Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

ביטוח עבודות קבלניות – את מה מכסה הפוליסה, ומי זקוק לכיסוי

עבודות קבלניות הן עבודות רווחיות, אך בעבודות אלו טמונות סכנות רבות שהמחיר שלהן יכול להיות הרבה יותר גבוה מאשר הרווח הכספי בכל פרויקט בנייה או גם בעבודות שיפוץ. הסיכונים שבעבודות הקבלנים נובעים מהעיסוק הרגיש עם מבנים ותשתיות ומתוך הבנה כי במהלך הבנייה עלולים להיגרם נזקים רבים כתוצאה מתאונות או מטעויות.

ביטוח עבודות קבלנים הוא ביטוח שנועד להגן על הקבלן או על מזמין העבודה מפני הנזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות, לצמצמם באופן משמעותי את רמת הסיכון ולהבטיח ניהול מקצועי וראוי של הפרויקט עד לסיומו.

 

ביטוח עבודות קבלניות – מי צריך את זה?

פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות מתאימה לקבלנים העוסקים בפרויקטים שונים של בנייה. לא רק קבלנים גדולים אשר עוסקים בפרויקטים רחבי היקף זקוקים לפוליסה הזו, גם קבלני שיפוצים שמבצעים עבודות בהיקף הרבה יותר קטן זקוקים לה.

בכל עבודות קבלניות, בכל סדר גודל ובכל היקף של עבודה, יש סיכונים. גם אם מבצעים שיפוצים בהיקף קטן, הנזקים העלולים להתרחש עלולים לגרום לנזקים כספיים גדולים ואף לגרור תביעות בהיקף של מאות אלפי שקלים ואפילו יותר, על אחת כמה וכמה כאשר מבצעים פרויקטים גדולים ומורכבים.

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מתאימות גם למי שמזמין את העבודה הקבלנית. גם  מי שהזמין את העבודה עלול להיות חשוף לנזקים מסוגים שונים, לתביעות של שכנים ועוד.

הפוליסה מתאימה גם לאנשי מקצוע שונים העובדים עם הקבלן כאנשי מקצוע הנשכרים על ידיו. פוליסת הביטוח תגן על איש המקצוע מפני נזקים העלולים להיגרם לו, לציוד שלו או לפועלים שאותם הוא מעסיק.

 

ביטוח עבודות קבלניות – איך לקבל את הכיסוי המרבי?

פוליסות ביטוח עבודות קבלניות הן פוליסות מורכבות ומסובכות. על הפוליסות להיות מבוססות על ההבנה של עבודת הקבלנים, על הסיכונים הטמונים בעבודות אלו ולספק כיסוי מתאים לכל אחת מהעבודות ומהסיכונים הטמונים בהן. הרכבת הפוליסה היא מלאכת מחשבת הצריכה להתבצע מתוך ראייה רחבה של העבודה הקבלנית ולשאוף להעניק לקבלנים, ליזמים ולמזמיני העבודה רשת ביטחון רחבה ואמתית. כדי להצליח במשימה הזו, פוליסת הביטוח צריכה להיות מבוססת על עיקרון "כל הסיכונים" ולדאוג להיערכות אופטימלית המבוססת על יכולות מרביות של התמודדות עם מקרים שונים ונזקים שונים.

יש שלושה כיסויים העיקרים שהפוליסה חייבת לבטח ובנוסף עליהם אפשר לבצע הרחבות בהתאם לנתונים האופייניים לכל סוג של עבודה.

שלושת הכיסויים העיקריים הם ביטוח עבודות הפרויקט, ביטוח אחריות המעסיקים וביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

ביטוח עבודות הפרויקט

זהו ביטוח הנועד לכסות את הנזקים הנגרמים למבנה, לקבלן ולמזמין העבודה. במהלך העבודה עלולים להיגרם נזקים למבנה עצמו, לחומרי הבנייה ולציוד המופעל.

הנזק למבנה – כתוצאה מפגיעה באחת המערכות או התשתיות של המבנה עלולות להיגרם תקלות שיביאו להצפה של המבנה, לשריפה, להתפוצצות ועוד או לליקויי בנייה שנוצרו במהלך השיפוץ. במסגרת זו נכללים גם נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מרעידת אדמה או מפגעי מזג האוויר.

חומרים וציוד – פוליסות ביטוח שונות מבטחות מפני גניבה של חומרי בנייה יקרים או גניבה של הציוד. פוליסות רבות מבטחות גם כנגד נזקים הנגרמים לציוד כתוצאה מאירועים מסוימים או גם לנזקים הנגרמים באופן ספונטני כמו תקלות בציוד אלקטרוני המתרחש במהלך העבודה ועוד.

ביטוח אחריות מעסיקים

בכל פרויקט מועסקים עובדים רבים והסיכוי שבמהלך העבודה יתרחשו תאונות שונות הוא גבוה. האחריות לשלומם, לבריאותם ולבטיחותם של העובדים מוטלת על המעסיק, וכתוצאה מכך הקבלן או מזמין העבודה חשופים לתביעות פיצויים בגין תאונות עבודה שונות.

החוק קובע כי כל מי שנפגע מתאונת עבודה צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי נוהג לבדוק בצורה קפדנית את התביעות המוגשות אליו וכאשר הוא מגלה שהפגיעה נוצרה כתוצאה מרשלנות בסביבת העבודה או מכל סיבה אחרת, הוא אומנם יפצה את העובד, אך גם יתבע את המעסיק.

החוק גם מאפשר לעובדים שנפגעו כתוצאה מתאונת עבודה לפנות לביטוח הלאומי ובמקביל להגיש תביעת פיצויים גם נגד המעסיק.

ביטוח אחריות צד שלישי

לא רק הקבלן, העובדים או מזמין העבודה חשופים לסכנות במהלך העבודה, כל הנזקים העשויים להיגרם להם, יכולים להיגרם גם לצד שלישי. אם לדוגמה, פרצה שריפה במבנה, היא עלולה להתפשט גם למבנים סמוכים ואם נוצרה פגיעה בתשתיות המים, האינסטלציה ועוד, היא עלולה להתפשט גם למבנים סמוכים. גם עוברי אורח, בני אדם או מכוניות, עלולים להיפגע ולהיפצע כתוצאה מהתאונה.

ביטוח אחריות צד שלישי בא לכסות את כספי התביעות שיוגשו לקבלן או למזמין העבודה על ידי צד שלישי שייפגע מהנזקים שהעבודה גרמה.

החרגות

בכל פוליסה מומלץ להחליט על החרגות שונות מתוך התאמה לצרכים האינדיבידואליים של כל מבוטח. להלן מספר כיסויים מומלצים:

ביטוח אובדן רווחים

לעתים סיום העבודה מתעכב בגלל אירועים שונים וגורם לנזקים כספיים,  במיוחד בחוסר הוודאות ובמציאות המשתנה המאפיינים את החיים בארץ. לכן חשוב לכסות בפוליסה מצבים ומקרים שבהם עלולים להיגרם הפסדים של כספים או אובדן רווחים. במסגרת סעיף זה אפשר גם לבטח את המוניטין המקצועי של הקבלן שנפגע כתוצאה מאירועים בלתי צפויים.

ביטוח חבות המוצר

מתייחס לכיסוי של נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מהמוצר שנמסר לו. פוליסות רבות  מכסות גם ייעוץ משפטי הניתן לקבלן או למזמין העבודה במסגרת תביעות נזיקין שהוגשו נגדם או צורך בהוצאות מיוחדות, לעתים נוספות, כמו תכנון מחדש של מהנדס אדריכל או יועצים אחרים במצבים של תאונות, הובלות אקספרס, הובלה אווירית ועוד.

ביטוח תמ"א 38

פרויקטים המתבצעים במסגרת התחדשות עירונית או תמ"א 38 הן פרויקטים מסובכים העלולים לגרום לנזקים לבעלי האינטרסים השונים בפרויקט. לכן מומלץ לרכוש הרחבה מתאימה שמטרתה לפצות כל צד בפרויקט על הנזקים העלולים להיגרם לו מתחילת הפרויקט ועד לסיומו.

חשוב לדעת כי בביטוח עבודות קבלניות אין סעיף ביטול כמו בפוליסות אחרות. הפוליסה מתבטלת רק בסיום העבודה, במקרה של אי תשלום מצד המבטח או במקרים של רמאות ומרמה מצד המבוטח.

 

כדאי לדעת – טיפים ועצות טובות

ביטוח קבלנים הוא ביטוח העשוי לכסות נזקים בהיקפים של מיליוני שקלים ולעתים לתקופות זמן ארוכות. לכן חשוב לבחור חברות ביטוח בעלי חוסן כלכלי, חברות מקצועיות וותיקות כדי להיות בטוחים שאם נידרש, הפוליסה תוכל להגן עלינו כמו שצריך.

לפני שאתם רוכשים פוליסת ביטוח לתביעות קבלנים, חשוב להתייעץ עם מומחים בתחום כדי לכלול בפוליסה את כל הנזקים העלולים להתרחש בפרויקט שלכם. לאחר שכל הנזקים והתרחישים ברורים לכם, מומלץ לפנות למספר חברות ביטוח גדולות וותיקות ולבקש מהן הצעת  מחיר. את הצעות המחיר יש להשוות על בסיס נתונים שווים כמו עלות הפוליסה הבסיסית, עלות הכיסויים הנוספים,  מהם התרחישים והנזקים שאותם מכסה הפוליסה, גובה הפרמיה החודשית, תקופת התשלום,  סכומי הפיצויים שתקבלו במקרים שבהם תפעילו את הפוליסה ועוד.

חשוב לשים לב לתקופת הביטוח. תקופת הביטוח צריכה לכסות את כל המהלך מהרגע שבו הפרויקט עולה על הקרקע ועד לסיום. לעתים תקופת סיום הביטוח יהיה במועד מסירת הפרויקט או בתחילת השימוש בפרויקט בהתאם למה שנקבע באופן אינדיבידואלי בכל פוליסה.

בפרויקטים מסוימים עדיין מתבצעות עבודות גם לאחר מסירת הפרויקט, ולכן כדאי גם לבטח את התקופה הזו לכלול אותה תחת הגדרה של תקופת תחזוקה. יש אפשרות לרכוש תקופת תחזוקה רגילה אשר מכסה נזקים לצד שלישי או תקופת אחזקה מורחבת שתכסה גם נזקים שאירעו במהלך הבנייה, אך התגלו רק כעת.

ביטוח עבודות קבלניות

 

לסיום

ביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח חיוני. חובה על הקבלן או על מזמין העבודה להיערך היטב לקראת כל פרויקט העומד לצאת לדרך ולדאוג מראש לביטוח המקיף ביותר. אל תגידו לי זה לא יקרה, כותרות העיתונים מבשרות כל פעם על אירועים קשים בענף הבנייה ומספיק להיזכר באסון החניון ברמת החייל, בקריסת המנוף ביבנה שגרם למותם של ארבעה פועלים ועוד, כדי לחתום על פוליסת ביטוח לקבלנים.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.