משיכת קרן השתלמות ללא מס בעקבות הקורונה – טעות ללא אפשרות תיקון

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

בתרחיש שנראה לקוח מסרט מדע בדיוני, במהלך החודשים הראשונים של שנת 2020 החל להתפשט ברחבי העולם נגיף מסתורי העונה לשם קורונה, אשר התפתח עד כדי מגיפה עולמית, והוביל למשבר בריאותי וכלכלי חסר תקדים.

במסגרת המאמצים בישראל למניעת התפשטות הנגיף ולצמצום התחלואה והעומס על בתי החולים, הוחלט על הטלת סגר כללי על האוכלוסייה בחודשים מרץ אפריל, וסגר נוסף בתקופת חגי תשרי.

בעקבות הבלימה המוחלטת של המשק, עובדים רבים פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, ונכון לאוקטובר 2020 בישראל קיימים קרוב למיליון אזרחים מחפשי עבודה.

בנוסף אליהם, מאות אלפי עצמאים נקלעו לקשיים ולעתים אף לחדלות פירעון, ללא אפשרות לקבלת דמי אבטלה. אף על פי שמשרד האוצר הכריז על תכניות סיוע כלכליות ומענקים עבור אלו הזקוקים לכך, משפחות רבות מצאו עצמן בתקופת הקורונה בקשים כלכליים ממשיים ובצורך לנקיטה בצעדים דרסטיים. 

אחת האפשרויות שרבים שוקלים היא משיכת כספים מקרן ההשתלמות, על מנת לנסות ולמתן את הפגיעה עקב היעדר ההכנסה לאורך חודשים ארוכים, או כדי לכסות חובות משפחתיים או עסקיים שהצטברו.

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

 

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא אפיק חסכון כללי המיועד לעובדים שכירים ועצמאים, לטווח קצר עד בינוני. החסכון בקרן מתבצע על ידי הפרשה חודשית משכר העובד, כאשר העובד יכול להפריש עד 2.5% מהשכר והמעביד עד 7.5% מהשכר.

ייחודו של אפיק חסכון זה הוא שהסכומים והרווחים שהצטברו בו פטורים ממס, ובתנאי שהחוסך עומד בתנאים מסוימים של גובה ההפרשות ומשך זמן החסכון בקרן. למשל, הרווחים יהיו פטורים ממס בתנאי שהעובד לא הפריש יותר מ-2.5% משכרו לקרן ובסך הכל לא יותר מ-393 ₪ מדי חודש. כמו כן, הפטור ממס ניתן רק עבור מי שחסך בקרן ההשתלמות במשך שש שנים לפחות, או במשך שלוש שנים לפחות, אם מדובר בעובד שהגיע לגיל פרישה.

 

פטור ממס במשיכה לאור משבר הקורונה

על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, החל מה-10.8.20 עובדים שכירים ועצמאים שהכנסתם נפגעה בעקבות משבר הקורונה יהיו זכאים למשוך עד 7,500 ₪ בחודש מקרן ההשתלמות שלהם, וסכום זה יהיה פטור ממס. לעומת זאת, במשיכת סכום העולה על 7,500 ₪ בחודש, החלק שעולה על תקרת הפטור יחויב במס על רווחי הון בשיעור 25%. 

הפטור ממס יינתן במשך חצי שנה, עד ה-9.2.21, ויהיה תקף רק עד סכום משיכה כולל של 45,000 ₪.

במסגרת הוראת השעה, הפטור גם יחול על החוסכים בקרן השתלמות במשך תקופה הפחותה מזו הנדרשת בדרך כלל למשיכת כספים מהקרן. כלומר, גם חוסכים שטרם חלפו שש שנים מיום הצטרפותם לקרן, יוכלו למשוך בתקופה המצוינת בהוראת השעה סכום של עד 7,500 ₪ מקרן ההשתלמות שלהם. עבור חוסכים שהגיעו לגיל פרישה, תתאפשר משיכת כספים גם אם חלפו פחות משלוש שנים מיום הצטרפותם לקרן.

 

זכאות למשיכת קרן השתלמות ללא מס

הוראת השעה קובעת כי הזכאים לפטור המיוחד במשיכת קרן השתלמות הם כל עובד שכיר או עצמאי, אשר פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, או שבן זוגו פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, במהלך התקופה שבין ה-1.3.2020 ועד מועד הגשת הבקשה למשיכת קרן ההשתלמות.

לחלופין, ניתן להגיש בקשה למשיכת קרן ההשתלמות אם ההכנסה החודשית הממוצעת של שני בני הזוג החל מחודש מרץ 2020, פחתה באופן יחסי לאותה תקופת זמן בשנת 2019.

חשוב לדעת כי משיכת הכספים במתכונת זו אינה מונעת מהחוסכים להמשיך ולהפקיד כספים באותה קרן השתלמות. כלומר, אין צורך בפתיחת קרן השתלמות חדשה אם התבצעה משיכה בהתאם להוראת השעה.

 

תהליך משיכת קרן ההשתלמות

על מנת למשוך כספים מקרן ההשתלמות, על החוסך למלא טופס לבקשה למשיכת כספים ולהגישו לחברה המנהלת את הקרן.

בקשה זו תכלול צילום תעודת זהות, אישור מטעם הבנק על פרטי החשבון של המבקש וכן תצהיר אודות הפגיעה הכלכלית של המבקש (ירידה בהכנסה החודשית הממוצעת; פיטורים; יציאה לחופשה ללא תשלום).

החברה המנהלת את קרן ההשתלמות תעביר את הכספים לחשבון המבקש בתוך שבעה ימי עסקים. עיכוב בהעברת הכספים יחייב את החברה המנהלת בתשלום ריבית למבקש, או לחלופין בתשלום הרווחים שהושאו בזמן העיכוב, לפי הגבוה מבין השניים.

 

האם כדאי למשוך כספים מקרן ההשתלמות?

האפשרות לקבלת כסף נזיל באופן מיידי אכן נשמעת כדאית ואף הכרחית בתקופת משבר כלכלי, אולם חשוב להכיר את ההשלכות אשר עשויות להיות למשיכת כספים מקרן ההשתלמות.

קרן ההשתלמות, מעבר להיותה אפיק לחסכון פנסיוני, משמשת עבור רבים כמכשיר השקעה רווחי ביותר.

אל הקרן מופרשים במשך כל שנות עבודתו של החוסך סכומים נאים הנגזרים משכרו, ובבוא העת הרווחים שישיאו אותם כספים יהיו פטורים ממס רווח הון. על פי רוב, זמן השקעה ארוך יותר בשוק ההון מניב רווחים גבוהים יותר לחוסכים. בשל כך, מומלץ להשאיר כספים אלו בקרן ההשתלמות ככל הניתן, על מנת שימשיכו לצבור רווחים, ולא למשוך אותם מהקרן בשלב מוקדם אם הדבר אינו הכרחי.

 

האם יש אלטרנטיבה?

אפשרות חליפית למשיכת כספי קרן ההשתלמות היא בקשת הלוואה בתנאים נוחים מהקרן. קרנות ההשתלמות מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות בריביות נמוכות יחסית, בהשוואה לריביות בשוק. 

סכום ההלוואה שתאושר על ידי הקרן תלוי בסכום החיסכון שהצטבר בחסכונו של מבקש ההלוואה. כמו כן, הסכום תלוי בשאלת נזילות החסכון, כלומר, האם משך החסכון בקרן עומד בתנאי המשיכה הקבועים בחוק – שש שנים עבור מי שאינו בגיל הפרישה, ושלוש שנים עבור מי שהגיע לגיל פרישה.

נטילת הלוואה מקרן ההשתלמות עשויה להיות עדיפה על פני משיכת הכספים מהקרן טרם המועד המתוכנן למשיכתם. ראשית, ההלוואה מספקת כסף נזיל באופן מידי אשר יכול לסייע לקשיים התזרימיים של הלווה. שנית, ההלוואה ניתנת כאמור בריבית מאוד נמוכה, כך שהשבתה אינה מכבידה יתר על המידה על הלווים. שלישית, בחירה בלקיחת הלוואה מאפשרת לכספים אשר נותרו בקרן להמשיך ולהשיא רווחים פטורים ממס.

 

ומה לגבי משיכת הכספים והפקדתם במכשיר חסכון אחר?

האם כדאי לנצל את הוראת השעה המאפשרת הנזלת החסכונות בטרם התקיימו התנאים למשיכתם, על מנת להפקידם בחסכון פנסיוני אחר, למשל קופת גמל? 

כאמור, היתרון הבולט והמשמעותי ביותר בחסכון בקרן השתלמות הוא היות החסכונות המצטברים בה פטורים ממס, בעת משיכתם בהתאם לתנאים.

משיכה של כספים מאפיק פטור ממס, והפקדתם באפיק אחר, הופכת אותם לחייבים במס בעתיד. אי לכך, בהנחה שמטרת החוסכים היא למקסם את הרווחים שיגיעו אליהם בבוא העת מתוך החסכון, מומלץ להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות.

 

סיכום

הוראת השעה המאפשרת להנזיל כספים מקרן השתלמות היא תרופה חלקית שהעמידה המדינה לרשות הנפגעים ממשבר הקורונה.

בעוד שעבור חלק מהאנשים, משיכת הכספים עשויה לסייע בפתרון בעיה תזרימית מיידית ובסגירת חובות שהצטברו, עבור אחרים היא לא מהווה הטבה משמעותית כיוון שגם בעתיד ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא חיוב במס.

על כן, ככל שעבורכם אין צורך מיידי ובהול להזרמת כספים לחשבון הבנק שלכם, מומלץ להשאיר את החסכון הקיים בקרן ההשתלמות, לא למשוך אותו ולא להעבירו לאפיק חסכון אחר. כמו כן, ישנן אופציות חלופיות שכדאי לשקול, כמו למשל הלוואת כספים מהקרן בתנאים נוחים. 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא