ארנפלד סוכנות לביטוח

ההבדלים בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית

מהן קרנות הפנסיה?

קרנות הפנסיה הן אמצעי לחסכון פנסיוני, בדומה לקופות גמל ולביטוחי מנהלים. על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 חובה על כל מעסיק להפריש לביטוח פנסיוני של העובד. מטרת החסכון הפנסיוני היא ליצור הבטחת הכנסה עבור מי שאינו יכול עוד לעבוד ולהפיק הכנסה בעצמו, למשל אם הגיע לגיל הפרישה או נפצע באופן אשר הוביל לאובדן כושר העבודה שלו.

מי שבחר לחסוך לפנסיה באמצעות קרן פנסיה, מפריש אליה מדי חודש אחוז מסוים מהשכר (עבור עובדים שכירים – הן העובד והן המעביד מפרישים חלקים מתשלום השכר עבור החסכון הפנסיוני של העובד), והקרן משקיעה את כספי כל החוסכים בשוק ההון במטרה להשיא רווחים לחוסכים.

החוסכים בקרנות הפנסיה, המכונים גם עמיתים, כפופים לתקנון הפנסיה בה בחרו. כמו כן, העמיתים ערבים זה לזה, כלומר תשלום הקצבאות לזכאים מתבצע באופן שווה מכל החוסכים. באופן דומה, רווחיה של הקרן מתחלקים אף הם בין העמיתים.

ישנם שני סוגים של קרנות פנסיה: קרן הפנסיה הכללית, וקרן הפנסיה המקיפה. נעמוד כעת על מאפייניה של כל אחת.

 

קרן פנסיה מקיפה

קרן הפנסיה המקיפה היא לרוב ברירת המחדל לחסכון הפנסיוני, בשל יתרונותיה הרבים. החסכון בקרן הפנסיה המקיפה מובטח לעמית בהגיעו לגיל הפרישה, בדמות קצבה חודשית מקרן הפנסיה. כמו כן, ישנו רכיב ביטוחי המבטיח קצבה עבור עמיתים שהוגדרו כנכים בטרם הגיעו לגיל הפרישה, וכן רכיב המבטיח קצבה עבור בני משפחתו של עמית שנפטר בטרם הגיע לגיל הפרישה.

החוסכים בקרן הפנסיה המקיפה מפקידים סכום קבוע מדי חודש, הכוללת בתוכו את כל רכיבי ההפרשות: הפרשות מהמעסיק, הפרשות מהעובד והפרשות לפיצויים. אולם, סכום ההפקדה החודשית מוגבל על ידי המדינה.  תקרת ההפקדה המותרת בקרן פנסיה מקיפה מוגדרת כ-20.5% מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע במשק נכון ל-2020, עומד על 10,551 ש"ח. פעמיים השכר הממוצע במשק הם 21,102 ש"ח. תקרת ההפקדה החודשית בקרנות פנסיה מקיפות שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, כלומר ל-4,326 ש"ח לחודש. סכום ההפקדה מוגבל, כיוון שהממשלה מספקת תמיכה כלכלית מסוימת לקרנות הפנסיה המקיפות.

המדינה מנפיקה אגרות חוב ייעודיות, בעלות ריבית גבוהה יחסית, בהן הקרנות המקיפות יכולות להשקיע עד 30% מכלל הכספים שלהן. היות שההשקעה באפיק זה מספקת לחוסכים יציבות ובטחון בהשקעה, הוחלט להגביל את סכומי ההפקדה.

 

קרן פנסיה כללית

החוסכים בקרן פנסיה כללית יכולים להפקיד כסף בחסכון ללא מגבלות – ניתן להפקיד סכומי כסף משתנים מדי חודש, וכן אין תקרה המגבילה את סך כל הכספים המופקדים בשנה. להבדיל מקרנות הפנסיה המקיפות, כל כספי החוסכים בקרן הפנסיה הכללית מושקעים בשוק ההון, שכן הממשלה אינה מנפיקה אגרות חוב ייעודיות עבור אפיק זה.

הבדל נוסף בקרנות הפנסיה הכלליות לעומת המקיפות, הוא שהכלליות אינן מכילות רכיב ביטוחי עבור מקרים של אובדן כושר העבודה של העמית בעקבות נכות, או של פטירתו בטרם הגיע לגיל הפרישה ופדה את כספי הפנסיה.

רבים מהחוסכים בקרן הפנסיה הכללית רואים בה כאפיק חסכון משלים לקרן הפנסיה המקיפה. עבור חלק מהחוסכים, גובה ההפקדות החודשי שהם מעוניינים להפקיד לפנסיה גבוה מתקרת הסכום המותרת בקרן הפנסיה המקיפה, ולכן הם פונים לקרן הפנסיה הכללית, אשר אינה מגבילה את גובה ההפקדות, ל"השלמת" יתרת ההפקדה.

בגיל הפרישה, חוסכים אלו יזכו לקצבה משולבת משתי הקרנות. המשמעות היא, שהחוסכים המשלבים בין שני המסלולים מעצימים את החסכון הפנסיוני אשר יהיו זכאים לו בגיל הפרישה.

 

לסיכום – מה עדיף?

קרנות הפנסיה הכלליות והמקיפות מהוות כלי חסכון אטרקטיבי לקצבת זקנה. הן נבדלות זו מזו בעיקר בסכומים אשר ניתן להפקיד בהן, ובתשואות שהן משיאות לחברי הקרן. כאמור, קרן הפנסיה המקיפה מוגבלת בסכום ההפקדה החודשי המקסימלי, אך מאידך עד 30% מכספי החוסכים מושקעים באג"ח ממשלתיות בעלות תשואה מובטחת גבוהה יחסית לשוק.

בקרנות הפנסיה הכלליות, סכומי ההפקדה אינם מוגבלים, אך ההשקעה כולה מתבצעת בשוק ההון, ללא "רשת בטחון" ממשלתית.

חשוב להבין כי שני המסלולים – קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה – אינם בהכרח מסלולים מתחרים, שיש לבחור אחד על פני השני.

כאמור, הקרן הכללית יכולה להוות פתרון משלים לקרן המקיפה, עבור אלו בעלי הכנסה חודשית גבוהה או אלו שהצטרפו להסדר בגיל מאוחר יחסית ומעוניינים להגדיל את החסכון בשנות העבודה שנותרו להם. אם כן, שילובן של שתי הקרנות מאפשר מקסום של סכום הכסף שיצטבר בחסכון והחוסך יהיה זכאי לו בגיל הפרישה, כמו גם ניצול מיטבי של הטבות המס.

חשוב לזכור גם שניהולה של קרן פנסיה כרוך בתשלום דמי ניהול. דמי הניהול יהוו עד 0.5% מגובה החסכון השנתי שהצטבר ועד 6% מסכום ההפקדה החודשי של העמיתים לקרן.
גובה דמי הניהול של קרן הפנסיה משפיע באופן משמעותי על החסכון של העמיתים, ועל כן חשוב בטרם בוחרים אפיק לחסכון פנסיוני, להתייעץ עם גורם מקצועי ולערוך השוואות בין החברות השונות. נשאף לבחור באמצעי החסכון באמצעותו נוכל לצבור סכום כסף מקסימלי בחסכון, שיספק לנו את הקצבה החודשית הגבוהה ביותר בבוא העת.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.