ארנפלד סוכנות לביטוח

איזון אקטוארי והקשר לפנסיה שלי

קרנות פנסיה מספקות תשלום חודשי קבוע לחברים בהן בהגיעם לגיל פרישה או במקרה שנגרמה להם נכות או מוות (בהתאם לתכנית הפנסיה הנבחרת). התשלום החודשי מתבסס על תשלומים ששילם העובד – החבר בקרן – ומעסיקו במהלך שנות העסקתו (במקרה של עצמאי – תשלומי העובד בלבד). כך, לחבר הקרן מובטח בטחון כלכלי בימים בהם לא יוכל לייצר הכנסה בעצמו. 

 

איך זה עובד?

קרנות הפנסיה משמשות כמעין קופה משותפת של החברים בה. הקרנות פועלות על פי עקרון הערבות ההדדית, שמשמעותו היא כי כל חברי הקרן נושאים יחד בעלויות. כיצד הערבות ההדדית באה לידי ביטוי? למשל, אם אחד מהחברים (המכונים גם עמיתים) תובע מהקרן תשלומים בגין אובדן כושר עבודה, כל חברי הקרן משתתפים בתשלום, וזאת להבדיל ממקרים של תביעות ביטוח, בהם חברת הביטוח בלבד נושאת בעלויות התביעה ולא יתר המבוטחים בה.

בשל יחסי התלות בין העמיתים, כל אחד מהם משלם מדי חודש עלויות ריסק (סיכון), המכונות גם עלויות כיסוי ביטוחי, למקרה של תביעה של אחד החברים בשל מוות או נכות שתוצאתה אובדן כושר העבודה. התשלום אינו זהה עבור כל עמיתי הקרן, והוא נקבע כנגזרת מגילו של החבר בקרן, הסכום שצבר עד כה, גובה הכיסוי שלו וכו'. תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובמקרה של תביעה, הסכום ישולם מתוך כספי הקופה הצדדית.

היתרון הגדול של קרנות הפנסיה הוא שעלויות הכיסוי הביטוחי זולות בהרבה מכיסוי דומה במסגרת ביטוח מנהלים למשל. זאת, לאור העובדה שהעמיתים משלמים את עלויות הכיסוי הביטוחי ולא הקרן עצמה, כך שהעלות אינה מגלמת מרכיב רווח עבור הקרן.

 

מנגנון האיזון האקטוארי

כל מבוטח בקרן פנסיה יכול למצוא בדוח השנתי סעיף המתייחס לאיזון אקטוארי.

בהגדרתו, איזון אקטוארי הוא מצב בו יש שוויון בין הנכסים וההתחייבויות של קרן הפנסיה. מנגנון האיזון האקטוארי בקרן פנסיה פועל על מנת להחזיר לעמיתים עודפים שהצטברו או לחלופין, לגרוע מהם חוסרים.

אם ההתחייבויות עולות על הנכסים, מדובר במצב של גרעון אקטוארי והוא פוגע בחסכון העמיתים דרך הפחתת התשואה שלהם. אם הנכסים עולים על ההתחייבויות, העמיתים יקבלו תוספת תשואה לחסכונות שלהם.

דוגמה: לקראת תחילת שנה מסוימת, העריכו בקרן כי יהיו כ-1000 תביעות של עמיתים בגין אובדן כושר עבודה, אך בתום השנה התברר כי היו 2000 תביעות כאלו. מדובר במצב של גירעון אקטוארי, שהרי תשלום התביעות התבצע דרך הכספים שהפרישו עמיתי הקרן על בסיס ההערכה הראשונה. את הגרעון עמיתי הקרן ייאלצו לממן באמצעות הפחתת התשואה שלהם.

מטרת האיזון היא לצמצם את הפער בין התחזית לכיסוי ביטוחי (מקרים בהם הקרן תידרש לשלם לאחד מהעמיתים בשל תביעה בגין נכות או מקרה מוות) לבין המצב בפועל. באמצעות מנגנון האיזון האקטוארי המסב את העודף או החוסר לעמיתי הקרן בתום השנה, ניתן להבטיח כי עודפים או הפסדים לא יצטברו למשך תקופה ארוכה בקרן.

 

גירעון/עודף אקטוארי קרן פנסיה
0.59 הלמן אלדובי
0.26 פסגות
0.26 אלטשולר שחם
0.15 מיטב דש
0.02- הפניקס
0.03- הראל פנסיה
0.04- כלל פנסיה
0.15- מנורה מבטחים
0.28- מגדל מקפת
  • נתוני האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה לשנת 2019:

 

השפעת הנחיות משרד האוצר על האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה

בחודש יולי 2013, משרד האוצר הנחה את קרנות הפנסיה להוזיל את עלויות הכיסוי הביטוחי (הריסק) לתביעות בגין אובדן כושר עבודה בשיעור ממוצע של 60%. שיעור הוזלה זה, אשר נקבע על ידי אקטואר האוצר, נועד ליצור מצב של איזון אקטוארי בקרנות הפנסיה, בו העודף שווה לגרעון. בעקבות הוזלת הכיסוי הביטוחי, הסכומים שהפרישו העמיתים לקופות הצדדיות קטנו, ומכאן שהיכולת להרוויח תשואה על העודף קטנה אף היא. התוצאה הייתה שהעודף האקטוארי הפך שלילי בתביעות אובדן כושר עבודה (כלומר, מצב של גירעון), אך עם זאת, במקרי מוות, נותר עודף אקטוארי חיובי.

 

ומה המצב כיום?

בשנים האחרונות בוצעו שלושה מהלכים שהשפיעו על המאזן האקטוארי: שינוי הקצאות אגרות החוב בין החוסכים, שינוי מנגנון הצמדת קצבאות הזקנה ועדכון תעריפי הכיסוי הביטוחי.

 

הגדלת הזכאות לאגרות חוב מיועדות למקבלי הקצבה

החל מיולי 2017 הוגדל שיעור הזכאות של מקבלי קצבאות לאג"ח נושא תשואה מ-30% ל-60%. כתוצאה מהגדלת שיעור הזכאות, נוצר עודף אקטוארי חד פעמי לחוסכים בקרנות.

 

שינוי מנגנון הצמדת קצבת הזקנה בקרן הפנסיה

החל מינואר 2018, בוחנים את התשואה שהשיגה הקרן מול הקצבה של החוסכים בגיל הפרישה. בעקבות המהלך, קרנות הפנסיה מאפשרות היום לפנסיונרים להעביר כספים לקרן על מנת לקבל קצבה, שהרי לא נוצר מכך גרעון אקטוארי.

 

עדכון תעריפי הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה

עם השנים, באוצר הבינו כי שיעור ההוזלה לעלויות הכיסוי הביטוחי שנקבע ב-2013 היה גבוה מדי. בשנת 2018, לאחר חשיבה משותפת של משרד האוצר וקרנות הפנסיה, הוחלט להעלות את תעריפי הכיסוי הביטוחי למקרי אובדן כושר עבודה ומוות. כלומר, הסכומים המופרשים לקופה הצדדית יהיו גדולים יותר, ובכך עולה הסיכוי להגיע לעודף אקטוארי. העלאת תעריפי הכיסוי הביטוחי צפויה להוביל שינוי מגמה בקרנות הפנסיה ולבלום את האיזון האקטוארי השלילי ששלט בשנים האחרונות.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.