Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

ביטוח קבוצתי – כל המידע

ביטוח קבוצתי הוא אפשרות לבטח קבוצה גדולה של אנשים בתנאי ביטוח זהים. הביטוח הקבוצתי מקובל בתאגידים גדולים או במוסדות ציבוריים והוא נעשה על ידי המעביד או על ידי ועד העובדים לקבוצה גדולה של עובדים תחת פוליסת ביטוח אחת.

בשנים האחרונות הביטוח הקבוצתי הפך לתופעה נפוצה, ארגונים גדולים מתארגנים כדי לנצל את כוח המיקוח של הקבוצה ולהשיג הטבות ופוליסות ביטוח בתנאים טובים יותר מאשר בביטוח פרטי.

את הפוליסה הקבוצתית רוכשים בדרך כלל מנהלים של תאגידים גדולים או ועדי עובדים והם אלו המנהלים משא ומתן עם חברת הביטוח על תנאי הפוליסה ועל העלות שלה.

בפוליסת ביטוח קבוצתי, להבדיל מפוליסת ביטוח פרטית, חברי הקבוצה לא תמיד מקבלים לידיהם את מסמכי הביטוח והם לא תמיד מודעים לתנאי הביטוח ולכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה.

לכן אם הנכם מבוטחים בפוליסת ביטוח קבוצתית, מומלץ לדרוש מוועד העובדים או מהמעביד לקבל את ההסכם שנחתם עבורכם, לעבור עליו ולקרוא בעיון את תנאי הביטוח כפי שהם מפורטים בפוליסה הקבוצתית.

 

ביטוח קבוצתי – מושגים שחשוב להכיר

חיתום – המושג חיתום בתחום הביטוח הוא הליך שבו חברת הביטוח מחליטה האם לקבל את המועמד כמבוטח, ואם כן באילו תנאים. במסגרת ההליך נדרש המועמד למלא שאלון על מאפיינים שונים בדגש על מצבו הבריאותי של המועמד. בהתאם לתשובות קובעת חברת הביטוח האם לבטח את המועמד או לסרב לו, מה תהיה גובה הפרמיה, מה יהיה היקף הכיסוי ומדגישה סייגים והחרגות באשר לסיכונים מסוימים שבהם חברת הביטוח לא תעניק כיסוי ביטוחי.

תקופת אכשרה – היא התקופה הראשונה לאחר החתימה על פוליסת הביטוח, תקופה שבה כל מה שיקרה למבוטח החדש אינו בר ביטוח. אם לדוגמה, תקופת האכשרה, בהתאם למה שכתוב בפוליסת הביטוח, עומדת על שלושה חודשים, אילו יחלה המבוטח בתקופה, חברת הביטוח לא תכסה את עלות המחלה ואת כל מה שיתגלה במהלך שלושת החודשים האלו.

תקופת המתנה – זוהי תקופה הנכללת בתוך הביטוח, אך המבוטח לא יקבל פיצוי בגין תקופה זו. לדוגמה, אם המבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה במשך שלושה חודשים ותקופת ההמתנה בסעיף זה עומדת על חודש, הוא יקבל פיצוי רק עבור חודשיים.

הצהרת בריאות בפוליסות ביטוח –  הצטרפות לפוליסות שונות כמו ביטוח חיים, ביטוחי בריאות וסיעוד, נכות  מתאונה, אובדן כושר עבודה ועוד כרוכים במילוי הצהרת בריאות כחלק בלתי נפרד מכל הטפסים שאותם אנו מגישים לחברת הביטוח בעת רכישת הפוליסה.

חברת הביטוח מעבדת את הנתונים ומבצעת חיתום רפואי, כלומר מחליטה האם לאפשר למבוטח לרכוש את הפוליסה, ואם כן באילו תנאים מתוך לקיחת הסיכונים הנדרשים ממנה כפי שהשתקפו בהצהרת הבריאות.

פוליסת ביטוח קבוצתית זוהי פוליסה הנרכשת עבור ארגון מסוים ומיועדת לחברים בארגון ולפעמים גם לבני המשפחה שלהם.

העובדה שחברת הביטוח זכתה לבטח קבוצה גדולה של מבוטחים חדשים הופכת את העסקה לכדאית מאוד עבורם ולכן, היא מעניקה כוח לנציגי הארגון אשר אחראים מטעם העובדים לנהל את המשא ומתן עם חברת הביטוח. פוליסות קבוצתיות בדרך כלל זולות יותר וכוללות תנאים והטבות שונות. בפוליסות קבוצתיות תנאי הפוליסה אחידים לכל העובדים.

פוליסת ביטוח פרטית היא פוליסה הנרכשת על ידי המועמד לביטוח באופן פרטי והיא מותאמת לתנאים האישיים שלו  כמו למשל מצבו הבריאותי ועוד.

מהם הסוגים השונים של ביטוח קבוצתי?

מרבית מביטוחי המשכנתא  כמו למשל, ביטוח החיים הנלווה אל רוכשי המשכנתאות הם ביטוחים קבוצתיים, ביטוחים שהתנאים שלהם נקבעים בין הבנק לבין חברת הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הוא אחד מהביטוחים הקבוצתיים הנפוצים.

ביטוח בריאות גם הוא אחד מהביטוחים הקבוצתיים הנפוצים. בשנים האחרונות יותר ויותר אזרחים רוכשים ביטוחי בריאות  בשל העובדה שסל השירותים של קופות החולים השונות אינו עומד לרשות העמית בקופה בכל מקרה, והוא כמעט תמיד מוגבל בסכום הכספי.

לאור הביקוש הגבוה, ביטוחי הבריאות הקבוצתיים הפכו להיות דרך אטרקטיבית של המעסיקים כדי לתגמל את העובדים שלהם.

 

ביטוח קבוצתי – 15 דברים שחשוב לדעת

אחד ההבדלים בין הדרישות הנדרשות מהמצרפים לפוליסת ביטוח לקבוצתי לבין הרוכשים פוליסת ביטוח בריאות היא הדרישה לחתימה על הצהרת בריאות  כתנאי להצטרפות לביטוח.

בעוד שהרוכש פוליסת ביטוח פרטית חייב למלא הצהרת בריאות מפורטת המתייחסת למצבו הרפואי טרם רכישת הפוליסה, המצטרף לביטוח הקבוצתי אינו נדרש למלא הצהרת בריאות וחברת הביטוח מקבלת אותו "כמו שהוא". לעתים רחוקות, במספר חברות ביטוח הוא יידרש למלא הצהרת בריאות מקוצרת.

לפטור מהדרישה למילוי הצהרת בריאות יש יתרון. כל אדם, גם אם מצבו הבריאותי אינו איתן, יכול להצטרף לפוליסת הביטוח.

בעת רכישת פוליסת ביטוח פרטית חייב המועמד למלא הצהרת בריאות, אם מצבו הבריאותי אינו איתן, חברת הביטוח רשאית לסרב לו, ואם היא כן תקבל אותו, הוא יידרש לשלם פרמיה חודשית גבוהה בהתאם לסיכונים שלוקחת חברת הביטוח כאשר היא מבטחת אותו.

חברות הביטוח רשאיות לעשות החרגות בתנאי הביטוח. בפוליסות הביטוח הפרטי רשאיות חברות הביטוח לעשות החרגות בהתאם למצבו הבריאותי של כל מבוטח באופן אישי.

אם המבוטח, למשל, חולה במחלת הסוכרת או סובל מפריצת דיסק בגב החברה רשאית להחריג מהכיסוי הביטוחי את ההשפעות של פריצת הדיסק או בעיות רפואיות שונות הנובעות ממחלת הסוכרת.

גם בביטוח הקבוצתי נוהגות חברות הביטוח לבצע החרגות, אך הן כלליות כמו למשל מומים מולדים ועוד. בעוד שמבוטח פרטי הסובל ממום מולד בלב יידחה, כנראה, על ידי חברות הביטוח ולא יוכל לרכוש פוליסת ביטוח, בביטוח הקבוצתי הוא יוכל להיכלל. גם אם "ליבו" אינו מבוטח, בשל ההחרגה הכללית, שאר איבריו מבוטחים.

אם למשל הוא יצטרך לעבור ניתוח בחוט השדרה או השתלת כליה בחו"ל או כל טיפול רפואי אחר שאינו קשור ללב, הוא יקבל עבורו כיסוי ביטוחי. כדאי לשים לב שגם בהיעדר הצהרת בריאות יש החרגות כלליות החלות על כל המבוטחים

אומנם במרבית הפוליסות הקבוצתיות אין צורך בהצהרת בריאות, אך תנאים בריאותיים מסוימים, המופיעים כסייגים בכתב הפוליסה, אינם מכוסים כמו מומים גנטיים, ממומים מולדים, פגמים מלידה ועוד.

במצבים אלו המבוטח לא יהיה מכוסה. לא אחת, מבוטחים בביטוח קבוצתי נדהמו לגלות בעת מצב בריאותי מורכב, כי פוליסת הביטוח הקבוצתית שסמכו עליה לעת מצוא, אינה מכסה את הטיפולים שלהם הם זקוקים. כדי למנוע מצבים אלו חשוב לערוך בדיקה קפדנית של פרטי הפוליסה הקבוצתית בעת החתימה ולהיערך בהתאם.

אחת האפשרויות ברכישת פוליסת ביטוח קבוצתית היא שהארגון רוכש לעובד פוליסת ביטוח בסיסית המכילה כיסוי לניתוחים, תרופות והשתלות ומאפשר לעובד לשדרג את הפוליסה ולרכוש כיסוי ביטוחי למצבים שאותם הפוליסה הקבוצתית אינה מכסה כמו רכישה של טיפולים מיוחדים במחלות קשות ועוד.

בחלק מהפוליסות יש אפשרות לצרף גם את בני המשפחה של העובד באותם התנאים שבהם בחר ה"עובד המקורי" לבטח את עצמו.

רכישת פוליסות הביטוח הקבוצתיות זולות באופן משמעותי מאשר רכישה של פוליסת ביטוח פרטית הודות לכוח המיקוח שיש לרוכשים הקבוצתיים בניהול המשא ומתן עם חברות הביטוח. יש ארגונים ותאגידים שבהם נדרש העובד לשלם את הפרמיה החודשית עבור הביטוח ויש מקומות שבהם לוקח המעביד על עצמו את עלות התשלום החודשי לחברת הביטוח.

בעוד שפוליסות הביטוח הפרטיות מבטיחות כיסוי ביטוחי לכל החיים, כל עוד אתם משלמים, פוליסות קבוצתיות הן פוליסות המוגבלות בדרך כלל בזמן, לרוב לחמש שנים. כל עוד הביטוח הקבוצתי תקף, העובד מבוטח, אך קיים חשש שבתום תקופת הביטוח הארגון שבו הוא חבר לא ימשיך לבטח את עובדיו.

מסיבה זו או מכל סיבה אחרת, עלול העובד להישאר ללא ביטוח. כדי להתגבר על הבעיה, קבע המפקח על הביטוח הנחיות שלפיהן חייבת חברת הביטוח לאפשר למבוטח שאותו היא ביטחה בביטוח הקבוצתי לעבור לביטוח הפרטי, אם הוא מעוניין בכך, תוך שימוש ברצף הביטוח.

השימוש ברצף הביטוחי מאפשר למבוטח להמשיך בביטוח ללא צורך במילוי הצהרת בריאות חדשה וללא הליך חיתום חדש. אך חשוב לשים לב שהמעבר מהפוליסה הקבוצתית לפוליסה הפרטית אינו מחייב את חברות הביטוח למכור למבוטח פוליסה באותם תנאים של הביטוח הקבוצתי, אלא היא רשאית לגבות ממנו את העלויות שהיא גובה ממבוטחים פרטיים בהתחשב בגילו של המבוטח ועוד.

לפוליסות הקבוצתיות יש יתרונות ברורים. בנוסף לאפשרות להצטרף לביטוח ללא הליך חיתום הפוליסה מאפשרת גמישות בתנאים ודואגת לאינטרסים של המבוטחים.

מאחר ואת הפוליסה הקבוצתית צריך לחדש אחת לחמש שנים, בעת החידוש יכול הארגון לחדש את הפוליסה בתנאים טובים יותר. ובנוסף, כדי למשוך את קבוצת העובדים, לעתים תציע חברת הביטוח כיסויים נוספים שאותם היא מציעה למבוטחים הפרטיים תמורת תשלום נוסף.

גם בעת תביעה של מבוטח קבוצתי  לחברת הביטוח, יודעת החברה כי למבוטח יש כתובת שתדאג לאינטרסים שלו, ולכן אישורי התביעות פשוטים הרבה יותר בהשוואה למבוטחים הפרטיים.

לצד היתרונות הרבים יש גם חסרונות. עובדים שונים זקוקים לכיסויים ביטוחיים שונים. מה שמתאים לעובד אחד, אינו בהכרח מתאים לעובד האחר.

ובנוסף, לעומת הביטוח הפרטי שבה אפשר לדעת מראש מה יהיה המחיר גם בעתיד, הביטוח הקבוצתי מוגבל בזמן ובתום התקופה יכולה חברת הביטוח להחליט לעלות את ה מחיר הפוליסות הקבוצתיות, במיוחד אם היו תביעות רבות מצד חברי הקבוצה.

בעת מעבר למקום עבודה אחר, יכול העובד להחליט האם להצטרף לביטוח הקולקטיבי של הארגון החדש או להישאר כחלק מהקבוצה במקום העבודה הקודם.

אך שימו לב כי בנוסף לכל ההליכים הבירוקרטיים הקשורים לעזיבה של מקום עבודה ולהיקלטות במקום עבודה חדש כאשר אתם עוברים מקום עבודה עליכם לזכור לטפל גם בתנאי הפוליסה הקולקטיבית.

ההצטרפות אל ביטוח קבוצתי אינה משפיעה על זכותו של העובד לקבל שירותי בריאות כחלק מהביטוח הרפואי  הממלכתי, כולל רכישה של ביטוחים משלימים בקופות החולים השונות, אך תמיד יש לשים לב שאינכם משלמים עבור כפל ביטוחים.

עד סוף שנת 2017 אפשר היה לרכוש ביטוחים סיעודיים קבוצתיים שהוצעו בדרך כלל באמצעות מקומות העבודה. אך בשנת 2017 אסרה רשות ההון על שיווק פוליסות ביטוח סיעודיות מתוך הנחה שהן מהוות פצצה מתקתקת.

ככל שהמבוטחים יתבגרו, האינטרס של חברות הביטוח לחדש את הפוליסות הקבוצתיות יפחת בהרבה ומבוטחים רבים עלולים למצוא את עצמם ללא ביטוח סיעודי, דווקא בגיל מבוגר. נכון להיום, נשאר לאזרח רק ביטוח סיעודי אחד קבוצתי, השווה לכל כיס, והוא ביטוח הסיעודי שמציעות קופות החולים.

לסיכום, יותר ויותר ארגונים ומקומות עבודה מציעים לחברים לרכוש  ביטוח קבוצתי. אם אתם צעירים ובריאים ואתם מחפשים פוליסות ביטוח זולות יותר, כדאי לכם להצטרף אל הרכישה הקבוצתית, אך אם אתם מבוגרים ומבוססים ויש לכם אפשרות לשלם את הפוליסות הפרטיות, כדאי לחשוב על רכישת פוליסת ביטוח פרטית שתיתן מענה אינדיבידואלי לכל מבוטח.

רוצים לבדוק האם יש לכם בר ביטוח קבוצתי ממקום עבודה כלשהו? לחצו על הקישור הבא – הר הביטוח ואנו נבצע לכם בדיקה ואף תנתן לכם האפשרות להסתייע באחד מבעלי הרשיון הפנסיוני שלנו לניתוח פוליסות הביטוח שברשותכם.

ביטוח קבוצתי - כל המידע
ביטוח קבוצתי – כל המידע
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.