ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 45 ביקורות
js_loader

בדיקת ביטוח בריאות – רגישות גבוהה לעלות ולכפל ביטוחי

על אף שלל עיסוקינו השונים, מגדול ועד קטן קיים קונצנזוס רחב אודות חשיבותה הבלתי מעורערת של בריאותו של אדם, כאשר רובנו מציבים אותה לפני שאר תענוגות החיים אשר גוזלות מאיתנו זמן חדשות לבקרים. 

עם זאת ולאור זאת, מפתיע לגלות כמה מעט ידע קיים אצל מרבית האוכלוסייה בנוגע לפוליסות הבריאות אשר קיימות בחזקתה, קל וחומר אודות חוסר היעילות אשר נלווית להן כאשר לעתים רבות מדי מדובר בכפל ביטוחים אשר השפעתו היחידה על מצבנו הרפואי היא בחום שעולה לנו כשאנו מתבוננים בחשבונית, לרוב כאשר מדובר בשלב מאוחר מדי, אשר נלוו לו חיובים רבים ומיותרים. 

לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה בתהליך בדיקת ביטוחי בריאות, כמו גם כיצד נכון ומומלץ להתנהג לאור המצב הקיים כיום בשוק, אשר לרוב מייצר תשובות אשר אינן בגדר שחור ולבן.

 

מבוא – המצב הנתון כיום

בטרם נצלול למסקנות ונגזרות אשר על כל אדם להסיק בגין מצבו הביטוחי האישי, חשוב לבאר ולפזר את עננת הערפל אשר חגה לה מעל עולם סבוך ורב ממדים כעולם הביטוח. 

כיום המצב בישראל הוא שלכ- 75% מן האוכלוסייה יש בחזקתה ביטוח משלים, קרי ביטוח אשר אנו זכאים לו מתוקף היותנו חברים בקופת חולים.

בנוסף לכך, ההערכה היא שלכל ישראלי שלישי (33%) יש ביטוח מסחרי פרטי, אשר לעתים רבות מכיל בתוכו את אותם הכיסויים האלמנטריים אשר נכללים כבר בביטוח משלים.

כאשר לאדם יש כיסוי כפול, כלומר כאשר הוא משלם ל- 2 ספקים עבור אותו השירות, אזי שמדובר בתרחיש אשר ידוע בעגה המקצועית של עולם הביטוח כ-כפל ביטוחים.

בהמשך לכך, רשות שוק ההון בדקה והגיעה למסקנה כי לרוב ביטוח פרטי הוא תולדה של ביטוח נוסף שנעשה על ידי מבוטחים אשר טרם לכן החזיקו כבר בביטוח משלים, קרי – כ- 33% מכלל הישראלים שרויים במצב של כפל ביטוחי.

 

מספרים לא משקרים

סימוכין לקביעה האחרונה ניתן למצוא בדוח שפורסם לפני שנים אחדות בנוגע לתופעת כפל הביטוחי, כאשר פורסם שישנן כיום לפחות 6,500,000 פוליסות אשר מוגדרות כפוליסות בעלות סבירות גבוהה לכפל ביטוחי.

בכדי להעניק מעט פרספקטיבה לנתון, מדובר במספיק פוליסות בכדי לבטח 70% מאוכלוסיית ישראל. 

לפיכך, מדובר בתופעה רחבה מאוד אשר חוצה מגזרים וקבוצות אוכלוסייה שונות היות והיא נוגעת לכולנו.

 

מה הבעיה בכפל ביטוחי?

בהמשך לכך, חשוב להסביר מדוע ישנו פסול מלכתחילה בהינתן אדם תחת כפל ביטוחי, הרי שההיגיון הבריא מכתיב כי כאשר אדם בוחר לבטח ולהעצים את פוליסת הבטוח שבידיו, הוא למעשה מאפשר לעצמו לקבל כיסוי נרחב יותר ושירותים חדשים אשר טרם היו בחזקתו לפני כן. 

ובכן, צר לי לאכזב אך הקשר בין תפישה זו למציאות מקרי בהחלט. הסיבה לכך היא שבעודנו משלמים עבור כיסוי אשר היה לנו טרם לכן, הדבר משול לתשלום עבור 2 ספקי אינטרנט בעת ובעונה אחת, שכן נוכל להשתמש רק באחד מהם בכל רגע נתון. 

יתרה מכך, לעתים רבות עולם הביטוחים בנוי כך שבעת תביעת מבוטח לקבלת תשלום כספי בעניינו, הוא מוגבל בתקרת התשלום אשר הוא רשאי לקבל, ולכן גם אילו יהיו בחזקתו כל 6.2 מיליון הפוליסות אשר מוגדרות כבעלות חשד לכפל ביטוחי, סכום הכסף אשר יועבר לידיו עלול להיוותר על כנו.

 

המחשת האבסורד בפוליסת ביטוח שיפוי

כדי להמחיש אף יותר את האבסורד אשר קיים בכפל ביטוחי, נשתמש בדוגמה פרקטית אשר רלוונטית לרבים, כאשר מדובר ברכישת פוליסות אשר מכילות רכיבי שיפוי. 

שיפוי לאלו מאיתנו שאינם בקיאים, הוא תשלום אשר מוענק למבוטח בגין הוצאה רפואית אשר היה צריך לשאת בה, או למען מימונה העתידי. כלומר מדובר בהוצאה נקודתית אשר המבוטח שילם עליה בכדי לקבל טיפול, כמו פגישה אצל רופא, ביצוע של ניתוח, רכישת תרופות וכן הלאה. 

בניגוד לסעיפי פיצוי אשר תכליתם לאפשר למבוטח לקבל סכום כסף על מנת לכלכל את חייו בשלל ההיבטים השונים, סעיפי שיפוי הינם חד פעמים, ומשנמסרו לאדם – אינו זכאי לקבלתם שנית אלא אם מדובר בגין טיפול נפרד נוסף. 

לפיכך, בעוד אדם מחזיק בביטוח בעל אופי שיפויי פעמיים, הוא הלכה למעשה משלם לחברות עבור שירות אשר הן לעולם לא יצטרכו לשלם עבורו, והדבר משול לחלוטין לשליפת שטר מן הארנק והעלאתו באש לעולה.

 

התמריץ העסקי מאחורי כלל תעשיית כפל הביטוחים

עתה משהבנו את ההשלכות והנזק אשר נגרם לנו כצרכנים כתוצאה מתרבות לקויה של רכישת כפלי ביטוחים, תרבות אשר עולה לישראלים 3,600,000,000 ש"ח בשנה(!), ניגש לשאלה מדוע בכלל נוצר מצב שכזה?.

הסיבה לכך היא פשוטה יחסית, וטמונה באינטרס אשר קיים אצל מוכרני ביטוח שונים כמו גם חברות הביטוח אשר עובדות איתן, אשר מחלקות פרמיות ובונוסים עבור כל מוכרן אשר הצליח לכרוך את שמו של מבוטח בשירותיה של אותה חברה. 

המודל הכלכלי הזה יצר מאזן בו משתלם לכלל הצדדים לרשום ולהחתים עוד ועוד לקוחות מבלי שום התייחסות או התחשבות במצבם הביטוחי טרם פנו אליהם הגופים המסחריים, כאשר האחרונים הטילו בהם אימה שהתגלמה במנופי לחץ פסיכולוגיים בכדי שיגדילו את הכיסוי שלהם, כאשר לרוב ההשפעה של מהלך זה אינה חורגת  מהנייר עליו נחתם.

 

חברות הביטוח והאופן בו הן ממקסמות רווחים באמצעות כפל ביטוחים

בנוסף לכך, עלולות חברות ביטוח לעתים לעמוד בפני תביעות מצד מבוטחים אשר מעוניינים לקבל את הכיסוי הפרטי אשר רכשו במיטב כספם, היות והוא לרוב יקר יותר ממקביליו מקופת החולים.

לעומת זאת, בשל העובדה שמדובר באותו הכיסוי בדיוק, חברות הביטוח מציעות למבוטחים להגיש את תביעתם קודם לכן לקופת החולים עצמה, צעד אשר יחייב את האחרונה לשאת בחלקה הארי של ההוצאה הרפואית בעניינם. זאת בנוסף לכך שבניגוד לקופת החולים לחברת הביטוח מתאפשר להציע תשלום כספי למבוטח, אשר מהווה מעין מס שפתיים ותמריץ חיובי בכדי שאותו מבוטח לא יגיש את תביעתו כנגדם, ובכך יאלץ את חברת הביטוח לשאת בעלויות. 

כך למעשה חברות הביטוח מצליחות להנות מתשלום מלא עבור הפוליסות אשר אנחנו כצרכנים רוכשים, בעודן משלמות חלק מזערי אם בכלל מסך ההוצאות בגין מימוש אותן פוליסות.

 

התערבויות רגולטוריות לאורך השנים

לאור תפוצתו הרחבה לאין שיעור של כפל ביטוחי כמו גם חוסר המודעות של הצרכנים השונים, הרגולטור מצא לנכון לבסוף להתערב ולנסות להשית צעדים רגולטוריים על חברות הביטוח. כחלק מאותם צעדים, חוללה רפורמה אשר נוגעת על איסור מכירתן של פוליסות מסוימות בטרם נעשות בדיקות רלוונטיות בנוגע לכפילותן. 

זאת בנוסף גם לרפורמה משנת 2016 אשר הכריחה את חברות הביטוח לשווק פוליסה בסיסית וגנרית אשר תהא מורכבת מ- 2 מרכיבים עיקריים, כך שמרכז הכובד שלפיה היא תיבחר יהיה רק המחיר.

זאת בנוסף לכך שתוקפה של פוליסה זו יהיה לשנתיים, אשר בסופן יהיה ניתן לחדשה שנית אך מבלי להעלות את המחיר בסכום אשר גבוה מ- 20% או 120 ש"ח. בנוסף לכך, ישנו איסור על כריכת פוליסות נוספות כחלק מעסקת רכישת פוליסה זו, צעד אשר מבטיח את שימורה כמוצר פשוט וברור לכלל ציבור הצרכנים.

 

הר הביטוח כמכשיר נוסף לשקיפות והגברת המודעות בציבור

פרויקט ממשלתי אשר זוכה לשבחים בגין הצלחתו הרבה הוא "הר הביטוח", אשר אילו טרם שמעתם אודותיו ייתכן שהמודעות הביטוחית שלכם לוקה מעט בחסר, לאור הכספים הרבים אשר נחסכו בזכותו לכלל הציבור בישראל.

במסגרת פרויקט זה, מתבקש האזרח הפשוט למסור מספר פרטים גנריים כדוגמת תעודת זהות ומועד הנפקתה, ובתמורה הוא יכול להיחשף ברגע אחד לכלל הכיסויים והפרמיות השונות אשר הוא משלם בגינן, כמו גם מחירן, מספר הפוליסה, והחברה אשר הוא מבוטח אצלה.

המשמעות של מידע זה היא דרמטית, שכן היא מחייבת את כלל הספקים השונים לקחת בחשבון כי בבוא העת נוכל אנחנו כצרכנים לבחון את כלל הצעות המחיר השונות בעת ובעונה אחת, צעד אשר גורם לחברות הביטוח להגביר את התחרות – כאשר הצרכנים נהנים מהמאמץ. 

בנוסף לכך, מתאפשר לכל מבוטח להיחשף במידת הצורך לעובדה כי הינו בעל כפל ביטוחים, וכפי שכבר הובהר לעיל, מדובר בסיטואציה אשר במידה רבה הינה בבת עינכם לשנותה. 

הר הביטוח קצר מחמאות רבות משהוכרז כפרויקט מהפכני, כיוון שיותר מ- 2,000,000 ישראלים פקדו אותו והסיקו מסקנות אודותיו לגבי אורח חייהם והכספים אשר שילמו שלא לצורך.

 

כמה אמור לעלות ביטוח?

עתה משסקרנו את הפערים והבעיות אשר קיימות בשוק הביטוח, כמו גם האמצעים והצעדים הרגולטורים אשר ננקטו בעניין הביטוחים, ראוי להקדיש מחשבה לאופן בו מומלץ לרכוש ביטוח מאחר והכל ידוע והרשות נתונה.

 

הר הביטוח כשלב ראשון

אף על פי כי קשה עד בלתי אפשר להמציא כלל ברזל אשר יש ללכת לאורו, נדמה כי העובדה היחידה אשר נכונה לכל אדם באשר הוא בטרם הוא ניגש לרכוש פוליסה או לשנות כל דבר בהקשר ביטוחו, הוא לבצע בדיקה מוקדמת במסגרת הר הביטוח בכדי להתוודע למצבו הנוכחי. 

 

הרחבות ביטוחים אצל קופות החולים 

משעשה זאת, לאור הרפורמה החדשה אשר קיימת בעניין הביטוחים, ניתן כיום לרכוש הרחבות ביטוחים מקופות החולים השונות אשר הינן זולות משמעותית לעומת מקבילותיהן מחברות הביטוח.

 דוגמה לאותן הרחבות, אשר קרויות גם בעגה הביטוחית שב"ן – שירותי בריאות נוספים, הם כיסויים כדוגמת "מאוחדת שיא", "לאומית כסף", "מכבי שלי'', ולבסוף "כללית פלטיניום". שדרוגים אלו עולים מספר עשרות שקלים בחודש, וניתן להשוות ולערוך את תניהם השונים באתר ייעודי של משרד הבריאות. 

עם זאת, ראוי לבצע בחינה מוקדמת אודות מצבו הרפואי של אדם ומכך לגזור את הצורך אשר עלול לעלות בעניינו לגבי רכישת אותם ביטוחים מלכתחילה. זאת מכיוון שכפי שלא תמיד משתלם לרכוש לרכב ביטוח מקיף בשל העלות הנלוות לו לעומת הסיכון והשלכותיו, כך גם בביטוחי בריאות לעתים ישנם כיסויים אשר רכישתם עתידה בסבירות גבוה מאוד להוציא את רוכשם כאדם אשר יצא שכרו בהפסדו.

 

השלמה במידת הצורך באמצעות חברות ביטוח

לבסוף, אילו הנכם מעוניינים בהרחבה יתרה של הכיסוי הביטוחי שברשותכם, יש לבצע בדיקה כי אינכם משלמים או רוכשים כיסויים אשר ישנם בידכם טרם לכן, בעודכם ניגשים לבצע סקר שוק אצל חברות הביטוח השונות, כאשר אתם מצוידים בשלל הכיסויים והביטוחים אשר מכסים אתכם כתוצאה מבדיקתכם הראשונית ב"הר הביטוח". 

זאת על מנת למנוע היווצרות עתידית של כפל ביטוחי, כמו גם בכדי להדגיש לחברות הביטוח ו/או סוכן הביטוח אשר עימו אתם במגע, כי הנכם צרכנים נבונים אשר מודעים למורכבות ולבעייתיות בשוק, ואינכם מעוניינים לפתח אותה.

 

חשיבות המיקוח לאור התחרות

חשוב לציין כי בשנים האחרונות חלו תמורות רבות באופן בו חברות ביטוח רואות את הצרכן הפשוט, היות ולאור הרגולציות השונות כמו גם האופן בו מודעות הצרכן גברה, מצריכה מחברות הביטוח להזיע יותר מבעבר בכדי לרצות אותנו. לכן, מומלץ במידה רבה לבצע סקר שוק רחב כמו גם להתמקח אודות שהוצע לכם, כיוון שבסוף מדובר בדיני נפשות ובעומק ורוחב רשת הביטחון אשר עתידה להציל אתכם בעת צרה.

 

לסיכום

כפי שניתן ללמוד מסקירה זו, מצב הביטוח של חלק ניכר ומשמעותי מאזרחי ישראל לוקה במידה רבה בחסר. זאת מכיוון שאחוזי כפל הביטוחים כמו גם הסכומים אשר אנו משלמים מדי חודש בחודשו עבור חברות הביטוח – הינם גם אסטרונומים וגם לעתים חסרי כל תכלית.

לאור זאת, ישנה חשיבות רבה ומכרעת לביצוע כלל הבדיקות המוקדמות בעניין ביטוחיו של כל אדם, הן אם הוא מתעתד לחדשם או שמא מכיוון שהוא חפץ לעשות בדק בית אודות הסכומים אשר מוקצעים לטובת זאת. 

כמו כן, את שלל הבדיקות הללו מומלץ לעשות באמצעות דו"ח הר הביטוח הפרטי, כמכשיר אשר יכול במידה רבה לסייע לשפוך אור אודות המצב הביטוחי של אדם, זאת בנוסף להיוועצות עם סוכן ביטוח אשר זוכה לאמונכם, כגורם מקצועי אשר בקיא ומעורה באשר מתחולל בתחום דינמי שכזה, כמו גם כאוטוריטה מקצועית אשר יכולה להכווין אתכם בהתאם למצבכם הרפואי הייחודי. 

לבסוף, משנגזרו כלל המסקנות והצלחתם לאפיין את שאתם זקוקים לו מספקי הביטוח השונים, יש לוודא כי הצלחתם לכרות הסכם אשר מטיב עמכם ועונה על צרכיכם השונים, בכדי שתוכלו להתפנות לשאר תענוגות החיים, מבלי לדאוג שמא תישארו חשופים אילו חלילה יקרה משהו. 

בעוד אדם מחזיק בביטוח בעל אופי שיפויי פעמיים, הוא הלכה למעשה משלם לחברות עבור שירות אשר הן לעולם לא יצטרכו לשלם עבורו, והדבר משול לחלוטין לשליפת שטר מן הארנק והעלאתו באש לעולה. אם גם אתם תרצו לבדוק האם יש בידיכם כפל ביטוחים, כנסו לאתרינו לבדיקת הר הביטוח בליווי סוכן ביטוח.
פרויקט ממשלתי אשר זוכה לשבחים בגין הצלחתו הרבה הוא "הר הביטוח", אשר בזכותו נחסך כסף לכלל הציבור בישראל. במסגרת פרויקט זה, מתבקש האזרח הפשוט למסור מספר פרטים גנריים ולאחר מכן מונפק עבורו דו"ח ובו פירוט כלל הביטוחים אשר בידו. אם אינכם בקיאים בנושא ניתן להיכנס לאתרינו ולבצע את דו"ח הר הביטוח בליווי סוכן ביטוח מומלץ ולראות האם גם אתם יושבים על הר של כסף.
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.