ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

איך מקבלים קצבת שאירים במקרה מוות?

המוות של אדם קרוב משאיר אותנו עם כאב גדול ובמקרים רבים גם עם שבר כלכלי. הביטוח הלאומי בא לעזרת המשפחות שאיבדו את אהוביהם ומעניק להם מדי חודש קצבת שאירים המאפשרת להם להתקיים בכבוד.

קצבת שאירים זוהי הפקדה חודשית המועברת מהביטוח הלאומי אל חשבון הבנק של שאיריו של המנוח.

שאיריו של המנוח הם בן הזוג, האלמן או האלמנה וילדיו היתומים. בני הזוג זכאים לקבלת קצבת שאירים בין אם היו נשואים ובין אם היו ידועים בציבור וילדיו זכאים לקבלת הקצבה עד לגיל שמונה עשרה, בכפוף למספר חריגים.

 

קצבת שאירים – 11 דברים שחשוב לדעת

 • הקצבה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי לקבלת הקצבה בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו או על שם קרוב משפחה כמו בן זוג, בן או בת, אח או אחות.

 

 • את הקצבה מתחיל הזכאי לקבל חודש לאחר הפטירה.

 

 • הקצבה משולמת בתאריך 28 בכל חודש.

 

 • גובה קצבת השאירים נקבע בהתאם למספר גורמים:

לאלמנים או אלמנות שעברו את גיל חמישים גובה הקצבה יהיה בשיעור של 16% מהשכר הממוצע במשק.

אלמנים צעירים יותר, ללא ילדים, זכאים לקצבה בגובה של 12%, על כל ילד הם זכאים לקבל תוספת של 7.5%.

לאחר עשר שנים של קבלת קצבת שאירים זכאים המקבלים לתוספת של 2% כל שנה.

כאשר לנפטר לא היה בן זוג במועד פטירתו, אך היו לו ילדים, זכאים הילדים לקבל את הקצבה. ילד עם הורה זכאי לקבלת 10.3% מהחוק הבסיסי, ילד ללא הורה או כאשר ההורה גר מעבר לים, זכאי לסכום של 10%.

 • כדי לקבל קצבת שאירים יש למלא טופס תביעה לקבלת הקצבה. את הטופס אפשר לקבל בכל סניף של הביטוח הלאומי או להוריד אותו מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

 

 • את התביעה לקבלת קצבת שאירים מומלץ להגיש בתוך השנה הראשונה לאחר הפטירה, אם הגשתם יותר מאוחר, תוכלו לקבל את הכספים רטרואקטיבית, אך לא יותר מאשר שניים עשר חודשים לאחור.

 

 • קצבת שאירים אינה באה על חשבון קצבת זקנה. גם אם אתם מקבלים קצבת זקנה, אתם זכאים לקבל קצבת שאירים, אך בעוד שקצבת הזקנה תינתן לכם במלואה, קצבת השאירים תינתן לכם בגובה של 50% מסכום הקצבה המגיע לכם.

 

 • אלמנה הזכאית לקבלת קצבת שאירים היא מי שהייתה נשואה לנפטר, מי שהייתה ידועה בציבור שלו או מי שחיה אתו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, אך בתנאי שהיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

היא ילדה לנפטר ילד.

היא הייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו לפחות חצי שנה לפני מותו.

היא הייתה בת חמישים וחמש ומעלה בעת פטירת בן הזוג שלה.

 

 • אלמנה אשר חיה בנפרד מהנפטר זכאית לקבלת קצבת שאירים, אך בתנאי שהיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

בני הזוג חיו בנפרד פחות משלושים ושישה חודשים.

בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.

בשנת חייו האחרונה נשא הנפטר במזונות האישה למעשה או שחויב לשאת במזונותיה לפי הסכם בכתב או פסק דין.

לפני פטירתו קיבל המנוח תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות עבור האישה.

 

 • אלמן הזכאי לקצבת שאירים הוא מי שעונה על כל התנאים הבאים:

הוא היה נשוי לנפטרת או היה הידוע בציבור שלה.

הוא חי עם הנפטרת תחת קורת גג אחת לפחות חצי שנה לפני פטירתה.

הוא היה בן חמישים וחמש ומעלה כאשר היא נפטרה.

בנוסף לתנאים אלו הוא אחד מאלה:

הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 5394 שקלים בחודש. סכום זה נכון לתאריך 1.1.2016.

יש לו ילד העונה להגדרה של יתום בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי, כולל ילד מאומץ או נכד שהנפטר פרנס אותו ועדיין לא מלאו לו שמונה עשרה שנים.

יש לו ילד אחד או יותר עד גיל עשרים הלומד במוסד חינוכי מוכר כמו אוניברסיטה, מכללה, ישיבה גבוהה ועוד.

 

 • גמלת שאירים מיוחדת משולמת לאלמנה ויתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח מפני שעלה לישראל לאחר גיל שישים או שישים ושתיים. שיעור הגמלה המיוחדת יהיה שווה בערכו לשיעור קצבת השאירים המשולמת על ידי הביטוח הלאומי ללא תוספת ותק.

 

מי זכאי לקצבת שאירים?

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר את התנאים הנדרשים לקבלת קצבת שאירים. ישנם ארבעה תנאים.

התנאי הראשון:

לזכר: יש להוכיח שהיה תושב ישראל בעת פטירתו. גם מי שלא נולד בארץ ועלה לישראל לפני גיל שישים או שישים ושתיים זכאי לקבלת הקצבה.

לנקבה: מי שהייתה בעת הפטירה תושבת ישראל או שעלתה לארץ לפני גיל שישים וענתה על אחד מהתנאים הבאים: היא הייתה עובדת שכירה או עצמאית, היא אינה נשואה, היא נשואה אך בעלה אינו מבוטח בשל גיל עלייתו, היא עגונה בהתאם למוגדר בחוק או שהיא מקבלת קצבת נכות כללית.

 

התנאי השני:

הנפטר או הנפטרת השלימו אחת מתקופות הביטוח הבאות: שניים עשר חודשים לפני יום הפטירה, 24 חודשים רצופים או לא רצופים בתקופה של חמש השנים האחרונות לפני הפטירה, שישים חודשים רצופים או לא רצופים בתקופה של עשר שנים לפני הפטירה או מאה ארבעים וארבעה חודשים במשך שתיים עשרה השנים האחרונות לפני הפטירה.

 

התנאי השלישי:

המבקש נמנה עם שאיריו של הנפטר.

אלמנה – תיחשב למי שהייתה נשואה לנפטר או הייתה ידועה בציבור לפחות שנה אחת לפני מותו או שילדה ילד לנפטר.

אישה שחיה בנפרד מבעלה עליה לענות על התנאים הנ"ל וגם על אחד מהתנאים הבאים:

תקופת הפירוד הייתה קצרה משלושים ושישה חודשים.

היא חיה עם הנפטר בשנתו האחרונה בחיים.

הנפטר נשא במזונותיה או שהיה חייב לשאת במזונות בהתאם להסכם כתוב או לפסק דין.

הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.

 

אלמן – מי שהיה חי עם הנפטרת תחת קורת גג אחת עד לפטירתה, הוא היה נשוי לה או ידוע בציבור שלה לפחות חצי שנה לפני פטירתה והוא עונה על אחד מהתנאים האלו:

הכנסותיו החודשיות הן עד לסכום של 4,519 שקלים בחודש ויש עמו יתום הזכאי לקצבת שאירים.

 

גבר שהיה פרוד מהנפטרת עליו לענות על התנאים לעיל ובנוסף גם על אחד מהתנאים הבאים:

תקופת הפירוד לא עלתה על שלושים ושישה חודשים.

בשנת החיים האחרונה של הנפטרת הם חיו יחד או היו מוכרים כידועים בציבור.

יש עמו ילד יתום עד גיל שמונה עשרה כולל ילד חורג, ילד מאומץ או נכד שעליו לשאת בעול פרנסתו.

 

התנאי הרביעי:

הנפטר שילם דמי ביטוח לאומי כחוק. אם הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח זכותם של הזכאים לקבלת קצבת שאירים תיבדק מטעמי צדק. אם המעסיק פיגר בתשלום דמי הביטוח, קצבת השאירים אינה נפגעת.

 

מהו גובה קצבת השאירים?

סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן או האלמנה ועל פי מספר הילדים שאתם.

להלן סכומי הקצבה לחודש כפי שפורסמו באתר של המוסד לביטוח לאומי, נכון ל- 01/02/19

מקבל הקצבה גובה הקצבה החודשית
אלמן או אלמנה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,167 ש"ח
אלמן או אלמנה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,554 ש"ח ​
אלמן או אלמנה בגיל 80 ומעלה 1,641 ש"ח
אלמן או אלמנה עם ילד אחד 2,283 ש"ח
אלמן או אלמנה עם שני ילדים 3,012 ש"ח ​

לכל ילד נוסף מגיעה תוספת של 729 שקלים, אין הגבלה למספר הילדים.

 

מי זכאי לקבל תוספת בקצבת שאירים?

שאיריו של מבטוח ששילם דמי ביטוח לאומי למעלה מעשר שנים, זכאים לקבל תוספת עבור כל שנת ביטוח שמעל עשר שנים בגובה של 2% מסכום הקצבה.

מקסימום התוספת לא תעלה על 50% מגובה הקצבה.

 

קצבת שאירים – אתם שואלים, המומחים עונים!

 • ילדי הגיע לגיל שמונה והייתי זכאית לקבל עבורו תוספת לקצבת שאירים עבורו, האם אמשיך לקבל את התוספת גם לאחר שימלאו לו שונה עשרה שנים?

אם הילד שלך משרת בשירות סדיר בצה"ל או שהוא לומד בעתודה ושירותו נדחה, תוכלי להמשיך לקבל עבורו  תוספת לקצבת שאירים עד שיגיע לגיל עשרים וארבע שנים.

אם הילד משרת בשירות לאומי, את זכאית לקבל עבורו תוספת עד תום השירות, אך לא מעבר לגיל עשרים וארבע.

אם הילד לומד במוסד חינוכי על יסודי את זכאית לקבל עבורו תוספת עד שימלאו לו עשרים שנה.

אם הילד נמצא במסגרת קדם צבאית שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי, את זכאית לקבל עבורו תוספת לקצבת שאירים עד שמלאו לו עשרים שנה.

 • בעלי לא עבד בכל התקופה שבה היינו נשואים ולא שילם דמי ביטוח לאומי. האם אני זכאית לקבלת קצבת שאירים?

לא, את אינך זכאית לקבל קצבת שאירים, אך אם יש לכם ילדים הם יהיו זכאים לקבל את הקצבה. בכל מקרה כדאי לך להגיש תביעה לקבלת הקצבה למקרה שהוא עבד לפני שנישאתם.

בן זוגי עבד כעצמאי, אך בחודשי חייו האחרונים הוא לא שילם ביטוח לאומי. האם אני זכאית לקבלת קצבת שאירים.

כדאי לך להגיש בקשה, אם הבקשה תידחה תוכלי להגיש בקשת הגנה מן הצדק.

 • בעלי עבד כשכיר, אך להפתעתי המעביד לא העביר עבורו את דמי הביטוח הלאומי. האם אני זכאית לקבלת קצבת שאירים?

כן. אם דמי הביטוח הלאומי לא שולמו בגין המעביד, הזכות לקבלת קצבת השאירים לא נפגעת.

 • אני בת שלושים ותשע, בעלי נפטר ואין לנו ילדים. האם אני זכאית לקבלת קצבת שאירים?

לא. אלמנה שגילה פחות מגיל ארבעים אינה זכאית לקבלת הקצבה החודשית. את תהיי זכאית לקבלת מענק חד פעמי בסכום השווה לשלושים ושש קצבאות חודשיות.

 • התאלמנתי, אבל המשכתי לעבוד. האם אני זכאי לקבל גמלת שאירים?

כן, הזכות של אלמנים לקבלת קצבת השאירים אינה תלויה בהכנסות מהעבודה או בהכנסות מכל מקור אחר.

 

קצבת שאירים – משולחנו של עורך הדין

דינה האלמנה נישאה לבעלה כשהייתה בת שלושים וחמש שנה. למרבה הצער, מספר חודשים לאחר הנישואין אושפז הבעל ונפטר בתוך זמן קצר, אך עוד לפני פטירתו הוא הספיק להביע את רצונו, באופן חוקי, כי עם מותו יוקפא זרעו ואלמנתו תוכל לעשות בו שימוש ולהביא לעולם את ילדיהם המשותפים.

בית המשפט אישר את בקשתו של הנפטר ואפשר לדינה להרות מזרעו של בעלה המנוח, והיא ילדה לו שתי בנות.

דינה האלמנה פנתה לביטוח הלאומי והגישה תביעה לקבלת קצבת שאירים עבורה ועבור בנותיה. כאשר תביעתה נדחתה, היא פנתה לבקש סעד מבית המשפט.

בית המשפט דחה את תביעת האלמנה לקבלת קצבת שאירים, אך אישר את מתן הקצבה לשתי הבנות היתומות.

בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט כי מטרת הקצבה היא להמשיך לתמוך כלכלית באלמנה שהייתה תלויה לפרנסתה במנוח. מצבים אלו נבדקים, טען בית המשפט, בשעת מותו של המנוח בלבד. וכבר אז ידעה האלמנה כי אינה זכאית לקצבת שאירים. החלטתה להביא ילדות לעולם נעשתה תוך כדי שהיא לקחה בחשבון את יכולותיה הכלכליות לגידול הילדות.

לגבי הבנות, בית המשפט קיבל את התביעה וטען כי מטרת קצבת השאירים היא למנוע פגיעה בילד וכל ילד תלוי כלכלית באביו ללא תנאים. בדיוק כמו שילד שנולד מספר חודשים לאחר פטירת אביו זכאי לקצבה, כך גם הילדות זכאיות לקצבה ובמיוחד שהן לא בחרו איך ומתי להיוולד.

איך מקבלים קצבת שאירים במקרה מוות
איך מקבלים קצבת שאירים במקרה מוות
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.