מה זה מקדם קצבה?

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

מקדם הקצבה הוא מונח המיוחס לחסכון הפנסיוני שנחסך לאורך השנים בהן עבדנו במהלך חיינו. מקדם הקצבה הוא למעשה מספר, בעזרתו מחושב אופן חלוקת החסכון שהצטבר בתכנית הפנסיה שלנו.

החסכון מחולק לחלקים שווים של קצבה חודשית, שתחולק לנו מגיל הפרישה, לשארית חיינו.

החישוב מתבצע על ידי חלוקת הסכום שהצטבר בחסכון במקדם הקצבה, כלומר, ניתן להסיק מכך שככל שמקדם הקצבה גדול יותר, הקצבה החודשית שתתקבל תהיה קטנה יותר, ולהפך.

לדוגמה: אם הסכום שהצטבר בחסכון הפנסיוני עומד על 2 מיליון ₪ במועד הפירעון, ומקדם הקצבה שנקבע הינו 200, הקצבה החודשית לה זכאי המבוטח תהיה 10,000 ₪ בחודש (2,000,000/200=10,000).

 

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

כיצד נקבע ערכו של מקדם הקצבה?

אפיקי החסכון השונים – כמו למשל קופות גמל וקרנות פנסיה – מציעים מקדמי קצבה שונים. כמו כן, ניתן לראות כי עבור אותם אפיקי חסכון, חברות ביטוח שונות מציעות מקדמים שונים. שני הפרמטרים המשפיעים ביותר על אופן קביעת מקדם הקצבה הינם תוחלת החיים באוכלוסייה, וריבית.

 

תוחלת החיים

באופן כללי מקדם הקצבה נקבע על פי תוחלת החיים המשוערת של האוכלוסייה, נתון אשר משתנה באופן תדיר ויכול להשתנות גם לאורך החסכון הפנסיוני.

ככל שתוחלת החיים המשוערת עולה, גדל מקדם הקצבה, ובהתאם גובה הקצבאות של המבוטחים יורד.

 

להלן טבלה הממחישה את השינויים במקדם הקצבה לאורך השנים, עבור מבוטח בן 65:

מקדם הקצבה שנת פתיחת הפוליסה
144.20 עד דצמבר 1989
153.16 1990
166.63 ינואר 1991 – מאי 2001
199.72 יוני 2001 – דצמבר 2003
211.37 2004 – 2008
199.71 2009 – 2013
214.35 אחרי 2013

 

ריבית

הגורם הראשון המשפיע על ערכו של מקדם הקצבה הוא תוחלת החיים של האוכלוסייה, כפי שפורט לעיל.

הגורם השני המשפיע על ערך המקדם הוא הריבית התחשיבית, כלומר הריבית שחברת הביטוח משערת שתוכל להרוויח על החסכון הפנסיוני. על פי ההיגיון, ככל שחברת הביטוח משערת שתוכל להרוויח ריבית גבוהה יותר, מקדם הקצבה יהיה נמוך יותר.

זהו כמובן המצב הרצוי ביותר עבור המבוטחים, שכן מקדם קצבה נמוך יותר מבטיח להם קצבה חודשית גבוהה יותר.

 

מקדם קצבה מובטח

בביטוחי מנהלים שנרכשו לפני שנת 2013, ובהם בלבד, נקבע בהסכם הביטוח "מקדם קצבה מובטח". מדובר למעשה במקדם קצבה קבוע, שאינו משתנה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים, אלא מגלם את שיעור תוחלת החיים של האוכלוסייה נכון ליום ההצטרפות לביטוח. מקדם קצבה מובטח מעניק יתרון משמעותי למבוטחים, שכן תוחלת החיים הכללית נמצאת במגמת עלייה, ובהתאם לכך מקדמי הקצבה עולים אף הם.

כלומר, המסקנה המתבקשת כי מי שרכש ביטוח מנהלים הכולל מקדם קצבה מובטח, יזכה לקצבה חודשית גבוהה יותר ממי שמקדם הקצבה של הפנסיה שלו אינו מובטח, בהנחה ויתר הפרמטרים שלהם דומים.

אולם, במבט מעמיק יותר יתברר כי המצב אינו בהכרח כך, שכן בפוליסות ביטוח מנהלים ששווקו עד 2013 דמי הניהול היו גבוהים יותר, לעומת היום. הפער בתשלום דמי הניהול יכול להוביל למצב מעניין בו הקצבה החודשית תהא גבוהה יותר עבור פוליסות ביטוח ששווקו לאחר 2013, מאשר בפוליסות ששווקו קודם. 

כל מי שרכש ביטוח מנהלים בו הוגדר מקדם קצבה מובטח, יהיה זכאי לאותו מקדם גם היום, אם לא הפסיק את הביטוח עד גיל הפרישה. אם הפסיק לעבוד טרם הפרישה והפסיק להפריש תשלומים פנסיוניים, הוא יהיה זכאי למקדם הקצבה המובטח אם ביצע הפקדות עצמאיות, בהתאם להסדר בחוק. 

 

החשיבות של דמי ניהול

על אף היתרון המשמעותי שמוקנה לביטוחי מנהלים בעלי מקדם מובטח (ששווקו עד שנת 2013) סוגית דמי הניהול, כפי שצוין לעיל, יכולה לשנות את פני הדברים. מאחר שביטוח מנהלים וביטוח פנסיוני הם למעשה חוזים אישיים בין המבוטחים לגוף המבטח, הם כרוכים בתשלום דמי ניהול. רפורמות שונות שהוחלו לאורך השנים קבעו הנחיות ברורות לגופים המבטחים בנוגע לשיעור דמי ניהול המותר.

לכן, גם מי שמחזיק בביטוח מנהלים מ-2013 או קודם לכן, רצוי שיבדוק את הפער בין דמי הניהול אותם הוא משלם באותה פוליסה, לבין אלו המוצעים כיום באפיקי חסכו אחרים. ייתכן כי מדובר בפערים גדולים ומשמעותיים, אשר מגדילים את הכדאיות לעבור לתכנית חסכון חדשה, על אף שמקדם הקצבה בה אינו מובטח.

 

מקדם קצבה שאינו מובטח

כאמור, מקדם קצבה מובטח אינו קיים בביטוחי מנהלים החל משנת 2013, ולא היה קיים מעולם בקרנות פנסיה וקופות גמל.

כיום, בכל תכניות החסכון, מקדם הקצבה אינו מובטח, כלומר מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בתוחלת החיים של האוכלוסייה. בפועל, מקדם הקצבה צפוי ללכת ולגדול עם השנים, בשל העלייה המתמדת בשיעור תוחלת החיים הממוצע, הודות לפריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות ותרופתיות. 

המשמעות של פוליסת חסכון ללא מקדם קצבה מובטח היא שהמבוטחים אינם יודעים מה יהיה ערכו של מקדם הקצבה עת יגיע יום פרישתם, בו ירצו להתחיל לקבל את דמי הקצבה הפנסיונית החודשית שלהם.

בהיבט זה, רבים סבורים כי לביטוחי המנהלים ששווקו עד 2013 יתרון משמעותי עבור המבוטחים, שכן המקדם נקבע בעת הצטרפותם לפוליסה, ולכן כמעט בוודאות נמוך יותר מזה שהיה נקבע בעת הפרישה.

כזכור – מקדם קצבה נמוך יותר, משמעותו קצבה פנסיונית גדולה יותר. אולם, כפי שפורט לעיל, בחינה מעמיקה של דמי הניהול עשויה לגלות כי דווקא קרנות הפנסיה החדשות כדאיות למבוטחים אף יותר מפוליסות בהן נקבע מקדם קצבה מובטח.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא