, וכספי הקרן משמשים בערבות להלוואה, ועדיין לא סיימתם לשלם את ההלוואה.

 

 • במקרה שבו הופקדו כספים לקרן הלא פעילה בחודש אחד לפחות מתוך ארבעת החודשים שקדמו לבקשת  איחוד הקרנות.

 

 • אני איני מעוניין לבצע איחוד קרנות פנסיה. מה עליי לעשות?

מי שאינו מעוניין לבצע איחוד קרנות פנסיה, צריך לשלוח בקשה ולציין בה כי הוא אינו מעוניין לבצע את איחוד הקרנות. משרד האוצר וקרנות הפנסיה מיידעים את העמית על הכוונה לבצע איחוד קרנות פנסיה, בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו קיבלת הודעה מאחד הגופים האלו, עליך לשלוח את הודעת הסירוב לאיחוד קרנות הפנסיה למנהלי הקרנות שבהן יש לכם כספי חסכונות.

 

 • מה קורה אם אני מעוניין לאחד רק חלק מקרנות הפנסיה?

החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך שולחת לך שני מכתבים, מכתב ראשון שבו היא מודיעה לך על איחוד הקרנות ומכתב שני שבו היא מפרטת את כל החשבונות הלא פעילים שלך ומזמינה אותך לבחור איזה חשבונות אתה מעוניין לאחד. בתשובה למכתב השני תוכלו להודיע לחברה המנהלת אילו קרנות אינך מעוניין לאחד. אם לא קיבלת  הודעה מקרנות הפנסיה שלך, אתה יכול לפנות אליהן באופן יזום.

 • יש לי שתי קרנות פנסיה פעילות ומספר קרנות פנסיה שאינן פעילות. לאיזו קרן יועברו החשבונות שלא פעילים?

אם יש לך שתי קרנות פנסיה פעילות, מנהלי שתי הקרנות ישלחו אליך מכתב המודיע לך על איחוד הקרנות ואתה תצטרך לבחור באיזה קרן אתה מעוניין לאחד את כל הקרנות. אם לא קיבלת מכתב מהקרנות, אתה יכול לשלוח אליהן מכתב באופן יזום.

 • יש לי קרן פנסיה ותיקה, האם גם אותה יאחדו?

לא. האיחוד מתבצע רק בין קרנות הפנסיה החדשות.

 • בכל קרן פנסיה הגדרתי מוטבים אחרים. מה יקרה אתם?

הגדרת המוטבים תהיה לפי המוטבים הרשומים בקרן הקולטת. כמובן, שאפשר לשנות את שמות המוטבים בכל עת.

 • אחת החברות המנהלת עבורי קרן פנסיה שאינה פעילה מציעה לי לא להצטרף לאיחוד הקרנות ובנוסף, היא מציעה לי הטבות שונות. האם כדאי לשמוע בקולה?

לא. מהלך איחוד הקרנות הוא מצוין לעמית ורע למנהלי הקרן אשר מפסידים את דמי הניהול שאתה משלם להם, ולכן טבעי שהם מייעצים לך לא להצטרף. לא ברור אילו הטבות מציעה לכם הקרן, אך סביר להניח שההטבות שיהיו לך כתוצאה מאיחוד הקרנות יטיבו אתך יותר מאשר ההצעות שמציעה לך הנהלת הקרן הלא פעילה.

 • מה יקרה אם שוב יהיו לי קרנות פנסיה לא פעילות?

זה לא יקרה. החל משנת 2017 כל הצטרפות לקרן פנסיה היא הצטרפות אל קרן פנסיה חדשה. כל קרן פנסיה שאליה תצטרף תפעל לאתר עבורך את כל קרנות הפנסיה הבלתי פעילות ולאחד אותן בקרן החדשה שאליה הצטרפת, אלא אם תודיע להם שאינך מעוניין באיתור ובאיחוד קרנות הפנסיה הבלתי פעילות.

 • האם תהליך איחוד קרנות הפנסיה כרוך בתשלום?

לא. האיחוד אינו כרוך בתשלום.

 • איך אוכל לעקוב ולוודא כי כל הכספים אוחדו בקרן החדשה?

אתה יכול לפנות אל קרנות הפנסיה הבלתי פעילות ולבדוק מה גובה החסכונות שלך בכל קרן. כלל האצבע הוא שסכום כספי החסכונות שהיו לכם לפני האיחוד צריכים להיות בקרן החדשה גם אחרי האיחוד. חשוב לחבר את כל סכומי הכסף שהיו לכם בקרנות הבלתי פעילות ובקרן הפעילה ולהשוות אותם לסכום הנמצא כעת בקרן הפעילה. אך שימו לב שאת סכומי הכסף לא תראו מיד לאחר ההעברה, אלא רק לאחר חודש או חודשיים, וקחו בחשבון שגם בחודשי ההמתנה האלו ההשקעות בקרן החדשה צוברות תשואה, חיובית או שלילית. לכן סביר להניח שסכומי הכסף שיהיה לכם בקרן החדשה לאחר האיחוד לא יהיה בדיוק כמו סכומי הכסף שהיו לכן לפני האיחוד, אך הם יהיו ב"אותה הסביבה".

 • לאיזה מסלול השקעה יועברו כל הכספים המאוחדים?

הכספים יועברו למסלול ההשקעה או הביטוח העדכניים בקרן שבה הנך פעיל.

 • איך איחוד הקרנות ישפיע על הכיסוי הביטוחי?

קרנות הפנסיה מציעות כיסוי ביטוח כמו אובדן כושר עבודה, ביטוח שאירים במקרה של פטירה. עבור הכיסויים האלו אתם משלמים פרמיה חודשית שהגובה שלה נקבע יחסית להיקף הקרן. ולכן, ככל שסכומי החיסכון בקרן גבוהים יותר, כך עלות הפרמיה החודשית תהיה נמוכה יותר ואתם תשלמו פחות על הכיסוי הביטוחי.

 • מה לגבי ביטוח מנהלים או קופות גמל, האם גם אותם אפשר לאחד?

לא. החוק קובע כי אי אפשר לאחד ביטוח מנהלים או קופות גמל, אך תוכלו לנייד אותם באופן עצמאי.

 • מה ההבדל בין איחוד כספים לניוד כספים?

איחוד קרנות פנסיה הוא תהליך אוטומטי שנעשה על ידי הנהלת הקרן הפעילה הקולטת את כספי הקרנות האחרות. ניוד כספים הוא תהליך לא אוטומטי המאפשר לעמית בעצמו לנייד את כל הכספים שלו לקופה אחת נבחרת כדי לחסוך בעלויות דמי הניהול וליהנות מהטבות נוספות.

לסיכום, איחוד קרנות הפנסיה הוא הלך שיזם משרד האוצר במטרה להיטיב עם החוסכים בקרנות פנסיה שונות. גם אם יש לכם קרנות פנסיה לא פעילות שצבורים בהם סכומים קטנים, אל תוותרו על המהלך העשוי להעניק לכם הטבות רבות!

איחוד קרנות פנסיה
איחוד קרנות פנסיה

 

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.