ארנפלד סוכנות לביטוח

עוזבים מקום עבודה? פורשים לגמלאות? אל תעשו זאת בלי להכיר את הטפסים 161 ו-161 א'

אנשים עוזבים מסיבות שונות ומגוונות מאוד את מקום העבודה ואם אתם ביניהם, קחו כמה דקות כדי להכיר לעומק את שני הטפסים הכי רלוונטיים לרגל העזיבה – טופס 161 שכותרתו היא: הודעת מעביד על פרישת עובד ממקום עבודה (שהמעסיק ממלא) וטופס 161 א' שכותרתו היא: הודעת עובד על פרישה ממקום העבודה (שאתם ממלאים). ומדוע מדובר בהיכרות קריטית במיוחד? משום שזוהי הדרך הפורמלית לעזוב את מקום עבודתכם מבחינת הרשויות ולמסור על כך את העדכון וגם על מנת לשחרר את כספי הפיצויים (בפטור מס) במידה ומגיעים לכם. כל טעות בירוקרטית במילוי טפסים אלה תגרור איתה תסבוכות וגם עיכובים שמהם אתם בטוח מעוניינים להימנע. במאמר הבא נספק הסבר בנוגע לכל אחד מהטפסים הללו, כיצד ממלאים אותם באופן נכון וכיצד ניתן למנוע טעויות.

 

קדימה, לדרך:

טופס 161 – מהות הטופס ופירוט הסעיפים למילוי

טופס 161 מבטא רשמית את סיום הקשר ביניכם לבין מקום העבודה והוא מפרט את הזכויות שנותרו לכם מבחינת מקום העבודה בנוגע לדמי הפיצויים, כנגד הוותק שנצבר, השכר החודשי והתחשיב.

מקום העבודה הוא זה שממלא את הטופס והוא יועבר אליכם עם סיום עבודתכם במקום, בצמוד להגשת מכתב נוסף לשחרור כספי פיצויים שיועבר לקופה שבה צבורים כספים אלה. לעובד באופן מיוחד ישנה חשיבות לקבל את טופס זה כמה שיותר מהר. קיימים לא מעט מקרים שבהם המעסיקים דוחים את העברת הטופס, כך שהם מעכבים בפועל את מתן תשלום הפיצויים (לעתים בשל התנהלות שאננה או מרושלת ולעתים כתוצאה מרצון לנקום בעובד) ועשויים לגרום לכם לשלם מס בעבורם. ולכן – גם אם סיימתם את תקופת העבודה בצורה יפה וללא שום טריקת דלת, אין כל סיבה להמתין בנימוס לקבלת הטפסים. היו אסרטיביים ודרשו את המגיע לכם באופן מהיר ואחראי. הסבירו שאי מתן הטופס בזמן פוגע בכם ושאין כל סיבה שהוא לא יועבר לידיכם באופן מיידי. אם אתם חווים עיכוב בלתי סביר, אין שום מניעה שתימנעו מלהתריע בפני מקום העבודה שתפנו לעורך דין בנושא. זוהי זכותכם ואחריותכם לסיים מבחינה פורמלית את העסקתכם באותו מקום עבודה.

את טופס המקור דואג מקום העבודה להעביר לפקיד השומה במס הכנסה בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים ויגיש לכם העתק, כמו גם לקופת הכספים שממנה ישוחררו דמי הפיצויים שנצברו.

שימו לב – טופס זה ממולא בכל מקרה וללא כל קשר לשאלת הזכאות לדמי פיצויים. במילים אחרות – כל סיום העסקה במקום עבודה מחייב במילוי טופס שכזה. מעבר לעובדה שהוא הגושפנקה שלכם לקבלת הפיצויים במידה וקיימים, טופס זה נדרש פעמים רבות להגשה גם בקרב גופים אחרים כמו למשל ביטוח לאומי, רואי חשבון, עורכי דין וכד'.

אז כיצד ממלאים את הטופס? התהליך פשוט וקצר יחסית, אך דורש תשומת לב ודיוק כך שגם אם המעסיק שלכם (או מי מטעמו בבית העסק שאמון על הנושא) הוא אדם "משופשף" במילוי הטופס, רצוי לבדוק אותו ולוודא שכל הפרטים מופיעים כנדרש. בחלקו העליון של הטופס מצויים תאריך הגשת הטופס ואזור לציון העובדה שזהו טופס מקורי (או תיקון). את תאריך ההגשה ישנה חובה למלא משום שבלעדיו לא ניתן להגיש את הטופס.

החלק הבא בטופס מתייחס לפרטים בנוגע אליכם והמעביד. לאחר מכן יופיע סעיף המבטא את תקופת העסקתכם (על פי תאריכים מדויקים), כאשר ממנו יש לנכות ימי חל"ת שנלקחו (חופשה ללא תשלום). את מספר ימי העבודה הכולל יש לחלק ב-365 (מספר ימי השנה). במצב שבו העובד עבד לא באופן רצוף או שהשכר שונה לאורך התקופה, ימולא גם סעיף ז' בטופס (תקופות עבודה לא רציפות/ שינויים בשיעורי משרה/ הפחתות שכר). כמו כן חשוב לציין את סעיף ד' המתייחס לסיבת הפרישה מהעבודה, כאשר לרוב יסומן סעיף 1 שעניינו: "יציאה לגמלאות, פיטורין או התפטרות מכל סיבה שהיא", אך במקרים שבהם נפטר חלילה העובד יסומן סעיף 2 שעניינו מוות. במצב זה יש לציין שהשארים של המנוח הם הזכאים למתן דמי הפיצויים והם זכאים על פי חוק לפטור מוגדל, העומד על כ-25 אלף שקלים (הסכום הסופי נתון לשינויים הנקבעים לאותה שנת מס ועל כן יש להתעדכן בנושא באופן נפרד).

סעיף ה' בטופס יסומן על פי התאמת מצבו הנוכחי של העובד לאחת ההגדרות שלהלן: הגעה לגיל פרישה, קביעת דרגת נכות של 75% לפחות או אי הגעה לגיל פרישה.

סעיף ו' בטופס מתייחס להכנסה הכוללת של העובד ממקום עבודתו לרבות תשלומים ששולמו לו בעבור כיסוי הוצאות (דלקן למשל), למעט שווי רכב. סעיף זה יקבע בהמשך את תקרת הפיצויים שהעובד אמור לקבל והוא עשוי להיות גבוה יותר מ"שכר העבודה" שיידון לשם מתן הפיצויים.

בסעיף ח' מתבקש המעסיק לפרט את תשלומי הפיצויים שנצברו לכם ועל כן הוא הופך לאחד הסעיפים החשובים ביותר בטופס. כל שורה תציין כסף שנצבר באחת הדרכים הקיימות לטובתו של העובד כמו למשל: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. במצב שבו הכספים נצברו ביותר מקופה אחת, יהיה צורך לגשת בעצמכם לפקיד השומה עם טופס 161 ולבצע חישוב מס. כמו כן, סעיף זה צריך לכלול כל צבירה נוספת שתבוצע בקרוב (למשל, בעבור ימים יחסיים מהחודש שבו הופסקה העבודה) וכספים שעדיין לא נקלטו בחשבון.

אם קיימים כספים שנצברו בקופת גמל – יש לבצע הפרדה בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008 ואחרי שנת 2008. כל סכום שהופקד לאחר שנה זו יאפשר לעובד להחיל רצף קצבה על ידי טופס 161 א'.

עוזבים מקום עבודה פורשים לגמלאות אל תעשו זאת בלי להכיר את הטפסים 161 ו-161 א'
עוזבים מקום עבודה פורשים לגמלאות אל תעשו זאת בלי להכיר את הטפסים 161 ו-161 א'

 

תהליך חישוב הפטור ממס על דמי הפיצויים

סעיף י"א מבטא את תחשיב הפטור ממס כאשר סעיף 1 מוקדש לציון המשכורת שקובעת את הפטור, קרי המשכורת שננקבה בסעיף ו' – משכורת חודשית אחרונה לפני פרישה. סעיף 2 ימולא רק אם העובד מייעד את הכספים לרצף קצבה או רצף פיצויים, כך שסכומים אלה יופחתו מסכום הפיצויים והמשבצת תכיל רק את הסכום המשולם נטו. סעיף 3 מתייחס לגובה תשלום הפיצויים ביחס לתקרת הפיצויים שקובע החוק. נכון לשנת 2019 עומדת התקרה על תקרה של 12,380 ₪ עבור כל שנת עבודה.

סעיפים קטנים 4-6 שבסעיף י"א ימולאו על ידי המעסיק רק אם:

העובד מילא את טופס 161 א' או כאשר השארים של העובד שנפטר מילאו את טופס 161 ב'.

העובד מסר הצהרה כי לא פרש בתקופת עבודתו ממעסיקים אחרים/ נוספים.

כאשר על פי החישוב שביצע המעסיק, סכום הפיצויים לא עולה על תקרת הפטור.

כאשר הפיצויים משולמים על ידי המעסיק עצמו ועל ידי משלם אחד נוסף מלבדו (קרי, הגוף שבו צבורים הכספים). בהקשר זה, אם קיים יותר ממשלם אחד יש להפנות את העובד לפקיד השומה במס הכנסה לצורך חישוב המס. משלם אחד יזכה את העובד בפטור והיתר בניכוי מס. זאת פרט למצב שבו קיים משלם אחד לעומת משלמים נוספים שמבטאים קופות קצבה והעובד בחר ברצף לקצבה על מלוא הסכומים שנצברו לו.

סעיף 7 ואחרון לחלק זה ימולא אם וכאשר מבקש העובד לייעד את כל כספיו לקצבה.

יש לוודא שסעיף י"ב מולא באופן תקין על ידי המעסיק, בחותמת וחתימה לרבות פוזיציית ממלא הטופס. אם חלק זה לא ממולא כנדרש, הוא נחשב כלא תקין ועשוי להידחות.

 

טעויות אפשריות במילוי טופס 161 וכיצד לפתור אותן:

כפי שציינו, כל טעות קטנה ובלתי מאובחנת עשויה לעכב את פדיון הפיצויים, שכן רשויות המס נשענות על טופס זה כדי לחשב את גובה המס וגובה הפיצויים המדויק. ולמרות הכל, טעויות קורות ועל כן לפניכם ריכוז של בעיות נפוצות בטפסי 161 ומה לעשות כדי לטפל בהן:

לא צוין תאריך מילוי הטופס – אם קיבלתם מהמעסיק טופס ללא תאריך בחלקו העליון, פנו במהירות למעסיק כדי לתקן זאת. עליו לחתום לצד התאריך שמולא.

לא התקבלו כל הדפים – טופס 161 מורכב משני דפים ואם הם לא שוגרו אליכם כדף משני צדיו ובידיכם דף אחד בלבד, יש לבקש גם את החלק השני. לא תאמינו כמה נפוץ הנושא הזה, בעיקר בקרב מעסיקים גדולים שמבצעים סריקת ניירת מרובה.

פג תוקפו של הטופס – לאחר 90 ימים או כאשר חולפת שנה ממועד מילוי הטופס ודמי הפיצויים לא נדרשו, הם למעשה צוברים תשואה ולכאורה מזכים את העובד בסכום גבוה יותר מהמופיע בסעיף ח' לטופס. על כן, הם חייבים במיסוי מקסימלי של 48%! במידה ונקלעתם לטווח זמנים זה, גשו לפקיד השומה עם טופס 161 ואישור עדכני מקרן הפנסיה על גובה יתרות הפיצויים שברשותכם.

הסכום בקופה גבוה יותר מהסכום שננקב בסעיף ח' – במצב שבו מתברר כי הסכום הקיים בקופה גבוה יותר (משמעותית) ממה שצוין על גבי הטופס וכל עוד לא חלפו 90 ימים ממועד הכנת הטופס, הקופה תגבה מס על פי הוראות המעסיק. אם חלפו 90 ימים או שהשנה הקלנדרית הסתיימה, ייגבה מכם מס מקסימלי. גם הפעם יש לפנות לפקיד השומה עם הטופס ואישור מקרן הפנסיה על גובה היתרות הנוכחי.

שגיאה במספר תיק הניכויים של קרן הפנסיה – ושוב בנוגע לסעיף ח' המפרט את נתוני הקופות והקרנות לרבות ציון מספר תיק הניכויים המתאים. במידה וקיימת טעות במספר התיק, יש לפנות למעסיק לתיקון ולוודא כי הוא חותם בחתימתו לצד התיקון.

אי פירוט הסכום הצבור בקופה – כאשר לא מצוין הסכום הצבור, יש צורך לפנות למעסיק בליווי דו"ח יתרות פיצויים מקרן הפנסיה הרלוונטית לשם התיקון. יש לוודא שהמעסיק חותם בחתימתו לצד התיקון. כדאי לדעת שבמקרה ואתם חווים חוסר שיתוף פעולה או איטיות תגובה מצד המעסיק, ניתן במצב זה לפנות גם אל פקיד השומה.

קיימת יותר מקופה אחת המכילה כספי פיצויים ולכן היא חייבת במס – גשו עם אישור יתרות הפיצויים מכל הקופות הקיימות אל פקיד השומה והוא יבצע חישוב של סכום הפטור לתשלום.

סעיף י"א חסר או בלתי תקין – בחזרה לסעיף המורכב משבעה סעיפים קטנים המחשבים את הוראות ניכוי המס. המעסיק אמור לרשום את סכום דמי הפיצויים הקיים בכל אחת מהקופות ולחשב את ניכוי המס, מה שעשוי להיות שגוי או חלקי במילויו. פנו לפקיד השומה בצירוף הטופס ואישור יתרות פיצויים כדי לבצע חישוב מתאים, או פנו למעסיק לצורך תיקון וחתימה לצד התיקון.

אי חתימה על טופס 161 – כן, זה קורה ובהחלט עשוי לגרום לטופס להידחות. וודאו מראש שמופיעה חתימה וחותמת ופנו לתיקון המעסיק במידת הצורך.

 

טופס 161 א' – מהות הטופס ופירוט הסעיפים למילוי

עד כה עסקנו בחובת מילוי הטפסים מהצד של המעסיק וכעת נעסוק בהרחבה בצד של העובד – טופס 161 א' – הודעת עובד עקב פרישה.

נציין לפני ההדרכה, כי מילוי הטופס הינו חובה על מנת לשחרר את כספי הפיצויים ובלעדיו לא יהיה ניתן לחשב את כספי הפיצויים הפטורים ממס כפי שנמסר בטופס 161. מילוי הטופס תלוי בכוונת העובד למשוך את דמי הפיצויים או להותירם בקופה ובמדריך זה נתייחס לשני המצבים הללו במקביל.

חלק א' – מילוי הפרטים האישיים של העובד ומקום עבודתו.

חלק ב' – ציון עבודה (כלומר – הכנסה) נוספת שבוצעה במקביל. במידה ובוצעה, עליכם לפרט את הסכומים מהמעסיק הנוסף.

חלק ג' – פירוט היוון הקצבאות שבוצעו בעבר, במידה ובוצעו.

חלק ד' – בסעיף זה העובד מתבקש לענות בנוגע לפעולות שהוא בוחר לבצע עם כספי הפיצויים: למשוך אותם במלואם או רק את חלקם. אם הבחירה היא במשיכת כל דמי הפיצויים או חלקם, יש לסמן את סעיף 1. אם אתם עוברים את תקרת הפיצויים, תוכלו לסמן את סעיף 2 ולבקש פטור. אם מתבצעת משיכה חלקית של כספי הפיצויים יש למלא את סעיף 5.2. גם אם העובד מקבל חלק מדמי הפיצויים ולא מבצע משיכה מקרן הפנסיה עליו לסמן את סעיף זה. אם דרישת העובד היא להשאיר את הכספים הקיימים בקרן הפנסיה ו/או קופת הגמל, הוא יוכל לבחור בין רצף פיצויים ורצף קצבה – "סגירת" מלוא הסכום ללא אפשרות משיכה.

אם האפשרות הנבחרת היא רצף פיצויים – יש למצוא מעסיק חדש תוך שנה אחת שיפקיד כספים במצב זה לקופה זו או אחרת. כך ניתן להימנע מתשלום מס (למי שחייב במס) על משיכת דמי הפיצויים עד לסיום ההעסקה הבאה ובמקביל לצבור ותק ועלייה במדרגת השכר בעבודה הבאה. \

אם האפשרות הנבחרת היא רצף קצבה – ניתן למשוך כספים רק עד גובה הפטור ממס ולהותיר את היתר לקצבה. כלומר, דחיית אירוע המס.

חלק ה' – הצהרה וחתימה שלאחריה יש להגיש את הטופס לפקיד השומה.

 

תקלות במילוי טופס 161 א' ופתרונן:

אם הטפסים הוגשו כנדרש אך הכסף לא מתקבל, קיימות מספר אפשרויות:

או שהקופה קיבלה רק עמוד אחד מתוך שניים ולא טרחה לעדכן אתכם בנושא

או שקיים פרט חסר כמו תאריך, חתימה או מילוי אחד מסעיפי החובה.

בשני המצבים יש ליצור קשר עם הקופה הרלוונטית, לשאול לסיבת העיכוב ולדרוש מעבר נוסף על הטופס מטעמה כדי שתוכלו לדעת היכן הטעות ולתקן. אם "עליתם" על הטעות בעצמכם, רצוי לשלוח שנית את הטופס המתוקן ולוודא את קבלתו.

אם עברו למעלה מ-90 ימים או שהסתיימה השנה הקלנדרית שבה מולא הטופס – כספיכם צוברים תשואה ועתידים לזכות אתכם בסכום גבוה יותר ממה שהופקד על ידי המעסיק. במצב זה תחויבו במס המקסימלי – 48%! כדי להימנע מהתעריף הכבד, גשו עם טופס 161 לפקיד השומה בצירוף אישור גובה יתרות הפיצויים שלכם בקרן הפנסיה.

 

ועוד מספר פרטים חשובים לסיום:

גם אי משיכת דמי פיצויים איננה פוטרת אתכם מתשלום למס הכנסה, במידה ואתם חייבים בכך. על פי תקנות מס הכנסה, גם כספי פיצויים שלא שוחררו והחייבים במס על פי החישוב יש לשלם. באותה נשימה נזכיר כי את טופס זה עליכם למלא כחובה, גם אם מראש אינכם מעוניינים למשוך את דמי הפיצויים.

לעובדים שלא מעוניינים למשוך את כספי הפיצויים קיימות שתי אופציות: ייעוד הכספים לרצף פיצויים או ייעוד הכספים לרצף קצבה. אם תבחרו במשיכה חלקית, זכרו שעליכם למלא את סעיף 5.2 הנמצא בטופס, אך אם תבחרו בעתיד לסגת מרצף הקצבה ולמשוך את הכספים, תוכלו לעשות זאת אך בכפוף להקטנת תקרת הפטור שתינתן לכם בעת היציאה לפרישה.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.