ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 43 ביקורות
js_loader

מהם ההבדלים בין קרנות השתלמות של מורים, לקרן השתלמות רגילה?

עבודת ההוראה נחשבת לאחת העבודות המייגעות והמתישות בשוק העבודה העולמי, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעובדי ההוראה המערכת החינוך בישראל.

העבודה הבלתי נפסקת עלולה לשחוק את המורים, ובדיוק לשם כך נועדה שנת השבתון, במהלכה עובד ההוראה נח מעבודתו ויוצא לשנת העשרה ולימודים.

את המימון לשנת השבתון יכול לקבל המורה באמצעות הפרשות חודשיות לקרן השתלמות למורים, המיועדת בדיוק לשם כך.

פרטים נוספים, בכתבה שלפניכם. 

 

מהי קרן השתלמות של מורים?

קרן השתלמות למורים היא קרן השתלמות מיוחדת המיועדת לעובדי הוראה ובתוכם: גננות, מורים, מנהלים, מדריכים וכיוצא בזה.

 

ככלל, יש שני סוגים של קרנות השתלמות למורים:

 1. קרן השתלמות למורים בבתי ספר יסודיים וגננות.
 2. קרן השתלמות למורי תיכון, מורי סמינרים וכן מפקחי הוראה שונים.

על מנת להצטרף לקרן השתלמות של מורים, על עובד ההוראה לעמוד בשלושה תנאים:

 • העובד עובד במוסד חינוך רשמי מוכר, אשר מפוקח על ידי משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר.
 • היקף העסקת העובד הוא מחצית משרה, או שליש משרה אם זוהי עבודתו היחידה של העובד.
 • גיל העובד נמוך מ- 55.
 • בסוף החופשה האחרונה שלו עובד ההוראה מתחייב לחזור לעבודת ההוראה בשלוש השנים שלאחר החופשה.
 • העובד מביע הסכמה ורצון להפריש כספים לקרן ההשתלמות בהתאם לתנאי התוכנית.

בקרן השתלמות למורים ניתן לצאת לשנת השתלמות לאחר 6 שנים בהן האדם הפריש כסף לקרן. פירושו של דבר, עובד הוראה המפריש כספים לקרן השתלמות במהלך שש שנים, יכול להשתמש בכספים שצבר בקרן זו בשנה השביעית, וזאת על מנת לממן השתלמות ולימודים בלבד –  בשנת ההשתלמות המורה או הגננת לא יכולים להשתמש בכסף הנצבר לצרכים אחרים.

במקרים חריגים ניתן יהיה להשתמש בכספי הקרן שלא בשביל מימון לימודים או השתלמויות, אלא לצורך מטרות חיוניות אחרות כגון מימון טיפולים רפואיים וכדומה. כאשר עובד ההוראה יוצא לשנת השתלמות, ביכולתו להשתמש בכסף הנצבר בקרן ההשתלמות, באופן של מענקים חודשיים ושכר לימוד.

חשוב לציין כי עובד הוראה יכול לנצל את הכסף שצבר בקרן ההשתלמות לצורך מימון חצי שנת השתלמות, כאשר את החצי שנה הנוספת יוכל עובד ההוראה להשלים במועד מאוחר יותר (לא דווקא בשנה העוקבת, דהיינו, העובד יוכל לדוגמא לצאת לחצי שנת שבתון בשנה ה- 7 לאחר שש שנות ההפרשה לקרן ההשתלמות, ולאחר מכן יצא לעוד חצי שנת השתלמות בשנה ה- 9).

 

ההבדלים בין קרן השתלמות למורים לבין קרן השתלמות רגילה

ראשית, נציג בקצרה מהי קרן השתלמות רגילה, ולאחר מכן נעמוד על ההבדלים בין קרנות רגילות לקרנות השתלמות למורים.

קרן השתלמות רגילה הינה קרן המאפשרת לכל אזרח במדינת ישראל לחסוך כספים לטווח קצר עד בינוני – 6 שנים לכל הפחות. היה והכספים המושקעים בקרן ההשתלמות הרגילה נמשכים במועד המשיכה האמור מבעוד מועד בהסכם בין קרן ההשתלמות ללקוח, יהיו הכספים פטורים ממס.

קרן זו מכונה קרן השתלמות, מאחר שבעבר היא נועדה לצורך חיסכון עבור השתלמויות עתידיות. כיום, משמשת קרן השתלמות רגילה לצרכים רבים נוספים, דוגמת הלוואות עם ריבית נמוכה ועוד.

 

הבדלים בין קרנות השתלמויות רגילות לקרנות השתלמויות למורים:

 • למי מיועדת הקרן – קרן השתלמות למורים מיועדת לעובדי הוראה שמועסקים במוסד חינוך  לפחות בשליש משרה ושגילם קטן מ-55 שנה. קרן השתלמות רגילה מיועדת עבור כל אזרח במדינת ישראל.
 • למה מיועד הכסף –  בקרן ההשתלמות למורים הכסף שנחסך נועד למימון לימודים והשתלמויות לעומת הקרן הרגילה שמטרתה הנה חיסכון פרטי של האזרח.
 • סכום ההפרשה החודשית – בקרן השתלמות למורים סכום הצבירה הכולל גדול יותר מסכום הצבירה של קרן השתלמות רגילה. זאת, משום ששיעור ההפרשה החודשית המותרת בקרן השתלמות למורים גדול יותר מבקרן השתלמות רגילה. בקרן השתלמות למורים ההפרשה היא 8.4 אחוזים של המעסיק ו4.2 אחוזים ממשכורת העובד, דהיינו, סכום הצבירה הכולל בקרן השתלמות למורים הוא 12.6 אחוזים מהמשכורת. זאת בניגוד ל- 10 אחוזים המופרשים בקרן השתלמות רגילה (7.5 אחוזים של המעסיק ו2.5 אחוזים המופרשים מכיסו של העובד).
 • פטור ממס –  בקרן השתלמות רגילה יש פטור ממס רק בגין הפרשה שקטנה מ- 7.5 אחוזים. על הפרשה גדולה מכך לא ניתן פטור ממס. ברם, קרן השתלמות למורים מעניקה פטור ממס על הפרשת מעסיק בסכום של עד 8.4 אחוזים.
 • כעבור כמה שנים ניתן לשחרר את החיסכון? בקרן השתלמות רגילה הכסף משוחרר למטרות השתלמות ולימודים אחרי 3 שנים ולמטרה אחרת כעבור 6 שנים ממועד ההפקדה; מה שאין כן בנוגע לקרן השתלמות למורים, שם הכסף משתחרר בכל שנים.
 • סכום צבירה – בקרן השתלמות רגילה סכום הצבירה הוא סכום החיסכון והרווחים שנצברו. בקרן השתלמות למורים, סכום הצבירה נקבע בהתאם למשכורת האחרונה אותה קיבל עובד ההוראה, כפול 11 אחוזים, ובהתאם לשנות הוותק של עובד ההוראה והיקף המשרה.
 • תנאים דרושים להקדמת שחרור הכסף – בקרן השתלמות רגילה, אם רוצים לשחרר את הכסף מוקדם משנקבע בהסכם בין הלקוח לקרן ההשתלמות, יש למסות את הפרשות המעסיק באופן רטרואקטיבי. בניגוד לכך, בקרן השתלמות למורים, היה ועובד הוראה מעוניין לשחרר מוקדם את הכסף, עלול העובד להפסיד את הפרשות המעסיק. עם זאת, בשני מקרים חריגים לא יפסיד העובד את הפרשות המעסיק – הראשון, אם העובד פרש מעבודתו או נפטר. במקרה שכזה יהיה זכאי העובד לקבל את כל הכסף הנצבר. החריג השני, תנאים מסוימים הקשורים לגיל העובד, או אז יקבל העובד 90 אחוזים מהפרשות המעסיק וישלם דמי ניהול יתרים.
 • דמי ניהול – דמי הניהול עבור קרנות השתלמות למורים נחשבים גבוהים בהשוואה לדמי ניהול של קרנות השלמות רגילים – דמי ניהול על סך 1.5 אחוזים בקרנות השתלמות למורים, בהשוואה ל- 0.7 אחוזים אותם נדרש לשלם אזרח בעל קרן השתלמות רגילה. עם זאת, על אף דמי הניהול הגבוהים יחסית, קרן השתלמות למורים משתלמת ביותר בשל תנאים מצוינים אחרים שהיא מעניקה.
 • שילוב עבודה תוך כדי שנת השבתון – בקרן השתלמות רגילה מותר לשלב עבודה בשנת ההשתלמות. לעומת זאת, בקרן השתלמות למורים מותר לשלב עבודה רק עד שליש משרה במהלך שנת השבתון.
 • החזרים נוספים – בקרן השתלמות רגילה אין החזרים ותשלומים נוספים מלבד הכסף שבקרן. בניגוד לכך, בקרן השתלמות למורים מקבל עובד ההוראה החזרים על ביטוח לאומי, ובמקרה בו היציאה לשנת שבתון הפחיתה את רמת זכאות עובד ההוראה לדמי לידה / מענק מילואים, יינתן לו החזר על כך.

 

מדוע כדאי להשקיע בקרן השתלמות של מורים?

קרן השתלמות של מורים טומנת בחובה יתרונות רבים, והיא עדיפה על פני קרן השתלמות רגילה במגוון אלמנטים:

 1. בקרן השתלמות של מורים שיעור ההפרשה החודשית המותרת גבוה יותר בהשוואה לשיעור ההפרשה המותר בקרן השתלמות רגילה. אשר על כן, סך הצבירה הכולל גדול יותר מבקרן השתלמות רגילה.
 2. במצבים מיוחדים, ניתן למשוך כסף מקרן ההשתלמות למטרות שאינן דווקא מטרות שבתון (דוגמת מטרות רפואיות).
 3. דמי הניהול אותם משלמים עובדי הוראה לקרנות ההשתלמות מיועדים לשם הוצאות אחזקת הקרן ושאר הוצאות רלוונטיות בלבד. זאת, כיוון שקרן השתלמות של מורים היא לא למטרת רווח. כך לדוגמא, בעת משיכת כסף מצד עובד ההוראה, דמי הניהול עומדים על 0.26 אחוזים בלבד – סכום נמוך לכל הדעות, בטח ובטח בהשוואה לדמי הניהול עבור משיכת כספים הנלקחים בקרנות אחרות.
 4. בקרן השתלמות למורים עובדי ההוראה פטורים ממס מימון מענק השבתון. כמו כן, קיים פטור מס בגין שכר לימוד והמשך ההפרשה לקרן הפנסיה בשנת השבתון.
 5. בקרן השתלמות רגילה אין החזרים ותשלומים נוספים מלבד הכסף שבקרן. לעומת זאת, בקרן השתלמות למורים מוענקים החזרים של ביטוח לאומי. בנוסף באם היציאה לשבתון הפחיתה או ביטלה את זכאות העובד לדמי לידה / מענק מילואים, יקבל העובד החזרים על כך.

 

לסיכום

קרן השתלמות למורים מסייעת למורים ושאר עובדי הוראה לצאת לשנת שבתון, במהלכה העובד ינצל כספים שצבר בקרן ההשתלמות לצורך העשרה, השתלמויות ולימודים.

כמו כן, במהלך שנת השבתון יצבור המורה או עובד ההוראה כוחות פיזיים ונפשיים לקראת המשך עבודת ההוראה.

קרן השתלמות למורים עדיפה בהרה על קרן השתלמות רגילה (מה גם שמורים לא יכולים להשקיע בקרן השתלמות רגילה), ולפיכך המלצתנו לעובדי הוראה היא לבחור להשקיע בקרן השתלמות של מורים.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 43 ביקורות
Jenny R
Jenny R
ממליצה בחום על ענבר המהממת.זמינה תמיד לכל שאלה, מסבירה בבהירות ונעימות הכל. מקצועית, מסודרת, אמינה.המלצה חמה חמה ❤️‍🔥❤️‍🔥
Alon Leibovich
Alon Leibovich
אחלה סוכנת ביטוח - מוודאת שכשיש דברים חשובים, אנחנו יודעים. מומלצת
Guy Dolev
Guy Dolev
ענבר היא ללא ספק אחת מסוכנות הביטוח המקצועיות והיסודיות שפגשתי.פשוט תענוג לעבוד איתה
Tom Bar
Tom Bar
ההבדל בין עינבר לבין שאר סוכני הביטוח הוא האכפתיות האמיתית, והמקצועיות לכל אורך הדרך. תודה על הטיפול המסור, העדכונים השוטפים בתיק, והליווי הצמוד! 5 כוכבים זה מעט :)
הילה נגר
הילה נגר
ענבר עשתה לי סדר בכל הביטוחים היא נעימה רגישה מסבירה הכל המון דברים שלא ידעתי והיא משקפת הכל מהכל
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.