ניוד קופת גמל להשקעה – מה הם התנאים לניוד בין היצרנים

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

 מאז באו לסדר יומנו קופות גמל להשקעה בראשית 2017, כמכשיר פנסיוני חדשני אשר מאפשר לכל החפץ בכך להימנע מהמגונה שבכלל הפעולות הפיננסיות – תשלום מס רווח הון, הן הודרו מכלל המכשירים הפנסיונים האחרים אשר קיימים, כדוגמת קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה, בהיבט ההיתכנות של מעבר כלשהו בין גוף חיסכון אחד לאחר, כלומר ניוד. 

לעומת זאת, לאחרונה חלה בשורה של ממש בנושא זה כאשר באוקטובר 2020 סופית הוסר החסם, וכתוצאה מכך יכול כעת כל בעל קופת גמל להשקעה לעשות את המעבר המתבקש, אשר הגיח כצעד שמטרתו להגביר את התחרות, כמו גם להיטיב עם החוסכים, כאשר בניגוד לדאז יכול היום אדם לעבור בין גוף השקעות לאחר מבלי לכרוך את המעבר באירוע מס רווח הון. 

לאור זאת עולה השאלה, כיצד ניתן לבצע ניוד שכזה, כמו גם מה הן האותיות הקטנות אשר נלוות לו מצד היצרנים – גופי ההשקעה שאצלם נמצאת הקופה? במאמר הקרוב נסקור שאלה זו ונתייחס לחידודיה.

 

מה היא קופת גמל להשקעה? 

בהמשך לכך, בטרם נוכל לפרט אודות המעבר עצמו, רצוי להדגיש בפני אלו שטרם נחשפו לבשורה מה היא קופת גמל להשקעה ומה היתרון הייחודי אשר נלווה לה.

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון, אשר באמצעותו יכול אדם לחסוך למשך איזה פרק זמן שירצה, כאשר היא מחזיקה במאפיין אשר קורץ במידה רבה שהולכת וגוברת לאור התקרבותו של החוסך לכדי גיל פרישה. 

בנוסף לכך, קופת גמל להשקעה היא אינה מנת חלקם של יחידי סגולה, כאשר כלל הציבור – שכירים עצמאיים ואף אלו שאינם עובדים כלל, רשאים לפתוח אותה ולהשקיע בהם כספים. 

כמו כן, תקרת ההפקדה אשר מותרת בחוק ומעודכנת בכל תחילת שנה אזרחית, היא 71,337 ש"ח נכון לכתיבת שורות אלה (שנת 2020). כאשר בעת הצורך לבצע משיכה, הכספים יועברו בניכוי מס רווח הון אודות הרווחים בלבד, בתוך מספר ימים לחשבון הבנק האישי שלכם. 

כלומר, אילו אדם הפקיד לאורך מספר שנים כ- 500,000 ש"ח, אשר לאור החיסכון גדלו לכדי 550,000 ש"ח, אזי שעליו לשלם על הפער החיובי – 50 אש"ח, מס רווח הון בגובה 25%.

 

הטבה ייחודית לחוסכים לקראת גיל פרישה

ייחודה העיקרי של קופת גמל להשקעה, כמו גם הסיבה שהציבור הישראלי השקיע בה עד כה יותר מכ- 14 מיליארד ש"ח, היא שבעת שהחוסך עבר את גיל 60, נפרשת בפניו אפשרות חסרת תקדים בהקשר מכשירי חיסכון פנסיונים, אשר דומה במקצת להטבה שנלווית להשקעה באמצעות קרן השתלמות, כאשר עולה בידו לא לשלם על רווחיו מס הון בכלל. 

כלומר, כאשר חוסך הגיע לגיל 60, הוא רשאי לבחור בין משיכת כלל הכספים אשר הצטברו בקופה (וכמובן תשלום מס רווח הון בגין משיכה זו), לבין קבלתם כקצבה חודשית, אשר תהא פטורה הן ממס רווח הון בגין הרווחים, כמו גם ממס הכנסה בגין הקצבה עצמה, זאת בניגוד לקצבת פנסיה לדוגמה, אשר ממנה מבוצע ניכוי שכזה. 

בכך למעשה אילו יבחר החוסך שלא לממש את כלל חסכונותיו בעת ובעונה אחת, הוא יכול להגדיל בצורה חסרת תקדים את גודל קצבתו לעת זקנה, לכשיפרוש ממשלח ידו ויסתמך על חסכונותיו לאורך השנים.

 

חידודים ודקויות נוספות בהקשר קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מחזיקה במאפיינים ייחודים אשר נוגעים לתמהיל ההשקעות שבה, הטבות המס בגין הפקדות לתוכה, הלוואות אשר תלויות בגובה החיסכון, כמו גם תקרת דמי הניהול.

כלומר, קופת גמל להשקעה נבדלת מדומיה בכך שניגוד לאשר קיים בקרנות פנסיה, לא קיימת חובה בעבור האחרונה להחזיק לפחות ב- 30% אג"ח, אשר מהוות רכיב בטוח וסולידי במיוחד בתיק ההשקעה. 

בכך למעשה יכול החוסך להיחשף לצמיחה משמעותית באמצעות מסלולים מנייתיים יותר, וכפועל יוצא מהטבת המס אשר נלווית לקופה, לחסוך הרבה יותר מאשר בפלטפורמות פנסיוניות אחרות.

לעומת זאת, ההפקדות לתוך הקופה אינן נחשבות להטבות מס, בניגוד לאשר נעשה בהפרשות לביטוח פנסיוני, כמו גם כי ניתן לקבל הלוואה בסכום של 80% מגובה הכספים אשר נחסכו – בריבית נמוכה ונוחה במיוחד. 

זאת ועוד, כי במסגרת קופת גמל להשקעה מחויב הגוף אשר מנהל אותה לגבות דמי ניהול אשר הרגולטור קבע להם תקרת גג, ומשתנים מעת לעת.

 

הצורך בניוד קופת גמל להשקעה

אם כך, ניתן להבחין עד כה כי קופת גמל להשקעה מהווה הזדמנות בעבור המשקיע לבצע משיכה נוחה יחסית (בכפוף למס רווח הון בלבד) של הסכום בכל עת, כמו גם אפשרות להימנע מתשלום מיסים במידה ויבחר לפרוש אותו כקצבה.

עם זאת, עד התיקון אשר נוסח לאחרונה, היה החייב מעוגן לקופה הראשונית שפתח, מבלי יכולת ממשית לבצע מעבר בין קופות, כאשר האפשרות היחידה שהונחה בפניו היא למשוך את כלל הכספים אשר חסך (בעודו משלם כמובן את המיסים הנגזרים מביצוע משיכה מוקדם מדי) והפקדתם מחדש בקופה אצל גוף אחר. רוצה לומר – אילו רציתם לעבור בין קופות, היה עליכם לשלם מס של 25% בשל המעבר כשלעצמו. 

לכן, עצם הבשורה בשינוי הנוכחי, היא שכעת יתאפשר לאדם להעביר את כלל כספיו בעודו שומר על הפריבילגיות אשר נלוות להן, מקופה בבית השקעות א' לקופה זהה בבית השקעות ב', בעודו מבדיל ביניהם על סמך ביצועים או תנאים כדוגמת דמי ניהול וכדומה.

 

תקנות והנחיות ביחס לניוד קופת גמל להשקעה

בהמשך לכך, לאור חוסר ההיתכנות אשר היה קיים טרם לכן, משקיעים רבים פיצלו את השקעותיהם כאשר הם פתחו מספר קופות במקביל, מתוך הבנה כי אינם יכולים או מעוניינים לחברן בעת הצורך. 

לעומת זאת, כעת לאור התיקון, רשאי כל אדם לאחד ולנייד את כספיו לכדי קופה אחת מרכזית, כאשר הוא מצמצם את כלל הביצים לכדי סל אחד, בין אם לצורך קבלת קצבה וצמצום דמי ניהול, או לאור ביצועיה של אותו בית השקעות.

 

קופת גמל להשקעה אל מול פוליסת חיסכון

שאלה אשר עולה לרוב היא מה הם ההבדלים אשר קיימים בין קופת גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, שכן שניהם מאפשרים לחוסכים למשוך את כספם בכל עת בתנאי לתשלום מס רווח הון בלבד, כמו גם כי שניהם מאפשרים צמצום מסוים עד בכלל של תשלום מיסים באמצעות שינוי אופן ההשקעה. 

עם זאת, ההבדלים קיימים ומתחדדים לאור התיקון אשר נעשה בעניין קופת גמל להשקעה, כיוון שאף על פי שפוליסת החיסכון אינה מוגבלת בתקרה, היא לוקה בחסר בדיוק היכן שקופת גמל להשקעה ביצעה לאחרונה תיקון, שכן פוליסת חיסכון אינה ניתנת לניוד בין גופי השקעות.

בנוסף לכך, הניוד היחידי אשר מתאפשר במסגרת פוליסת חיסכון הוא העברת אופן ההשקעה ממסלול מנייתי יותר לעבר מסלול מנייתי פחות, כאשר בעת המעבר לא קיים צורך לבצע אירוע מס, אשר מתרחש רק בעת פדיון הפוליסה. 

זאת ועוד, כי 2 המכשירים הללו נבדלים גם בעלויות אשר נלוות לדמי הטיפול שלהן, כאשר פוליסת חיסכון גובה כ- 1%, לעומת 0.6% אשר נגבה לרוב בעבור ניהול קופת גמל להשקעה.

 

מאפייני הניוד

לאור טריותו הרבה של ההליך, הוא מלווה בסימני שאלה רבים אשר נלווים למגוון האפשרויות הרחב שקיים בניוד כספיו, זאת לאור רגולציות אשר קיימות במכשירים המקבילים לקופת הגמל להשקעה, אשר טומנים בחובם אילוצים שתקפים גם בעת זו. 

לכן, חשוב לבצע חלוקה מוקדמת ל- 2 סוגים של ניוד, ניוד בין קופות גמל להשקעה, אל מול ניוד בין מכשירים פנסיונים שונים.

 

ניוד בין קופות גמל להשקעה

כאשר נעשה ניוד שכזה, אשר תכליתו אינה להעביר את קבלת הקצבה מגוף אחד לאחר, אלא כמו שהיא תלות בתנאים טובים יותר אשר נלווים למעבר, כמו גובה האחוזון אשר נוגס אותו בית השקעה בטיפול באותה קופה, או שמא הוא נובע מהרצון להצטרף לבית השקעות אשר חדשות לבקרים מכה את השוק.

בהמשך לכך, הניוד נעשה באופן פשוט יחסית ובדומה למעבר בין מכשירי חיסכון אחרים בשוק, כאשר לרוב הגוף אליו אתם עוברים יתעסק בכלל הבירוקרטיה אשר נלווית למעבר.

 

ניוד בין מכשירים פנסיונים שונים

מלבד ניוד בין קופות גמל להשקעה שונות, כלומר כאלו אשר מהוות מוצרן של חברות וגופי השקעות שונים, ניתן לנייד את קופת הגמל להשקעה גם למסלול קצבתי בקרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה משלימה או גם לביטוח מנהלים. 

עם זאת, בכל מעבר שכזה כרוכה הבנה מוקדמת של האילוצים וההגבלות אשר נלוות לאותו מכשיר חיסכון, כאשר לעתים הוא מוגבל בגובה הפקדה שנתי או בתשלום מיסים מסוים, אשר עלול להפוך את הצעד ואת החוסך שביצע אותו לכזה ששכרו יצא בהפסדו.

כלומר, נניח ואדם מעוניין להעביר את קופת הגמל להשקעה אל קרן הפנסיה, כאשר האחרונה מהווה מכשיר פנסיוני אשר מוגבל בתקרת הפקדה אשר גובהה הוא 51,910 ש"ח בעבור כל שנת חיסכון, בעת המעבר יוכל אותו אדם להעביר לידי הפנסיה רק את השארית אשר נותרה לו פנויה עד גובה התקרה.

לדוגמה, אילו חוסך הפקיד במשך 3 השנים האחרונות 40,000 ש"ח מדי שנה לקרן הפנסיה שלו, כעת נותר לו מקום להעביר מעט מעל 12,000 ש"ח לטובת קרן הפנסיה. כאשר אילו יתעתד לעשות זאת באמצעות הסכום אשר נצבר בקופת הגמל להשקעה, יוכל אותו אדם להעביר את הפער עד התקרה, כאשר שארית הסכום תופנה לידי מכשירי חיסכון אחרים כדוגמת פנסיה משלימה ו/או ביטוח מנהלים.

 

מה יהיה מקדם ההמרה בעת חלוקת הקצבה

בעת הצורך לקבלת קצבה מכספים אשר נחסכו במסגרת קופת גמל להשקעה, תתבצע העברה לעבר מסלול הפרישה, כמו גם סוג המוצר הפנסיוני אליו החוסך בוחר להעביר את כספיו.

לפיכך, מקדם ההמרה אשר יקבע לאותו חוסך יהיה זהה למקדם אשר נלווה למכשיר הפנסיוני אליו הוא העביר את כספיו.

 

כיצד נקבע גובה הקצבה בעקבות קופת גמל להשקעה 

קצבת הזקנה אינה משולמת מקופת הגמל עצמה, אלא מתוך המכשיר הפנסיוני שאליו הועברו הכספים, רוצה לומר – אילו בחר החוסך להעביר את כספיו ולניידם לביטוח מנהלים, אזי שהקצבה תחושב בהתאם למנגנון ולנוהג אשר קיים לאותו מוצר.

 

חידודים ומקרים ייחודים בהקשר לקצבת קופת גמל להשקעה

לבסוף, חשוב לציין כי קצבת הזקנה שמגיעה מקופת גמל להשקעה תהייה כמובן פטורה ממס על כלל ההפקדות, כמו גם הרווחים השונים אשר צמחו בה לאורך השנים. 

בנוסף לכך, מן הרגע שבו הועברו כלל הכספים לקרן פנסיה, לא רשאי עוד החוסך לבצע משיכה מאותם כספים, אשר יגיעו לידיו אך ורק בתצורת קצבה קבועה מראש. 

כמו כן, קצבת זקנה אשר נובעת מקרן פנסיה מחויבת גם היא בתשלום דמי ניהול, כאשר עובדה זו מעידה על הצורך במיקוח ובהורדת דמי הניהול אשר נלווים לה, לאור תפקידם המשמעותי ויכולתם לפגוע ולעכב את קצב צמיחתה של ריבית דריבית אשר עליו מתבסס החיסכון עצמו, זאת כאשר לרוב מדובר בסכום אשר נע בין 0.3% לכדי 0.5%.

 

כספי קופת גמל להשקעה לאור פטירת החוסך

זאת ועוד, כי במקרה ומדובר בחוסך אשר הלך לעולמו, אילו מדובר בניוד הכספים לקבלת קצבה, אזי שהם ישולמו במועדם כפי שקרה טרם לכן, בעוד שאילו הקופה עומדת בעינה, יורשיה זכאים להתנהל עימה כאילו הייתה שלהם, על כלל הגבלות וההיתרים אשר קיימות לה.

 

לסיכום – ניוד קופת גמל להשקעה כמהלך כדאי בעל 2 פנים

ראשית היתרון הרב אשר נלווה לניודה של קופת גמל להשקעה, הוא עצם התחרות אשר נלווית לצעד כזה כאשר כעת הלקוחות אינם עוד בני ערובה נצחיים של גופי ההשקעות. כלומר, אילו עד כה משנפתחה הקופה היה החוסך מחותן בחתונה קתולית לאותו גוף השקעות בה היא נפתחה, כעת הוא רשאי לדלג בין הקופות כאוות נפשו בכדי לקבל את התנאים האידיאליים עבורו, בהיבט דמי ניהול וביצועי הקופה. 

זאת ועוד, כי היתרון השני אשר נלווה לניודה של קופת גמל, הוא האפשרות לבצע מעבר נקודתי למכשיר חיסכון אחר, כדוגמת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, אשר אף על פי כי במבט ראשוני לא תמיד ניתן להבחין ביתרונות אשר נלווים לצעד שכזה, הוא עלול להוות יתרון מסוים בעבור אדם אשר נסיבות חייו הביאו אותו לכדי החלטה כי עליו לעבות את חסכונותיו באפיק מסוים, ובכך הגדילו את מרחב תמרונו. 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא