ארנפלד סוכנות לביטוח

חשיבותו של מסמך הנמקה

במדינת ישראל כל עובד (שכיר ועצמאי) מחויב לחסוך לפנסיה. לא משנה אם אתם כבר מפקידים כספים לקרן פנסיה ומעוניינים לעדכן את החיסכון או שאתם עומדים לפתוח חיסכון פנסיוני חדש, במוקדם או במאוחר כנראה שתיפגשו עם בעל רישיון פנסיוני אשר ילווה אתכם בתהליך ויסייע לכם בבחירת מכשיר החיסכון הפנסיוני המתאים עבורכם.

מסמך הנמקה הוא למעשה טופס בו מפרט הסוכן ללקוח מדוע הוא ממליץ ללקוח על מוצר או פתרון מסוים.

חשיבותו של מסמך ההנמקה טובה במספר מישורים:
היא משקפת ללקוח את ההמלצה המקצועית של הסוכן הפנסיוני.
היא מתועדת ונשמרת לעת צרה, ככל שהלקוח לא זכר את מהות ההמלצה ונסיבותיה.

 

אז מה השתנה החל מה-1 ביולי 2019?

רשות שוק ההון קבעה הרחבות ופירוטים נוספים אותם חייב להציג בעל הרישיון ללקוחותיו בעת שיווק מוצר פנסיוני ביניהם:

א. חובת עריכת השוואה בין מוצרי הקצבה השונים :פנסיה מקיפה, פנסיה כללית, מנהלים, גמל

ב. נקבע כי ההשוואה תבוצע על בסיס פרמטרים אחידים המפורטים בטבלאות והיא תכלול, בין היתר, התייחסות לתחזית החיסכון הצפוי בגיל פרישה.

ג. במקרים בהם ניתנה הנחה בדמי הניהול מההפקדות או מהצבירה, נדרש בעל הרישיון לפרט את תקופת ההנחה והאם ישנם תנאים שיכולים לגרום לסיומה טרם תום תקופת ההטבה.

ד. בעל הרישיון נדרש לפרט האם סכום הכיסוי הביטוחי המוצע ללקוח הינו קבוע או סכום ביטוח יורד, ובהתאם לצרף טבלה המתארת את השינויים הצפויים לאורך התקופה.

ה. אם במסגרת הפגישה נמכר מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני, נדרש בעל הרישיון להבהיר ללקוח בכתב כי המוצר שנרכש אינו חלק מהליך השיווק הפנסיוני ואינו מהווה בשום צורה תנאי לביצוע העסקה.

 

אז מה ההקלה שאפשרה רשות שוק ההון?

רשות שוק ההון קבעה הבהרה המאפשרת לבעל הרישיון לעמוד בדרישות החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות השיקולים העיקריים כפי שפורטו מעלה לא רק בהתאם לתבנית הקבועה בהוראות החוזר.

קיימת חשיבות רבה לוודא תיעוד מלא של כל ההמלצות והמסמכים שנוצרים בעבודה מול הלקוח.

מסמך ההנמקה החדש קובע כי בעל הרישיון חייב לפרט את השיקולים המרכזיים ששקל לפני מתן המלצה ללקוח, ולרשום אותם מתחת לכל המלצה שניתנה ללקוח. במסגרת זו מדגיש החוזר מספר שיקולים עיקריים שחובה על בעל הרישיון לפרט לגביהם ולא באופן אוטומטי.

 

להלן דוגמאות:

א. השיקולים בבחירת הגוף המנהל של סוג המוצר הפנסיוני המתאים ללקוח, לרבות התייחסות לאופן ניהול התביעות, איכות השירות ואיכות התפעול שניתנת על ידי אותו גוף מוסדי.

ב. האופן שבו התאים את סוג המוצר הפנסיוני מתוך כלל סוגי המוצרים הקיימים למאפייניו האישיים של הלקוח, למצבו הכספי ולצרכיו תוך התייחסות יתרונות וחסרונות המוצר המומלץ בהתחשב במאפייני וצרכי הלקוח.

ג. אם הלקוח מעוניין או בעל הרישיון המליץ לו לבצע משיכת כספים ממוצר פנסיוני, יש לפרט את ההשלכות של משיכת הכספים על החיסכון הפנסיוני.

ד. אם מחליפים מוצר ביטוח באחר, יש לפרט את השינויים במאפייני הלקוח שיכולים להשפיע על קבלתו למוצר הביטוח החדש.

ה. במקרה של ניוד כספים, יש לפרט יתרונות וחסרונות המוצר החדש או הגוף המוסדי החדש לעומת יתרונות וחסרונות של המוצר הקודם או הגוף המוסדי הקודם לפי העניין.

 

אז מהי מטרתו של מסמך ההנמקה?

רשות שוק ההון קבעה כי כל חוסך יקבל בתום המפגש עם בעל רישיון פנסיוני מסמך מפורט עם כלל ההמלצות והנימוקים בנוגע להרכב החיסכון הפנסיוני המתאים לו וההרכב הביטוחי. המסמך מנוסח בפורמט אחיד ופשוט שנקבע על ידי רשות שוק ההון, והוא מסכם בצורה פשוטה וברורה את המידע שנמסר לכל חוסך במהלך הפגישה, ובעיקר את הנימוקים של בעל הרישיון הפנסיוני לגבי מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים עליהם המליץ.

המסמך חייב להיות מנוסח בצורה פשוטה וברורה  כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת לגבי החיסכון המתאים ביותר עבורכם.

חשוב מאוד לעבור על המסמך ולוודא שאתם מבינים כל פרט וסעיף בו.

 

מה כולל מסמך הנמקה?

במהלך הפגישה בעל הרישיון הפנסיוני ימלא במסמך פרטים הנוגעים למצבכם האישי, יבחן את המוצרים הפנסיוניים שברשותכם ויציג בפניכם את המוצרים השונים המומלצים על ידו, וכן את מסלולי ההשקעה והביטוח שעשויים להתאים לכם. המידע שנמסר בתהליך יישמר בסודיות על ידי בעל הרישיון הפנסיוני ויפורט בצורה מסודרת במסמך ההנמקה שתקבלו.

הנימוקים של בעל הרישיון הפנסיוני במהלך הפגישה יהיו מפורטים במסמך ויציגו בצורה עניינית את יתרונות המוצר המסוים, ולא יסתכמו בהצעות כלליות כגון "זהו המוצר המתאים ביותר ללקוח".

 

רוצים קצת עזרה בקריאת מסמך ההנמקה?

המסמך מחולק לארבעה חלקים עיקריים.

 

הרכב החיסכון הפנסיוני והביטוחים

בחלק זה יש שתי טבלאות. בטבלה הראשונה מפורטים המוצרים הפנסיונים שנבחנו במהלך הפגישה – אלה שכבר ברשותכם ומוצרים חדשים שהומלצו לכם. המוצרים מסודרים לפי סוגים: קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים. הטבלה השנייה מרכזת את ההרכב הביטוחי שנבחנו במהלך הפגישה – כיסויים הכלולים במוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים ומוצרים לכיסוי נוסף. בטבלאות יצוין שם המוצר ולידו המלצת המומחה, האם להצטרף אליו או לא ומה הנימוקים לכך.

 

הפרטים האישיים והמאפיינים שלפיהם נקבעו ההמלצות

בחלק הזה רשומים הפרטים האישיים שלכם כגון: גיל, מצב משפחתי, מצב תעסוקתי, מידת סיכון מועדפת ומטרת החיסכון והביטוח. ככל שהמידע שתמסרו יהיה מדויק יותר, כך בעל הרישיון הפנסיוני יידע להמליץ על מוצר פנסיוני שיהיה מותאם יותר לאופי ולצרכים שלכם ועשוי לשרת אתכם טוב יותר.

 

פרטי בעל הרישיון הפנסיוני וגילוי נאות

חלק זה במסמך מציג את פרטי בעל הרישיון הפנסיוני וכן מאפשר לכם להכיר את ההסכמים, התגמול והקשרים שלו למוצרים ולחברות איתן הוא עובד, ובכך להגביר את השקיפות של בעל הרישיון אל מול הלקוח.

 

טבלת סיכום

בחלק זה במסמך יש טבלה המתארת את המצב הקיים של החיסכון הפנסיוני שלכם, על מוצריו השונים, וטבלה נוספת המפרטת את המצב החדש בהתאם למוצרים וסוגי הכיסוי עליהם המליץ בעל הרישיון. כלומר, שתי טבלאות שמאפשרות להשוות בין המצב הקיים למצב החדש המוצע.

 

מה ההבדל בין מסמך הנמקה מלא למסמך הנמקה ממוקד?

מסמך הנמקה מלא תקבלו בתום כל מפגש עם בעל רישיון פנסיוני, למעט מקרים ספציפיים אותם קבעה רשות שוק ההון בהם תקבלו מסמך הנמקה ממוקד או סיכום שיחה.

אם אתם שכירים המצורפים על ידי המעסיק למוצר פנסיוני שהוגדר על פי דין, זאת לאחר שלא מימשתם את זכות הבחירה המוקנית לכם על פי הדין, תתאפשר הצטרפותכם ללא מילוי מסמך הנמקה. כך גם במקרה בו ההצטרפות נעשתה על ידכם באופן עצמאי, למשל באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

 

דגשים מרכזים וחשובים בנוגע למסמך ההנמקה:

א. חובה להעביר העתק ממסמך ההנמקה ללקוח והלקוח אף מצהיר וחותם כי מסמך ההנמקה נמסר לו.

ב. חובה לשמור העתק מכל מסמך הנמקה שנמסר ללקוח, כולל תיעוד על המידע שהתקבל מהמסלקה הפנסיונית אודות הלקוח, וזאת למשך 7 שנים לפחות ממועד מסירתו ללקוח.

ג. כאשר ממליצים לבצע ניוד או לפתוח תכנית חדשה, חובה להעביר לגוף המוסדי עליו הומלצה הפעולה את מסמך ההנמקה תוך שבעה ימי עסקים ממועד חתימת הלקוח על המסמך.

ד. אסור להעביר לגוף המוסדי את השיקולים העיקריים שבעל הרישיון שקל טרם צירף את הלקוח למוצר החדש או נייד את כספי הלקוח אליו.

ה. אסור להעביר לגוף המוסדי מידע הכולל פירוט הנוגע לצירוף הלקוח למוצרים אחרים או להעברת כספים שאינם רלוונטיים לאותו גוף מוסדי.

ו. יש למלא את מסמך ההנמקה באופן ממוחשב ואם אין אפשרות והמסמך מולא ידנית, יש לוודא כי הוא ברור וקריא ועותק מודפס ממנו נשלח ללקוח בדואר תוך 14 ימי עסקים.

ז. אין להשתמש במסמך ההנמקה במונחים כללים או גורפים כגון: “המוצר הטוב ביותר ללקוח”.

ח. אין לשנות את נוסח מסמך ההנמקה בספח א’ ואת סדר הסעיפים.

 

לסיכום,

מסמך ההנמקה נועד להתאים את המוצר הפנסיוני הטוב ביותר עבורכם, בהתאם לאופי ולצרכים שלכם. הוא מאפשר לכל חוסך להבין את השיקולים לבחירה בכל מוצר, את הסיכוי לתשואה ואת הסיכון בצורה ברורה מבלי שתהיו חייבים להבין את המונחים המקצועיים. כשהנתונים הפיננסיים נמצאים מול עינינו – ואפשר להשוות בין המוצרים והיתרונות שהם מציעים בצורה פשוטה.

מסמך ההנמקה מסייע להגברת השקיפות, מאפשר לכם לדעת מדוע הציע בעל הרישיון הפנסיוני דווקא את המוצרים הללו וכך עוזר להעניק יותר ביטחון בבחירות שתבצעו.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.