Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים נובע מתוך ההנחה כי הסיכוי להתרחשות תאונות של תלמידים הוא גבוה גם כאשר מוסד החינוך שם דגש על השמירה והבטיחות של התלמידים, ולכן משרד החינוך מחייב את הרשויות המקומיות לבטח את ילדי הגנים ובתי הספר שלהן בביטוח תאונות אישיות.

מטרת החוק היא לסייע ולתת פתרון הולם למשפחות שבהן לאחד הילדים נגרם נזק גופני כתוצאה מתאונות תלמידים. הביטוח הוא ביטוח קבוצתי המוענק לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית כאשר בפועל משלמים ההורים את דמי הביטוח.

 

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – מה אומר החוק?

חוק לימוד חובה תש"ט 1949 קובע כי "כל מי שזכאי לחינוך חינם בהתאם לסעיף 6 ד'1 חייב להיות מבטוח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשת החינוך המקומית שבתחומה נמצא מוסד הלימודים שבו הוא לומד".

בהתאם לחוק, לחינוך חינם זכאי כל ילד מגיל שלוש ועד לסיום חוק לימודיו. דמי הביטוח משולמים על ידי ההורים בהתאם לסכומים שנקבעו בוועדת החינוך של הכנסת.

על כל רשות מקומית להתקשר באופן עצמאי עם חברת ביטוח ולבטח את הלומדים. במקרה של פגיעה בתלמיד תפעל הרשות המקומית מול חברת הביטוח שבה מבוטחים התלמידים כדי שהתלמיד הנפגע יקבל פיצוי.

התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי ההורים. נכון לשנת הלימודים תש"פ הסכום המותר לגבייה מההורים הוא ארבעים ותשעה שקלים לתלמיד.

בישובים שבהם גובה הרשות המקומית את דמי הביטוח ישירות מההורים, אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר.
כל ילד מגיל שלוש או תלמיד הלומד מכיתה א' ועד לכיתה י"ב במוסד חינוכי מוכר, זכאי לחינוך חינם, וכתוצאה מכך על הרשות המקומית לבטח אותו בביטוח תאונות תלמידים.

שר החינוך רשאי לזכות בביטוח תאונות תלמידים גם תלמידים שטרם השלימו את הלימודים, לפי תכנית הלימודים עד לסיום כיתה י"ב, עד למועד שבו את ישלימו את הלימודים.

חברת הביטוח מחויבת להוציא לכל הורי התלמידים עותק מפוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות הכולל את כל הפרטים על הפוליסה ועל הכיסויים הכלולים בה. את הטפסים תעביר חברת הביטוח לרשות המקומית והיא תעביר אותם אל מוסדות החינוך ומשם אל הורי התלמידים.

תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא שלוש שנים, אך כאשר מדובר בקטינים, החוק קובע כי תקופת ההתיישנות תחול רק מהרגע שבו הפך הקטן לבגיר, בגיל שמונה עשרה. ולכן אפשר לתבוע את חברת הביטוח עד גיל עשרים ואחת גם אם התאונה התרחשה מספר שנים קודם.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – 7 דברים שחשוב לדעת

תאונה מוגדרת כאירוע פיזי חיצוני, גלוי לעין ובלתי צפוי אשר גרם לנזק גופני.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים חל על כל התלמידים הזכאים לחינוך חינם. ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד בכל ימות השנה, גם  בשעות אחרי הצהריים, גם בסופי שבוע, בחגים, בימי החופשה ממוסד הלימודים ובכל מקום שבו הוא נמצא, בין אם התלמיד נפגע בפעילות הקשורה למוסד החינוכי ובין אם לא.

תאונה נחשבת לפגיעה בגוף התלמיד בעקבות אירוע בלתי צפוי כמו למשל תקיפה מינית, נפילה, חבלה ועוד. הפיצוי יינתן לתלמיד הנפגע במקרה של מוות או כאשר הוא יוכר כבעל נכות של למעלה מחמישה אחוז, נכות קבועה או נכות זמנית, למעט נכות אסתטית.

בשונה מתביעות נזיקין שבהן יש צורך להוכיח את האשמה, בביטוח תאונות אישיות, אין עניין להוכיח את האשמה. גם אם התלמיד עצמו היה אשם בגרימת הנזק, יש לזכות אותו בפיצויים, ויותר מכך, גובה הפיצוי אינו מתחשב בנסיבות האירוע, אלא רק בחומרת הנזק.

באופן עקרוני בתאונות אשר מכוסות במסגרת ביטוחית שונה כמו ביטוח נגד רשלנות רפואית, ביטוח תאונות דרכים, ביטוח תאונות עבודה ופגיעות נוספות המכוסות על ידי הביטוח הלאומי, אי אפשר יהיה להפעיל את ביטוח התאונות האישיות. יחד עם זאת קיימים מקרים שבהם אפשר לתבוע גורם נוסף.

אם, למשל, נפגע הילד בדרכו לבית הספר בשל מפגע בדרך, אפשר יהיה לתבוע, בנוסף, גם את הרשות המקומית. חשוב לזכור, כי תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים אינה מונעת הגשה של תביעת נזיקין כלפי כל גורם שהיה אחראי למחדל שבגינו התרחשה התאונה.

ביטוח תאונות אישיות חל גם על ההורים המשתתפים בפעילות חינוכית מטעם בית הספר, בתוך המוסד הלימודי או מחוצה לו.

ביטוח תאונות אישיות אינו מכסה פגיעות שקרו כתוצאה מפעולת איבה, מפעילות צבאית, מתאונת דרכים, מתאונת עבודה המכוסה במסגרת הביטוח הלאומי, מנזק הנגרם מרשלנות רפואית או ממחלה, אך בתנאי שהמחלה לא נגרמה מתאונה המכוסה בפוליסה, מרעידת אדמה או כתוצאה מהשתתפות בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע, לתלמידים מעל גיל ארבע עשרה.

 

מה עושים במקרה של תאונה?

בכל מקרה של פגיעה בתלמיד יש להעניק לו מיד טיפול רפואי. לאחר קבלת עזרה ראשונה , יש להפנות את התלמיד לקבלת טיפול בהתאם לחומרת הפגיעה.

בעת קבלת הטיפול הרפואי יש לוודא כי נסיבות התאונה והנזקים שנגרמו לתלמיד מתועדים במסמכים רפואיים.
חשוב לתעד את נסיבות התאונה בכל דרך שהיא שתוכיח את נסיבות המקרה, אם אפשר רצוי באמצעות צילום. אם  במקום נוכחים עדים לתאונה, חשוב לקחת את הפרטים שלהם למקרה שנזדקק לעדות שלהם.

אם התאונה התרחשה לא במסגרת הלימודים, יש לדווח בהקדם האפשרי למוסד החינוכי שבו לומד הנפגע.
המוסד החינוכי יבדוק מול הרשות המקומית מיהי חברת הביטוח המבטחת את התלמידים וידווח לרשות המקומית ולחברת הביטוח על פרטי התאונה.

חשוב לשמור את כל המסמכים הרפואיים המתעדים את מצבו הרפואי של התלמיד הנפגע. רצוי לקבל חוות דעת של מומחה כבר בימים הראשונים לאחר הפגיעה, חוות הדעת אומנם עלולה לעלות כמה מאות שקלים, אך היא תסייע לכם בהמשך להוכיח את הנזקים, על סמך הנזקים תוכלו לקבל אחוזי נכות ובהתאם לכך את הפיצוי הכספי.

חשוב לשמור את כל אישורי המחלה ולקבל מהמוסד החינוכי אישור על היעדרות מהלימודים.

יש לשמור את הקבלות ואת כל האסמכתאות המתעדות את ההוצאות הכספיות שנגרמו עקב התאונה, כמו תרופות, נסיעות ועוד.

אומנם, ההורים אמורים לקבל כבר בתחילת שנת הלימודים את המידע על אודות חברת הביטוח המבטחת את התלמידים בביטוח תאונות, אך בפועל רבים מההורים אינם מודעים לקיום הביטוח ולפרטי חברת הביטוח המבטחת. חשוב למסור להורים את הפרטים ואת טופס התביעה ולסייע להם לפעול בהתאם להנחיות הייחודיות של החברה המבטחת.

 

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – אתם שואלים, המומחים עונים

 • איזה כיסוי מעניק הביטוח תאונות?

ביטוח  תאונות הוא ביטוח עם כיסוי מוגדר ונקודתי שנועד להעניק פיצוי לנפגע או להוריו. הביטוח מכסה במקרים של מוות, או נכות שנגרמה כתוצאה מהתאונה, נכות קבועה, נכות זמנית, נכות מלאה או נכות חלקית, והחזר של הוצאות רפואיות.

 • בני נפגע בתאונה בשעות אחר הצהריים כשהיה אצל חבר. האם הביטוח מכסה את התאונה?

כן. ביטוח תאונות תלמידים מכסה את כל התאונות, כולל התאונות המתרחשות גם מחוץ לכותלי בית הספר. יחד עם זאת חשוב לבדוק מהו הגורם לתאונה מאחר ולא כל גורם מכוסה בביטוח התאונות כמו למשל בעת תאונת דרכים ועוד.

 • האם הפוליסה מכסה כל נזק?

לא, הפוליסה לא מכסה כל נזק, אלא את רוב הנזקים. פוליסת תאונות תלמידים מחריגה מצבים של נזקים אסתטיים כמו צלקות ועוד. אך כדאי לדעת כי במקרים חמורים אפשר לפנות לוועדת חריגים המורכבת מנציגי משרד החינוך, הרשות המקומית וארגון המורים, ועדה אשר בהתאם לסמכותה ולשיקול דעתה היא עשויה להרחיב את שיעור הנכות ואף לקבוע כי נכות אסתטית תזכה בפיצוי.

 • בני רכב על אופניים בדרכו חזרה מבית הספר ונפגע, על מי מוטלת האחריות לשלם לו פיצויים?

פוליסת ביטוח תאונות לתלמידים מכסה את הנזקים שקרו לתלמיד גם בדרך חזרה מבית הספר. בנוסף, כדאי לבדוק את הסיבה לפגיעה. האם, למשל, היא נוצרה כתוצאה מנפילה  בשל מכשול בדרך, אם כן, ייתכן ומדובר ברשלנות של המועצה המקומית וההורים יכולים לתבוע, בנוסף, גם קבלת פיצוי מהרשות המקומית בגין רשלנות.

 • בני רץ בהפסקה בחצר בית הספר, נפל ושבר את היד. גם כיום לאחר טיפול רפואי ממושך הוא עדיין סובל מכאבים וממוגבלות בתנועות שורש כף היד. האם הוא זכאי לפיצוי?

בנך יהיה זכאי לפיצוי רק אם יישאר לו נזק קבוע ותיקבע לו נכות בגובה של לפחות חמישה אחוז. קביעת גובה הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית הפועלת מטעם הביטוח הלאומי.

 • בתי נפגעה בהסעה של טיול מבית הספר. האם אוכל להפעיל את פוליסת ביטוח תאונות תלמידים?

אם הפגיעה נעשתה כתוצאה מתאונת דרכים במהלך הנסיעה, פוליסת ביטוח התלמידים אינה מכסה נזקי תאונות דרכים. במקרה הזה אפשר לתבוע פיצויים לפי חוק נפגעי תאונות דרכים.

 • בעלי יצא כמלווה לטיול בית ספר ונפגע, האם גם הוא מכוסה בפוליסת תאונות תלמידים?

כן, פוליסת תאונות תלמידים מכסה גם הורים שהשתתפו בפעולות מטעם בית הספר. בשונה מהתלמידים המכוסים בכל מקום, בכל זמן וגם מחוץ לשעות הלימודים, ההורים מכוסים רק כאשר יש קשר ישיר בין הפעילות שבה הם נפגעו לבין בית הספר.

 • הילד שלי החליק בבית הספר על רצפה רטובה ונחבל, מה אני יכולה לעשות?

אולי אינך מודעת, אך ילדך מבטוח בפוליסה מיוחדת לתאונות תלמידים. ולכן עלייך לגשת למזכירות בית הספר ולמלא טופס להגשת תביעה לקבלת פיצויים, מזכירות בית הספר תעביר את הטופס לחברת הביטוח שתבחן את המקרה. כדאי לדעת כי קבלת הפיצויים בביטוח תאונות תלמידים אינה תלויה בגורם האשם, ולכן רבים הסיכויים כי חברת הביטוח אכן תאשר את מתן הפיצויים. בנוסף כדאי לבדוק האם היה כאן מעשה רשלנות מטעם המוסד החינוכי, ואם כן לשקול להגיש תביעת נזיקין נגד בית הספר בגין רשלנות.

 • הילדה שלי שברה שן במהלך שהותה בגן  הילדים – איך עליי להגיש את התביעה?

את התביעה עלייך להגיש לחברת הביטוח שביטחה את ילדי הגן בביטוח תאונות תלמידים. אל התביעה יש לצרף את כל המסמכים המעידים על התאונה ועל הנזק שנגרם לילד. חשוב לציין כי החוק מחייב את הנהלת הגן לסייע לך למלא את הטופס נכון ולהגיש אותו לחברת הביטוח.

 • בני עתיד לצאת לחו"ל במסגרת של משלחת תלמידים, האם יש לו כיסוי ביטוחי?

כן. ביטוח תאונות תלמידים חל בכל מקום, גם בחו"ל. אם כי חשוב לדעת כי הפוליסה אינה מעניקה כיסוי במקרה של תאונת דרכים, פעולת איבה, תאונת עבודה או גם במקרים של רשלנות רפואית. לכן, כדאי לך לשקול רכישה של פוליסת ביטוח משלימה לתקופה זו.

 • האם יש ביטוח על רכוש התלמידים?

לא. החוק מחייב את מוסדות החינוך לבטח את התלמידים רק בביטוח תאונות תלמידים. במקרה של נזק לרכוש או אובדן רכוש, הרכוש אינו מבוטח במסגרת החוק באופן אוטומטי.

 

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – משולחנו של עורך הדין

 • דוד היה תלמיד כיתה י"ב בעת שירד לצלול בים, ולמרבה הצער נספה בעת הצלילה. ההורים שנודע להם כי דוד היה מבוטח בביטוח תאונות תלמידים פנו אל חברת הביטוח וביקשו פיצוי. חברת הביטוח דחתה את התביעה מאחר והיא הוגשה באיחור, כמעט שמונה שנים לאחר המקרה המצער ועורכי הדין של החברה טענו כי התביעה לקבלת פיצויים מתיישנת כעבור שלוש שנים.

ההורים ערערו לבית המשפט בטענה כי רק לאחר שמונה שנים נודע להם באקראי כי בנם היה מבוטח בביטוח המכסה גם אירועים שהתרחשו גם מחוץ לכותלי בית הספר.

בית המשפט קיבל את טענת ההורים וקבע כי הם זכאים לקבל פיצויים. נקודת המוצא של ביטוח תאונות תלמידים היא שהביטוח לא נעשה ביוזמת ההורים ולא לבקשתם, קבע בית המשפט, והאמין להורים כי דבר קיום הביטוח המיוחד לא היה ידוע להם. השופט ציין כי הכיתוב המופיע על שובר תשלומי ההורים אינו מדגיש כי פוליסת הביטוח של תאונות תלמידים חלה גם על תאונות המתרחשות מחוץ לשעות הלימודים, ולכן האמין להורים שטענו שלא ידעו וחייב את חברת הביטוח בתשלומי הפיצויים.

 • אליהו היה תלמיד פנימייה שנענש על ידי רכז השכבה ונשלח לחדר. זמן קצר אחרי שהתלמיד נשלח לחדר, הוזעק רכז השכבה אל חדרו של התלמיד וראה כי הדלת נעולה, הוא הזמין מיד פורץ שנכנס אל החדר דרך החלון וגילה את אליהו תלוי מעל מיטתו.

על אף שאליהו היה מבוטח בביטוח תאונות תלמידים, סירבה חברת הביטוח לפצות את הוריו בטענה שאירוע התאבדות אינו אירוע בלתי צפוי והוא אינו מוגדר כתאונה.

הוריו של אליהו פנו בבקשת סעד לבית המשפט, אך הוא דחה את בקשתם. העובדה כי אליהו נעל את הדלת מפנים כדי שלא יפריעו לו מעידה כי הוא היה מודע למעשיו, קבע השופט, והוא ידע מה הוא עומד לעשות. ולכן מותו הוא תוצאה של התאבדות מרצון אשר אינה מוגדרת כתאונה ואינה נכללת בפוליסה של ביטוח תאונות תלמידים.

 • אורה נפטרה בגיל צעיר, בגיל שבע עשרה, כתוצאה מדלקת ריאות נגיפית. מאחר והיא הייתה תלמידת בית ספר ומבוטחת בביטוח תאונות תלמידים פנו הוריה אל חברת הביטוח ותבעו פיצויים. חברת הביטוח סירבה לפצות את ההורים וטענה כי מותה נגרם בשל מחלה ואינו עונה על הגדרות פוליסת הביטוח, תאונה בשל אירוע פיזי, חיצוני גלוי לעין ובלתי צפוי.

ההורים פנו אל בית המשפט, אך גם הוא דחה את התביעה וציין כי מחלה אינה תאונה והדגיש כי גורם המחלה הוחרג מהמקרים המזכים בפיצויים בפוליסת ביטוח תלמידים.

לסיכום, ביטוח תאונות אישיות מכסה כל תלמיד במוסד חינוך ואינו מוגבל רק לפעילות במסגרת בית הספר. בכל מקרה כאשר יש פגיעה כדאי לבחון את נסיבות הפגיעה ולבדוק  האם יש גורמים נוספים שאליהם אפשר לפנות בבקשת פיצויים בגין הנזק הנגרם לתלמיד.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.