Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

פוטרתם מהעבודה – האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים?

ככלל, לא. שיעור כספי הפיצויים, מכספי החיסכון הפנסיוני, נעים בין 40% – 25%. משיכת כספים אלו, לצד תמורות במשק ומיסוי הכספים, יכולים להוביל להפסד לא מבוטל. אולם, ככל שהחלטתם למשוך את כספי הפיצויים, מומלץ לעשות זאת באופן מושכל, תוך ניצול הפטורים אותם מעניקה רשות המיסים.

 

ראשית דבר – כספי הפיצויים

כספי הפיצויים, שבעבר היו משולמים במועד הפיטורים, כיום משולמים מדי חודש בחודשו אל קופת הפנסיה שלכם. לפיכך, קופת הפנסיה של חוסכים כיום מורכבת משלושה מרכיבים, הם הפרשות העובד לקרן, הפרשות המעסיק לפנסיה והפרשות המעסיק לפיצויים, ששיעורם נע בין 8.33% – 6%.

כיום, מקובל שכספי הפיצויים שייכים לעובד, והם, יחד עם דמי האבטלה שמקבל העובד בסיום יחסי העבודה, צפויים לממן אותו לאחר פיטוריו, ועד למציאת מקום עבודה חדש.

אולם, היות ומדובר על נדבך משמעותי מדמי החיסכון הפנסיוני, המהווים לכל הפחות 25% משיעור החיסכון, משיכת הכספים יכולה להיות הרסנית לחיסכון הפנסיוני.

 

האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים?

לאור האמור לעיל, ייתכן וכבר הנחתם כי התשובה לכך היא שלילית. אולם, לא נשאיר אתכם עם אקסיומה בלבד, אלא נפרוס בפניכם את שלל הסיבות בגינן לא מומלץ למשוך את כספי הפיצויים מקופת החיסכון הפנסיונית.

 

תוחלת חיים גדלה – שיעור קצבה קטן

ראשית, הפנסיה של מרבית האזרחים לא תספיק לממנם באופן מלא לאורך כל תקופת חייהם. הסיבה העיקרית לכך היא אופן חישוב חלוקת הקרן. עיקר החישוב מתבסס על תוחלת החיים הממוצעת. היות ותוחלת זו עולה מדי שנה, שיעור הסכום שיתקבל מדי חודש יקטן.

 

הריבית נמוכה, דמי הניהול בשלהם

לעניין זה רלוונטית גם הריבית הנמוכה במשק. ריבית זו, הנושקת ל- 0%, יוצרת צפי של רווחיות נמוכה בקרב מנהלי קרנות הפנסיה. נתון זה, לצד דמי הניהול, אשר אינם צפויים לרדת, מקטינים את שיערה של הקרן מדי חודש.

 

המלצת האוצר – אל תמשכו

מזה זמן מסתמנת מגמה בקרב הציבור הישראלי, שאינה רצויה בקרב מקבלי ההחלטות במשרד האוצר. לפי המגמה, אזרחים רבים מושכים סכומים גבוהים מקופות הפנסיה שלהם בעת סיום יחסי העבודה, אשר מגיעים לעיתים לכדי 25% מקופת החיסכון. משכך, ממליץ משרד האוצר שלא למשוך כספים בעת פיטורים.

לאלו שמחליטים כן למשוך את הכספים, ההמלצה הרשמית היא משיכת קצבה חודשית, בניגוד לגישה הרווחת כיום, לפיה מתבצעת משיכה חד פעמית של סכום גבוה.

 

החלטתם למשוך – תכננו נכון

לאלו מכם שהחליטו להתעלם מההמלצה לעיל, ומעדיפים או צריכים אפיק מימון חלופי, עד למציאת עבודה חדשה, שורות אלו רלוונטיות בהחלט. מעבר להפחתת שיעור דמי הפנסיה, פעולות שאינן מושכלות יכולות להוביל למיסוי בשיעור המס השולי על כספי הפיצויים, ואת הבעיה המדוברת נפתור כעת.

רשות המיסים מעניקה פטור מתשלום מס בגין משיכה חלקית של הכספים האמורים. הפיצויים פטורים ממס עד לסכום מסוים, הנקבע לפי הנמוך מבין שניים. הראשון הוא גובה השכר החודשי שלכם, והשני הוא סכום המפורסם מטעם הרשות מדי שנה (12,420 שקלים, נכון לשנת 2020).

כך, אם יוסי מרוויח 15,000 שקלים בחודש, הוא יזכה לפטור עד לסכום הנקוב. לעומתו, דני, אשר מרוויח 10,000 שקלים בחודש, יזכה לפטור עד 10,000 שקלים, למעט חריגים, אודותם יפורט בהמשך.

 

מונחים חשובים – רצף קצבה ורצף פיצויים

שני המונחים לעיל מהווים את אפיקי הפעולה העומדים לכל אחד מהמפוטרים הטריים, בהם יכולים אלו לפעול עם כספי הפיצויים.

 

רצף קצבה

החל מינואר 2017, ברירת המחדל של כל אדם, בעיני רשויות המס, לעניין כספי הפיצויים היא רצף קצבה. הנחת קצף קצבה קובעת כי כלל כספי הפיצויים המגיעים לעובד יופקדו בקרן מיוחדת, המיועדת לתקופת הפרישה, קרי קרן פנסיה, קופת גמל או כל פלטפורמת חיסכון בה בחר. אופציה זו משאירה את כלל כספי הפיצויים לטובת הפנסיה.

אופציה זו כוללת מספר יתרונות משמעותיים, ובהם הגדלת שיעור קרן הפנסיה, הימנעות מתשלום מס על הכספים המדוברים וכן אפשרות חרטה מהתוכנית בכל רגע נתון, המאפשר משיכת הכספים בכל מועד בו אתם מעוניינים בהם.

 

רצף פיצויים

האפשרות השנייה העומדת למסיימי התעסוקה הטריים היא רצף פיצויים. דרך פעולה זו קובעת כי כלל כספי הפיצויים יועברו לקופת החיסכון במקום העבודה הבא של החוסך, בכפוף לכך שמצא מקום עבודה חדש עד שנה מתום יחסי ההעסקה הקודמים.

אפשרות זו מיטיבה עם בעלי הכנסה גבוהה, הצופים ירידה בשיעורה בהמשך החיים.

הסיבה לכך היא ששיעור המס המשולם על כספי הפיצויים (שאינם פטורים) הוא שיעור המס השולי, אשר לפי ציפיותיו של אותו חוסך, ירדו בשנים הקרובות.

יש לציין כי אפיק זה אינו מאפשר חרטה במהלכו, ורק לאחר סיום תקופת התעסוקה הבאה יוכל החוסך לשקול את צעדיו. לשם בחירה ברצף פיצויים, על החוסך למלא טופס 161א ולהעבירו לפקיד השומה.

 

טופס 161א – שאלות נפוצות

האם חלה עלי חובה למלא טופס 161א? מה אני עושה אם לא קיבלתי טופס מהמעסיק?

כאמור, החל מינואר 2017, הנחת המוצא היא כי חוסכים מעוניינים לבצע רצף קצבה. משכך, אין חובה להגיש טופס 161א. אולם, ככל שהינכם מעוניינים לבצע רצף פיצויים, עליכם להגיש טופס 161א. באם לא קיבלתם את הטופס האמור מהמעסיק, ניתן להוריד את הטופס באתר רשות המיסים.

 

מהי החזקה לגבי אלו שסיימו את העסקתם לפני ינואר 2017?

בעבר, חלה חזקה שונה בעת סיום יחסי עבודה. אותה חזקה קבעה, בעבור מפוטרים ומתפטרים בטרם ינואר 2017, כי בחרו למשוך את כלל כספי הפיצויים, ככל שלא הגישו טופס 161א. משכך, ייתכן כי אומנם זכיתם לקבל כסף רב לחשבונכם, אך שיעור המס ששילמתם עליו היה גבוהה מהנדרש. במידה וכך הדבר, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס.

 

שיעור פיצויי הפיטורין המגיעים לי גבוהים ממשכורת חודשית. יש מה לעשות?

לשם המחשה, נניח כי רועי מרוויח 5,000 שקלים מדי חודש, ועבד במקום עבודתו למשך שנתיים. משכך, סכום הפיצויים, הפטורים ממס, אותם רועי יכול למשוך, עומדים על 10,000 שקלים. לכאורה, באם סכום הפיצויים שרועי מקבל בפועל עומד על 12,000 שקלים, יוטל מס על 2,000 השקלים הנוספים, בשיעור המס השולי של רועי.

לשם פתרון בעיה זו, ניתן למלא טופס 161א, לרבות סעיפים 1 ו – 2, אשר יאפשרו מתן פטור עד לגובה התקרה הנקובה בחוק.

 

לאלו שצריכים – המדריך המקוצר למילוי טופס 161א

לעיתים הטפסים הבירוקרטיים עלולים להיראות מאיימים. לאלו מכם שנרתעים, ולאלו שסתם צריכים דחיפה, להלן מדריך מקוצר ונגיש למילוי טופס 161א:

  • חלק א' – פרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, תעודת זהות וכו'.
  • חלק ב' – מקום עבודה נוסף: יש לציין כי התקרה של כספי הפיצויים, הפטורים ממס, היא אחת. כלומר, גם אם עבדתם במקום נוסף, אין אפשרות לקבל כפל פטור. לפיכך, ככל שהיה מקום עבודה נוסף, יש למלא את פרטיו בסעיף 2 של חלק ב'. ככל שלא, סמנו את סעיף 1 והתקדמו הלאה.
  • חלק ג' – אינו רלוונטי עבור מרביתכם, שכן נוגע בעיקר אל עובדים המגיעים אל גיל פרישה.
  • חלק ד' – החלק החשוב ביותר בטופס. לשם מילויו, נבחין בין שתי אפשרויות:
    • מצב ראשון – משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים. במצב זה, ממלאים את ס' 1, בו בוחנים את היקף הפיצויים הפטורים ממס (על פי החישובים לעיל). סעיף זה נוגע גם לעניין הפטור שצוין, לגבי אלו אשר זכאים לפיצוי העולה על היקך השכר החודשי שלהם.
    • מצב שני – השארת כספי הפיצויים בקרן. במצב זה, ייאלץ עובד לציין באם מעדיף לבחור ברצף פיצויים או ברצף קצבה. יש לזכור שמצב ברירת המחדל הוא רצף קצבה, כך שיש למלא טופס רק ככל שאתם מעוניינים לבצע רצף פיצויים.
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.