Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

לשכת סוכני הביטוח – סקירה על המבנה והפעילות

את לשכת עורכי הדין במדינת ישראל ותפקידה המכריע על מקצוע עורכי הדין רבים מכירים. באופן מפתיע, לא רבים מכירים את לשכת סוכני הביטוח, ארגון הממלא תפקיד כמעט זהה לשל לשכת עורכי הדין – עבור סוכני הביטוח בישראל. בדיוק לשם כך הכנו עבורכם סקירה מקיפה על פועלה של לשכת עורכי הביטוח, המוסדות הקיימים בה, וההשפעה שיש לה על סוכני הביטוח בארץ ועל לקוחותיהם השונים. 

 

רקע מקיף על לשכת סוכני הביטוח

לשכת סוכני הביטוח היא ארגון המאגד את כל סוכני הביטוח במדינת ישראל, והיא מייצגת את סוכני הביטוח בכל ענייניהם בארץ וכלפי ארגונים בינלאומיים. הלשכה נוסדה ב-  1942 וכיום מונה כ- 4500 סוכני ביטוח עצמאיים המהווים חברים בארגון. החברות בלשכה היא על בסיס התנדבותי וחבריה מחולקים על פני 15 סניפים ו- 6 מחוזות בכל רחבי הארץ.

רבים משווים בין לשכת סוכני הביטוח ללשכת עורכי הדין, הגם שלשכת עורכי הדין נחשבת כיום כיותר מוכרת בארץ. ההשוואה נוצרת לאור העובדה שמדובר בשני גופים בלעדיים לייצוג ודאגה לתנאים של נותני שירות מקצועיים – עורכי דין וסוכני ביטוח בהתאמה.

 

אחריות ומוסדות הלשכה

בשל היקף האחריות הרב שקיים ללשכת סוכני הביטוח, היא מתפקדת כמעין חברה, בה חברים באופן לא מפתיע, סוכני הביטוח.

לצורך פעילותה השוטפת של הלשכה, קיימים מוסדות וועדות אשר מתחלקים בניהם בתחומי האחריות השונים: קביעת תקנון, קבלת החלטות, ביקורת, פיקוח, פתרון סכסוכים, דאגה לאינטרסים הכלכליים של חברי הלשכה ועוד.

בדומה לחברה, ללשכת סוכני הביטוח קיימים אורגנים שונים האחראים על הפעלת הלשכה, ומימוש זכויות וחובת הקיימים לה: אסיפה כללית, מועצה ארצית, וועדות שונות (בדומה לוועדות דירקטוריון הקיימות לכל חברה), בית דין ועוד. נציג בקצרה כל אורגן של הלשכה:

  • האסיפה הכללית של לשכת סוכני הביטוח, היא המוסד העליון של הלשכה. האסיפה מקיימת בחירות לוועדות השונות ומתווה את המדיניות למועצה הארצית.

הכינוס השנתי של האסיפה מתקיים אחת לשנה, בהתאם לבקשת המועצה הארצית. לצד זאת, לא ניתן שייווצר פער של למעלה מ- 15 חודשים בין אסיפה לאסיפה. כך למשל, אם האסיפה הכללית האחרונה התכנסה ב- 01/02/20, על האסיפה הכללית הבאה להתכנס, לא יאוחר מ- 01/07/21.

  • המועצה הארצית של הלשכה, היא גוף המורכב מ- 74 חברים המנהל בפועל את לשכת סוכני הביטוח, והיא פועלת על בסיס החלטותיה של האסיפה המרכזית. בפועל, אחראית  המועצה על כל מוסדות הלשכה (לבד מהאסיפה המרכזית). במרכז המועצה עומד הוועד המנהל, בראשו יושב נשיא לשכת סוכני הביטוח. הוועד המנהל הוא המוסד המבצע של הלשכה וחברים בו לפחות 15 חברים.

 

  • ועדת הביקורת של הלשכה היא ועדה המונה 6 חברים ותפקידה הוא לבדוק את הפעולות הכספיות של מוסדות וגופים שבשליטת לשכת סוכני הביטוח. על הוועדה לוודא שגופים אלו עומדים בכללי התקנון, שומרים על טוהר המידות ומתנהלים בצורה תקינה.

 

  • ועדת האתיקה ותלונות הציבור הינה הוועדה האחראית על משמעת החברים בלשכת סוכני הביטוח. הוועדה מונה 7 חברים והיא אחראית על אכיפת כללי האתיקה והנהלים המחייבים של הלשכה. בנוסף, יש בסמכות הוועדה להעניש את מפרי הנהלים, ובאפשרותה לכהן בתור וועדת שימועים וברורים.

 

  • בית הדין הארצי הינו בית הדין של הלשכה והוא מונה 6 חברים הנבחרים אחת לשנתיים על ידי האסיפה הכללית מתוך רשימת מועמדים המוגשת על ידי הוועד המנהל. החברים הנבחרים מאושרים על ידי המועצה הארצית ובידם הסמכות לפעול בענייני סכסוכים אזרחיים שבין החברים בלשכה ובין הלשכה עצמה לחבריה. בית הדין פועל לפי התקנון אשר עבר את אישור האסיפה הכללית.

 

  • בנוסף, ללשכה ישנה חברה אשר נקראת ליסוב בע"מ. החברה הוקמה ב1993 במטרה להקנות לחברי הלשכה יתרון בתנאי הביטוחים האישיים ובמחירים אותם חברי הלשכה יכולים לספק, והיא יוצרת שיתופי פעולה עסקיים המטיבים עם חברי לשכת סוכני הביטוח. החברה רשומה ברשם החברות ומאה אחוז ממניותיה מוחזקות על ידי הלשכה.

בלשכת סוכני הביטוח ישנם עוד ועדות רבות כגון: הוועדה להעצמה נשית, הוועדה לביטחון פנסיוני, הוועדה לפיננסים, הוועדה לביטוח כללי, ועדת הטכנולוגיה, ועדת בריאות וסעד, ועדת מחוזות וסניפים, ועדת כספים, ועדת קשרי קהילה, הוועדה לסוכנים צעירים, ועדת רווחה, ועדת תקנון והוועדה לכנסים ואירועים. כמו כן ברשות הלשכה גם מועדון הM.D.R.T בישראל המורכב מעילית סוכני הביטוח החיים בישראל.

 

מה עושה הלשכה עבור סוכן הביטוח?

לשכת סוכני הביטוח היא אסמכתא למקצועיות של סוכני הביטוח, והיא יוצרת רף גבוה של מקצועיות ואתיות בענף הביטוחים בישראל. אי לכך, כאשר סוכן ביטוח מציג עצמו בפני הלקוחות כחבר בלשכת סוכני הביטוח, הוא משדר מקצועיות וניסיון בעבודתו.

כדי לשמור על מקצועיות סוכני הביטוח החברים בה, הלשכה מקנה לסוכני הביטוח הדרכות וכנסים מקצועיים לאורך כל השנה, וחבריה מתעדכנים ומקבלים ידע מקצועי באופן תדיר, מה שמקנה להם התפתחות בענף הביטוחים.

בנוסף, הלשכה מייצגת את האינטרס של סוכני הביטוח בישראל והיא מהווה הגוף המייצג של סוכני הביטוח מול הכנסת ורשות שוק ההון. הלשכה עותרת לבית המשפט במידת הצורך ומגנה על האינטרסים של חבריה.

מעבר לייצוג ושמירה על רמה מקצועית, סוכני הביטוח החברים בלשכה זכאים להטבות בלעדיות רבות. הלשכה מאפשרת לחבריה לרכוש פוליסת קולקטיב, בעזרתן יכולים סוכני הביטוח לרכוש ביטוחים שונים במחיר נמוך, ובכיסוי גבוה יותר ביחס לפוליסות אחרות. כמו כן, חברי הלשכה זכאים להטבות צרכניות שונות בתחומים רבים.

 

תקנון הלשכה ומטרותיו

תקנון הלשכה הוא החוקה של לשכת סוכני הביטוח, על פיו הוועדות השונות מקבלות את החלטותיהן. התקנון נוצר בכדי להשתית מדיניות אחידה על פיה יפעלו כל הגופים הקשורים ללשכת סוכני הביטוח, והוא בעצם מהווה אוסף תקנות (חוקים) בו סוכני הביטוח חייבים לעמוד.

תקנון הלשכה מגדיר את מטרותיה העיקריות של הלשכה: שמירה על הרמה המקצועית של סוכני הביטוח למען הגנת זכויות המבוטחים, שמירה על האינטרס הציבורי בענייני ביטוח מול חברות הביטוח ומול הרגולטור הישראלי, והפעלה של נהלי אתיקה ועקרונות מחייבים כלפי כל סוכני הביטוח.

התקנון מגדיר את השמירה על אינטרס המבוטחים כערך עליון, אך גם מביא לידי ביטוי את כוונת הלשכה לשפר את מצבם של סוכני הביטוח החברים בלשכה.

התקנון מגדיר בעקרונותיו לפעול למען האינטרסים המקצועיים, החברתיים, התרבותיים והכלכליים של חברי הלשכה והוא מחייב את הלשכה לטפל ביחסי הציבור של הלשכה וחבריה כלפי חוץ.

בנוסף לפיקוח והבקרה על סוכני הביטוח והדאגה למצבם של סוכני הביטוח, התקנון מדגיש שהלשכה חותרת לשיפור הרמה המקצועית של סוכני הביטוח, תוך מתן דגש על הרמה המקצועית של המתמחים החדשים בעולם הביטוח, אשר מהווים את דור העתיד של סוכני הביטוח.

 

למה חשוב לבחור בסוכן ביטוח החבר בלשכה?

הרבה אנשים בוחרים סוכן ביטוח מבלי לבדוק האם הוא חבר בלשכת סוכני הביטוח, מה שעלול להוביל אותם להסתמכות על סוכן ביטוח לא מקצועי, או אף גרוע מכך, שאינו מורשה לעסוק בביטוח. כיום, ברשתות החברתיות מסתובבים אנשים רבים המציגים את עצמם כסוכני ביטוח מקצועיים, על אף שבמציאות הם אינם אפילו רשאים לעסוק בביטוח.

התנאי הבסיסי להתקבל אל לשכת סוכני הביטוח הוא להיות סוכן ביטוח בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח. הפנייה לסוכן ביטוח החבר בלשכת סוכני הביטוח, מבטיחה מעל לכל ספק כי יתקבל שירות  מקצועי, מסוכן ביטוח הרשאי לעשות זאת על פי חוק.

לא זו בלבד, אלא שהפנייה לסוכן ביטוח החבר בלשכה, מוודאת כי השירות שיעניק סוכן הביטוח יינתן בהתאם לשינויים החדשים ביותר בתחום.

זאת, הואיל ולשכת סוכני הביטוח מחויבת לקידום המצוינות בין חבריה, ולשם כך היא מעבירה להם סדנאות, קורסים והשתלמויות באופן קבוע, מה שמעלה את רמתם המקצועית בצורה מתמדת ושומרת עליהם מעודכנים.

כל סוכני הביטוח החברים בלשכה כפופים לקוד אתי ואמנת שירות המחייבת אותם לסטנדרט גבוה. בשל כך, היה ולקוח מרגיש כי הסוכן אינו עומד ברף הנדרש, יכול הוא לפנות אל לשכת סוכני הביטוח, והפנייה תעבור לטיפול של ועדת האתיקה של הלשכה.

 

יתרונות והטבות לחברות בלשכה

כל חבר לשכה זכאי להשתתף בפעילות הלשכה וליהנות מהשירותים אותה היא מציעה. סדנאות, השתלמויות, מועדונים, ספריות, סמינריונים, הטבות צרכניות, כנסים והרצאות הן רק חלק מההטבות הרבות שמקבל חבר בלשכה.

מעבר להטבות המקצועיות והצרכניות שמעניקה הלשכה לחבריה, היא מקנה הזדמנויות רבות להתפתחות אישית וחברתית – לחבר הלשכה יש את הזכות לבחור את הגורמים שיובילו את לשכת סוכני הביטוח בישראל, ולהשפיע באופן ישיר על עתיד ענף הביטוח בישראל, ואף לנסות להיבחר לתפקידים בלשכה.

 

מאבק לשכת סוכני הביטוח

בתקופה האחרונה, ועדת הכספים קיימה דיונים בדבר כוונת רשות ההון לאפשר לחברות האשראי להיכנס אל עולם הביטוח, בטענה שהדבר יגביר את התחרות ויטיב עם הצרכן.

לשכת סוכני הביטוח אשר שמה בראש סדר העדיפויות שלה את טובת הצרכן, יצאה למאבק עיקש נגד המהלך.

לטענת לשכת סוכני הביטוח, המהלך יהווה פגיעה בצרכן הישראלי, מאחר שאם המהלך ייצא לפועל, חברות האשראי יוכלו לעשות שימוש בנתונים שיש להם על לקוחותיהם למטרת שיווק פוליסות ביטוח שונות ובכך יגרמו לפגיעה אנושה בפרטיותם.

אך האיום הגדול ביותר ממנו חוששת לשכת סוכני הביטוח, הוא שלחברות האשראי תהיה יכולת השפעה על עבודתם של אלפי סוכני הביטוח העצמאיים במדינת ישראל.

זאת, מהסיבה הברורה שלחברות האשראי יש נגישות לפירוט כל ההוצאות של הצרכנים. כך למשל, אם לקוח חברת אשראי קנה רכב או כל פריט שניתן לבטח אותו – חברות האשראי יכלו לפנות אל אותו לקוח לפני כולם. בצורה זו בזכות יזכו חברות האשראי ליתרון תחרותי עצום על פני שאר סוכני הביטוח.

המאבקים של לשכת סוכני הביטוח בהחלטות רגולטוריות שיכולות לפגוע בציבור ובסוכני הביטוח מעידים על חשיבותה של הלשכה בשמירה על האינטרס הציבורי ועל האינטרס של סוכני הביטוח העצמאיים, ומכאן נובע שחברות בלשכת סוכני הביטוח היא הצטרפות למאבק בלתי פוסק לקידום ענף הביטוח בישראל.

חברות בלשכת סוכני הביטוח, מעבר לכך שהיא מעניקה לסוכן הביטוח תעודה בדבר מקצועיותו בתחום, גם מאפשרת לסוכני הביטוח השונים להשפיע על מקצוע סוכני הביטוח, ולקדם את מעמדם בארץ.

זאת, לאור האחריות הרבה שיש ללשכה בכל הנוגע למקצוע. תעיד על כך העובדה שלשכת סוכני הביטוח לקחה על עצמה להיאבק בתוכנית לאפשר לחברות האשראי להיכנס לשוק הביטוח, תוכנית שצפויה לפגוע אנושות בסוכני הביטוח בישראל.

לשכת סוכני הביטוח - סקירה על המבנה והפעילות
לשכת סוכני הביטוח – סקירה על המבנה והפעילות
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.