משיכת כספי פיצויים – המדריך המלא

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

באם עזבתם את מקום עבודתכם לאחרונה, ניתנת לכם אפשרות למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לכם במהלך השנים. למרות שמדובר בפעולה שאינה מומלצת, בשל הפגיעה בחיסכון הפנסיוני, במצבים מסוימים אין מנוס ממשיכת הכספים. המדריך הבא יסקור את שלבי הפעולה הנדרשים לשם משיכת הכספים, ובסופו מצויים מספר טיפים שיוכלו להגדיל את הסכום שתשלשלו לכיסכם. 

 

מהם כספי פיצויים על קצה המזלג

כספי הפיצויים הם כספים המשולמים מדי חודש כחלק מתשלום כספי הפנסיה, בהתאם להוראת "צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק". סכום הפיצויים המופרש מדי חודש נע בין 6% ל – 8.3%, בהתאם לקביעת המעביד. מדובר בכספי העובד, המהווים חלק מהחיסכון הפנסיוני שלו. בשל עובדה זו, זכאי עובד מפוטר (ולעיתים גם עובד שהתפטר) למשוך את כספי הפיצויים שהפריש המעביד לחיסכון הפנסיוני שלו במהלך תקופת העבודה. כספים אלו ניתנים במידת הצורך למשיכה, לאחר ביצוע מספר שלבים פשוטים. 

 

משיכת הכספים – שלב ראשון : טופס 161 ו- 161א

תחילה, יש לעמוד על כך שאין חובה למשוך את כלל כספי הפיצויים. אותו עובד לשעבר המבקש למשוך את כספי הפיצויים יכול למשוך את חלקם או את כולם לפי בחירתו. 

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

השלב הראשון במשיכת כספי הפיצויים דורש הצטיידות בשני טפסים. האחד, טופס 161, אותו ממלא המעביד, והשני הוא טופס 161א, אותו ממלא העובד. 

מהות טופס 161 היא הודעת המעביד על הפסקת ההעסקה של אותו עובד, וכולל נתונים שונים אודות השתכרותו של העובד. הטופס כולל פרטים שונים אודות יחסי ההעסקה בין הצדדים, לרבות הוותק, השכר, סך הפיצויים להם זכאי העובד וכן פטורים, באם מגיעים, מתשלום מס. לפיכך, יש לבדוק שהטופס מולא כראוי, לשם הימנעות מתשלום מס מיותר. כמו כן, לצד הטופס האמור, על המעסיק לספק מכתב שחרור כספי פיצויים הממוען אל הקופות בהם מושקע החיסכון הפנסיוני של העובד. 

טופס 161א, שאותו, כאמור, ממלא העובד, מעיד בעיקרו על פרישת העובד ממקום העבודה. כמו כן, בטופס מציין העובד את המטרה לשמה הוא פודה את כספי הפיצויים. כחלק ממילוי הטופס יש למלא פרטים אישיים וכן לציין האם עבד העובד בעבודה נוספת במקביל. יש לציין כי במידה ומחליט עובד למשוך רק חלק מכספי הפיצויים, עליו למלא חלקים נוספים בטופס. בשל הסרבול בהליך מילוי הטופס, ניתן להיעזר בסוכן הפנסיוני מטעם מקום העבודה או בפקיד שומה באזור המגורים. 

 

משיכת הכספים: שלב שני – פגישה עם פקיד שומה 

לאחר מילוי הטפסים, יש לגשת לפקיד השומה הקרוב לאזור המגורים, זאת לשם הנפקת כלל האישורים הרלוונטיים למשיכת הפיצויים. בפגישה עם פקיד השומה יש לעדכן את היקף הפיצויים שברצונכם למשוך. במידה ובחרתם להשאיר חלק מכספי הפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני, יש לבחור האם ברצונכם להפקיד את שאר הסכום בדרך של רצף פיצויים או רצף קצבה. 

הסבר קצר:

רצף פיצויים באם מתכוון אדם להמשיך להיות שכיר, רצף פיצויים יאפשר העברת כספי הפיצויים הישנים לחסכון הפנסיוני החדש. בדרך זו, יידחה מועד תשלום המס על הכספים למועד סיום ההעסקה במקום העבודה החדש. תנאי לביצוע רצף פיצויים הוא השתלבות במקום עבודה חדש מתום שנה מיום סיום ההעסקה. 

רצף קצבה = בדרך זו, יישארו כספי הפיצויים בקופה הפנסיונית הקיימת. בהגיע העובד לגיל פרישה, יופרשו הכספים בדרך של קצבה חודשית לאותו עובד. יש לציין כי ניתן לבטל את החלטה זו בכל רגע נתון ולמשוך את הכספים במזומן, אולם במצב זה יחויבו הכספים במס ככל שעוברים את התקרה שצוינה לעיל (12,380 X מספר שנות הוותק). 

יש לציין כי במידה ובחרתם לבצעה רצף פיצויים או רצף קצבה, יש לשמור על המסמכים שקיבלתם הן מקופת הפנסיה והן מחברת הביטוח הפנסיוני. הטפסים ישמשו למשיכת הכספים בעתיד, הן בדרך של קצבה חודשית והן בדרך של משיכת הכספים בסיום התעסוקה הבאה.  

 

סכנות ונקודות שיש להיזהר מהן

תחילה, חשוב לציין כי כספי הפיצויים מהווים כ – 40% מכספי הפנסיה שלנו, אותם נקבל בגיל פרישה. במידה ומחליט אדם למשוך את כספי הפנסיה שלו, ללא חשיבה מוקדמת ותכנון יעיל, יכול להיווצר נזק משמעותי לחיסכון הפנסיוני שלו. לכן, מוטב להתייעץ עם גורם מקצועי בטרם נקיטת צעדים אלו. 

שנית, בנוסף לפטור המצוין לעיל, ישנה אפשרות לקבל פטור נוסף ממס בגין תשלום כספי הפיצויים. במקרים מסוימים, מפריש מעסיק לעובד שפוטר תשלומים נוספים המגיעים לו, לרבות פדיון ימי חופש ומחלה והטבות שונות בשל סיום ההעסקה. חלק מהתשלומים הללו פטורים ממס גם כן. לכן, יש לבקש מהמעסיק לכלול את תשלומים אלו בגדר כספי הפיצויים בטופס 161, שממולא על ידו. 

לבסוף, במידה והחלטתם לפדות את כלל כספי הפיצויים, והסכום לתשלום חורג מתקרת המס האמורה, ניתן לבצע פריסת פיצויים. בעד כל 4 שנות עבודה, זכאי עובד לשנת פריסה אחת, וניתן לצבור עד 6 שנות פריסה. ככל שאדם, המושך את כספי הפיצויים, צופה הכנסה נמוכה יותר בשנים הקרובות, יוכל לפרוס את תשלום כספיי הפיצויים ובכך לשלם בעדם מס מופחת.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא