ביטוח אנשי מפתח – הגנה על האדם החשוב בחברה

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

חברות רבות, בעיקר חברות המצויות בשלבי הקמה ופיתוח, תלויות לחלוטין במספר אנשים מצומצם, המרכזים ידע רב והכרחי לקידום החברה. מה קורה אם אחד האנשים הללו נפגע, וכעת אין באפשרותו לעבוד? על פניו, החברה עלולה להתרסק, מאחר שבלעדי הידע של הנפגע, יתכן כי היא לא תוכל להמשיך לפעול ולהתקדם. בדיוק לשם מצבים כאלו, נוצר ביטוח לאנשי מפתח בחברה, כפי שיפורט במאמר שלפניכם. 

  

 

מהו ביטוח אנשי מפתח? 

ביטוח אנשי מפתח הינו סכום שמשלמת החברה אשר מוחזר לה כסכום ביטוח במידה ואחד מאנשי המפתח של החברה חדל מלעבוד בה, וזאת בשל נסיבות בריאותיות פתאומיות. סכום זה שקול לסכום הנזק שמובילה הפסקת עבודתו של איש או אשת המפתח הנ״ל, והוא מונע את הזעזוע הכספי שיכול להתרחש. ביטוח זה נועד לשמר את היציבות של החברה גם במקרים של זעזוע ופגיעה בעובדיה המשמעותיים. 

 

רוצה לשלם פחות על הביטוחים שלך?
תאריך לידה:
תאריך הנפקת ת.ז:

(מופיע על תעודת הזהות שלך):

תאריך-הנפקת-תעודת-זהות
☑️ אני מאשר/ת מסירת פרטים והעברתם לקבלת שירותי דיוור ישיר כמפורט בתקנון זה.
☑️ אני מאשר/ת כי המידע שנמסר על ידי ישמר במאגר המידע של הסוכנות, וכן אוכל לחזור מהסכמתי זו.
* אתר זה הינו פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי.

מדוע יש צורך בביטוח אנשי מפתח? 

חברות שונות תלויות בנושאי משרה בכירים – בידע אותו הם צברו, בניסיונם ובכישרונם. על כן, במקרים בהם נפגע תפקודו של נושא משרה בכיר שכזה, כמו למשל במצבים של פציעות חמורות, בעיות רפואיות או פטירה בטרם עת, החברה כולה מצויה בסיכון. בשביל למנוע את הסיכון הבלתי נמנע, קיים ביטוח אנשי המפתח.

ביטוח זה נועד לשם צמצום הפגיעה בחברה כתוצאה מפגיעה בתפקודם של אנשי המפתח שמועסקים בה. ככלל, חברות שמצויות בהליכי פיתוח שטרם הניבו רווחים ואשר הידע המקצועי שלהן תלוי במספר מצומצם של נושאי משרה, כפי שקורה לרוב בחברות הזנק (סטרטאפ), עשויות להזדקק לביטוח שכזה ביתר שאת. על ידי שימוש בביטוח אנשי מפתח, המשקיעים של החברות הללו, בטוחים גם הם מפני הזעזועים שעשויים להתחולל ולפגוע בפוטנציאל החברה לממש את ההון שהושקע בה. 

 

מי מוגדר כאיש מפתח של חברה? 

אנשי המפתח של החברה מהווים למעשה את חוד החנית של החברה. אנשי המפתח מובילים את הפרויקטים הראשיים, הם יוזמים את הצעות הפיתוח והם אלו המחזיקים בידיהם ידע וכישורים קריטיים להמשך צמיחתה של החברה. מטבע הדברים, אנשי המפתח ממלאים תפקידים בשלל עמדות בחברה ובמגוון ענפיה, בין אם בצד השיווקי ובין אם בצד הטכנולוגי.

פגיעה ביכולת העבודה של אנשי המפתח משמעה פגיעה חמורה ולעתים אף נזק בלתי הפיך בתפקוד החברה, לדוגמת נזק בייצור המוצרים של החברה, פגיעה בידע מיוחד של החברה, אובדן שווקים ואובדן ניסיון. 

יחד עם זאת, חשיבות ומרכזיות של אדם הן מונחים מופשטים, שמשתנים מאדם לאדם, וכן מחברה לחברה. אי לכך ובהתאם לזאת, נשאלת השאלה כיצד אומדים ומודדים את מרכזיותם של נושאי המשרות ואיך קובעים אפוא מי הם אנשי המפתח שיש לבטח. 

התשובה לכך היא שפרמטרים כמותיים הם אלו המגדירים את אנשי המפתח של החברה. זאת, לאור שיעור ההשפעה של אלו על החברה וביחס למידת הנזק שיחול על העסק במידה ונושא המשרה לא יעבוד עוד.

לאחר שקלול נתונים אלו ייקבע סכום הנזק האפשרי על החברה עקב הפסקת עבודה של איש מפתח מסוים. סכום נזק זה, יגולם על ידי הביטוח. חשוב לציין כי בחירת אנשי המפתח נעשית על ידי החברה, לצד בחינה של חברת הביטוח. כמו כן, ביטוח אנשי מפתח מותנית באישורם של אנשי המפתח עצמם, אשר מסכימים לכך שהחברה תהיה מבוטחת על בסיס תפקידם. 

 

איך נקבע גובה הביטוח? 

תמחור של איש מפתח נקבע ביחס למחיר הנזק שהפסקת עבודתו עלולה ליצור. כלומר, מחיר הביטוח הוא מחיר הנזק המצופה, בקירוב. לדוגמא, נניח כי בחברה מסוימת עובדים חמישה אנשי מפתח אשר הפסקת עבודתם תוביל לפגיעה במחיר החברה, ותוריד את ערכה בשני מיליון דולר. במצב דברים זה, יבוטחו כל אחד מחמשת אנשי המפתח בסכום של קרוב לשני מיליון דולר.

מאחר שלא כל הפסקת עבודה של המועסקים בחברה יוביל לאובדן מוחלט של ערך החברה, וישנם אנשי מפתח בחברה, שגם לו יפסיקו לעבוד, החברה תמשיך להתקיים, על אף שתספוג מהלומה כלכלית לא פשוטה. הללו יבוטחו על פי שקלול סכום הפגיעה שתוביל הפסקת עבודתם, ולא בהתאם לשווי החברה כולה. 

 

כיצד ניתן לאמוד את מידת הפגיעה בחברה בעקבות אובדן כושר עבודה של איש מפתח? 

ככלל, החברה והביטוח משקללים את מידת הנזק שעלול להתרחש בעקבות הפסקת העבודה של איש המפתח וכיצד הוא מתורגם בהכנסות של החברה. סכום זה נקבע ביחס למספר גורמים: 

  1.  רווחי החברה ומחזור הכנסותיה.
  2.  מידת השפעתו של איש המפתח על החברה.
  3.  המשאבים הדרושים לשם הכשרת מחליף לאיש המפתח.
  4.  גובה ההפסדים הצפויים בעקבות הפסקת העבודה של איש המפתח בחברה. 
  5. הסיכון לאובדן לקוחות ושווקים.
  6.  הפגיעה במקורות האשראי של החברה. 

 

מה כולל ביטוח אנשי מפתח? 

על פי רוב, ביטוח אנשי מפתח כולל ביטוח של מקרי פטירה, של נכות לצמיתות או לתקופה מוגבלת, ושל אובדן כושר העבודה. חשוב לציין כי החברה רשאית לבחור את סוג הביטוח בו היא מעוניינת, כאשר גובה דמי הביטוח צפוי להשתנות בהתאם לסיווג הביטוח הנרכש. במקרים של פטירה או של נכות, מתקבלים לרוב סכומים חד פעמיים ואילו במקרה של אובדן כושר העבודה מועבר סכום חודשי לחברה במטרה שתעסיק נושאי משרות חדשים שיובילו ליציבות מחודשת של החברה לאחר הפגיעה שהתרחשה. שאלה נוספת שיש לשאול בהקשר זה, היא מהי זהות הגוף המבוטח.

בניגוד לביטוח חיים או מנהלים, בביטוח אנשי מפתח, החברה היא המוטב והיא שמשלמת את דמי הביטוח. על כן, כספי הפיצויים מועברים לחברה. 

 

מתי ביטוח אנשי מפתח מוגדר כהוצאה מוכרת?

לא פעם פרמיית הביטוח שלאנשי מפתח יכולה להיחשב כהוצאה מוכרת. דבר זה תלוי בתנאים הבאים:

  1.  סכום הביטוח מעיד על סכום הנזק האפשרי בעקבות אובדן יכולת העבודה של איש המפתח.
  2.  המעסיק הוא המוטב היחיד של הפוליסה. 
  3.  איש המפתח אינו בעל שליטה בחברה.

 

יש להדגיש שביטוח זה אינו מהווה תחליף לביטוחים פנסיונים של החברה ומטרתו הבלעדית היא ביטוח של הפסדים צפויים עבור החברה, ולא הטבות למבוטחים. 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא