ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

קצבת נכות של ביטוח לאומי – המדריך המקיף

המוסד ביטוח הלאומי מעניק קצבאות נכות חודשיות לתושבי המדינה אשר סובלים מאי כשירות המונעת מהם לעבוד, והקצבה מהווה מעין תחליף או השלמה למשכורת אשר מקבלי הקצבה אינם מקבלים בשל נכותם. במאמר זה אנו נסקור מהם הפרמטרים אשר בגינם זכאי אדם לקצבת נכות, מהו גובה הקצבה ולבסוף כיצד מגישים תביעה לקבלת הקצבה החודשית והשלבים אותם עוברים המבקשים על מנת לקבל את הקצבה.

 

זכאות לקצבת נכות:

על מנת להיות זכאים ישנם 4 קריטריונים אשר נקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי בהם נדרש המועמד לעמוד. להלן הפרמטרים הרלוונטיים:

 1. גיל המבקש – על התושב להיות מעל גיל 18 ומתחת לגיל הפרישה. קטינים בין הגילאים 16 ל-18 עשויים אף הם להיות זכאים לקצבה במידה ויוכיחו כי עבדו טרם הפגיעה. דבר זה נובע מתוך התפיסה שהקצבה מהווה תחליף להשתכרות של מקבל הקצה, ולכן גיל עבודה הינו פרמטר רלוונטי.
 2. הכנסות מעבודה – על מבקש קצבת הנכות לא לעבוד, או שמשכורתו תהיה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק, אשר נכון לשנת 2020 מדובר ב-6,331 ₪.
 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע כי למבקש הקצבה מחזיק -60% נכות לכל הפחות. לחילופין, במידה ולאדם ישנם מספר ליקויים, אז אף הנכות הנדרש לשם קבלת קצבה הוא 40% כאשר אחד הליקויים מהווה לבדו 25% לפחות.
 4. אי כושר השתכרות – מבקש הקצבה צריך להראות כי בשל הנכות שנגרמה לו בסעיף הקודם, יכולת ההשתכרות שלו נפגעה בלפחות 50% ושיעור אי כושר ההשתכרות כלשעצמו הינו לפחות 60%. ישנן 4 דרגות חומרה של אי כושר השתכרות אותם הגדיר הביטוח הלאומי, אשר מובילים לזכאות קצבת הנכות ומשפיעים על גובה הקצבה, אנו נרחיב על קטגוריות אלו בפרק הבא העוסק בגובה הקצבה.

בעבור עקרות בית או נשים נשואות אשר אינן עובדות 12 חודשים רצופים לפחות או 24 חודשים לא רצופים מתוך ה-48 חודשים אשר קדמו לבקש. ת הקצבה, ישנו מסלול מקביל לבחינת זכאות לקצבת נכות הבוחן את יכולתה למלא את תפקידי משק הבית כאמת מידה לזכאותה לקבלת קצבה.

 

גובה הקצבה:

גובה הקצבה משתנה בהתאם לדרגת אי הכושר אשר נקבעה על ידי המוסד לביטוח הלאומי. הרף המינימלי המזכה לקצבה הינו שיעור אי כושר של 60%, כאשר דרגת אי כשירות של 75% ומעלה מזכה בסכום המלא של קצבת הנכות. להלן 4 הקטגוריות אשר נקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי:

 1. שיעור חלקי בסך 60% של אי כושר השתכרות – זהו השיעור המינימלי המעניק קצבה חודשית, אשר תהיה בסך 1,908 ₪ מדי חודש.
 2. שיעור חלקי בסך 65% של אי כושר השתכרות – שיעור זה מעניק קצבה חודשית בסך 2,027 ₪.
 3. שיעור חלקי בסך 74% של אי כושר השתכרות – שיעור זה מעניק קצבה חודשית בסך 2,242 ₪.
 4. שיעור מלא בסך 100% או 75% של אי כושר השתכרות – דרגות אלו מעניקות את הקצבה המקסימלית אשר שיעורה הוא בגדר 3,321 ₪. מדי חודש

 

דרך הגשת התביעה לקבלת קצבת נכות:

על מנת לקבל את הקצבה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, לשם כך נדרש להמציא מספר מסמכים משמעותיים אשר במידה ולא יוגשו לא ניתן יהיה לטפל בתביעה:

 1. טופס תביעה לקצבת נכות – הטופס הבסיסי אשר באמצעותו מגישים את התביעה, בעוד יתר המסמכים הינם מסמכים נלווים לטופס זה.
 2. מסמכים רפואיים – כל מסמך רפואי רלוונטי אשר מעיד על נכותו של מבקש הקצבה, כמו למשל סיכומי מחלה, דו"חות אשפוז וכל מסמך המפרט אודות המחלות הכרוניות של מבקש הקצבה, הטיפולים והתרופות הנדרשות.
 3. עובד שכיר צריך להגיש את 15 תלושי המשכורת האחרונים שקיבל או לחלופין אישור העסקה מהמעסיק אשר כולל את תקופת ההעסקה והשכר של אותו אדם.
 4. עובד עצמאי צריך להגיש תצהיר במחלקת הגביה של ביטוח לאומי בו הוא מדווח על השינוי בשכר כתוצאה מהנכות ואי הכשירות לעבוד.
 5. צירוף פירוט של כלל ההכנסות ב-15 החודשים שקדמו לבקשה אשר אינן שכר מעבודה. הכנסות אלו כוללות למשל מלגות, קצבאות נוספות, הכנסות כתוצאה מנכסים וממון אשר ברשות אדם וכיוצא בזה.
 6. ייפוי כח – במידה ומגיש התביעה אינו האדם אשר בעבורו מתקבלת הקצבה, יש צורך כמובן לצרף יפוי כח המעיד על כך שהדבר נעשה בהסכמת האדם אשר צפוי לקבל את הקצבה או לחלופין לצרף צו אפוטרופסות המעיד כי המבקש הוא האדם האחראי על מקבל הקצבה.

ניתן להגיש את כלל המסמכים באופן פיזי באחד מסניפי הביטוח הלאומי, באמצעות שליחת פקס, בדואר וכן ניתן להגיש באופן מקוון בקישור הזה.

על מנת להקל על ההליך מילוי הטפסים, הביטוח הלאומי מספק שירות המסייע להגשת תביעת נכות באמצעות ליווי טלפוני במספר הטלפון 3928* אשר מומלץ להסתייע בו בעת הגשת התביעה.

 

לאחר הגשת כלל המסמכים, מתחיל התהליך בביטוח הלאומי לקביעת זכאות לקבלת קצבת נכות:

 1. בשלב הראשון פקיד מטעם הביטוח הלאומי מוודא כי כלל המסמכים הוגשו וכי המבקש עונה על הקריטריונים אשר הצגנו בתחילת המאמר לקבלת קצבת נכות.
 2. במידה והמסמכים אשר הוגשו תקינים, מעביר הפקיד לשלב מספר 2 בו רופא מטעם הביטוח הלאומי בודק את התיק הרפואי של המבקש על מנת לקבוע האם צריך לזמן לוועדה רפואית, מהי התלות של מבקש באחרים, האם יש צורך במסמכים רפואיים נוספים וכדומה.
 3. לאחר בדיקת הרופא עוברים לשלב מספר 3, אשר הוא המהותי מבין השלבים וזוהי הוועדה הרפואית בנוכחות המבקש. בשלב זה פוגש הרופא האחראי על התיק את מבקש קצבת הנכות ושומע ממנו על מצבו הרפואי וכן ההשפעה של מצב זה על יכולתו של המבקש לעבוד ולבסוף קובע את אחוזי הנכות של המבקש.

חשוב לדעת כי ניתן לקבל ייעוץ בחינם לקראת הוועדה הרפואית במרכז יד מכוונת, אנו ממליצים להשתמש בשירות זה, על מנת להיות מוכנים וערוכים לקראת הוועדה אשר לה השלכות כבדות משקל בקביעת הזכאות.

 1. לאחר שהרופא קובע את אחוזי הנכות ואי כושר ההשתכרות, התיק שב לפקיד הביטוח הלאומי בו הוא קובע את האופן בו הנכות הרפואית השפיעה על יכולת ההשתכרות. עם סיום בדיקת הפקיד מכריע בנוגע לבקשה ולסכום הקצבה, ההחלטה  נשלחת בדואר יחד עם הדו"ח הרפואי.

במידה והבקשה נדחית או שגובה הקצבה אינו נכון לפי דעת התובע, הוא יכול לערער על ההחלטה בתוך 60 ימים מקבלת ההחלטה בדואר. ניתן לערער הן על אחוזי הנכות אשר נקבעו והן על דרגת אי כושר ההשתכרות בפני הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. ערעור על החלטות אחרות של הוועדה ניתן לערער רק בפני בית הדין לעבודה תוך 12 חודשים מיום קבלת התשובה.

 

סיכום:

לסיכום, קצבת הנכות היא קצבה אשר מעניק הביטוח הלאומי כתחליף להשתכרות של תושבים אשר אינם יכולים עוד לעבוד או שעבודתם נפגעה משמעותית. לשם קבלת הקצבה יש צורך לעמוד במספר קריטריונים ולעבור תהליך הכולל ועדה רפואית המגדירה את אחוזי הנכות וכן את האופן בו נכות זו פוגעת ביכולתו לעבוד. במידה והתובע עומד בתנאים השונים ועובר את התהליך הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית הנעה בין 1908 ₪ לבין 3,321 ₪.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.