ארנפלד סוכנות לביטוח

המתווך שכולכם רוצים להיות – לימודי סוכן ביטוח

ביטוח הוא מוצר שמצוי כמעט בכל בית, רכב או מקצוע בעולם. כל אלו הרוכשים מוצרים ביטוח, חוששים מנזק עתידי ופועלים לשם צמצומו. מוצרי הביטוח נמכרים על ידי גופי ענק בעלי אינטרסים, מה שמוביל רבים לרכישת פוליסות דרך סוכן הביטוח. אז מה תפקידו, כמה זמן אורכים הלימודים והאם יש עתיד למקצוע? 

הביטוח ואני – נקודות השקה עם הביטוח במהלך החיים

ביטוח הוא מוצר כלכלי, שניתן היתר למכירתו מטעם המדינה. מטרת הביטוח היא פיזור הנזק הפוטנציאלי העתידי בין הרבים. כלומר, המטרה היא למנוע נזק כלכלי גדול ליחיד, ברגע שנזק כזה יקרה. דוגמאות לנזקים כאלו הם תאונת דרכים, שריפה של הבית ו/או תכולתו וכן מוות מצער בטרם עת.

ענף הביטוח נחלק לשלושה תחומים עיקריים. הראשון, ביטוח אלמנטרי, או בשמו השני, ביטוח כללי. ביטוח זה עוסק בעיקר בפיצוי במקרים בהם עולה נזק לרכוש, דוגמת רכב, בית ועוד. הסוג השני של מוצרי הביטוח הוא ביטוח חיים. כמתבקש משמו, ביטוח זה מאפשר פיצוי למשפחה, באם המבוטח (בדרך כלל המפרנס העיקרי בבית) הלך לעולמו בטרם עת. מטרתו העיקרית היא הבטחת הכנסה קבועה למשפחה או למוטבים אחרים שקבע המבוטח, שהסתמכו עליו כלכלית. הביטוח האמור יכול להינתן גם בעת נכות לצמיתות או כשלים בריאותיים אחרים. התחום האחרון לו נוגע עולם הביטוח הוא ביטוח בריאות, שנועד למקרים של כשלים רפואיים שמובילים לאובדן יכולת עבודה או לתשלומים גבוהים בעד הטיפול. למרות שביטוח זה מסווג בפני עצמו, לעיתים ניתן לשלב את המקרים המנויים עמו כחלק מהביטוח הכללי או מביטוח החיים של המבוטח, כפי שצוין לעיל.

 

אז ביטוח זה חשוב. איך קונים?

כאמור, תחום הביטוח נועד לשם הגנה מפני נזקים שאינם צפויים. בשל הצורך במוצר, קם ענף הביטוח, שמטרתו יצירת והנגשת מוצרי הביטוח השונים לצרכנים. מוצרים אלו נמכרים על ידי חברות הביטוח. בשל העובדה שתאגידים אלו הם מוסדות כלכליים עצומים, שפועלים, לצערנו הרב, להשאת רווחיהם בלבד, עלה צורך במתווך, שישמור על האינטרסים של הצרכן הפשוט. את התפקיד האמור ממלא סוכן הביטוח.

בשל העובדה שתחום הביטוח מתפתח מדי יום, בארץ ובעולם, ישנו ביקוש עולה ומתמיד לסוכני ביטוח ברמה גבוהה. אותה רמה נשמרת על ידי הרחבת תחומי הידע הנדרשים במהלך לימודי סוכן הביטוח.

 

מסלול הלימודים 

בשל העובדה שמדובר בבעל מקצוע שאחראי על חלק ניכר מכספי הלקוחות שלו, ובשל העובדה שהשוק מחייב את סוכני הביטוח להתעדכן באופן שוטף בשינויים בתחום, ישנם תחומי ידע רבים הכלולים בתחום לימודי סוכן הביטוח.

ראשית, על כל סוכן עתידי לעמוד בדרישות המדינה לשם קבלת הרישיון. הדרישות והמבחנים הללו נקבעים על ידי משרד האוצר והרשות לניירות ערך, ונחלקים לשני חלקים עיקריים.

החלק הראשון, שאותו חייב לקיים כל מסלול לימודי סוכן ביטוח, הוא מבחני יסוד. מבחני היסוד הללו כוללים שלל נושאים, דוגמת מימון, כלכלה, סטטיסטיקה וחשבונאות (המצויים בגדר אחריות הרשות לניירות ערך). מבחנים אלו נועדו לבחינת את רמת הידע הבסיסית בעולמות השלובים בעולם הביטוח, ונועדו לשפר את הבנת סוכן הביטוח בתחומים החופפים העוטפים את עולם הביטוח. כמו כן, בכל מסלול לימודי סוכן ביטוח על הסטודנטים לעבור מבחן ביסודות הביטוח (שנערך מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון), אשר כולל מושגים בסיסיים ואת אבני היסוד בתחום. יש לציין כי סטודנטים לתואר ראשון, שבמהלך לימודיהם עברו קורסים בנושאים האמורים לעיל, לא ייאלצו לבצע את אותם קורסים. במילים אחרות, יקבלו פטור.

לאחר סיום המבחנים לעיל בהצלחה, יעברו הסטודנטים ללימודי סוכן ביטוח אל שלב  ההתמחות והמבחנים המקצועיים. חשוב לציין כי השלבים הבאים אינם לפי סדר מסוים. כלומר, ניתן לבצע את מבחני הגמר ולאחריהם את ההתמחות, להפך וכן במקביל.

זמן ההתמחות הוא שישה חודשים, על פי חוק, כאשר בכל שבוע על המתמחה לעבוד לפחות 30 שעות. במהלך ההתמחות אותו סוכן לעתיד יצבור ניסיון מעשי ביישום כלל החומר שלמד. יש לציין כי במהלך תקופת ההתמחות לא יעסוק אותו מתמחה בייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או בתיווך הנוגע לענייני ביטוח.

בנוסף, יש לבצע את בחינות הגמר, בטרם קבלת רישיון הסוכן. בחינות הגמר אליהן ייגש הסטודנט לשם קבלת רישיון העיסוק משתנות לפי תחום הביטוח בו הוא רוצה לעסוק. לדוגמה, סטודנט שמתעניין בתחום הביטוח הימי, ייגש לבחינת גמר בענף הספציפי האמור שנערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה ואותו מועמד מעוניין לתפקד כיועץ, משווק או סוכן ביטוח בענף הפנסיוני, יהא עליו לגשת לשני מבחנים, מקצועית א' (מטעם הרשות לניירות ערך) וכן בחינת גמר בביטוח פנסיוני (מטעם הממונה על שוק ההון).

 

השאלה החשובה – עתיד המקצוע 

השאלה העיקרית שיש לשאול, בעת בחירת מקצוע בכלל ובטרם פנייה לתחום הביטוח באופן ספציפי, היא מה עתיד המקצוע. ניתן לראות כי במהלך השנים מקצועות רבים עברו מהעולם, בשל רצון האוכלוסייה לחסוך דמי תיווך או הוצאות אחרות מיותרות.  ישנן שתי נקודות עיקריות שבשלן מקצוע סוכן הביטוח, וכנגזרת ממנו לימודי סוכן הביטוח, הוא תחום יציב שיאפשר יציבות כלכלית בטווח הרחוק.

הנקודה הראשונה היא יעילות בהגשמת המטרה. מטרת הביטוח, כאמור, היא הגנה מפני נזק כלכלי שיכול להיווצר, בעיקר בשל סיבה בלתי צפויה. כאשר היחיד מתנהל אל מול חברת הביטוח, גוף כלכלי גדול שמטרתו היא חיסכון במשאבים והשאת רווחי החברה, הוא יכול להיתקל בקשיים רבים. בירוקרטיה, סחבת ובזבוז זמן לשם השגת הפיצוי, יכולה לגרום לייאוש ותסכול רב. לשם כך, נועד סוכן הביטוח, שמטרתו היא מניעת כל הקשיים הללו. סוכן הביטוח מתנהל באופן שוטף אל מול חברות הביטוח, ויודע כיצד לצמצם את הזמן עד להשגת המטרה בשם הלקוח.

הנקודה השנייה היא מקצועיות הסוכן. הן במהלך לימודי סוכן הביטוח והן לאחריהם, סוכן הביטוח סוקר את הענף בו הוא עובד סביב השעון. בשל כך, ידעו של סוכן הביטוח בתחום רחב ומקצועי בכמה מונים ממה שניתן להשיג בשיחות עם המשווקים השונים בשוק או דרך האינטרנט. מקצועיות זו יכולה לחסוך ללקוחותיו כסף רב, שכן סוכן הביטוח יכול להתאים לכל אדם את הפוליסה הייעודית בשבילו, ללא הוצאות מיותרות.

ישנם אנשים רבים בקרב האוכלוסייה שיעדיפו לבצע את השוואת המחירים והרכבת הפוליסה בעצמם, שכן הדבר יכול לחסוך עלויות. אולם, יצירת קשר ישיר עם גורם מקצועי, המעניק לכל מבוטח שברשותו יחס אישי, תוך התאמת הפוליסה הנרכשת לצרכיו, מהווה נכס עצום. אותו קשר יכול לחסוך זמן ולעיתים גם משאבים, ולפיכך, לבעל המקצוע לעד יהא ביקוש, ככל שיתאים את עצמו למציאות המשתנה.

מציאות משת – מה? 

בעשור האחרון התרחשו בעולם מספר שינויים מהותיים, ששינו את דרך ההתנהלות שלנו בכל הנוגע לבעלי מקצוע מולם אנו מתפקדים. האינטרנט, שהובא כדוגמה בפסקה לעיל, השפיע על אופן הבחירה שלנו בין בעלי מקצוע בשלל תחומים, החל בעובדי כפיים, דוגמת שרברבים וחשמלאים, ועד לאקדמאיים, דוגמת משפטנים ורואי חשבון. הדבר אינו מדלג גם על סוכני הביטוח, שכן הם אינם מתחרים בינם לבין עצמם בלבד, אלא גם באינטרנט, שמאפשר ידע נגיש לכל אדם.

הנקודה הראשונה עליה יש לעמוד היא גביית שכר הטרחה. הסוכן, לאחר שהשלים את לימודי סוכן הביטוח, מצפה להכניס שכר חודשי מכובד, שכן מדובר באדם שלמד מקצוע לאורך זמן לא מבוטל. לפיכך, על הסוכן למצוא את הדרך האידאלית לגביית עמלות, בין אם על חשבון הלקוח ובין אם על חשבון ספק מוצרי הביטוח.

הנקודה השנייה היא שימוש באינטרנט. בניגוד לאמור לעיל, המציג את האינטרנט כמתחרה עסקי, ניתן להשתמש בו לשם תפוצה רחבה יותר. על סוכן הביטוח להיות מותאם לטכנולוגיה. באם יעשה כן, ויאפשר ללקוחותיו נגישות וזמינות מידית, יוכל להגדיל את בסיס הלקוחות שלו.

 

אז איפה לומדים?

להלן מספר מסלולים המוצעים בשוק, המאפשרים לימודי סוכן ביטוח לשם התחלת תעסוקה בתחום:

  • האקדמית נתניה – היחידה בתחום שמציעה לימודי תואר ראשון בתחום הביטוח. משך זמן הלימודים הוא 3 שנים, הכוללים במהלכם "סמסטר קיץ" בכל שנה. המסלול כולל, מעבר ללימודי תחום הביטוח, גם לימודים בתחום המשפטים, מדעי ההתנהגות, מדעי המחשב ועוד. יש לציין כי במהלך התואר ובסופו יהיו זכאים הסטודנטים לגשת למבחני הרשויות השונות, שיעניקו להם רישיון התעסוקה.
  • אורין שפלטר – מוסד הפרוש בכלל רחבי הארץ. מסלול לימודי תעודה, שמטרתו הכשרת הסטודנטים ללימודי סוכן ביטוח לתעסוקה בתחום וכן תעסוקה בתחומים נוספים. בין התחומים הנלמדים במוסד זה מצויים: ביטוח אלמנטרי, קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים, קורס ייעוץ פנסיוני ועוד.
  • לשכת סוכני הביטוח – או בשמה השני, המכללה לפיננסים וביטוח. מוסד שיושב בעיקרו בתל אביב, בחיפה ובירושלים, וכן פותחת מקומות לימוד נוספים לפי דרישה. בין המסלולים המוצעים במכללה: מסלול סוכן אלמנטרי, סוכן/יועץ ביטוח פנסיוני ועוד.

המכללה למנהל – מוסד הפרוש בכלל רחבי הארץ. מסלול לימוד קורסים ייעודיים. בין הקורסים בתחום הביטוח ניתן למצוא את תחומי הביטוח האלמנטרי, ייעוץ השקעות וביטוח פנסיוני. כמו כן, ישנם תחומי לימוד והכשרות נוספים במכללה, דוגמת הנדסה, משפטים, עיצוב, מדעי החברה ועוד.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.