ארנפלד סוכנות לביטוח

ביטוח לקטסטרופות – הגנה על המשפחה שלך

אחת מן התכונות החשובות ביותר של בני האדם, אשר שימרו את המין האנושי במרוצת השנים ומנעו את הכחדתו, היא יכולתו של האדם לתכנן ולהיערך מראש לימים קשים.

על בסיס מאפיין זה אנו חוסכים כסף למקרה חירום פוטנציאלים, קוצרים חיטה ושומרים אותה לקראת ימי החורף, בהתאם להיגיון זה אנו מפרישים כסף לפנסיה וגם על בסיס מאפיין זה אנו גם נערכים לאפשרות כי מצבנו הבריאותי ידרדר בעתיד באופן אשר עלול להיות פתאומי.

בהתאם לכך, ביטוח הבריאות הפרטי כולל נדבך חשוב ומרכזי שהוא הגנה מפני קטסטרופות. ביטוח זה אשר מטרתו להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני פגיעה בריאותית חמורה בממדים אשר הוא אינו יכול להגן על עצמו מבחינה כלכלית ובאופן אשר לא יכול היה לצפות לו ולכן זקוק לגיבוי של גורם חיצוני. בעל ממון רב וזמין לתשלום ההוצאות או לפחות חלקן העיקרי. 

מאמר זה יעסוק בנדבך זה בביטוח הבריאות, שנקרא גם ביטוח לקטסטרופות אנו נפרט בהרחבה על המאפיינים אשר ניתנים במסגרת ביטוח הבריאות הפרטי אשר מאפשרים התנהלות טובה במצב של קטסטרופה בו האדמה רועדת מתחת לרגליו של המבוטח, אך הביטוח אותו שילם מבעוד מועד מאפשרת לו לעמוד על רגליו.

 

על מנת להבין את מאמר זה, עוד בטרם נדבר על חשיבות הביטוח הרפואי, נציין בקצרה כי ישנם 3 סוגים של ביטוחי בריאות:

  1. ביטוח בריאות ממלכתי – ביטוח המוענק לכל תושבי ישראל מתוקף חוק הבריאות הממלכתי. אנשים מפרישים באופן אוטומטי סכומי כסף מן המשכורות שלהם לשם ביטוח זה אשר מוגבל לסל הממשלתי אשר מתעדכן באופן שנתי ואנו מכירים אותו בתור סל התרופות.
  2. שירותי בריאות נוספים – ביטוח חצי פרטי המוצע על ידי קופות החולים, אשר במסגרתו משלמים מדי חודש לקופת החולים סכום מסוים בעבור הגדלת השירותים הניתנים. זאת מתוך הבנה שסל הבריאות הממלכתי אינו ממצה.
  3. ביטוח בריאות פרטי – ביטוח אשר נרכש באופן עצמאי על ידי אנשים למול חברות הביטוח השונות, אשר מאמר זה עוסק בחשיבותו מאחר ולפחות ממחצית הישראלים ישנו ביטוח זה אשר הוא למעשה הכרחי לשם הבטחת יכולת ההתמודדות שלהם עם משברים רפואיים. ביטוח זה נועד להרחיב את הסל לתרופות וטיפולים אשר אינם מצויים בסל, השתלות איברים, קיצור תורים על ידי פניה לאפיק הפרטי, קבלת חוות דעת נוספות בנוגע למצב הרפואי וכיוצא בזה. כל זאת על מנת להגדיל את הביטחון של אדם במצבי חירום ואת יכולת השליטה שלו במצבים אלו.

ביטוח הבריאות מחולק להשתלות, ניתוחים ותרופות אשר ניתן לבטח רק חלק מסוים, אך מרבית האנשים מבטחים את כל השלושה, שכן אין היגיון רב לבטח אדם רק במצב בריאותי מסוים ולא אחר.

 

חובת חברת הביטוח לשמר את חוזה הביטוח ולא לסגת ממנו

עוד בטרם ננתח את האופן בו ביטוח בריאות פרטי מבטח כנגד קטסטרופה אפשרית של היחיד, אנו נתייחס לאחד מן המאפיינים המשמעותיים של ביטוח הבריאות, וזה חוסר היכולת של חברת הביטוח להפסיק את חוזה הביטוח באופן חד צדדי.

לאחר שנחתם החוזה בין הצדדים, חברת הביטוח אינה יכולה להפסיק את ביטוח הבריאות הפרטי ככל שהמבוטח משלם את הפרמיה ולא שיקר בנוגע למצבו הרפואי. בהתאם לכך, גם במידה וחברת הביטוח מבינה כי היא תצטרך לשלם סכומים גדולים הרבה יותר מן הפרמיה אשר שולמה ותשולם על ידי המבוטח היא לא יכולה לצאת מן הביטוח ועליה לממן את ההוצאות רפואיות השונות כפי שהתחייבה להן.

בכך מבטיחה רכישת הפוליסה כי יהיה גיבוי לאינדיבידואל במקרה של קטסטרופה רפואית, גם במידה ואין עוד היגיון כלכלי בפוליסה הזו מבחינת חברת הביטוח. זהו היתרון המובנה בפוליסה אשר מאפשר לנו לפעול להפחית סיכונים ולא להרחיב את הפוליסה עד בלי די במקרה של קטסטרופה.

לכן, ביטוח בריאות פרטי יציב למשך שנים, במסגרתו משלם המבוטח סכום הידוע מראש אותו הוא יכול לשלם, אשר מעניק יציבות במצבי חירום בהם מתרחשת קטסטרופה בריאותית או מצב חירום אישי בשל מחלות לא צפויות, אסונות, תאונות וכיוצא בזה למבוטח או לאחד מבני משפחתו המבוטחים עימו.

 

ביטוח ממלכתי וביטוח באמצעות השב"ן אינם מקיפים דיים

בנוסף לביטוח הפרטי חשוב להתייחס לביטוחים הנוספים אשר מחזיקים תושבי ואזרחי מדינה ישראל.

הביטוח הממלכתי אשר ניתן באופן אוטומטי לכל תושבי ישראל, נועד אף הוא להגן מפני קטסטרופות. ביטוח זה אשר מופרש מן המשכורות והקצבאות השונות באופן אוטומטי מעניק כיסוי בריאותי המוענק לתושבי ישראל. עם זאת, במרוצת השנים הכיסוי הבריאותי הלך ונשחק, זאת בשל מגמת ההפרטה במדינת ישראל של שירותי הבריאות וכן בשל קיצוצים בתקציבי הבריאות.

בעקבות כך אנו שומעים בתקשורת ובמקורות שונים, על תורים ארוכים על מנת לקבוע ניתוחים, עומס בבתי החולים, טיפולים ותרופות אשר אינם מצויים בסל התרופות, אנשים אשר מבקשים סיוע כספי לטובת טיפולים מחוץ לישראל אשר אינם ניתנים כאן וכיוצא בזה.

לכן כיום ידוע לכל כי הביטוח הממלכתי הינו שירות בסיסי אשר אינו מספק במצבים של קטסטרופה, שכן מדובר במענה חלקי במיוחד אשר מצויה בעומס גבוה בו היא אינה עומדת.

בנוסף לביטוח הממלכתי ישנו גם שירותי בריאות נוספים, המכונה בקיצור שב"ן, אשר 80% מתושבי ישראל משלמים אותו והוא ביטוח חצי פרטי אותו משלמים מדי חודש לקופת החולים. שירות זה קיים מאחר וקופות החולים  הבינו בעצמם כי הטיפול הניתן על ידי הביטוח הממלכתי הוא לקוי וחלקי.

השב"ן אומנם מרחיב את הביטוח וההיקפים השונים של המימון העצמי, טיפולי שיניים, תרופות שונות וכיוצא בזה אך עם זאת הדבר אינו נכון לתרופות וטיפולים מצילי חיים. זאת מאחר שהמחוקק הגביל את הטיפול המוענק באמצעות השב"ן רק לטיפולים אשר אינם מצילי חיים על מנת שקופות החולים לא יפיקו רווחים בהקשרים מצילי חיים.

לכן כאשר אנו עוסקים בקטסטרופה הן השב"ן וקל וחומר הביטוח הממלכתי אינם נותנים את המענה הנדרש, אלא רק מספקים שירות חלקי עליו אדם אשר מעוניין להיערך אל הגרוע מכל אינו יכול להישען. אדם אשר יבחר להישען על אותם שירותים חסרים עלול במידה והוא או בני משפחתו לוקים במחלה "הלא נכונה" אשר אינה מצויה בסל הרלבנטי מול עלויות של מאות אלפי דולרים וחוסר יכולת להתמודד עם כך.

 

 ביטוח לקטסטרופות – הגנה מקיפה מפני הדרדרות רפואית באופן נרחב יותר מאשר הביטוח הממלכתי והשב"ן

כאשר אנו מנסים להיערך לקטסטרופה, אנו מעוניינים שההגנה תהיה רחבה ככל האפשר שכן לא ניתן לדעת איזו סוג של קטסטרופה תגיע לפתח דלתנו.

בהתאם לכך, כיסוי ביטוח הבריאות הפרטי כולל תרופות וטיפולים שאינם נכללים בביטוח הבריאות הממלכתי המוענק על ידי קופות החולים השונות. לתופעה זו יש שני רבדים מהותיים בעבורנו:

מימון תרופות מחוץ לסל התרופות – כידוע לנו סל התרופות אינו כולל את כל התרופות, הדבר נכון במיוחד לתרופות למחלות נדירות, תרופות אשר אינן מצילות חיים אלא רק משפרות את איכות החיים של החולים ותרופות חדשות או ניסיוניות אשר טרם נכנסו לסל התרופות. זאת מאחר שסל התרופות בנוי על מנת לתת מענה רוחבי לכלל מדינת ישראל. באופן דומה לכך, גם השב"ן, אשר הוא ביטוח חצי פרטי הניתן על ידי קופות החולים, אינו נותן מענה לתרופות מצילות ומאריכות חיים אשר אינן נכללות בסל התרופות משום שהדבר נאסר במסגרת חוק ההסדרים בשנת 2008, ולכן המענה הניתן במסגרת זו לתרופות מצילות חיים אינו מספק.

לכן, במקרה של מחלות נדירות או תרופות הקיימות ואינן מצויות בסל, תרופות חדשות וכיוצא בזה, ביטוח פרטי אשר מממן את כל תרופה אשר נדרשת לטובת הטיפול הרפואי או את החלק הארי שלה להוציא סכום מוסכם מראש של השתתפות עצמית מאפשרת טיפול רפואי לא משנה אם המצב הרפואי מצוי בסל או לא ובכך אתה ומשפחתך יכולים כלכלית להתמודד עם כל מחלה אשר נקווה כי לא תבוא לעולם.

מימון ניתוחים מצילי חיים – מצער הדבר שלא כל הניתוחים הנדרשים ממומנים על ידי הביטוח הממלכתי, אך כיום המציאות היא כזו שרק חלק מן הטיפולים  ממומנים על ידי ביטוח זה. במידה ואין לך ביטוח בריאות פרטי, ככל שהניתוח אינו מצוי בסל השב"ן וביטוח הבריאות הממלכתי אינם מסייעים.

ביטוח הבריאות הפרטי לעומת זאת כולל את כל הניתוחים בעלי הצורך הרפואי, ובכך מרחיבים משמעותית את המוכנות שלנו להגן על עצמנו ועל בני משפחותינו מפני קטסטרופה. אנחנו לא צריכים לחשוש כי הניתוח בעל הצורך הרפואי מצוי בתוך רשימה סגורה או לא מצוי, כל שאנחנו צריכים הוא להתמקד בהחלמה ולא בשאלה כיצד בכלל ניתן להשיג סכומי כסף עצומים אלו על מנת שניתן יהיה לעבור את הניתוח המבוקש.

בהתאם לכך, כאשר אדם או אחד מיקיריו, זקוקים לטיפול או תרופה אשר אינה מצויה בסל בין אם זה טיפול מציל חיים ובין אם זה אחד אשר משפר משמעותית את איכות חייו או מפחית את הכאבים, והטיפול אינו מצוי בסלים הרלוונטיים, הוא ימצא את עצמו בקטסטרופה כלכלית בה הוא לוקח הלוואות ענק שישלם כל חייו או לבקש סיוע מאנשים טובים או במקרה הנורא מכל בו הוא אינו יכול לעמוד בדרישות הניתוח ולוותר עליו כליל על כל ההשלכות של הדבר.

בכך, ביטוח הבריאות הפרטי הוא גלגל הצלה יחיד והכרחי אשר נותן מענה בהקשר זה, המבטיח כי הטיפול יוענק למטופל בחינם במסגרת הביטוח או בעלויות המוזלות במקרים אחרים בהם הוא יכול לעמוד. ואין זה משנה לאותו מבוטח אם מדובר במחלה נדירה, ניתוח שאינו מציל חיים או האם הטיפול חדשני ועדיין לא נכנס לסל הרלוונטי הוא יהיה ערוך להתמודד עם כל שיבוא ויתמקד במה שחשוב וזוהי הצלת חייו או חיי בני משפחתו.

 

עריכת ניתוחים מחוץ לישראל

סיטואציה אפשרית נוספת היא בה נדרש או מעדיף המטופל לעבור הליך מסוים מחוץ לישראל מאחר וההליך אינו מבוצע בישראל או מאחר שהמומחים מחוץ לישראל בעלי ניסיון רב יותר בנוגע להליך האמור.

ביצוע ניתוחים מחוץ לישראל הינו דבר מאד מורכב במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי ולמעשה כמעט בלתי אפשרי. סעיף 11 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי מאפשר מימון של טיפולים מחוץ לישראל רק במידה וכל התנאים הבאים מתקיימים:

  1. הטיפול הוא חלק מן הטיפולים הכלולים בסל הבריאות
  2. מתקיימות נסיבות רפואיות חריגות – אין אפשרות לקבל את הטיפול המבוקש בישראל או טיפול חלופי
  3. נשקפת סכנת חיים למטופל אם לא יקבל את הטיפול המבוקש או טיפול חלופי.
  4. מדובר באחד מן התחומים הבאים: השתלות, מומים מולדים, גידולים, מערכת העצבים והמח, מחלות לב וכלי דם.
  5. במרבית המקרים ישנה תקרת מימון של 250,000 דולר, כאשר את היתרה יש לשלם באופן עצמאי.

על מנת לעמוד בכל הדרישות האמורות, במיוחד כאשר מרבית הטיפולים או טיפולים חלופיים מבוצעים ברמה מסוימת בישראל, ניתן להבין כי קבלת מימון לטיפול רפואי בחוץ לישראל הוא כמעט בלתי אפשרי. הדבר נכון במיוחד לאור זאת שהיעדר ניסיון בביצוע ההליך אינו נחשב לסיבה רפואית המצדיקה מימון טיפול מחוץ לישראל, וכך נאלצים אנשים ללא ביטוח פרטי לבצע הליכים עם רופאים ללא ניסיון בהליך המבוקש אשר יכול להיות בעל השלכות הרות גורל.

כלומר מימון טיפול בחו"ל ללא ביטוח פרטי כמעט אינו אפשרי!

מאידך,  ביטוח בריאות פרטי כולל בתוכו טיפולים בחוץ לישראל כאשר הדבר נדרש בקלות יחסית וללא המתנה ארוכה לתורים וכיוצא בזה. ליכולת זו יש השלכות של חיים ומוות, שכן העובדה כי ניתן לקבל גישה לטיפולים מצילי חיים בכל פינה בעולם כאשר הדבר נדרש מאפשרת לנו להתמודד עם אסונות וקטסטרופה באופן שלא היינו יכולים כלכלית להתמודד אחרת.

יתרה מכך, ביטוח הבריאות הפרטי מממן גם את ההוצאות הנלוות כמו טיסות, הליווי של בן משפחה להליך בחוץ לארץ בעת הניתוח וההחלמה, מימון התרופות הנדרשות בעת השהייה מחוץ לישראל וכיוצא בזה. בכך ניתן לקבל מעט שליטה במצב בו אנו מרגישים כי אין שליטה כלל.

 

כיסוי נרחב משמעותי בתחום ההשתלות בנוגע לביטוח הפרטי ביחס לכיסוי הממלכתי

מקרה נוסף אשר ביטוח הבריאות אף מקבל משמעות גדולה יותר הוא המקרה בו נדרש לבצע השתלה במטופל. במצב זה, במידה ואדם נסמך על הביטוח הממלכתי והשב"ן הוא יאלץ להמתין יחד עם עוד מטופלים רבים בתור ארוך לטובת השתלה בישראל. כאשר במצב זה טיפולים מחוץ לישראל אינם עומדים על הפרק שכן יצטרך המטופל לבקש אישור לשם כך אך בהתאם לקריטריונים כפי שהצגנו בתחילת המאמר, שכן מרבית המטופלים אינם זכאים לטיפול בחו"ל מאחר ואת רוב סוגי ההשתלות ניתן לבצע בישראל.

לכן, אדם אשר נזקק להשתלה ללא ביטוח פרטי צריך להמתין בתור אשר מיקומו בו תלוי במצבו הרפואי, דחיפות ההשתלה, זמן ההמתנה של המטופל, התאמת האיבר למטופל מבחינה גנטית וקריטריונים נוספים. כל אלו יכולים ליצור זמן המתנה ארוך מאד במיוחד כאשר בישראל יש מחסור קבוע של איברים ותורמים.

לכן במצב של קטסטרופה, ביטוח הבריאות הפרטי הכולל השתלות, הוא המענה הרלוונטי היחיד אשר יכול לחסוך את התור הארוך וכן לבחור רופא מומחה בהשתלות בעל שם עולמי אשר יגדיל את הסבירות להצלחת הניתוח, ולא להסתפק ברופא אשר יכול להיות שאין לו ניסיון כלל בהשתלות של איבר מסוג מסוים. קיצור זמן ההמתנה וקבלת רופא מיומן יכולים להיות ההבדל בין טיפול מציל חיים אשר משפר את איכות חייו של אדם למצב בו הנורא מכל מתרחש.

בנוסף לכך, ביטוח בריאות פרטי מסייע לא רק בניתוח עצמו אלא גם במימון הדברים המשלימים כמו הטיפול החליפי הדרוש על לביצוע ההשתלה, קבלת כספים אשר יסייעו בזמן ההחלמה, גמלה לחולה בעבור התקופה בה אינו יכול לעבוד אשר גודלה תלוי בהתאם למוסכם בפוליסה ומימון ליווי של בן משפחה הנדרש לסייע למושתל הזקוק לניתוח. כל אלו לא רק מגדילים את הסבירות להחלמה אלא גם מאפשרים רמת חיים וביטחון כלכלי אשר לא היה מתאפשר אחרת.
רוצים להעמיק את הידע בכיסוי של כיסוי ההשתלות לחצו על הקישור – ביטוח השתלות .

 

מתן שליטה למטופל על מצבו הרפואי – בחירת רופא מנתח ובית חולים

בנוסף על האמור בנוגע לסוג הטיפולים והכיסוי הנרחב אשר ניתן על ידי חברות הביטוח, ביטוח פרטי מאפשר לנו להתמודד יותר טוב לא רק בהיבט הכלכלי וביכולת של המטופל לבחור את הטיפול הטוב ביותר, אלא גם בהיבטים נוספים.

בעת של קטסטרופה רפואית, אדם מעוניין לקבל את הטיפול בטוב ביותר, ולא רק את עצם זכאותו הטיפול. ביטוח הבריאות הפרטי מאפשר לבחור את המנתחים, את בתי החולים ואת הטיפול העדיף לדעת המטופל. בהתאם לכך יכול המבוטח לשלוט בטיפול ובטיבו ולהבטיח כי הוא יוכל לבחור את המנתח בעל הניסיון הרב ביותר ושיעורי ההצלחה הגבוהים ובית החולים אשר קרוב לביתו וכיוצא בזה.

חברות הביטוח מאפשרות למבוטח לבחור רופאים, מנתחים וצוות רפואי מתוך רשימה גדולה של אנשי בריאות המצויים בהסדר עם אותם חברות הביטוח השונות. בהקשר זה נציין כי רובם המכריע של הרופאים מצויים בהסדרים השונים. בכך היא מאפשרת למבוטח לבחור את זהות המנתח וכן את זהות בית החולים בו יטופל ומעניקה לו את האפשרות לעצב את אופן ההתמודדות שלו עם המחלה, ולא רק לפעול בדרך של ברירת מחדל.

כמו כן, הביטוח הפרטי מאפשר קבלת חוות דעת נוספות ולא רק להסתמך על המענה הרפואי הראשון אשר ניתן למטופל, אשר כפי שלמדנו בשנים האחרונות יכול להציל אותנו מאבחנות שגויות וטיפול לקוי.

כמו כן, הביטוח הפרטי מאפשר את קיצור זמני ההמתנה לטיפולים ולניתוחים, אשר במסגרת קופות החולים והביטוח הממלכתי לעיתים קרובות נגררים לכדי חודשים ארוכים, כאשר הזמן המותר לפי חוק הבריאות הממלכתי הוא 60 ימים אשר גם אותו מפרים באופן תדיר קופות ובתי החולים.

בכך המבוטח יכול להגדיל את סיכויי ההחלמה של המטופל אלא גם להפוך את חיי החולה ובני משפחתו לנסבלים יותר במצב הקיים. אפשרויות אלו גם מעניקים למטופל שליטה על הטיפול הרפואי דבר אשר גם מגדיל את סיכויי ההחלמה וגם נותנים תחושה נפשית טובה יותר מאשר אדם אשר אין לו כל שליטה על מצבו הרפואי בעת של קטסטרופה עימה הוא אינו ערוך להתמודד.

 

תכנית גיבוי במקרה של קריסת מערכות הבריאות

כאשר אנו מדברים על מצב של קטסטרופה בריאותית, רבים מתייחסים רק למקרה של קטסטרופה אישית, שכן זהו המקרה הנפוץ יותר, בו אדם פרטי סובל מאסון פרטי נוראי וזקוק לגיבוי של גוף חזק ומנוסה במקרים מסוג זה.

אך כפי שראינו מחוץ לישראל במצב של אסונות טבע, ואף במדינות מסוימות בעיצומו של נגיף הקורונה, במקרים רבים הקטסטרופה אינה רק אישית אלא גם לאומית. במצבים אלו המערכת הרפואית הלאומית קורסת והיא אינה מסוגלת לתת מענה לכל הגורמים הזקוקים לסיוע. גם בישראל הדבר מתבטא בזעיר אנפין, כאשר בוחנים את זמן ההמתנה לניתוחים וטיפולים שונים אשר עומד על חודשים רבים במקרים רבים.

ניתן לראות את קריסת המערכות למשל כאשר היה אסון טבע בנפאל ביטוחים אשר כללו הטסות לישראל היו אלה אשר עמדו כאשר המשאבים של המדינה הזרה לא עמדו בצורך וישראל לא סייעה לכלל הישראלים אשר אינם מבוטחים באותה מהירות.

בהקשר זה ישראל אינה נפאל, אך הצמצום בתקציבי הבריאות, בתקנים הרפואיים ומגמות הפרטה מובילים לכך שלא לעולם חוסן, כפי שראינו ב-2020 למול מערכות ההנשמה ולמול הטסת הישראלים המצויים מחוץ לישראל בתחילת המגפה. לפיכך, ניתן להבין ייתכן כי יהיו מצבים בהם שירותי הבריאות של ישראל לא יוכלו לעמוד בדרישות באופן שלא רק יוביל לעיכובים ותורים ארוכים, אלא גם יובילו לאי מתן מענה כלל.

במצבים אלו, ביטוח הבריאות הפרטי מהווה תכנית גיבוי אשר תסייע למטופל גם כאשר מערכת הבריאות הממלכתית אינה נותנת מענה ובכך מאפשרת מפלט לאלו הזקוקים לכך. המבוטח מבטיח כי יוכל לפעול במספר אפיקים על מנת להבטיח את שלמותם הבריאותית שלו ושל יקיריו ולא יסתמך על המדיניות הממשלתית.

 

ביטוח לקטסטרופות – סיכום והמלצות

ביטוח הבריאות הפרטי מסייע לנו להתמודד עם קטסטרופות שונות אשר בני אדם יחידים אינם יכולים להתמודד עימם לבד. זאת מאחר שמדובר במצבים בהם אדם נדרש לשלם מאות אלפי דולרים ואף מיליונים במקרים שונים, ובמקביל אינו יכול לעבוד ולהרוויח את לחמו ובכך הוא למעשה נתון לחסדי תרומות של נדבנים במידה והטיפול הדרוש אינו מכוסה במסגרת הביטוח הממלכתי, דבר אשר הינו נפוץ במיוחד.

כיום ישנו ביטוח בריאות פרטי רק בקרב 40 אחוזים מן הישראלים בלבד. לדעתנו מדובר באחוז נמוך מדי לאור החשיבות של אנשים להיערך למצבי קיצון אפשריים בשל בעיות בריאותיות. ביטוח בריאות פרטי הוא ביטוח הכרחי חשוב במיוחד לדעתנו, אשר מהווה מוצר משלים לכיסויים המוענקים לאזרח על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי וכן על השב"ן המוענק על ידי קופות החולים בעבור אלו אשר משלמים על כך.

הביטוח הפרטי לא רק מסייע במקרים בהם אין כיסוי מטעם הגורמים השונים, אלא גם מעניק לנו שליטה על החיים שלנו ושל יקירינו בכך שהוא מבטיח כי נוכל להחליט החלטות במצבים רפואיים קשים על בסיס סיבות רפואיות ולא על בסיס כלכלי. אנו יכולים באמצעותו לבחור את הרופאים המטפלים, סוג הטיפול, לדרוש חוות דעת נוספת וכיוצא בזה.

האדם היחיד אינו מסוגל ברוב המקרים לעמוד בעלות הטיפולים השונים באופן פרטי, ולכן כאשר הטיפול אינו מצוי בסל התרופות הממלכתי הוא למעשה הופך להיות חסר שליטה על חייו. במצבים אלו חשיבות הטיפול אינה רלבנטית, והאדם הפרטי עומד לבד מול גופים ומוסדות אשר אין לו כל יכולת להתמודד איתם בנוסף על השבר הרפואי אשר מקשה עליו פיזית ונפשית.

לאור כל זאת, אנו ממליצים בחום לרכוש ביטוח בריאות פרטי, זאת על מנת להבטיח את עתידכם את עתיד בני משפחתכם גם במצבים של אסונות רפואיים וקטסטרופה אשר אינכם ערוכים להתמודד עימה.

ביטוח לקטסטרופות - הגנה על המשפחה שלך
ביטוח לקטסטרופות – הגנה על המשפחה שלך
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.