ארנפלד סוכנות לביטוח

בדיקת כפל ביטוחים – איך עושים את זה יסודי?

לאורך חיינו אנו נתונים להצעות חוזרות ונשנות מצד אין ספור גופי ביטוח שונים אשר מנסים לשכנע אותנו (בהצלחה יתרה יש לומר) אודות הצורך המיידי לרכוש עוד פוליסות וביטוחים. 

אף על פי כי אין עוררין לגבי חשיבותם של אותם ביטוחים ומשמעותם הרבה בעיקר בנקודות בהן אנו זקוקים לסיוע חיצוני, בין אם כאשר מדובר ברכישת ביטוח רכב, או דווקא ביטוח מטעמים רפואיים, או שמא ביטוח למשכנתא למען רכישת דירה, או ביטוח תכולה לדירה כשלעצמה – ביטוחים סובבים אותנו מכל עבר ופינה. 

לעומת זאת, לעתים בשל חוסר ידע ובקיאות באשר לכיסוי הביטוח אשר רכשנו, אנו למעשה משלמים לחברות הביטוח עבור ביטוח כפול, כזה אשר בעת הצורך לא יסייע לנו ולמעשה לעצם נוכחותו אין שום השפעה על עומק וטיבו של הכיסוי הביטוחי לו אנו זכאיים. 

עם זאת, בזכות רפורמה אשר נעשתה בשנים האחרונות לאור שכיחותה הרבה של תופעה זו, אשר רווחת ונוגעת למספר רב מאוד של ישראלים וגובה מחיר לא מבוטל מכיסם.

ניתן כעת לעשות דבר בנידון, בזכות ביצועה של בדיקת כפל ביטוחים במסגרת פרויקט ממשלתי אשר מכונה "הר הביטוח", בדיקה אשר תכליתה להצביע אודות המקומות בהם אנו מבזבזים את ממוננו לשווא. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונדון אודות שלבי ההליך הזה, כמו גם מה חשוב לדעת במהלכו ולאורכו.

 

מה הוא הר הביטוח?

הר הביטוח הוא פרויקט ממשלתי אשר מטרתו ותכליתו היא לאפשר לכלל הציבור הרחב גישה למגוון הפוליסות והביטוחים השונים אליהם הוא חשוף כמו גם שעבורם הוא משלם.

כלומר, באמצעות בדיקה אשר נעשית בעניינו האישי של אדם, ניתן לקבל פלט סופי אשר יצביע עבור איזה ביטוחים אדם משלם, כמו גם הסכום עבורם, בנוסף לכיסויים כפולים במידה וישנם כאלו, כפל כיסויים אשר אינו מתבטא בפועל כמענה ביטוחי.

זאת על מנת לאפשר לכלל הציבור להתוודע כמו גם לפעול בהתאם למקרים שכאלו, אשר כפי שצוין לעיל אינם מטיבים עם אף גורם אשר מעורב בהם פרט לחברות הביטוח, אשר גובות תשלום מכובד עבור כיסויים שלא יאלצו להעניק בבוא העת.

 

המשמעות בפועל של כפל ביטוחים והתמורה של בדיקת כפל ביטוחים

דוגמה למקרה בו אדם מחזיק בכפל ביטוחים שלא לצורך, היא כאשר מדובר בביטוח אובדן כושר עבודה, אשר כלל חברות הביטוח השונות מציעות אותו.

אף על פי כי הכיסוי המירבי שבביטוח שכזה אינו יכול לעלות על 100% מכושר ההשתכרות אשר החזיק בו המבוטח טרם לאובדן כושר העבודה, גם אילו היו ברשותו 10 ביטוחים שונים, רבים הם האזרחים העובדים אשר מכוסים באובדן כושר עבודה במספר חברות שונות, כאשר כל אחת גובה עבור כיסוי זה תשלום בפני עצמה.

בהמשך לכך, באמצעות בדיקה במסגרת הר הביטוח, יכול אדם להבחין כי למעשה הוא מבצע תשלום כפול עבור כמה גורמים מבלי לקבל בשל כך תמורה כלשהי, כמו גם הסכומים אשר הוא משלם לכל חברת ביטוח בשל כיסוי שכזה.

נתונים אשר בידם להגביר את השקיפות אל מול הלקוח כמו גם את התחרות בין החברות השונות, אשר כעת הפער ביניהן כמו גם האטרקטיביות של הצעות המחיר שלהן מקבל תוקף נוסף.

 

חשיבות החסכון בעקבות הבדיקה לאורך זמן

מנגד, ישנם הסבורים כי אין משמעות רבה לבדיקה אודות כפל ביטוחים בשל העובדה כי הסכומים אשר משולמים כשלעצמם עבור פוליסה אינם גדולים במיוחד, ולעתים מהווים מספר עשרות שקלים בודדים מדי חודש. עם זאת, כאשר בודקים את עצם כפל הביטוחים לאורך זמן, התמונה משתנה באופן דרמטי.

זאת מכיוון שאילו אדם בשנות ה- 30 לחייו משלם מדי חודש 50 ש"ח שלא כצורך לחברות הביטוח, יש להניח כי הסכום המצטבר אשר יגבה ממנו לשווא יאמיר לכדי יותר מ- 20,000 ש"ח בטרם יגיע לגיל הפרישה.

 

השפעת כפל ביטוחים בהליכים רפואיים

דוגמה נוספת לחוסר היעילות והתועלת המשווע מכפל ביטוחים הוא בעולם הביטוח הרפואי. היות וביטוחים רפואיים לרוב מאופיינים בתקרה מסוימת אשר מכתיבה את עומק הכיסוי אשר נלווה לפוליסה, לעתים אדם משלם עבור ביטוח כאשר אין שום קונסטלציה הגיונית אשר במהלכה הוא יעשה בה שימוש.

כלומר, אילו אדם מחזיק בביטוח אמבולטורי, ביטוח שתכליתו לפצות אדם כאשר הוא נאלץ לפינוי באמצעות אמבולנס.

בהנחה והמבוטח מחזיק בביטוח בחברה א' שתקרתו קבועה כ- 6000 ש"ח, בעוד שהוא מחזיק בנוסף לכיסוי זהה בחברה ב' אשר תקרתו הוא 2000 ש"ח, קיים יסוד סביר להניח כי יגיש את תביעתו בחברה א' בשל הכיסוי הנרחב יותר שהוא מקבל ממנה.

לפיכך, אותו מבוטח משלם חדשות למבקרים מדי חודש בחודשו, תשלום למען חברה ב' עבור שירות אשר הוא לעולם לא ישתמש בו, כאשר אותה חברה גובה ממנו תשלום עבור שירות שהיא לעולם לא תיאלץ להעניק.

 

חשיבות הבדיקה למען מבוטחים שנפטרו

כאשר מדובר בבני משפחה אשר נפטרו בטרם עת בנסיבות מפתיעות, כמו גם כאשר המנוח טרם הספיק להסדיר את ענייניו הביטוחיים, לעתים נגבה תשלום מצד חברות הביטוח בעבור פוליסות לאדם אשר לא יזדקק לו יותר.

באמצעות בדיקה בהר הביטוח ניתן גם להתוודע לפוליסות הביטוח של קרובי משפחה כאשר עולה בידכם גם להפסיק את הכיסויים שלהם, בכדי למנוע ולגדוע תשלומים מיותרים וחסרי תועלת.

 

אילו ביטוחים ניתן לראות בהר הביטוח?

הר הביטוח לא עוסק בכלל סוגי הביטוח השונים, אלא מאפשר לאתר ביטוחים אשר נמכרים על ידי חברות ביטוח בלבד, זאת בניגוד לביטוחים אשר באופיים הינם מכשירי חיסכון וביטחון כלכלי כדוגמת קרן פנסיה, כמו גם ביטוחי בריאות אשר נמכרים על ידי קופות חולים.

מנגד, ניתן למצוא בהר הביטוח ביטוחי רכב שונים כדוגמת ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף. בנוסף לכך, גם ביטוחי מבנה כדוגמת ביטוח מבנה ותכולתו, ביטוח מבנה גרידא, ביטוח תכולה גרידא, ביטוח דירה ו/או ביטוח לעסק.

זאת ועוד, כי בהיבט ביטוחי הבריאות ניתן למצוא במסגרת הר הביטוח ביטוחי בריאות פרטיים או קבוצתיים, ביטוחים אשר מכסים ניתוחים בחול ובארץ, ביטוחי השתלות, תאונות אישיות (אילו אורכם מעל לשנה), מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים, תרופות, ייעוץ ובדיקות.

יתרה מכך, כי במסגרת הר הביטוח ניתן להיחשף גם לקיומם של כיסויי ביטוח סיעודי כולל כאלו אשר נעשים דרך קופת חולים בחסות חברת הביטוח, כמו גם ביטוח סיעודי פרטי. בנוסף לכך גם ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים ללא חיסכון.

מנגד, דווקא ביטוח חיים במסגרת קרן פנסיה וביטוח מנהלים אינם מופיעים ברשימה זו, בשל שיוכם לקטגוריית מכשירי ביטוח פנסיוני.

 

שימוש בשירותיו של סוכן בעל רישיון פנסיוני כחלק מהתהליך

רבים בוחרים לשים פעמם לעבר סיועו של סוכן ביטוח מורשה אשר כדמות שברשותה רישיון פנסיוני יידע לסקור ולעבור לאורכו של התיק ולהבין מתי וכיצד יש לנהוג בעניינו.

זאת מכיוון שלעתים גדול השלם מסך חלקיו, ואף על פי כי ישנו כיסוי ביטוחי מסוים אשר נמצא כחלק מעסקת חבילה גדולה יותר בתעריף מוגדל מאשר חברה מתחרה, לעתים ביטולו של כיסוי זה עלול להותיר את המבוטח כאשר יצא שכרו בהפסדו.

לפיכך, בעודכם נעזרים בשירותי סוכן ביטוח מורשה, אתם יכולים להבטיח כי תתקבל ההחלטה הכדאית והמשתלמת ביותר בעניינכם, כמו גם כאשר הצעד לא דורש ממכם מאמץ נוסף.

 

אילו פרטים יש להכין מבעוד מועד בטרם פונים להר הביטוח?

בכדי לברר ולקבל את פלט המידע בעניינכם או בעניין קרובי משפחתכם, כל שעליכם להצטייד בו הוא תעודת הזהות ודרכון במידה וכזה קיים. כאשר תתבקשו למסור אך ורק את מספר תעודת הזהות ותאריך ההנפקה שבו ניתנו לכם התעודה ו/או הדרכון.

 

מקרים מיוחדים / מסמכים חסרים

בהמשך לכך, כאשר מדובר בקטינים, אשר מטבע הדברים אין בידם תעודת זהות, יש לבחור באפשרות "נתון חסר", כאשר הדבר נכון גם אילו אין בידכם דרכון.

כמו כן, אילו מדובר בבירור ביטוחי עבור מנוח, יש להצטייד במספר תעודת הזהות של המנוח, כמו גם בתאריך פטירתו הלועזי.

 

מה יתקבל לאחר ביצוע הבדיקה?

לאחר שיוזנו כלל הפרטים הרלוונטיים, תתקבל סקירה בדוגמת פלט רישומי של כלל הביטוחים אשר מכסים את האדם שלשמו נעשתה הבדיקה.

כלומר, יתקבל פירוט רוחבי של כל הביטוחים כמו גם הפוליסות אשר הוא מזוכה בגינן, כאשר הפרט הרלוונטי ביותר הוא מספר הפוליסה אשר עימו ניתן לאחר מכן לפנות אל חברת הביטוח בבקשה לבטלה כתוצרה הסופי של בדיקת כפל ביטוחים.

זאת ועוד, כי תינתן גם אינפורמציה אודות אופן ואופי התשלום, כאשר פרט לסכומו יוצהר גם מה היא תדירות התשלום, ועל איזה בסיס הוא נגבה – חודשי / שנתי / חד פעמי.

 

מסקנות ופעולות בעקבות הבדיקה

משהושלמה הבדיקה והתקבל הפלט, ישנה חשיבות רבה לפעולות אשר ננקטות בעקבות זאת. לפיכך, יש לציין כי ישנה חשיבות רבה להיעזרות בסיועו של סוכן בעל רישיון פנסיוני אשר יידע לנתח כמו גם לגזור את המסקנות הרלוונטיות אשר עולות מתוקף הבדיקה.

במסגרת הפעולות האפשריות, פרט לביצועה של בדיקת כפל ביטוחים אשר אינכם מעוניינים בהם ותרצו לבטל, לעתים עולה המסקנה כי ישנם ביטוחים אשר עולה הצורך להרחיב. כלומר, לפעמים מבוטחים שוכחים לעדכן את הכיסוי הביטוחי שלהם בהתאם לנסיבות חייהם אשר השתנו, כפי שקורה כאשר נולד ילד נוסף והוא טרם הוכנס תחת מעטה המטרייה הביטוחית המשפחתית הכוללת.

כמו כן, מצוין גם תאריך פקיעתן העתידי של כלל הפוליסות השונות, אשר מצריך מאיתנו כצרכנים ביצוע חדש של סקר שוק בעודנו ניגשים להאריך או להחליף את חברת הביטוח או את אופי הפוליסה אשר החזקנו בה עד כה.

בנוסף לכך, לפעמים במסגרת הבדיקה ניתן להתוודע לעובדה כי קרוב משפחתנו החזיק בקרבו בביטוח חיים אשר זיכה אותו בסכום כסף משמעותי. סכום אשר כעת ניתן להגיש בגינו תביעה ולזכות באותו ממון אשר טרם לכן ואילולא בדיקת כפל ביטוחים היה אבוד.

 

לסיכום – הפוטנציאל הכלכלי הרב אשר טמון בביצוע בדיקת כפל ביטוחים

בין אם בזכות החיסכון המשמעותי אשר נלווה לביצועה של בדיקה זו, או שמא בעקבות עשיית סדר הכרחי במצב הביטוחי אשר היה קיים בתא המשפחתי שלכם טרם לכן, כפי שקורה כאשר נולדים ו/או חלילה נפטרים בני משפחה ועניינם הביטוחי לא הוסדר – לבדיקת כפל ביטוחים פוטנציאל כלכלי רב.

פוטנציאל זה אינו תם רק באשר הוזכר לעיל, אלא עלול להתגלם גם במענקים משמעותיים כדוגמת ביטוחי חיים של מנוחים קרובים, או בביצוע רכש חכם יותר לקראת מועד פקיעת פוליסה קיימת.

עם זאת, יוטב לאדם בטרם יעשה צעד דרמטי בעניין כמו ביטוח, להיוועץ עם גורמי מקצוע ואנשי מפתח כדוגמת יועץ ביטוח אשר מתוקף ניסיונו ובקיאותו בכלל החידודים והתקנות, ידע לזקק להכווין כמו גם לנתח את מצבו של המבוטח, בטרם ימליץ לו על אפיק פעולה אידיאלי עבורו.

בדיקת כפל ביטוחים – איך עושים את זה יסודי
בדיקת כפל ביטוחים – איך עושים את זה יסודי
בכדי לברר ולקבל את פלט המידע בעניינכם או בעניין קרובי משפחתכם כל שעליכם להצטייד בו הוא תעודת הזהות ודרכון במידה וכזה קיים. כאשר תתבקשו למסור אך ורק את מספר תעודת הזהות ותאריך ההנפקה שבו ניתנו לכם התעודה ו/או הדרכון.
לאחר שיוזנו כלל הפרטים הרלוונטיים, תתקבל סקירה בדוגמת פלט רישומי של כלל הביטוחים אשר מכסים את האדם שלשמו נעשתה הבדיקה. כלומר, יתקבל פירוט רוחבי של כל הביטוחים אשר ברשותו, כאשר הפרט הרלוונטי ביותר הוא מספר הפוליסה אשר עימו ניתן לאחר מכן לפנות אל חברת הביטוח בבקשה לבטלה כתוצרה הסופי של בדיקת כפל ביטוחים. תינתן גם אינפורמציה אודות אופן ואופי התשלום.
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.